Byla 2-26-668/2010
Dėl juridine reikšme turincio fakto nustatymo

1Palangos miesto apylinkes teismo teisejas Raimundas Mikšta, sekretoriaujant Inai Reinikienei, dalyvaujant pareiškejui J. P., jo atstovei advokatei G. K., suinteresuoto asmens atstovui V. V., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal pareiškejo J. P. pareiškima suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyriui del juridine reikšme turincio fakto nustatymo,

2n u s t a t e :

3pareiškejas pareiškimu prašo darbo stažo trukmes nustatymo tikslu nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad pareiškejas nuo 1976-08-15 iki 1982-07-30 dirbo Pasvalio raj. Salociu Šv.Juozapo parapijos bažnycioje vargonininku, o nuo 1982-08-01 iki 1987-06-01 dirbo Šilales Šv.P. A. bažnycioje vargonininku.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyrius pateike atsiliepima, kuriame nurode, kad pareiškejo prašymas turi buti atmestas, nes jame nurodytos aplinkybes nepatvirtintos tinkamais dokumentais.

5Teismo posedžio metu suinteresuoto asmens atstovas pripažino, kad byloje liudytoju parodymais yra irodyta, kad pareiškejas atliko vargonininko darba nurodytais laikotarpiais, taciau archyvai, kuriuose saugomi minimo laikotarpio dokumentai yra išlike, bet duomenu, jog pareiškejas butu sudares darbo sutarti ir už ji butu mokami socialinio draudimo inašai nera. Suinteresuoto asmens atstovas sutiko, jog butu nustatytas faktas, kad pareiškejas dirbo ir gavo minimalu atlyginima, bet pažymint, jog jis dirbo be darbo sutarties ir už ji nebuvo mokami socialinio draudimo inašai.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Šalys turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

8Iš Pasvalio rajono Salociu R. K. bažnycios pažymos ir darbo stažo pažymejimo matyti, kad J. P. nuo 1976-08-15 iki 1982-07-30 dirbo bažnycioje vargonininku.

9Iš Šilales šv. P. A. bažnycios pažymos ir darbo stažo pažymejimo matyti, kad J. P. nuo 1982-08-01 iki 1987-06-01 dirbo bažnycioje vargonininku.

10L. Z. K. B. parode, kad J. P. nuo 1982 m. apie 5 metus buvo Šilales bažnycios vargonininkas. Liudytoja lanke bažnycia ir matydavo pareiškeja, atliekanti vargonininko pareigas.

11Liudytojas A. K. parode, kad jis giedojo Šilales bažnycios chore, kuriam nuo 1982 m. vadovavo J. P..

12L. Z. Degutis parode, kad jis 1982 m. buvo paskirtas dirbti vikaru i Šilales šv. P. A. bažnycia. Tuo metu vargonininku dirbo J. P.. Liudytojo teigimu, bažnycioje buvo neoficiali pajamu knyga, kurioje buvo fiksuojamos realios pajamos ir išlaidos. Tokios knygos budavo perduodamos vyskupui, o veliau sunaikinamos. Oficialiose deklaracijose bažnycia del buvusio priešiškumo su tuometine valdžia pateikdavo sumažintas pajamas ir išlaidas.

13L. O. Galdikiene parode, kad ji lanke bažnycia ir prisimena, kad J. P. apie 1982-1983 m. pradejo dirbti Šilales bažnycios vargonininku. 1987 m. liudytojai išvykstant iš Šilales J. P. dar tebedirbo vargonininko pareigose.

14Liudytojas A. P. parode, kad J. P. nuo 1976 m. iki 1982 m. dirbo vargonininku Salociu bažnycioje. Jis matydavo pareiškeja atliekanti pareigas, kai lankydavosi bažnycioje.

15Liudytojas A. N. parode, kad jis gime ir augo Salociiose, grojo dudu orkestre, todel prisimena, kad J. P. nuo 1976 m. iki 1982 m. dirbo vargonininku Salociu bažnycioje.

16Bylose del faktu, turinciu juridine reikšme nustatymo irodinejimo ypatuma lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai irodymai. Jeigu pareiškejas turetu tiesioginiu prašoma nustatyti juridini fakta patvirtinanciu irodymu, tai jam apskritai nereiketu kreiptis i teisma (Lietuvos Respublikos CPK 445 straipsnis). I aplinkybe, kad irodinejimas vyksta netiesioginiais irodymais, butina atsižvelgti sprendžiant irodymu pakankamumo klausima. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 176 straipsnio 1 dali fakta galima pripažinti irodytu, jeigu byloje esanciu irodymu pagrindu susiformuoja teismo isitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese irodymu pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybiu pusiausvyros principu (tikimybiu balansu). Tai reiškia, jog nera reikalaujama šimtaprocentinio teismo isitikinimo. Išvadai apie fakto buvima padaryti irodymu pakanka, jeigu byloje esantys irodymai leidžia labiau tiketi, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Tokia praktika yra suformuota Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-147/2005.

17Šiuo atveju, be Salociu R. K. bažnycios pažymos ir darbo stažo pažymejimo bei Šilales šv. P. A. bažnycios pažymos ir darbo stažo pažymejimo, teismas atsižvelgia ir i liudytoju parodymus apie tai, kad pareiškejas dirbo vargonininku nurodytais laikotarpiais bei ivertina tai, kad pagal tarybinio laikotarpio istatymus kulto tarnu darbas nebuvo iskaitomas i darbo staža, o darbo santykiai buvo iforminami ne darbo sutartimi, bet organizacijos vadovo isakymais apie priemima i darba ir atleidima iš darbo. Vertinant irodymus atsižvelgtina ir i tai, kad minimu laikotarpiu bažnycia buvo persekiojama tuometines valdžios represiniu strukturu, todel jos siekis iškreipti finansine apskaita, nuslepti ir taip apsaugoti tikinciuju aukotas lešas, laikytinas tam tikra rezistencijos forma. Tuo paaiškinamas pirminiu duomenu apie pareiškejo darba ir gauta atlyginima nebuvimas archyvuose. Darbo laikotarpiu nustatymas teismine tvarka yra numatytas Valstybiniu socialinio draudimo pensiju skyrimo ir mokejimo nuostatu 24 p.

18Tuo budu vertinant byloje surinktus irodymus konstatuotina, kad pakanka duomenu patvirtinti prielaidai apie tai, kad pareiškejas nuo 1976-08-15 iki 1982-07-30 dirbo Pasvalio raj. Salociu Šv. Juozapo parapijos bažnycioje vargonininku, o nuo 1982-08-01 iki 1987-06-01 dirbo Šilales Šv. P. A. bažnycioje vargonininku, nes pagal byloje surinktus irodymus yra didesne tikimybe, kad pareiškejas dirbo nurodytu laikotarpiu vargonininko pareigose, nei tikimybe, kad pareiškejas tokiu pareigu neatliko.

19Priešinga, t.y. suinteresuoto asmens nuomone pagrista vien isitikinimu, jog pateiktu duomenu nepakanka prašomam juridine reikšme turinciam faktui nustatyti.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263 str., 448 str.,

Nutarė

21Pareiškejo pareiškima patenkinti visiškai.

22Darbo stažo trukmes nustatymo tikslu nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad J. P., a.k. ( - ) nuo 1976-08-15 iki 1982-07-30 dirbo Pasvalio raj. Salociu Šv.Juozapo parapijos bažnycioje vargonininku, o nuo 1982-08-01 iki 1987-06-01 dirbo Šilales Šv.P. A. bažnycioje vargonininku.

23Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui, paduodant skunda Palangos miesto apylinkes teisme.

Proceso dalyviai