Byla 2-573-235/2013
Dėl neišmokėtos draudimo išmokos dalies priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Gertrūdai Karvelytei,

3dalyvaujant ieškovui E. M., atsakovo atstovei Aušrai Kunčiuvienei, ekspertui Antanui Viržintui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. M. ieškinį atsakovui draudimo bendrovei „If P&C Insurance AS“, veikiančiai per „If P&C Insurance AS“ filialą, dėl neišmokėtos draudimo išmokos dalies priteisimo,

Nustatė

5ieškovas E. M. , patikslinęs ieškinio reikalavimą, prašė iš atsakovo priteisti 8 700 Lt sumos, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2012-07-25 Justiniškių g. Vilniuje eismo įvykio metu buvo apgadintas jo vairuojamas, nuosavybės teise priklausantis automobilis Citroen C6, valst. Nr. ( - ) Autoįvykio kaltininko automobilis Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) buvo apdraustas atsakovo. Jo apgadintą automobilį apžiūrėjo atsakovo atstovas, tačiau jis teisininko patarimu kreipėsi į nepriklausomą automobilio vertintoją UAB „Asistavita“, kurie ataskaitoje nurodė, kad jam nuosavybės teise priklausančio automobilio remontuoti ekonomiškai netikslinga, nustatė, kad jo apgadinto automobilio likutinė vertė 17 700 Lt, jo vertė iki autoįvykio sudarė 65 000 Lt, taigi jam padarytos žalos dydis sudaro 47 300 Lt. Atsakovas priėmė sprendimą jam sumokėti tik 27 117 Lt žalos atlyginimo, nurodė, kad su nepriklausomų ekspertų išvada jie nesutinka, taip pat atsakovas nesutiko jam kompensuoti automobilio vertinimo išlaidų, bei išlaidų už pakaitinio automobilio naudojimą. Ieškovas manymu, atsakovas nepagrįstai neatsižvelgė į UAB „Asistavita“ vertintojų pateiktus skaičiavimus, nurodė, kad jis nesutinka su atsakovo argumentai ir turi būti vadovaujamasi jo pateikta automobilio likutinės vertės nustatymo išvada, nes ją atliko atestuotas vertintojas, joje pateikta ataskaita yra išsamesnė. Tačiau neatsižvelgė į jo pateiktą ataskaitą. Atsakovo (draudiko) pateiktoje atskaitoje, kurioje už pagrindą kaip lyginamieji objektai paimti Citroen C6 automobiliai pagaminti 2008 metų pradžioje su didesne rida, o jo automobilis yra 2009 m. gamybos, jo rida buvo 33 006 km, taigi atsakovas netinkamai taikė lyginamosios vertės metodą (b. l. 1-2).

7Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad D. P. 2012 m. birželio 1 d. su atsakovu sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 05/1478051, pagal kurią buvo apdrausta nurodyto asmens transporto priemonės OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. 2012 m. liepos 26 d. atsakovas gavo ieškovo pranešimą apie 2012 m. liepos 25 d. eismo įvykį, kurio metu buvo apgadinta ieškovo transporto priemonė CITROEN C6, valst. Nr. ( - ). Kadangi eismo įvykio kaltininku pripažintas D. P., vairavęs transporto priemonę OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ) atsakovas dėl šio eismo įvykio pradėjo žalos bylos sureguliavimo procedūrą ir atliko visus būtinus administravimo veiksmus: 2012 m. liepos 26 d. užregistruotas ieškovo pranešimas apie įvykį, 2012 m. liepos 26 d. ir liepos 30 d. atsakovo žalų ekspertas apžiūrėjo ir nufotografavo ieškovo transporto priemonę, kuri buvo nevažiuojanti, 2012 m. liepos 30 d. atsakovo žalų ekspertas, vadovaudamasis Audatex sistema, sudarė transporto priemonės remonto sąmatą, 2012 m. liepos 31 d. atsakovas įvertino, jog transporto priemonės remontas yra ekonomiškai netikslingas, tą pačią dieną atsakovas užsakė nepriklausomo eksperto išvadą dėl ieškovo transporto priemonės CITROEN C6, valst. Nr. ( - ), rinkos vertės ir likutinės vertės paskaičiavimo UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ 2012 m. rugpjūčio 8 ir 10 d. atsakovas gavo ieškovo prašymus apmokėti kito nepriklausomo eksperto UAB „Asistavita“ išlaidas ir atlyginti nuostolius remiantis UAB „Asistavita“ sudaryta vertinimo ataskaita Nr. ASIS-12139. 2012 m. rugpjūčio 16 d. jau buvo priimtas sprendimas išmokėti ieškovui 27 117 litų dydžio draudimo išmoką (kurią sudaro 120 litų dydžio transportavimo išlaidos ir 26 997 litai kaip skirtumas tarp transporto priemonės rinkos vertės iki eismo įvykio ir likutinės vertės)., vėliau ieškovui buvo išmokėta papildoma draudimo išmoka, kuri sudarė 11 603 Lt 2012 m. gruodžio 5 d. gavo ieškovo pretenziją atlyginti pakaitinės transporto priemonės nuomos išlaidas, iš viso 1 800 litų. Atsakovas šių išlaidų neginčijo ir 2012 m. gruodžio 13 d. priėmė sprendimą atlyginti pirmiau minėtas 1800 litų dydžio išlaidas ieškovui.

8Atsakovo teigimu, draudimo išmokos dydžio nustatymas – išimtinė draudiko prerogatyva. Draudikas taip pat neturi pareigos atlyginti nukentėjusio trečiojo asmens patirtas nepriklausomo eksperto samdymo išlaidas, jeigu draudikas pats laiku apžiūrėjo nukentėjusią transporto priemonę ir taip nustatė nuostolio dydį. Draudikas žalos dydį nustato atsižvelgdamas į žalos byloje esančių rašytinių dokumentų visumą, bet ne vadovaudamasis kuriuo nors vienu įrodymu.

9Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad tik ieškovo pasamdyti nepriklausomo turto vertintojai yra teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti. Atsakovo žalų ekspertai taip pat yra kompetentingi savo srities specialistai, jie turi reikiamą išsilavinimą bei kvalifikaciją ir todėl turi teisę ir galimybę nustatyti eismo įvykio metu transporto priemonei padarytos žalos dydį. 2012 m. liepos 31 d. atsakovas pateikė užsakymą UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ apžiūrėti ieškovo transporto priemonę CITROEN C6, valst. Nr. ( - ), tam, kad būtų įvertintos transporto priemonės atstatymo išlaidos, taip pat nustatyta rinkos ir likutinė vertės. Tačiau ieškovas vengė parodyti atsakovo pasamdytiems ekspertams savo transporto priemonę, 2012 m. rugpjūčio 8 d. atsakovui pateikė UAB „Asistavita“ sudarytą vertinimo ataskaitą, o 2012 m. rugpjūčio 14 d. atsakovui nurodė, jog transporto priemonė parduota ir todėl jos apžiūra negalima. Ieškovas tikslingai vengė bendradarbiauti su atsakovu ir trukdė atsakovui atlikti savo pareigas, numatytas TPVCAPD įstatyme ir Taisyklėse. Draudikas turi teisę pareikalauti pateikti transporto priemonę pakartotinei apžiūrai, jeigu draudikui kyla abejonių dėl transporto priemonės nuostolių apskaičiavimo. Tačiau būtent dėl paties ieškovo kaltės (su ieškovu nepavyko susisiekti, ieškovas nesudarė sąlygų transporto priemonės apžiūrai, nors su juo buvo bandoma suderinti pakartotinės apžiūros atlikimo laiką) atsakovui nesudarytos sąlygos kreiptis į UAB „Nepriklausomų autoekspertų biuras“ tam, kad būtų atliktas nepriklausomas transporto priemonės CITROEN C6, valst. Nr. ( - ) įvertinimas, kuris leistų patvirtinti arba paneigti, jog UAB „Asistavita“ vertinimo ataskaita buvo sudaryta tinkamai.

10UAB „Asistavita“ vertinimo ataskaitoje parinkti netinkami lyginamieji objektai, transporto priemonės rida nėra pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis būtų galima daryti išvadą apie ieškovo transporto priemonės rinkos vertę, o atlikus ekspertizę buvo parinkti tokie lyginamieji objektai, kurie pagal savo komplektaciją yra artimiausi ieškovo transporto priemonei. Draudikas neturi pareigos atlyginti nukentėjusio trečiojo asmens patirtas turto vertintojo samdymo išlaidas, nes nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę savo iniciatyva ir savo lėšomis papildomai kreiptis į ekspertus dėl padarytos žalos dydžio nustatymo. Taigi, jeigu draudikas mano, kad tokios išlaidos nėra pagrįstos, jis jų ir neturi atlyginti. Kadangi atsakovas nesutinka su ieškovo pateikta turto vertinimo ataskaita, jis neturi jokio teisinio pagrindo atlyginti ir nepriklausomo eksperto samdymo išlaidas, lygias 400 litų.

11Nagrinėjamu atveju Draudimo įstatymo ir Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 001 nuostatos nėra taikomos, nes ginčas yra kilęs ne dėl transporto priemonių (KASKO) draudimo, bet dėl TPVCAP draudimo, kuriam taikomos specialios teisės normos – TPVCAPD įstatymas ir Taisyklės. Todėl ieškovo vadovavimasis Draudimo įstatymo nuostatomis ir Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 001 yra nepagrįstas.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

132012 m. liepos 25 d. įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta ieškovo transporto priemonė CITROEN C6, valst. Nr. ( - ). Eismo įvykio kaltininku pripažintas D. P., eismo įvykio metu vairavęs transporto priemonę OPEL VECTRA, valst. Nr. ( - ) Kadangi eismo įvykio kaltininko civilinė atsakomybė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu buvo apdrausta atsakovo, ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo. Nesulaukęs, kol atsakovas apskaičiuos nuostolio dydį, ieškovas kreipėsi į nepriklausomų turto vertintojų įmonę UAB „Asistavita“, kurioje 2012 m. rugpjūčio 8 d. buvo sudaryta turto vertinimo ataskaita bei nustatyta, kad transporto priemonės remontas yra netikslingas. Vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad transporto priemonės rinkos vertė iki įvykio buvo lygi 65 000 litų, o likutinė vertė – 17 700 litų, todėl ieškovo patirtas žalos dydis lygus 47 300 litų. Ieškovas šią vertinimo ataskaitą pateikė atsakovui, tačiau atsakovas priėmė sprendimą išmokėti mažesnę – 27 117 litų dydžio – draudimo išmoką. 2012 m. rugpjūčio 20 d. atsakovas informavo ieškovą, kad jam mokėtina 27 117 litų dydžio draudimo išmoka, kurią sudaro: 26 997 litų dydžio skirtumas tarp transporto priemonės rinkos vertės ir likutinės vertės ir 120 litų dydžio transportavimo išlaidos. Su šiuo atsakovo sprendimu ieškovas nesutinka ir mano, jog jis yra nepagrįstas.

14Atsakovas atlygino 1 800 Lt dydžio nuostolius ieškovui, kuriuos patyrė ieškovas sumokėdamas už automobilio nuomą (b. l. 85). Atsakovas buvo įvertinęs ieškovui priklausiusio automobilio rinkos vertę iki autoįvykio, ji atsakovo vertinimu sudarė 41 100 Lt. (b. l. 44-150). Teismo 2013-02-22 nutartimi atsakovo atstovo prašymu buvo paskirta ieškovui priklausiusio automobilio Citroen 6 vertės nustatymo ekspertizė (b. l. 153).

15Ekspertizę atliko UAB „Nepriklausomų ekspertų biuras“, kurio išvadoje nurodyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklausančio automobilio Citroen 6 rinkos vertė 2012-07-25 sudaro 56 300 Lt, o automobilio likutinė vertė apie yra17 700 Lt, be to, nurodyta, kad automobilio atkuriamosios vertės negalima tiksliai apskaičiuoti (trūksta apgadintų dalių nuotraukų, apytikslė ieškovui priklausančio automobilio rinkos vertė sudaro 42 605,48 Lt. (b. l. 168-201). Atliekant ekspertizę apgadintas automobilis apžiūrėtas nebuvo, byloje esančios automobilio fotonuotraukos nespalvotos.

16Remiantis šalių paaiškinimu, tuo metu ieškovui priklausęs apgadintas automobilis Citroen C6 buvo parduotas, ieškovas įrodymų už kokią konkrečiai kainą buvo parduotas automobilis nepateikė. Ieškovas, siekdamas nustatyti padarytą žalą, privalėjo pateikti UAB „Nepriklausomų ekspertų biuras“ apgadintą automobilį, jo iki ginčo išnagrinėjimo teisme neardyti, neparduoti, arba nurodyti, kur parduotas automobilis yra tam, kad ekspertas galėtų tiksliai įvertinti automobilio rinkos kainą iki autoįvykio. Galėjo būti, kad ieškovui nuosavybės teise priklausantis automobilis iki autoįvykio buvo su defektais, kurie juos nustačius mažintų automobilio vertę.

17Atsakovas pagrįstai nurodė, kad UAB „Nepriklausomų ekspertų biuras“ atliktoje ekspertizės išvadoje nustatant automobilio vertę iki autoįvykio lyginamuoju metodu, paimta palyginimui net 10 automobilių Citroen C6, UAB „ Asistavita“ buvo tiriami 3 automobiliai. UAB „Nepriklausomų ekspertų biuras“ parinko tokius lyginamuosius objektus, kurie pagal savo komplektaciją yra artimiausi ieškovo transporto priemonei, nors transporto priemonių rida ir skiriasi. Vertinant tipiškiausius palyginamuosius objektus ieškovui priklausiusio automobilio vertė buvo atitinkamai koreguojama dėl lyginamųjų automobilių ridos su ieškovo automobiliu skirtumų (b. l. 183), todėl nepagrįstas ieškovo argumentas, jog atsakovas netinkamai taikė lyginamosios vertės metodą

18Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas Antanas Viržintas parodė, kad jis nustatė, jog UAB „Asistavita“ parinkti automobiliai kaip lyginamieji objektai yra žymiai geresnės įrangos komplektacijos nei ieškovo automobilis, nurodė kad vertindamas automobilį atliko korekciją, atsižvelgdamas į automobilio komplektaciją bei ridą, ekspertizės atlikimo laiką, praėjusį nuo autoįvykio iki tyrimo atliekant ekspertizę, taigi išmokant ieškovui draudimo išmoką turi būti vadovaujamasi minėtos teismo paskirto UAB „Nepriklausomų ekspertų biuras“ ekspertizės akte nustatyta ieškovui priklausiusio automobilio verte iki autoįvykio ir likutine verte.

19Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d.5 p., įvykus eismo įvykiui su juo susijusios transporto priemonės valdytojas privalo per 3 dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes (Draudimo įstatymo 82 str. 3 d. 5). Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas. Jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo. Jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį.

20Pagal TPVCAP nuostatas, padarytos žalos dydį nustato atsakingas draudikas vadovaudamasis įgaliotų asmenų ir (ar) turto vertintojų ataskaitomis ir dokumentais, įrodančiais padarytos žalos aplinkybes, faktą ir dydį. Nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę savo iniciatyva ir savo lėšomis papildomai kreiptis į ekspertus dėl padarytos žalos dydžio nustatymo. Analogiškas nuostatas įtvirtina ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 122 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 13 punktas.

21Kai ekspertizė atliekama asmenų, kurie teismo nepaskirti byloje ekspertais, jų surašyta išvada nelaikoma įrodinėjimo priemone. Toks dokumentas, jame esant žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, priskirtinas kitai įrodinėjimo priemonių rūšiai, nurodytai procesinio įstatymo, t. y. rašytiniam įrodymui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 197 straipsnis) (taip pat žr. LAT 2008 m. gruodžio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2008, LAT 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2010).

22Remiantis tuo kas išdėstyta, darytina išvada, daroma išvada, kad atsakovas draudimo išmoką ieškovui sumokėjo visiškai – 27 117 Lt iki ieškinio padavimo ir kitą dalį – 11 603 Lt – jau nagrinėjant šią bylą teisme.

23Vadovaujantis LR CPK 80, 88 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi, tarp šalių bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai priteistų ir atmestų reikalavimų daliai. Kaip nurodyta, atsakovas dalį ieškovo reikalavimų patenkino po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl neišmokėtos draudimo išmokos priteisimo, jam buvo sumokėta papildoma 11 603 Lt draudimo išmoka, taigi buvo patenkinta 57,15 proc. ieškovo reikalavimų dalis, dėl ko ieškovui priteistina atitinkama dalis jo bylinėjimosi išlaidų (400 Lt ekspertizės išlaidų, 609 Lt žyminis mokestis, 1 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėt), kas sudaro 2 309 Lt. Ieškovas turi atlyginti dalį atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų (42,85 proc. nuo 720 Lt) už ekspertizę, kurią atliko UAB „Nepriklausomų ekspertų biuras“, tai sudaro 309,60 Lt.

24Vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais principais, teismas nusprendžia užskaityti atsakovui priteistinas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas ieškovui, atitinkamai užskaitant ieškovo turėtas jam priteistinas bylinėjimosi išlaidas atsakovui.

25Iš viso išlaidos valstybei už procesinių dokumentų įteikimą sudaro 25,09 Lt. Remiantis LR CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš ieškovo priteistinos 10,84 Lt, o iš atsakovo – 14,25 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

26Vadovaudamasis LR CPK 92, 93, 259-260,270 str., teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti ieškovo E. M., a.k. ( - ) naudai 2 000 Lt (du tūkstančius Lt) bylinėjimosi išlaidų iš draudimo bendrovės „If P&C Insurance AS“, veikiančios per „If P&C Insurance AS“ filialą, kodas 302279548.

29Priteisti iš ieškovo E. M. į Valstybės biudžetą 10,84 Lt (dešimt Lt aštuoniasdešimt keturis) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

30Priteisti iš atsakovo draudimo bendrovės „If P&C Insurance AS“, veikiančios per „If P&C Insurance AS“ filialą, kodas 302279548, į Valstybės biudžetą 14,25 Lt (keturiolika Lt dvidešimt penkis ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. sekretoriaujant Gertrūdai Karvelytei,... 3. dalyvaujant ieškovui E. M., atsakovo atstovei Aušrai Kunčiuvienei, ekspertui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas E. M. , patikslinęs ieškinio reikalavimą, prašė iš atsakovo... 6. Nurodė, kad 2012-07-25 Justiniškių g. Vilniuje eismo įvykio metu buvo... 7. Atsakovas su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad D. P. 2012 m.... 8. Atsakovo teigimu, draudimo išmokos dydžio nustatymas – išimtinė draudiko... 9. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad tik ieškovo pasamdyti... 10. UAB „Asistavita“ vertinimo ataskaitoje parinkti netinkami lyginamieji... 11. Nagrinėjamu atveju Draudimo įstatymo ir Transporto priemonių draudimo... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. 2012 m. liepos 25 d. įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta ieškovo... 14. Atsakovas atlygino 1 800 Lt dydžio nuostolius ieškovui, kuriuos patyrė... 15. Ekspertizę atliko UAB „Nepriklausomų ekspertų biuras“, kurio išvadoje... 16. Remiantis šalių paaiškinimu, tuo metu ieškovui priklausęs apgadintas... 17. Atsakovas pagrįstai nurodė, kad UAB „Nepriklausomų ekspertų biuras“... 18. Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas Antanas Viržintas parodė, kad jis... 19. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 20. Pagal TPVCAP nuostatas, padarytos žalos dydį nustato atsakingas draudikas... 21. Kai ekspertizė atliekama asmenų, kurie teismo nepaskirti byloje ekspertais,... 22. Remiantis tuo kas išdėstyta, darytina išvada, daroma išvada, kad atsakovas... 23. Vadovaujantis LR CPK 80, 88 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi, tarp šalių... 24. Vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais principais, teismas nusprendžia... 25. Iš viso išlaidos valstybei už procesinių dokumentų įteikimą sudaro 25,09... 26. Vadovaudamasis LR CPK 92, 93, 259-260,270 str., teismas... 27. ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti ieškovo E. M., a.k. ( - ) naudai 2 000 Lt (du tūkstančius Lt)... 29. Priteisti iš ieškovo E. M. į Valstybės biudžetą 10,84 Lt (dešimt Lt... 30. Priteisti iš atsakovo draudimo bendrovės „If P&C Insurance AS“,... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...