Byla 2-465/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,BĄ investiciniai projektai“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-301-227/2007 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Utvilsta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,BĄ investiciniai projektai“, trečiajam asmeniui J. S. dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu, skolos už atliktus darbus ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skunda,

Nustatė

3Ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau tekste – BUAB) ,,Utvilsta“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,BĄ investiciniai projektai“ ir prašė iš atsakovo priteisti 674 154,30 Lt už atliktus statybos darbus, 121 347,77 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas, taip pat pripažinti ieškovo ir atsakovo 2004 m. lapkričio 29 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. A272-4 10.2 punktą negaliojančiu bei pripažinti atsakovo 2006 m. lapkričio 18 d. pareiškimą dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo negaliojančiu.

4Tuo pačiu ieškiniu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB ,,BĄ investiciniai projektai“ priklausantį 674154,30 Lt vertės turtą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas neatsiskaito ir neleistinai, esant antstolio draudimui – 2006 m. birželio 6 d. patvarkymui, kuriuo sustabdytas atsakovo UAB „BĄ Investiciniai projektai“ 403 060,33 Lt piniginių lėšų išmokėjimas ieškovui UAB „Utvilsta“ bei atsakovui uždrausta išmokėti nurodytą sumą skolininkui UAB „Utvilsta“ bei tretiesiems asmenims, atliko vienašalį įskaitymą, įskaitydamas į mokėtiną ieškovui sumą už atliktus darbus savo priešpriešinį reikalavimą ieškovui delspinigių dalyje.

5Panevėžio apygardos teismas 2007 m. gegužės 29 d. nutartimi ieškovo BUAB ,,Utvilsta“ prašymą patenkino ir nutarė taikyti laikinąją apsaugos priemonę: areštuoti UAB ,,BĄ investiciniai projektai“ priklausantį nekilnojamąjį turtą 674154,30 Lt sumai, o jo nepakankant reikalavimui užtikrinti, likusiai sumai areštuoti kilnojamąjį turtą ir šio turto nepakankant likusiai sumai - atsakovo banko sąskaitose esančias lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas jį arba trečiuosius asmenis, neviršijant reikalaujamos sumos, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo turtu, išskyrus būtinus turto apsaugai bei išlaikymui.

6Teismas nutartyje nurodė, jog reikalavimas pareikštas didelei pinigų sumai, statybos objektas priduotas valstybinei komisijai ir pripažintas tinkamu naudoti 2006 m. rugsėjo 12 d. aktu. Laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tik pagrindiniam reikalavimui, t.y. skolai už atliktus darbus, užtikrinti. Ieškovo nurodytos aplinkybės duoda pagrindo manyti, kad, nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. l d.). Teismas prašymą nagrinėjo iš anksto nepranešęs atsakovui, nurodęs, kad toks pranešimas gali sutrukdyti jų taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomu (CPK 148 str. l d).

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,BĄ investiciniai projektai“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. nutartį panaikinti ir BUAB ,,Utvilsta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nėra jokių aplinkybių, kurios duotų pagrindo manyti, kad, nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovas yra patikimas, gerą vardą turintis nekilnojamojo turto projektų vystytojas, o jo finansinė padėtis yra gera.

102. Byloje pareikšto ieškinio sumos dydis savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ypač jei ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui.

113. Aplinkybė, jog statybos objektas, su kuriuo susijęs ginčas, yra priduotas valstybinei komisijai ir pripažintas tinkamu naudoti, neturi ir negali turėti jokios reikšmės, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

124. Teismas nepagrindė savo nutarties dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kas yra nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

135. Teismas nepagrįstai prašymą nagrinėjo nepranešęs atsakovui ir nenurodė aplinkybių, kuriomis remiantis galima būtų daryti išvadą, kad, pranešus atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą, gali kilti reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomu. Teismas pažeidė civilinės teisės principą, kad visais atvejais, prieš teismui priimant sprendimą, turi būti išklausyta ir kita šalis.

146. Teismas nepagrįstai plačiai apribojo atsakovo nuosavybės teisę, o būtent jo teise areštuotu turtu naudotis ir jį valdyti. Pagrįstas galėtų būti tik disponavimo turtu apribojimas.

15Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,BĄ investiciniai projektai“ atskirąjį skundą ieškovas BUAB ,,Utvilsta“ prašo atskirąjį skundą atmesti.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17CPK 144 straipsnio pirmoji dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Šios proceso teisės normos pagrindu pagal suinteresuoto asmens prašymą teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

18Teismų praktikoje aplinkybė, galinti pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, preziumuojama tuomet, kai yra kilęs ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė ieškinio kaina gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

19Kaip matyti iš pareikštojo ieškinio dalyko (b.l. 4-7) – prašymo priteisti 674 154,30 Lt skolą bei 121 347,77 Lt delspinigių - atsakovui yra pareikštas pakankamai didelės apimties turtinis reikalavimas. Jau vien ši aplinkybė padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog dėl pakankamai didelės apimties turtinio reikalavimo būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovo nurodytos aplinkybės, kad jis yra patikimas, gerą vardą turintis nekilnojamojo turto projektų vystytojas, jo finansinė padėtis yra gera, nepašalina sprendimo neįvykdymo grėsmės, nes, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turės galimybę ne tik laisvai perleisti savo turimą turtą kitiems asmenims, bet ir prisiimti naujus įsipareigojimus, jų įvykdymą garantuodamas disponuojamu turtu, kitaip apsunkinti disponavimo turtu galimybes, kas realiai sukeltų sprendimo neįvykdymo grėsmę tuo atveju, jeigu būtų patenkinti šioje byloje pareikšti reikalavimai dėl piniginių sumų priteisimo. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CPK 145 straipsnyje, tarp jų atsakovui priklausančių nekilnojamųjų bei kilnojamųjų daiktų areštą. Tačiau, taikydamas šią laikinąją apsaugos priemonę, pirmosios instancijos teismas uždraudė atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo turtu, išskyrus būtinus turto apsaugai bei išlaikymui, t.y. faktiškai uždraudė ne tik disponuoti šiuo turtu, bet ir jį valdyti bei juo naudotis. Toks draudimas valdyti areštuotą nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą ir juo naudotis faktiškai atima galimybę atsakovui vykdyti bet kokią veiklą, panaudojant jam priklausantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, jei ši veikla yra susijusi su tokio areštuoto turto valdymu ar naudojimu. Todėl šia apimtimi taikoma laikinoji apsaugos priemonė nėra adekvati ja siekiamam tikslui – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei juo būtų tenkinamas ieškinys, įvykdymą ir gali atnešti atsakovui nuostolių. Dėl šios priežasties skundžiama nutartis keičiama, siaurinant nekilnojamojo bei kilnojamojo turto arešto apimtį ir leidžiant atsakovui šį turtą valdyti ir juo naudotis, tačiau paliekant apribotą disponavimo teisę.

20CPK 148 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui, todėl pirmosios instancijos teismas galėjo nagrinėti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešus atsakovui. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, kad pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą apsunkins jų taikymą arba padarys jį nebeįmanomą, ir išspręsti šį klausimą nepranešęs atsakovui, kadangi, kaip jau buvo minėta, ieškinio suma yra pakankamai didelė. Nors teismas ir nenurodė išsamių argumentų, kodėl, pranešus atsakovams apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, jų pritaikymas gali pasunkėti, tačiau vien šis proceso pažeidimas nesudarytų pagrindo panaikinti teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio ketvirtuoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. nutartį.

23Leisti atsakovui UAB ,,BĄ Investiciniai projektai“ naudotis šia nutartimi areštuotu jam priklausančiu nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu ir jį valdyti.

24Kitą Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skunda,... 3. Ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau tekste – BUAB)... 4. Tuo pačiu ieškiniu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 5. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. gegužės 29 d. nutartimi ieškovo BUAB... 6. Teismas nutartyje nurodė, jog reikalavimas pareikštas didelei pinigų sumai,... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,BĄ investiciniai projektai“ prašo... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nėra jokių... 10. 2. Byloje pareikšto ieškinio sumos dydis savaime nėra pagrindas taikyti... 11. 3. Aplinkybė, jog statybos objektas, su kuriuo susijęs ginčas, yra priduotas... 12. 4. Teismas nepagrindė savo nutarties dėl būtinumo taikyti laikinąsias... 13. 5. Teismas nepagrįstai prašymą nagrinėjo nepranešęs atsakovui ir... 14. 6. Teismas nepagrįstai plačiai apribojo atsakovo nuosavybės teisę, o... 15. Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,BĄ investiciniai projektai“ atskirąjį... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. CPK 144 straipsnio pirmoji dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje... 18. Teismų praktikoje aplinkybė, galinti pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą... 19. Kaip matyti iš pareikštojo ieškinio dalyko (b.l. 4-7) – prašymo priteisti... 20. CPK 148 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 22. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. nutartį.... 23. Leisti atsakovui UAB ,,BĄ Investiciniai projektai“ naudotis šia nutartimi... 24. Kitą Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gegužės 29 d. nutarties dalį...