Byla e2S-1309-661/2019
Dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. K., UAB „BALTIC ARMS“, BUAB „FF LIZINGAS“, UAB „ADMIVITA“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Z. V. ir Ellora 4522899 LTD atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjų Z. V. ir Ellora 4522899 LTD skundus dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. K., UAB „BALTIC ARMS“, BUAB „FF LIZINGAS“, UAB „ADMIVITA“,

2Teismas

Nustatė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-02 nutartimi nutarė pareiškėjų (skolininko) Z. V. ir pareiškėjo Ellora 4522899 Ltd 2019 m. vasario 15 d. skundus atmesti.

52.

62019-05-27 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškėjų Z. V. ir Ellora 4522899 Ltd prašymas dėl papildomos nutarties priėmimo, kuriuo pareiškėjai prašė priimti nutartį dėl jų prašymo dėl kurio teismas nepasisakė, t.y. dėl: pareiškėjo Ellora 4522899 LTD 2019 m. sausio 11 d. skundo dėl antstolio D. K. neveikimo; pareiškėjo Z. V. 2019 m. vasario 15 d. skundo dėl antstolio D. K. 2019 m. sausio 15 d. patvarkymo; pareiškėjų Ellora 4522899 LTD ir Z. V. 2019 m. vasario 15 d. skunde dėl antstolio D. K. neveikimo pateikto pareiškimo dėl antstolio D. K. nušalinimo.

73.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-05-31 nutartimi nutarė atmesti pareiškėjų Z. V. ir Ellora 4522899 LTD prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo civilinėje byloje Nr. e2YT-12313-592/2019. Teismas nurodė, kad teismas iš esmės pasisakė dėl visų pareiškėjų keliamų reikalavimų bei konstatavo, kad skundai atmestini. Dėl nesutikimo su teismo nutartimi, pareiškėjai jau yra pasinaudoję savo teise į apeliaciją (2019 m. gegužės 20 d. pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą). Teismas papildomai pažymėjo, kad klausimą dėl pareiškėjų Ellora 4522899 LTD ir Z. V. 2019 m. vasario 15 d. skunde pareikšto nušalinimo antstoliui D. K. sprendė Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja A. S. 2019 m. vasario 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-11082-931/2019.

94.

10Pareiškėjai Z. V. ir Ellora 4522899 Ltd pateiktu atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 31 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Savo skundą grindžia šiais argumentais:

114.1.

12Nutartis naikintina absoliučiais negaliojimo pagrindais, nes yra be motyvų.

134.2.

14Nei motyvuojamoje, nei rezoliucinėje 2019-05-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties dalyse nepasisakyta dėl byloje nagrinėjimui priimtų ir šios teismo nutarties pradžioje bei Pareiškėjų prašyme dėl papildomos nutarties priėmimo išvardintų: Pareiškėjo Ellora 4522899 Ltd 2019-01-11 skundo dėl antstolio D. K. neveikimo. Pareiškėjų Ellora 4522899 Ltd ir Z. V. 2019-02-15 skunde dėl antstolio D. K. neveikimo pateikto pareiškimo dėl antstolio D. K. nušalinimo.

15Atskirasis skundas atmestinas.

165.

17Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

186.

19Pagrindai teismui priimti papildomą sprendimą yra įtvirtinti CPK 277 straipsnio 1 dalyje. Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 1–3 punktus teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; arba (ir) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; arba (ir) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Išdėstyta teisės norma leidžia daryti išvadą, kad papildomo sprendimo priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu, t. y. priėmus sprendimą ir pastebėjus, jog tam tikri ieškiniu ar kitu procesiniu dokumentu keliami klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu ar bylą užbaigiančia nutartimi, tiek teismo iniciatyva, tiek bylos šalių prašymu yra galimybė priimti papildomą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015).

207.

21Papildomas sprendimas gali būti priimamas tik CPK 277 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais. CPK 277 straipsnio 1 dalyje nustatytas papildomo sprendimo pagrindų sąrašas yra baigtinis ir negali būti aiškinamas plačiai. Papildomo sprendimo institutas yra procesinis institutas, kuris skirtas specifiniams teismo sprendimo trūkumams – sprendimo nevisapusiškumui – ištaisyti. Teismo sprendimo nevisapusiškumas pasireiškia tuo, kad teismas, teismo posėdyje išnagrinėjęs ir ištyręs atitinkamus reikalavimus, dėl jų nepasisakė teismo sprendime, t. y. jų neišsprendė. Nėra pagrindo teismo sprendimo trūkumo taisymu laikyti išsprendimo tokio reikalavimo, kuris nebuvo išnagrinėtas ir ištirtas teismo posėdyje.

228.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje generalinis prokuroras v. Lietuvių katalikų mokytojų sąjunga ir kt., bylos Nr. 3K-7-38/2008; teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal antstolio A. B. prašymą, bylos Nr. 3K-3-603/2008; 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir kt., bylos Nr. 3K-3-344/2011; kt.).

249.

25Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas 2019 m. gegužės 31 nutartimi nurodė, kad teismas 2019-05-31 iš esmės pasisakė dėl visų pareiškėjų keliamų reikalavimų bei motyvuotai konstatavo, kad skundai atmestini.

2610.

27Pažymėtina, kad antstolis 2019-03-05 patvarkyme, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjų skundus nurodė, kad vertinant 2019-01-14 reg. paštu gautą pareiškėjo Z. V. 2019-01-11 skundą (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 1180-1189), darytina pagrįsta išvada, kad jis yra tapatus anksčiau išnagrinėtiems, o dėl pareiškėjo skunde išdėstytų aplinkybių jau yra priimti teismų procesiniai sprendimai. Analogišką išvadą padarė ir Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-01-15 nutartimi c/b Nr. 2YT-5814-931/2019 (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 1198-1202). Dėl šios nutarties pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 1295-1302, 1367-1375).

2811.

29Pirmosios instancijos teismas, teismo posėdyje išnagrinėjęs ir ištyręs tiek antstolio tiek pareiškėjų reikalavimus dėl, kaip pareiškėjai nurodo D. K. neveikimo, motyvuotai konstatavo, kad šie pareiškėjų argumentai esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje neturi, todėl teismas jų atskirai neaptaria. Įvertinus šios nutarties 8 ir 9 p. nėra pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje).

30Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjų Z. V. ir Ellora 4522899 LTD atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai