Byla 2A-667/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Ingai Jurgaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Antanui Skarbauskui, atsakovo atstovui advokatui Linui Šarkiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1025-343/2010 pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dorvina“ dėl skolos pagal privatizavimo sandorį priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Dorvina“ kreipėsi ieškovas VĮ Valstybės turto fondas ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Dorvina“ 536 520 Lt žemės sklypo pardavimo kainą, 22 951,50 Lt delspinigių, 12,70 proc. metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.

4Ieškinyje ieškovas nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas su UAB „Dorvina“ 2009 m. sausio 27 d. sudarė pastato – Kareivinių, esančių A. Juozapavičiaus pr. 327, Kaune, privatizavimo sutartį. Tą pačią dieną privatizuotas objektas priėmimo-perdavimo aktu buvo perduotas atsakovui, kuris objektą 2009 m. vasario 11 d. įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Be to, šalys paminėta sutartimi susitarė, kad atsakovui pagal atskirą pirkimo-pardavimo sutartį bus parduodamas ir privatizavimo objektui priskirtas žemės sklypas. Privatizavimo sutarties 7 punktas numato atsakovo įsipareigojimą per 30 dienų sumokėti visą žemės sklypo kainą – 536 250 Lt ir pasirašyti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Šis įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas iki 2009 m. vasario 26 d. Šis punktas numatė, kad atsakovas, uždelsęs sumokėti nurodytą sumą nustatytu terminu, įsipareigoja už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 0,02 proc. delspinigius, apskaičiuotus nuo laiku nesumokėtos sumos. Tačiau atsakovas prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos laiku laikantis įstatymo, sutarties principų. Ieškovo nuomone, atsakovas nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl jo veika atitinka CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 punkte nustatytus atvejus, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę. CK 2.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas, pažeidęs prievolę, privalo kitai šaliai atlyginti jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Ieškovas prašė priteisti žemės sklypo pardavimo kainą – 536 250 Lt ir delspinigius už laikotarpį nuo 2009 m. vasario 26 d. iki 2009 m. rugsėjo 28 d. – 22 951,50 Lt už 214 dienų. Ieškovas taip pat nurodė, kad vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, jis turi teisę reikalauti palūkanų už priteistą sumą iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad sandoris yra sudarytas komercinėmis sąlygomis, todėl palūkanų dydžio nustatymui taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Ieškovo teigimu, tai yra specialus įstatymas, turintis pirmenybės teisę prieš CK 6.210 straipsnį, todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo 12,70 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą. Ieškinį ieškovas grindė CK 1.36-1.38 straipsnių, 6.1-6.4 straipsnių, 6.37, 6.38, 6.210, 6.256 straipsnių, 6.258 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad byloje kilo klausimas, kaip aiškinti sutarties 7 punktą, nes atsakovas teigia, jog tai yra preliminarus susitarimas dėl sutarties sudarymo ateityje, o ieškovas, kad tai nėra preliminarus susitarimas, nes atsakovas dalyvavo aukcione, žinojo, kad pastatas parduodamas su žemės sklypu, buvo sudaryta Privatizavimo sutartis, kuria prisiimtų įsipareigojimų atsakovas neįvykdė. Teismas konstatavo, kad šalių 2009 m. sausio 27 d. sudarytos sutarties 7 punktas atitinka visus preliminariosios sutarties požymius, nes: iš jos turinio aiškiai matyti šalių susitarimas ateityje sudaryti įvardyto sutartyje žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, šiame susitarime jų iš anksto aptartomis sąlygomis (CK 6.165 str. 1 d.); sutartis sudaryta rašytine forma (CK 6.165 str. 2 d.); joje nustatytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti (per 30 dienų po to, kai bus sumokėta už pastatą) (CK 6.165 str. 3 d.). Teismas nustatė, kad kaina už pastatą buvo sumokėta 2009 m. sausio 26 d., todėl 30 dienų terminas avansui sumokėti ir pirkimo-pardavimo sutarčiai pasirašyti baigėsi 2009 m. vasario 25 d. Šalims iki 2009 m. vasario 25 d. nesudarius pagrindinės sutarties, teismo teigimu, pasibaigė jų prievolė pagal 2009 m. sausio 27 d. sutartį (CK 6.165 str. 5 d.). Daiktas nebuvo perduotas pirkėjui valdyti, kaip to reikalauja CK 6.309 straipsnio 1 dalis. Tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad šalys susitarė ateityje sudaryti kitą, žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Teismas konstatavo, kad sutarties 7 punktas yra preliminarus susitarimas. Teismas, aiškindamas sutarties 7 punktą, atsižvelgė ir į visą sutartį (2 p., 5 p.). Pasak teismo, jeigu šalių ketinimai būtų kartu parduoti ir žemės sklypą, tai jos ir būtų padariusios ta pačia sutartimi. Nors ieškovo atstovas nurodė, kad buvo reikalingos dvi sutartys, nes pinigai yra skirstomi į skirtingus fondus, tačiau, teismo nuomone, tai tik patvirtina aplinkybę, kad pardavėjas siekė sudaryti dvi sutartis, jų nesudarė tuo pačiu metu. Pasak teismo, sutarties 7 punktu buvo susitarta dėl kitos sutarties sudarymo ateityje. Teisės normos, reglamentuojančios preliminariąsias sutartis, nustato šaliai teisę atsisakyti sudaryti pagrindinę sutartį. Atsakovo atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį, teismo teigimu, neprieštarauja įstatymui. Teismas nurodė, jog nustačius, kad susitarimas buvo preliminarus ir jo galiojimas baigėsi 2009 m. vasario 25 d., atsakovas nebeturi pareigos sumokėti ieškovui visą žemės sklypo kainą, tuo labiau, kad tą žemės sklypą valdo ne atsakovas. Pasak teismo, nustatytu terminu nesudarius pagrindinės sutarties, prievolė sudaryti sutartį išnyksta (CK 6.165 str. 5 d.). Atmetęs pagrindinį reikalavimą, teismas atmetė ir išvestinius reikalavimus, t.y. reikalavimus priteisti delspinigius.

7Apeliaciniu skundu ieškovas VĮ Valstybės turto fondas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

91. Teismas nepagrįstai ginčą, kilusį iš privatizavimo santykių, išsprendė taikydamas privatinės teisės normas, klaidingai vieną iš privatizavimo sandorio sąlygų kvalifikavo preliminariąja sutartimi ir nepagrįstai atleido atsakovą nuo viešo aukciono metu prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

102. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį viešas aukcionas yra privatizavimo objekto pardavimo būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių aukcione, skaičius, o privatizavimo sandoris sudaromas su didžiausią kainą pasiūliusiu potencialiu pirkėju. Privatizavimo įstatymas imperatyviai nustato aukciono laimėtojo pareigą įvykdyti visas privatizavimo programos sąlygas. Teismas neatsižvelgė į LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023, kuriuo patvirtintos Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklės 2.1 punkto, taisyklų 25 ir 26 punktų nuostatas. Privatizavimo įstatymas nepateikia viešo aukciono sąvokos, taip pat neaiškina teisinių santykių, susiklostančių tarp aukciono rengėjo ir dalyvių, specifikos, tad reikia vadovautis CK XXIII skyriaus dvyliktojo skirsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis daiktų pardavimą aukciono būdu (CK 6.419 str. 3 d.). Pagal CK 6.419 straipsnio 1 dalį daiktų pirkimas-pardavimas aukciono būdu reiškia, kad daiktai siūlomi pirkti keliems asmenims per tarpininką - aukciono vedėją, o sutartis laikoma sudaryta su tuo pirkėju-konkurso dalyviu, kuris pasiūlo didžiausią kainą už parduodamą daiktą. Nekilnojamojo daikto pirkimas-pardavimas aukciono būdu laikomas įvykusiu nuo to momento, kai CK 6.421 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu paskelbiamas aukciono laimėtojas, o įstatymo reikalaujamos formos sutarties sudarymas yra jau įvykusio sandorio įforminimas (LAT 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2006).

113. Pagal sutarčių sudarymo bendrąją taisyklę ofertos priėmimas (akceptas) sukelia teisinius padarinius (CK 6.173 str.). Atsakovui aukcione pasiūlius didžiausią kainą už pastatą ir jam priskirtą sklypą bei komisijos 2008 m. gruodžio 15 d. sprendimu paskelbus atsakovą viešo aukciono laimėtoju, pastato ir jam priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandoris laikomas sudarytu, todėl atsakovas privalo įvykdyti likusius įsipareigojimus: sumokėti 536 250 Lt kainą už įsigytą žemės sklypą ir pasirašyti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, o ieškovas turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo natūra (CK 6.38 str. 1 d. 6.213 str., 6.256 str. 1 d., 2 d., 6.314 str. 5 d., 6.422 str. 1 d.). Kadangi pastato ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandoris laikomas sudarytu, 2008 m. gruodžio 5 d. paskelbus atsakovą viešo aukciono laimėtoju, darytina išvada, kad jokie ikisutartiniai santykiai tarp ieškovo ir atsakovo, organizuojant ir vykdant viešą aukcioną, nesusiklostė ir jokia preliminari sutartis su atsakovu negalėjo būti sudaroma. Priešingu atveju, privatizavimo viešo aukciono būdu tikslas - gauti didžiausią kainą, liktų neįgyvendintas, būtų pažeisti ne tik valstybės, bet ir visų kitų sąžiningų aukciono dalyvių, nelaimėjusių aukcione, teisėti interesai, o tai reiškia ir viešo intereso privatizavimo teisiniuose santykiuose pažeidimą.

124. Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtintos Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklės įpareigoja ieškovą privatizavimo objektui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį sudarinėti kaip atskirą dokumentą. Atskirų sutarčių (privatizavimo objekto sutarties ir valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties) pasirašymo reikalauja skirtingas lėšų, gautų už parduotą privatizavimo objektą ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, paskirstymas (Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023 2.5 p.).

135. Nurodo, kad 2009 m. sausio 27 d. sutartis yra parengta pagal 1997 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1503 patvirtintą tipinę formą, griežtai laikantis šiame nutarime nustatytų reikalavimų (35.1 p. - 35.9 p.), taip pat papildant ją ir Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarime Nr. 1023 nustatytomis privalomomis sąlygomis (Nutarimu patvirtintų taisyklių 25 p. ir 26 p.). Šioje sutartyje yra aiškiai nustatyti privalomi šalių įsipareigojimai, kurių šalys vienašališkai negali atsisakyti vykdyti. Sutarties 7 punktas numato ir netesybas, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą. Šios sutarties sąlygos visiškai neatitinka preliminariosios sutarties esmės.

14Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Dorvina“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas teisingai išsprendė bylą ir išaiškino šalių sudarytas sutartis pagal jų tikruosius ketinimus. Sutarties 7 punkte šalys susitarė dėl kitos, ateityje ketintos sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties. Šalys sutartyje aiškiai įvardijo, kad žemės sklypas bus parduodamas atsakovui pagal atskirą pirkimo-pardavimo sutartį. Iki šiol nei žemės sklypo nuosavybės teisė, nei pats žemės sklypas atsakovui nėra perduoti, nors ieškovas reikalauja sumokėti visą žemės sklypo kainą. Po sutarties sudarymo iš esmės pasikeitus ekonominei situacijai, atsakovas dėl apyvartinių lėšų trūkumo negalėjo realizuoti savo ketinimų pirkti žemės sklypą. Ieškovas negali priversti atsakovo sudaryti sutartį, nes tai prieštarauja sutarties laisvės principui (CK 6.165 str. 5 d.). LAT nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2006 nėra pagrindo vadovautis, nes minėtoje byloje buvo reiškiami visai kitokie reikalavimai, o išaiškinimas dėl nekilnojamojo daikto pardavimo aukciono būdu neatitinka CK 6.421 straipsnio 3 dalyje nustatyto reguliavimo. Aukciono būdu parduodant nekilnojamąjį daiktą reikalinga faktų sudėtis - aukciono laimėjimas ir notarinės formos sutartis. Būtent dėl to yra nustatytas dešimties dienų terminas įstatymo reikalaujamos formos sutarties sudarymui. Atsakovo nuomone, ieškovas neturi teisės reikalauti netesybų, nes pats nėra įvykdęs savo prievolių. Iki šiol žemės sklypas atsakovui nėra perduotas ir jis negali juo naudotis. Ieškovui pačiam neįvykdžius savo įsipareigojimų, t.y. neperdavus žemės sklypo, jis neturi teisės reikalauti priteisti jam delspinigius. Priteisus delspinigius, būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Šioje byloje kilo ginčas dėl tarp VĮ Valstybės turto fondo ir UAB „Dorvina“ 2009 m. sausio 27 d. sudarytos sutarties Nr. 145-08 dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo 7 punkto aiškinimo ir taikymo.

17Pagal 2009 m. sausio 27 d. sutarties Nr. 145-08 dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo 7 punkto nuostatą, pirkėjas (UAB „Dorvina“) įsipareigojo, visiškai apmokėjęs už privatizavimo objektą šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, per 30 dienų sumokėti visą žemės sklypo pardavimo kainą – 536 250 Lt į pardavėjo (VĮ Valstybės turto fondo) sąskaitą.

18Savo reikalavimą priteisti žemės sklypo, priskirto privatizavimo objektui, kainą ieškovas grindė aplinkybe, kad atsakovas nevykdo privatizavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nesumoka sutartyje nustatytos sumos už žemės sklypą ir nesudaro sklypo pirkimo-pardavimo sutarties.

19Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį šioje byloje atmetė, teigdamas, kad tarp šalių sudarytos 2009 m. sausio 27 d. sutarties 7 punktas atitinka visus preliminariosios sutarties požymius, kad preliminaraus susitarimo galiojimas baigėsi 2009 m. vasario 25 d., tad atsakovas nebeturįs pareigos sumokėti ieškovui visą žemės sklypo kainą.

20Apeliaciniame skunde ieškovas VĮ Valstybės turto fondas teigia, kad ginčą, kilusį iš privatizavimo santykių, teismas nepagrįstai išsprendė, taikydamas privatinės teisės normas, vieną iš privatizavimo sandorio sąlygų klaidingai kvalifikavo preliminariąja sutartimi ir nepagrįstai atleido atsakovą nuo viešo aukciono metu prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Su tokiu apelianto argumentu nėra pagrindo nesutikti.

21Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnio 4 punkto nuostatą, valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama, vadovaujantis viešosios teisės principu, reiškiančiu, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ar savivaldybių turtu, nustatytais būdais ir atvejais. Vienas iš minėto įstatymo 17 straipsnyje numatytų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn būdų yra valstybės ir savivaldybės turto perdavimas turtą privatizuojant. Valstybės ir savivaldybių turto perdavimo kitiems subjektams privatizavimo būdu tvarką reglamentuoja Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas (toliau – Privatizavimo įstatymas).

22Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo būdus nustato Privatizavimo įstatymo 13 straipsnis, pagal kurio 1 dalies 2 punkto nuostatą, vienas iš tokių būdų yra viešas aukcionas.

23Pagal Privatizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatą, viešas aukcionas yra privatizavimo objekto pardavimo būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių aukcione, skaičius, o privatizavimo sandoris sudaromas su didžiausią kainą pasiūliusiu potencialiu pirkėju. Žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizuojantiems statiniams ir įrenginiams, pardavimo ir kitokio perleidimo tvarką nustato Įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

24Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2.1. punkto nuostatą, perleidžiant privatizavimo objektą, kartu turi būti parduodamas ir šiam objektui priskirtas žemės sklypas, išskyrus atvejus, kai šis žemės sklypas negali būti perleidžiamas privačion nuosavybėn.

25Pagal privatizavimo programą, kurią 2008 m. spalio 24 d. patvirtino privatizavimo komisija, privatizuojamam viešo aukciono būdu objektui - kareivinėms (plotas 3193,72 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų su pusrūsiu), esančioms A. Juozapavičiaus pr. 27, Kaune, priskirtas 0,4307 ha žemės sklypas (Privatizavimo komisijos 2008 m. spalio 24 d. sprendimai (protokolo Nr. 2V-29 (543) Dėl pritarimo pirkimo-pardavimo sutarčių ir privatizavimo programų projektams (Valstybės žinios, 2008 m. lapkričio 6 d., Nr. 127-4890). Privatizavimo programoje numatyta pradinė privatizuojamo objekto (statinio ir žemės sklypo) pardavimo kaina buvo 600 000 Lt, iš kurios objektui priskirto žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 450 000 Lt, taip pat numatyta privatizavimo sąlyga, jog laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn, o žemės pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma VĮ Valstybės turto fonde (b.l. 49, 50). Taigi, privatizavimo programoje, informaciniame privatizavimo biuletenyje buvo paskelbtos visos esminės privatizavimo objekto (žemės sklypo ir pastato) pirkimo-pardavimo sąlygos.

26Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su privatizuojamo objekto pardavimu viešame aukcione, pagrįstai nurodė, kad atsakovas buvo pripažintas aukciono laimėtoju. Byloje dėl to nėra ginčo.

27Pagal CK 6.419 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, pirkimas-pardavimas aukciono būdu reiškia, kad daiktai siūlomi pirkti keliems asmenims per tarpininką – aukciono vedėją, o sutartis laikoma sudaryta su tuo aukciono dalyviu, kuris pasiūlė didžiausią kainą už parduodamą daiktą. Pirkimo-pardavimo sutartis aukciono būdu laikoma sudaryta, kai aukciono vedėjas tai paskelbia plaktuko dūžiu arba kitokiu įprastu veiksmu (CK 6.421 str. 1 d.). Taigi, nekilnojamojo daikto pirkimas-pardavimas aukciono būdu laikomas įvykusiu nuo to momento, kai CK 6.421 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu paskelbiamas laimėtojas, o įstatymo reikalaujamos formos sutarties sudarymas yra jau įvykusio sandorio įforminimas.

28Taigi, atsakovą UAB „Dorvina“ paskelbus laimėtoju, jam buvo parduotas ne tik pastatas – kareivinės, bet ir pastatui priskirtas 0,4307 ha žemės sklypas, esantis Juozapavičiaus pr. 27, Kaune. Atsakovas UAB „Dorvina“ už žemės sklypą 536 250 Lt nesumokėjo, sutarties dėl žemės sklypo prikimo-pardavimo neįformino. Kadangi atsakovas sumokėjo tik už pastatą, ieškovas pagrįstai reikalauja įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti 536 250 Lt (CK 6.38 str. 1 d., CK 6.213 str.).

29Taigi, nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp šalių buvo sudarytas preliminarus susitarimas ir kad suėjus susitarime numatytam terminui, atsakovas neprivalo sumokėti ieškovui už žemės sklypą. Paskelbus atsakovą konkurso laimėtoju, jis privalo vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus, tarp jų sumokėti 536 250 Lt už žemės sklypą, esantį Juozapavičiaus pr. 27, Kaune.

30Tarp šalių pasirašytos sutarties 7 punktas nustatė, kad, uždelsęs mokėti šiame punkte nustatytu terminu, iki visiško prievolės įvykdymo pirkėjas įsipareigoja už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 0,02 procento delspinigius, apskaičiuotus nuo laiku nesumokėtos sumos. Iš esmės tokią pačią nuostatą dėl pareigos mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius už laiku nesumokėtą sumą atkartoja ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 25 punktas.

31Pasak ieškovo, šis įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas iki 2009 m. vasario 26 d. Atsakovas, nesutikdamas su delspinigių skaičiavimu, atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą teigia, kad ieškovas neturi teisės reikalauti netesybų, nes pats nėra įvykdęs savo prievolių: žemės sklypas atsakovui iki šiol nėra perduotas ir jis negali juo naudotis.

32Tačiau atsižvelgiant į tai, kad privatizavimo sąlygose buvo nurodyta, jog žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma VĮ Valstybės turto fonde, kad 2009 m. sausio 27 d. sutarties 2 punkte buvo numatyta, jog žemės sklypas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka bus perduotas pirkėjui pagal atskirą pirkimo-pardavimo sutartį, kad, remiantis bylos aplinkybėmis, atsakovas neatvyko į VĮ Valstybės turto fondą sudaryti tokios sutarties, o ieškovas 2009 m. kovo 2 d. ir 2009 m. balandžio 9 d. raštais ragino atsakovą vykdyti sutartimis prisiimtus įsipareigojimus ir informavo atsakovą apie pareigą mokėti delspinigius (b.l. 11, 12), nėra pagrindo teigti, kad ieškovas neturi teisės reikalauti priteisti delspinigius už laiku neįvykdytą įsipareigojimą sumokėti už žemės sklypą. Tad ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius yra pagrįstas.

33Ieškovas ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovo 12,70 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško įvykdymo. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nesutiko su tokio dydžio procesinėmis palūkanomis, nurodęs, kad tarp šalių sudarytos privatizavimo sutarties negalima laikyti komerciniu sandoriu, o nekilnojamojo turto negalima laikyti preke.

34Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pirmojo straipsnio antrosios dalies nuostatą, šis įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Komerciniai sandoriai – sandoriai tarp ūkio subjektų arba tarp ūkio subjektų ir valstybės institucijų, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai (šio įstatymo 2 str. 1 d.). Taigi, šis įstatymas iš tiesų nėra taikomas nagrinėjamam ginčui, kilusiam iš privatizavimo santykių. Pagal CK 6.210 straipsnio pirmąją dalį ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

35Vadovaudamasi šiame sprendime išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, tinkamai neįvertino visų svarbių faktinių bylos aplinkybių, neteisingai aiškino tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, nepagrįstai taikė preliminariosioms sutartims taikytinas materialinės teisės normas, todėl padarė faktiniais duomenimis bei teisės normomis nepagrįstas išvadas ir bylą iš esmės išsprendė neteisingai. Šie pažeidimai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Šiame sprendime išdėstytų aplinkybių bei motyvų pagrindu teisėjų kolegija taip pat daro išvadą, kad ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinys atsakovui UAB „Dorvina“ dėl žemės sklypo pardavimo kainos, delspinigių ir palūkanų, nors ir mažesnių, nei prašė ieškovas, priteisimo kaip iš esmės pagrįstas byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės normomis, turi būti patenkintas iš dalies.

36Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo, neatleisto nuo žyminio mokesčio mokėjimo, priteisiamas žyminis mokestis už ieškinį ir apeliacinį skundą valstybei (9 592 Lt * 2) (CPK 96 str. 1 d.).

37Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo ieškinys buvo patenkintas, pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

40Ieškinį patenkinti iš dalies.

41Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorvina“ ieškovui valstybės įmonei Valstybės turto fondui 536 250 Lt (penkis šimtus trisdešimt šešis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt litų) už žemės sklypą, esantį Juozapavičiaus pr. 27, Kaune, 22 951,50 Lt delspinigių ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2009 m. spalio 7 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

42Kitą ieškinio dalį atmesti.

43Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorvina“ 19 184 Lt (devyniolika tūkstančių vieną šimtą aštuoniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio už paduotą ieškinį ir apeliacinį skundą valstybei.

44Palikti Kauno apygardos tesimo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įvykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Dorvina“ kreipėsi... 4. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas su UAB... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad byloje kilo klausimas,... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas VĮ Valstybės turto fondas prašo panaikinti... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 9. 1. Teismas nepagrįstai ginčą, kilusį iš privatizavimo santykių,... 10. 2. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 15... 11. 3. Pagal sutarčių sudarymo bendrąją taisyklę ofertos priėmimas (akceptas)... 12. 4. Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtintos... 13. 5. Nurodo, kad 2009 m. sausio 27 d. sutartis yra parengta pagal 1997 m.... 14. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Dorvina“ prašo... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Šioje byloje kilo ginčas dėl tarp VĮ Valstybės turto fondo ir UAB... 17. Pagal 2009 m. sausio 27 d. sutarties Nr. 145-08 dėl privatizavimo objekto... 18. Savo reikalavimą priteisti žemės sklypo, priskirto privatizavimo objektui,... 19. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį šioje byloje atmetė,... 20. Apeliaciniame skunde ieškovas VĮ Valstybės turto fondas teigia, kad ginčą,... 21. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo... 22. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo būdus nustato Privatizavimo... 23. Pagal Privatizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatą, viešas... 24. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr.... 25. Pagal privatizavimo programą, kurią 2008 m. spalio 24 d. patvirtino... 26. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 27. Pagal CK 6.419 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, pirkimas-pardavimas... 28. Taigi, atsakovą UAB „Dorvina“ paskelbus laimėtoju, jam buvo parduotas ne... 29. Taigi, nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp... 30. Tarp šalių pasirašytos sutarties 7 punktas nustatė, kad, uždelsęs mokėti... 31. Pasak ieškovo, šis įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas iki 2009 m.... 32. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad privatizavimo sąlygose buvo nurodyta, jog... 33. Ieškovas ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovo 12,70 proc. dydžio... 34. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 35. Vadovaudamasi šiame sprendime išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais,... 36. Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo, neatleisto... 37. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir priėmus naują sprendimą, kuriuo... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 40. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 41. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorvina“ ieškovui... 42. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 43. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorvina“ 19 184 Lt... 44. Palikti Kauno apygardos tesimo 2009 m. spalio 6 d. nutartimi atsakovo turtui...