Byla 2-4223-302/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Sapnų sala“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Rūtai Miltinytei,

3dalyvaujant ieškovei Ievai Baranauskaitei,

4atsakovo atstovui advokatui Pauliui Markovui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui AB „Aušra“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Sapnų sala“,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Aušra“, prašydamas priteisti iš atsakovo iš atsakovo ieškovo naudai 200 449,81 Lt nesumokėtų mokėjimų, 72 161,93 Lt delspinigių, viso – 272 611,74 Lt, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Nurodė, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas" ir atsakovu AB „Aušra" sudarė lizingo sutartis Nr. LT026582 (2005 12 15), LT064452 (2007 11 21), LT064453 (2007 11 21), LT089055 (2010 11 30), pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš atsakovo nurodytų/pardavėjų nupirkti sutartyse nurodytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti atsakovui su sąlyga, kad atsakovas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, turtą perdavė atsakovui valdyti ir naudotis sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

82010 11 30 „Swedbank lizingas", UAB, AB „Aušra" ir trečiasis asmuo UAB „Sapnų sala" sudarė sutartį dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartis perleidimo sutartis Nr. LT064452, LT064453, LT026582, LT089055/TPP, pagal kurią AB „Aušra" perleido teises ir pareigas, kylančias iš lizingo sutarčių Nr. LT064452, LT064453, LT026582, LT089055 UAB „Sapnų sala". Trečias asmuo įsipareigojo mokėti ieškovui sutartines įmokas pagal aukščiau nurodytų sutarčių įmokų grafikus. Tą pačią dieną ieškovas ir atsakovas AB „Aušra" sudarė laidavimo sutartį Nr. LT026582, LT064452, LT064453, LT089055/L, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti trečiojo amens neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal lizingo sutartis Nr. LT026582, LT064452, LT064453, LT089055.

9Trečiajam asmeniui nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal sutartis, ieškovas 2011 04 06 išsiuntė klientui pretenziją Nr. 01-20-35350, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą iki 2011 04 23 ir įspėjo klientą, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartys bus vienašališkai nutrauktos. Reikalavimo nevykdžius, ieškovas 2011 11 22 pranešimu Nr. SL-SR-18318 pareikalavo atsakovo iki 2011 12 30 įvykdyti kliento neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis, tačiau šių savo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį atsakovas neįvykdė.

10Trečiojo asmens susidariusio debitorinio įsiskolinimo suma yra lygi 272 611,74 Lt, kurią sudaro 200 449,81 Lt nesumokėti mokėjimai bei 72 161,95 Lt delspinigiai. Pagal lizingo sutartį Nr. LT064452 trečiasis asmuo nebemokėjo turto įmokų nuo 2011 04 30. Vadovaujantis šios sutarties įmokų grafiku nuo 2011 04 30 iki sutarties nutraukimo (2011 10 03) buvo išdėstytos 6 PVM sąskaitos faktūros, t.y. 2011 04 30 - 4 694,20 Lt sumai. 2011 05 30 - 7 366,94 Lt sumai, 2011 06 30 - 7 365,68 Lt sumai, 2011 07 30 - 7 364,42 Lt sumai, 2011 08 30 - 7 363,15 Lt sumai, 2011 09 30 - 7 361,87 Lt sumai.

11Pagal lizingo sutartį Nr. LT064453 trečiasis asmuo nebemokėjo turto įmokų nuo 2011 04 30. Vadovaujantis šios sutarties įmokų grafiku nuo 2011 03 30 iki sutarties nutraukimo (2011 10 03) buvo išdėstytos 7 PVM sąskaitos faktūros, t.y. 2011 03 30 - 15 028,38 Lt sumai, 2011 05 30-15 296,30 Lt sumai, 2011 06 30 - 24 001,44 Lt sumai, 2011 07 30 - 24 005,53 Lt sumai, 2011 08 30 - 23 993,17 Lt sumai, 2011 09 30 - 23 898,01 Lt sumai.

12Pagal lizingo sutartį Nr. LT089055 trečiasis asmuo nebemokėjo turto įmokų nuo 2011 03 30. Vadovaujantis šios sutarties įmokų grafiku nuo 2011 03 30 iki sutarties nutraukimo 2011 10 03 buvo išdėstytos 7 PVM sąkaitos faktūros, t.y. 2011 03 30 - 7 963,55 Lt sumai, 2011 05 30 - 12 576,96 Lt sumai, 2011 06 30 - 12 576,96 Lt sumai, 2011 07 30 - 12 827,24 Lt sumai, 2011 08 30 - 12 823,22 Lt sumai, 2011 09 30 - 12 819,18 Lt sumai.

13Sudarydamos lizingo sutartis, sutarčių šalys tarpusavyje susitarė dėl atitinkamų sutartinių įsipareigojimų, tame tarpe ir dėl delspinigių dydžio (lizingo sutarčių 9.4 p.). Atsižvelgiant į tai, lizingo sutartys nei ginčijamos, nei pripažintos negaliojančiomis, todėl jų šalims turi įstatymo galią. Lizingo sutartimis nustatydamos 0,2 % delspinigių dydį, šalys susitarė dėl netesybų bei tokiu būdu konkretizavo sutartinės civilinės atsakomybės ir prievolės įvykdymo užtikrinimo ypatumus, todėl Ieškovas turi pagrįstą teisę reikalauti sutartimi sulygtų delspinigių, kurie šiuo atveju yra lygūs 72,161.93 Lt.

14Atsakovo atsakomybės ribas nustato laidavimo sutartys. Jis sutartimis įsipareigojo įvykdyti kliento UAB „Sapnų sala" neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis ir įsipareigojo atsakyti lizingo bendrovei UAB „Swedbank lizingas"( sutarčių 3.4.11 punktai), tokia pačia apimtimi kaip ir klientas UAB „Sapnų sala". Kadangi laidavimas yra vienas iš įstatyme numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str. 1 d.), tais atvejais, kai pagrindinė prievolė yra neįvykdoma, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, bendrai ^davusių asmenų atsakomybė kreditoriui taip pat yra solidarioji, jei ko kita nenumato laidavimo sutartis (CK 6.6 str. 1 d.). Taigi, visos įvardintos aplinkybės sudaro pagrindą Atsakovo civilinei atsakomybei kilti.

15Ieškovas pateikė prašymą dėl ieškinio dalies atsiėmimo, atsiimdamas dalį reikalavimų: pagal lizingo sutartį Nr. LT026582 atsiima reikalavimą dėl 17 187,23 Lt nesumokėtų mokėjimų bei 6 187,40 Lt delspinigių, pagal lizingo sutartį Nr. LT064452 atsiima reikalavimą dėl 29 010,04 Lt nesumokėtų mokėjimų bei 10 443,61 Lt delspinigių, pagal lizingo sutartį Nr. LT089055 atsiima reikalavimą dėl 54 425,33 Lt nesumokėtų mokėjimų ir 19 593,12 Lt delspinigių, - bendroje sumoje – atsiima 100 622,60 Lt ieškinio reikalavimų nesumokėtų mokėjimų dalyje bei 63 889,41 Lt delspinigių dalyje.

16Ieškovo atstovė teismo pasėdyje palaikė reikalavimus dalyje dėl 99 827,21 Lt debitorinio įsiskolinimo ir 35 937,80 Lt delspinigių priteisimo, kitoje dalyje prašė tenkinti ieškovo prašymą dėl ieškinio atsiėmimo. Taip pat ji palaikė ieškiniuose išdėstytas aplinkybes dėl ieškinio pagrindo, bei nesutiko su atsakovo atsiliepimų argumentais, kad ieškovui nuostoliai neatsirado, nes parduotas turtas brangiau nei buvo įkainuotas jo grąžinimo metu, nurodydama, kad susidariusios skolos atlyginimą ieškovas kildina iš sutartinių įsipareigojimų mokėti įmokas pagal grafiką nevykdymo po sutarčių nutraukimo iki turto grąžinimo, o ne nuostolių atlyginimą civilinės atsakomybės pagrindu. Ieškovas atsisakydamas nuo dalies reikalavimų dėl netesybų priteisimo jau įvertino, tą aplinkybę, kad kai kurį lizinguojamą turtą atsiimtą iš trečiojo asmens po sutarčių nutraukimo ieškovas pardavė už didesnę vertę, negu jis buvo įkaituotas turto grąžinimo metu. Taip pat nurodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu išdėstyti teismo sprendimo vykdymą per 10 metų laikotarpį, nes atsakovas nepridėjo jokių įrodymų, kurie leistų teigti, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki ar egzistuoja nepalankios aplinkybės, dėl kurių bus labai sudėtinga atsakovui įvykdyti būsimą sprendimą.

17Atsakovas pateiktais atsiliepimais prašo ieškinį atmesti; tuo atveju, jei ieškovo ieškinys būtų visiškai tenkinamas, teismo sprendimo vykdymą lygiomis dalimis nuo jo įsiteisėjimo dienos išdėstyti dešimčiai metų; tuo atveju, jei ieškovo ieškinys būtų tenkinamas iš dalies, teismo sprendimo vykdymą lygiomis dalimis nuo jo įsiteisėjimo dienos išdėstyti teismo nurodytu laikotarpiu; tuo atveju, jei ieškovo ieškinys būtų tenkinamas, sumažinti priteistinas netesybas iki 7 216,19 Lt;

18Nurodo, kad atsakovas pagal 2010-11-30 Laidavimo sutartį įsipareigojo įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, trečiojo asmens prisiimtas pagal Lizingo sutartis (Laidavimo sutarties 1 p.). 2010-11-30 tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens buvo pasirašytas kompleksas dokumentų, susijusių su lizingo santykiais. Vienas svarbiausių dokumentų, atspindinčių šalių tikrąją valią yra 2010-11-30 sutartis Nr. LT064452, LT064453, LT026582, LT089055/TPP Dėl teisių ir pareigų perleidimo. Pagal minėtą sutartį, jos įsigaliojimas buvo susietas su konkrečiomis aplinkybėmis, nurodytomis 8 sutarties punkte. Ieškovo fragmentiškai pateikti dokumentai neparodo tikrųjų šalių ketinimų, kurie tiesiogiai įtakoja ir ieškovo reikalavimo teisę bei apimtį. Teisių perleidimo sutartis buvo pasirašyta ne tik dėl pagal Lizingo sutartis lizinguoto turto, bet ir dėl kito konkretaus turto likimo. Šiam tikslui papildomai buvo pasirašyta grįžtamojo lizingo sutartis Nr. LT089055 (Teisių perleidimo sutarties 8.6 p.), pagal kurią atsakovas perleido ieškovui konkretų turtą, kad jis jį lizinguotų.

19Dėl kompleksinio teisinių santykių modifikavimo, lizinguotų objektų vertės buvo nurodytos ne atsižvelgiant į jų realią rinkos vertę, o taip, kad ieškovui būtų buhalteriškai paprasčiau apskaityti atsakovo skolą ir trečiojo asmens įsipareigojimus sistemoje (t.y., taikant bendrą vertę visam paketui). Dėl šios priežasties po Lizingo sutarčių nutraukimo ieškovui pardavinėjant susigrąžintą turtą, yra gaunamas ženklus pelnas, o ne, kaip įprasta, nuostolis iš pardavimo.

20Todėl, atsižvelgiant į tikrąją šalių valią - susitarti dėl visų šalis siejančių santykių modifikavimo - susigrąžintų objektų pardavimo rezultatas taip pat turi būti skirstomas ir taikomas bendram paketui, o ne, kaip neteisingai traktuoja ieškovas, jį priskiriant išimtinai Ieškovo pelnui.

21Iš Ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti (I t. b.l. 89), kad Ieškovas iki šiol realizavo viena lizinguotą objektą - pagal Lizingo sutartį Nr. LT064453. Lizingo gavėjo nepadengta šio turto vertė yra 945 982,50 Lt, o nutraukus Lizingo sutartis, šis turtas buvo realizuotas už 991 735,56 Lt. Vadinasi, ieškovas perleidęs trečiojo asmens grąžintą turtą, gavo 45 753,06 Lt pelno. Kaip minėta, šalys, sudarydamos Teisių perleidimo sutartį ir Laidavimo sutartį susitarė, kad turto realizavimo atveju, gautas rezultatas bus skirstomas bendram šalių sutartinių santykių paketui. Todėl realus Ieškovo nuostolis yra mažintinas mažiausiai 45 753,06 Lt suma.

22Tuo atveju, jei būtų kitokia šalių valia, atsakovas, vietoje to, kad sudaryti Teisių perleidimo sutartį, po kurios jis neteko lizinguotų daiktų, tačiau įsipareigojo solidariai atsakyti su Trečiuoju asmeniu, būtų perleidęs konkretų turtą bet kuriam trečiajam asmeniui už rinkos kainą ir atsiskaitęs su ieškovu, o ne sudaręs su ieškovu grįžtamojo lizingo sutartį su užfiksuota neprotingai maža kaina. Šios aplinkybės patvirtina, kad objektų verčių nustatymas tarp šalių buvo sąlyginio pobūdžio, todėl Lizingo sutarčių nutraukimo rezultate realizavus turtą, gautos sumos turi būti skirtos minėtų verčių koregavimui, t.y. Ieškovo reikalaujamos sumos mažinimui.

23Taip pat nurodė, kad ieškovo reikalaujama priteisti 72 161,95 Lt delspinigių suma bei delspinigių tarifas - 0,2 proc. neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų, todėl turi būti mažinamas iki 0,02 proc. už kiekvieną mokėjimo termino praleidimo dieną, kas sudarytų 7 216,19 Lt CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu. Juo labiau, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

24Pateikti įrodymai apie atsakovo turtinę padėtį liudija, kad atsakovo pajamos ir turimas turtas neleis be įmonės sužlugdymo iš karto vykdyti teismo sprendimą. Todėl tuo atveju, jei ieškinys būti patenkintas visiškai, prašo teismo sprendimo įvykdymą lygiomis dalimis nuo jo įsiteisėjimo dienos išdėstyti dešimčiai metų. Tuo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas iš dalies, sprendimą išdėstyti prašo teismo nuožiūra. Ieškovas yra bendrovė, kurios finansinė padėtis yra labai gera ir stabili - ieškovas yra vieno didžiausio Lietuvos ir Pabaltijo bankų - „Swedbank", AB antrinė įmonė, o atsakovas - spaustuvė, dėl ekonominio sunkmečio sąlygoto užsakymų mažėjimo išgyvenanti ne pačius geriausius laikus ir dėl to susidūrusi su finansiniais sunkumais, socialiai yra teisingiau išdėstyti sprendimo atsakovo atžvilgiu vykdymą.

25Atsakovo atstovas taip pat nurodė, kad atsakovas sutinka su ieškovo prašymu dėl dalies ieškinio atsiėmimo, neprieštarauja dėl jo tenkinimo.

26Teisme gautas ieškovo prašymas dėl dalies ieškinio atsiėmimo. Prašyme nurodoma, kad atsakovas pardavė dalį lizingo gavėjo grąžinto turto, todėl nuostoliai sumažėjo, todėl ieškinį dalyje dėl 100 622,60 Lt nesumokėtų mokėjimų ir 36 224,13 Lt delspinigių atsiima, šioje dalyje ieškinį prašo palikti nenagrinėtu ir grąžinti dalį sumokėto žyminio mokesčio.

27Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškovo prašymu dėl ieškinio atsiėmimo sutiko.

28Ieškovo prašymas dėl dalies ieškinio atsiėmimo tenkintinas.

29CPK 139 str. 1 d. nurodyta, kad ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui, turi teisę atsiimti pareikštą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo.

30Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas pareiškė, jog atsiima ieškinį dalį, kai ieškinys buvo priimtas ir išsiųstas atsakovui, o atsakovas teismo posėdžio metu sutiko su pareiškimo atsiėmimu, sprendžia, kad yra pagrindas ieškinį atsiimamoje dalyje palikti nenagrinėtą (CPK 139 str. 2 d.).

31Ieškovui grąžintinas žyminis mokestis 3 737 Lt sumoje (bendra atsiimamo ieškinio kaina yra 136846,73 Lt – nuo 100 000 Lt x3 %, nuo 36846,73 Ltx2% ) iš valstybės (CPK 87 str. 1 d. 2 p.).

32Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

33Iš šalių atstovų paaiškinimų, byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas" (buvęs UAB „Hansa lizingas“) ir atsakovu AB „Aušra" sudarė lizingo sutartis Nr. LT026582 (2005 12 15), LT064452 (2007 11 21), LT064453 (2007 11 21), LT089055 (2010 11 30), pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš atsakovo nurodytų/pardavėjų nupirkti sutartyse nurodytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti atsakovui su sąlyga, kad atsakovas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, turtą perdavė atsakovui valdyti ir naudotis sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka (t 1, b.l. 5- 16).

342010 11 30 UAB „Swedbank lizingas", AB „Aušra" ir trečiasis asmuo UAB „Sapnų sala" sudarė sutartį dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartis perleidimo sutartis Nr. LT064452, LT064453, LT026582, LT089055/TPP, pagal kurią AB „Aušra" perleido teises ir pareigas, kylančias iš lizingo sutarčių Nr. LT064452, LT064453, LT026582, LT089055 UAB „Sapnų sala" (t 1, b.l. 17-26). Trečias asmuo įsipareigojo mokėti ieškovui sutartines įmokas pagal aukščiau nurodytų sutarčių įmokų grafikus. Tą pačią dieną ieškovas ir atsakovas AB „Aušra" sudarė laidavimo sutartį Nr. LT026582, LT064452, LT064453, LT089055/L, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal lizingo sutartis Nr. LT026582, LT064452, LT064453, LT089055 (t 1, b.l. 27-28).

35Trečiajam asmeniui nevykdant sutartinių įsipareigojimų - laiku nemokant įmokų pagal grafikus prie sutarčių, ieškovas 2011 04 06 išsiuntė klientui pretenziją Nr. 01-20-35350, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą iki 2011 04 23 ir įspėjo klientą, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartys bus vienašališkai nutrauktos (t 1, b.l. 29). Trečiajam asmeniui reikalavimo neįvykdžius, 2011 10 03 pranešė trečiajam asmeniui, kad ieškovas nuo 2011 10 03 vienašališkai nutraukia sutartis, pareikalavo grąžinti turtą ir sumokėti 434 770,48 Lt skolą iki 2011 11 05 (t 1, b.l. 30). Trečiajam asmeniui skolos nesumokėjus, ieškovas 2011 11 22 pranešimu Nr. SL-SR-18318 pareikalavo atsakovo iki 2011 12 30 įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis (t 1, b.l. 31). Atsakovas įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį neįvykdė. Pagal ieškovo atstovės informaciją ir pateiktą 2010 11 26 pažymą dėl nuostolių iš turto pardavimo paskaičiavimo turtas pagal lizingo sutartį Nr. LT026582 atsiimtas 2012 05 31, likutinė turto vertė 172 000,21 Lt, jis yra parduotas už 656 032 Lt; turtas pagal lizingo sutartį Nr. LT0264452 atsiimtas 2012 05 15, likutinė vertė – 290 316,54 Lt, turtas parduotas; turtas pagal lizingo sutartį LT0264453 atsiimtas 2012 01 11, jo likutinė vertė – 945 982,44 Lt ir yra parduotas už 991 735,56 Lt; turtas pagal lizingo sutartį Nr. LT089055 atsiimtas 2012 05 31, kieto įrišimo viršelių gamybos įrenginio KOLBUS DA.240 likutinė vertė yra 383 323,37 yra parduotas už 241 696 Lt, kitas turtas lizinguotas pagal šią sutartį - priešlapių klijavimo įrenginys MECCANOTECHNIKA COLLMATIC 55 dar neparduotas, jo likutinė vertė 108 963,13 Lt.

36Byloje kilo ginčas dėl atsakovo kaip laiduotojo pareigos mokėti lizingo gavėjo nesumokėtų įmokų už laikotarpį po sutarčių nutraukimo iki turto ieškovui grąžinimo. Kad nustatyti atsakovo, kaip laiduotojo pareigą, pirmiausia reikia išaiškinti ar tokią pareigą turėjo pats lizingo gavėjas, t.y. trečiasis asmuo, nes laidotojo atsakomybę riboja paties lizingo gavėjo atsakomybės dydis, jeigu kita nenumatyta sutartyje.

37Lizingo sutarties esminio pažeidimo teisiniai padariniai įtvirtinti CK 6.574 straipsnyje. Šioje normoje nurodyti du lizingo davėjo teisių gynimo būdai, lizingo gavėjui iš esmės pažeidus sutartį, vieną iš jų pasirinko ieškovas jis nutraukė sutartį, todėl jis turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Lizingo sutartyse buvo numatytas nuosavybės teisės perėjimas ir atitinkamai – lizingo gavėjas mokėjo įmokas ne tik už naudojimąsi daiktu, bet ir išpirkdamas daikto vertę. Esant tokiai lizingo sutarčiai, dvišalė restitucija galima dėl tos įmokų dalies, kuriomis buvo išperkama lizinguojamo daikto vertė. Kasacinis teismas formuodamas teisminę praktiką yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai lizingo sutartyje šalys susitarė ne tik dėl daikto valdymo bei naudojimo, bet ir dėl jo nuosavybės teisės perėjimo, vienašalė restitucija, nutraukus tokią lizingo sutartį, gali būti netaikoma, o taikoma dvišalė restitucija vadovaujantis CK 6.222 straipsniu. Pagal CK 6.222 straipsnį, kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. Minėta, kad dvišalė restitucija galima tuo atveju, jeigu lizingo sutartyje buvo numatyta lizingo gavėjo teisė įgyti daiktą nuosavybėn, ir tik dėl tos įmokų dalies, kurią sudarė daikto išpirkimo įmokos. Taigi CK 6.222 straipsnio norma suteikia teisę lizingo gavėjui, kuris mokėjo įmokas pagal lizingo sutartį išpirkdamas daiktą nuosavybėn, reikalauti iš lizingo davėjo grąžinti šias įmokas po to, kai jis grąžino lizingo davėjui lizingo dalyką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal BUAB „Kavaska“ v. UAB „Swedbank lizingas“, bylos Nr. 3K-3-1/2012). Tarp šalių nėra ginčo dėl lizingo sutarčių nutraukimo pagrįstumo ir teisėtumo.

38Lizingo davėjo nuostoliai turi būti apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad, nutraukus lizingo sutartį, jis savo nuosavybėje pasilieka lizingo dalyką. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad lizingo davėjo nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo sudaro skirtumas tarp lizingo gavėjo sumokėtų įmokų ir lizingo dalyko vertės kartu paėmus bei visos sumos, kurią lizingo davėjas būtų gavęs lizingo gavėjui tinkamai įvykdžius sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB „Swedbank lizingas“ prašymą, bylos Nr. 3K-3-1/2012).

39Ieškovas nurodo, kad jis nereikalauja atlyginti nuostolių, o reikalauja sumokėti eilines palūkanų įmokas pagal grafiką, už laikotarpį nuo sutarties nutraukimo iki lizinguojamo turto grąžinimo ieškovui, tačiau šios įmokos nutraukus lizingo sutartis yra ne kas kita, o ieškovo patirti nuostoliai dėl to, jog lizingo gavėjas negrąžino kurį laiką negrąžino turto po sutarties nutraukimo.

40Lizingo sutarties nutraukimo padarinius reglamentuojančioje CK 6.574 straipsnio normoje nustatytas lizingo davėjo nuostolių dydžio kriterijus: nuostolių turi būti atlyginta tiek, kad jie grąžintų lizingo davėją į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. CK 6.249 straipsnyje įtvirtintos realaus žalos atlyginimo taisyklės leidžia teigti, kad sprendžiant dėl lizingo davėjui atlygintinos žalos dydžio svarbu nustatyti grąžinto daikto vertės santykį su patirtais nuostoliais, nes, lizingo davėjui susigrąžinus daiktą, jo verte nuostoliai turi būti mažinami. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad grąžinus lizinguojama turtą (pagal lizingo sutartis, už kurių vykdymą laidavo atsakovas) jis buvo įvertintas bendra 1 610 269,15 Lt suma, pardavęs šį turtą ieškovas yra gavęs 1 889 463,56 Lt, vienas iš gražinto turto objektų, kurio likutinė vertė yra nustatyta 108 963,13 Lt, yra neparduotas, iš šių ieškovo pateiktų duomenų nėra pagrindo išvadai, kad ieškovas patyrė nuostolių, kuriuos turėtų atlyginti lizingo gavėjas, o nagrinėjamu atveju atsakovas, kuris laidavo už lizingo gavėją. Pagal pateiktus duomenis apie turto likutinę vertę ir jo pardavimo kaina, ieškovas gavo 279 194,41 Lt daugiau nei buvo įkainotas jam gražintas turtas, be to dar yra 108 963,13 Lt vertės turtas, kurį pardavęs ieškovas galimai gaus papildomai lėšų. Kadangi ieškovas laikėsi tokios pozicijos, jog neįrodinėjo visų patirtų nuostolių dėl lizingo sutarčių nutraukimo ir jų neprašė priteisti, o prašomus priteisti nuostolius laikė nesumokėtais mokėjimais, todėl teismas negali pasisakyti dėl kitų jo ieškovo nuostolių, jeigu jie buvo patirti, o prašomas priteisti sumas nagrinėja atsietai nuo bendrų nuostolių. Teismas sprendžia, kad ieškovo gautų lėšų skirtumas tarp turto vertės ir turto pardavimo kainos padengia ieškovo prašomas priteisti sumas, kurias teismas laikė ieškovo nuostoliais, todėl ieškinio tenkinti nėra pagrindo.

41Kadangi CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Teismui atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė atsakovas ir valstybė. Atsakovas turėjo išlaidų advokato pagalbai apmokėti 5000 Lt, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 98 str. 1, 2 d.).

42Pagal teismo pažymą teismas turėjo 48,75 Lt pašto išlaidų, kurios ieškinį atmetus priteistinos iš ieškovo valstybės naudai (CPK 96 str.).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

44Ieškinį dalyje dėl 99 827, 21 Lt nesumokėtų mokėjimų, 35 937,80 Lt delspinigių priteisimo atmesti.

45Priteisti iš ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, j.a.k. 111568069, esančio Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, 5000 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui AB „Aušra“, j.a.k. 132340019, esančio Vytauto pr. 23, Kaunas, ir 48,75 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokų kodas 5660).

46Kitoje dalyje dėl 100 622,60 Lt nesumokėtų mokėjimų ir 36 224,13 Lt delspinigių ieškinį palikti nenagrinėtu, ieškovui šioje dalyje atsiėmus ieškinį.

47Grąžinti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ 3 737 Lt žyminio mokesčio sumokėto už ieškinį iš valstybės.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. sekretoriaujant Rūtai Miltinytei,... 3. dalyvaujant ieškovei Ievai Baranauskaitei,... 4. atsakovo atstovui advokatui Pauliui Markovui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. Nurodė, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas" ir atsakovu AB „Aušra"... 8. 2010 11 30 „Swedbank lizingas", UAB, AB „Aušra" ir trečiasis asmuo UAB... 9. Trečiajam asmeniui nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų... 10. Trečiojo asmens susidariusio debitorinio įsiskolinimo suma yra lygi 272... 11. Pagal lizingo sutartį Nr. LT064453 trečiasis asmuo nebemokėjo turto įmokų... 12. Pagal lizingo sutartį Nr. LT089055 trečiasis asmuo nebemokėjo turto įmokų... 13. Sudarydamos lizingo sutartis, sutarčių šalys tarpusavyje susitarė dėl... 14. Atsakovo atsakomybės ribas nustato laidavimo sutartys. Jis sutartimis... 15. Ieškovas pateikė prašymą dėl ieškinio dalies atsiėmimo, atsiimdamas... 16. Ieškovo atstovė teismo pasėdyje palaikė reikalavimus dalyje dėl 99 827,21... 17. Atsakovas pateiktais atsiliepimais prašo ieškinį atmesti; tuo atveju, jei... 18. Nurodo, kad atsakovas pagal 2010-11-30 Laidavimo sutartį įsipareigojo... 19. Dėl kompleksinio teisinių santykių modifikavimo, lizinguotų objektų... 20. Todėl, atsižvelgiant į tikrąją šalių valią - susitarti dėl visų... 21. Iš Ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti (I t. b.l. 89), kad... 22. Tuo atveju, jei būtų kitokia šalių valia, atsakovas, vietoje to, kad... 23. Taip pat nurodė, kad ieškovo reikalaujama priteisti 72 161,95 Lt delspinigių... 24. Pateikti įrodymai apie atsakovo turtinę padėtį liudija, kad atsakovo... 25. Atsakovo atstovas taip pat nurodė, kad atsakovas sutinka su ieškovo prašymu... 26. Teisme gautas ieškovo prašymas dėl dalies ieškinio atsiėmimo. Prašyme... 27. Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškovo prašymu dėl ieškinio atsiėmimo... 28. Ieškovo prašymas dėl dalies ieškinio atsiėmimo tenkintinas.... 29. CPK 139 str. 1 d. nurodyta, kad ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė... 30. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas pareiškė, jog atsiima... 31. Ieškovui grąžintinas žyminis mokestis 3 737 Lt sumoje (bendra atsiimamo... 32. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 33. Iš šalių atstovų paaiškinimų, byloje esančių dokumentų nustatyta, kad... 34. 2010 11 30 UAB „Swedbank lizingas", AB „Aušra" ir trečiasis asmuo UAB... 35. Trečiajam asmeniui nevykdant sutartinių įsipareigojimų - laiku nemokant... 36. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo kaip laiduotojo pareigos mokėti lizingo... 37. Lizingo sutarties esminio pažeidimo teisiniai padariniai įtvirtinti CK 6.574... 38. Lizingo davėjo nuostoliai turi būti apskaičiuojami atsižvelgiant į tai,... 39. Ieškovas nurodo, kad jis nereikalauja atlyginti nuostolių, o reikalauja... 40. Lizingo sutarties nutraukimo padarinius reglamentuojančioje CK 6.574... 41. Kadangi CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 42. Pagal teismo pažymą teismas turėjo 48,75 Lt pašto išlaidų, kurios... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 44. Ieškinį dalyje dėl 99 827, 21 Lt nesumokėtų mokėjimų, 35 937,80 Lt... 45. Priteisti iš ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, j.a.k. 111568069, esančio... 46. Kitoje dalyje dėl 100 622,60 Lt nesumokėtų mokėjimų ir 36 224,13 Lt... 47. Grąžinti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ 3 737 Lt žyminio mokesčio... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...