Byla e2A-449-196/2017
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Teledema“ prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2A-449-196/2017 pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Teledema“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-4173-565/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Teledema“, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Forest brothers“, dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4ieškovė UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Teledema“ 5 211,74 Eur skolą pagal išrašytas, bet neapmokėtas sąskaitas, 24 604,64 Eur netiesioginius nuostolius, 57 612,96 Eur tiesioginius nuostolius, 1 486,89 Eur papildomas išlaidas, iš viso 88 916,23 Eur, 6 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį tenkino; priteisė iš atsakovės UAB „Teledema“ ieškovės UAB „Swedbank lizingas“ naudai 88 916,23 Eur skolą, 6 procentų metines procesines palūkanas už šią sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. kovo 9 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1 535 Eur bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė UAB „Teledema“ apeliaciniame skunde prašė Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „Swedbank lizingas“ atsakovės UAB „Teledema“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

8Lietuvos apeliaciniame teisme 2017 m. gegužės 9 d. gauta šalių 2017 m. balandžio 20 d. sudaryta taikos sutartis, kurią teismo prašoma patvirtinti.

9Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi bylai išnagrinėti sudaryta teisėjų kolegija, nustatyta teismo posėdžio bylos nagrinėjimui rašytinio proceso tvarka data – 2017 m. gegužės 25 d. 9 val.

10Prašymas tenkintinas.

11Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140 straipsnio 3 dalį, pagal kurią šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje, įvertinusi pateiktos taikos sutarties turinį, kartu ir jos 6 punkte esantį pareiškimą, kad šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140, 293–294 straipsniuose, kad šalys jas supranta ir taip pat 7.2 ir 7.3 punktus, kuriuose šalys patvirtino, kad šalys geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos, savo laisva valia sudarė taikos sutartį, patvirtino, kad tarp šalių nėra nelygybės ir kad taikos sutartis nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų interesų ginamų įstatymo, konstatuoja, jog yra teisinis ir faktinis pagrindas patvirtinti taikos sutartį.

12Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

13Teisėjų kolegijos vertinimu, taikos sutarties sąlygos išreiškia bylos šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje iškilusį ginčą. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas šią sutartį patvirtinti pagal joje išdėstytas sąlygas (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 302 straipsnis). Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

14Taikos sutartimi šalys susitarė, kad atsakovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo taikos sutarties sudarymo padengti ieškovei jos už ieškinį sumokėtą žyminį mokestį, t. y. 1535 Eur (taikos sutarties 5 punktas). Apie šalių patirtas atstovavimo išlaidas byloje duomenų nėra, jų paskirstymas taikos sutartyje neapspręstas, todėl teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 94 straipsnio 2 dalimi, 98 straipsniu, šalių patirtų atstovavimo išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia.

15Taikos sutarties 8 punkte šalys teismo prašo patvirtinus taikos sutartį grąžinti atsakovei 100 proc. už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio sumos. Atsakovė UAB „Teledema“ 2016 m. gruodžio 16 d. mokėjimo pavedimu Nr. 6644 sumokėjo 1 535 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą, todėl prašymas tenkintinas ir, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ši suma grąžintina.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 302 straipsniu,

Nutarė

17panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą.

18Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ (j. a. k. 111568069) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Teledema“ (j. a. k. 135989386) prašymą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Atsakovė UAB „Teledema“ įsipareigoja geranoriškai ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo taikos sutarties sudarymo sumokėti 88 916,23 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiolika eurų 23 ct) skolą ieškovei UAB „Swedbank lizingas“. Tuo pačiu atsakovė sutinka sumokėti ieškovei 5 913,18 Eur (penkis tūkstančius devynis šimtus trylika eurų 18 ct) palūkanas už priteistą skolą. Ieškovė nereiklaus jokių kitų, nei nurodyta šioje taikos sutartyje, sumų sumokėjimo iš atsakovės.
 2. Atsakovei sumokėjus visas šios taikos sutarties 1 punkte nurodytas sumas, t. y. skolą ir palūkanas, kaip nurodyta šios sutarties 1 punkte, atsakovei pereina teisė į visą Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1841-221/2015, kuri buvo palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1941-302/2015, patvirtintą 88 916,23 Eur ieškovės finansinį reikalavimą trečiojo asmens BUAB „Forest brothers“ (j. a. k. 300018599) atžvilgiu.
 3. Šalys pareiškia, jog tokiu būdu yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas šalių ginčas byloje bei nustatomos atsakovės atsakomybės prieš ieškovę ribos.
 4. Atsakovė šios sutarties 1 punkte nurodytas sumas sumokės atsakovės ir „Swedbank“, AB 2017 m. balandžio 3 d. sudarytos tikslinio kredito sutarties Nr. 17-000962-AK pagrindu „Swedbank“, AB atsakovei suteikto kredito lėšomis. Nepakankant kredito lėšų, trūkstamą sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti nuosavomis lėšomis.
 5. Atsakovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šios taikos sutarties sudarymo padengti ieškovei jos už ieškinį sumokėtą žyminį mokestį, t. y. 1 535 (tūkstantį penkis šimtus trisdešimt penkis) Eur.
 6. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140, 293–294 straipsniuose, šalys jas supranta ir remdamosi CPK 42 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalie 5 punkto prašo teismo rašytinio proceso tvarka priimti nutartį, kuria ši taikos sutartis būtų patvirtinta.
 7. Kiekviena šalis patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:
  1. Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios taikos sutarties sąlygomis;
  2. Šalys geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų ir prievartos, ir savo laisva valia sudarė šią sutartį ir tarp šalių nėra nelygybės;
  3. Taikos sutartis atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus ir nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų ginamų įstatymo.
  4. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šalims pasirašius taikos sutartį, ji šalims turės įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir šalims bus privaloma, o taikos sutartį patvirtinus teismui ji turės teismo sprendimo (res judicata) galią.
  5. Šalys susitaria, kad bet kuri šalis turi teisę reikalauti kitą šalį vykdyti taikos sutartyje numatytus atitinkamos šalies įsipareigojimus, o šaliai nevykdant savo įsipareigojimų – taikyti visus šioje taikos sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus savo teisių gynimo būdus, net taikos sutarties nepatvirtinus teisme.
 8. Vadovaudamosi CPK 87 straipsnio 2 dalimi šalys prašo Lietuvos apeliacinio teismo tvirtinant taikos sutartį kartu grąžinti atsakovei 100 proc. už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 1535 (tūkstantį penkis šimtus trisdešimt penkis) Eur.
 9. Ši taikos sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną - sutarties šalims vieną Lietuvos apeliaciniam teismui.
 10. Šalys sutinka, kad ieškovė pateiktų taikos sutartį tvirtinti teismui, kuriame vyksta bylos nagrinėjimas. Šalys sutinka tiek su visomis taikos sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme.

19Civilinę bylą nutraukti.

20UAB „Teledema“ (j. a. k. 135989386) grąžinti 1 535 (tūkstantį penkis šimtus trisdešimt penkis) Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą, sumokėto 2016 m. gruodžio 16 d. mokėjimo pavedimu Nr. 6644 (įrašo ID: 45145046). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai