Byla e2-647-266/2017
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant ieškovės UAB ,,Bendras finansavimas“ atstovui advokatui Vincentui Zabuliui, nedalyvaujant atsakovui P. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ ieškiniu atsakovui P. M. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo ir prašė priteisti iš atsakovo 1970,23 Eur negrąžintos paskolos, 1526,27 Eur nesumokėtų palūkanų, 180,95 Eur administravimo mokesčio, 32,26 Eur nesumokėtų delspinigių, 24,25 Eur mokėjimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 84,00 Eur žyminio mokesčio ir 1010,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas V. ieškinį palaikė pilna apimtimi. Nurodė, kad atsakovas P. M. 2016-07-22 ieškovės UAB ,,Bendras finansavimas“, administruojančioje tarpusavio skolinimo platformoje SAVY www.gosavy.com, elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su platformoje registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 2000,00 Eur sumai. Platformos portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo (paskolos gavėjo), skolintojų (paskolos davėjų) ir ieškovo (organizatoriaus), administruojančio tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu skolintojai atsakovui suteikė 2000,00 Eur kreditą 36 mėnesių terminui su 43 procentų metine palūkanų norma, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą dalimis pagal mokėjimų grafiką bei mokėti ieškovui administravimo mokestį, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė. Atsižvelgiant į tai, su atsakovu sutartis buvo nutraukta ir paskaičiuota 1970,23 Eur negrąžintos paskolos, 1526,27 Eur nesumokėtų palūkanų, 180,95 Eur administravimo mokesčio, 32,26 Eur nesumokėtų delspinigių, 24,25 Eur mokėjimo palūkanų. Nurodė, kad atsakovas ilgą laiką savo įsipareigojimų pagal sudarytą mokėjimo grafiką nevykdo, todėl prašė netenkinti atsakovo prašymo dėl skolos išdėstymo dalimis. Nurodė, kad priverstinai vykdant sprendimą, antstolis pagal atsakovo turtinę padėtį išieškos skolą dalimis.

3Atsakovas P. M. į teismo posėdį neatvyko. Jam apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Teismas negavo atsakovo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, byla išnagrinėtina atsakovui nedalyvaujant. Atsakovas P. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su pareikštu ieškiniu sutiko. Prašė susidariusią skolą išdėstyti dalimis. Nurodė, kad dėl sveikatos sutrikimų neteko darbo. Yra bedarbis. Išlaiko mažametį vaiką bei turi kitų įsipareigojimų finansinėms įstaigoms.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO saugomų duomenų, ieškovo atstovo paaiškinimų nustatyta, kad atsakovas P. M. ieškovės UAB ,,Bendras finansavimas“, administruojančioje tarpusavio skolinimo platformoje SAVY www.gosavy.com, elektroniniu būdu 2016-07-22 pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. 121522 dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su platformoje registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 2000,00 Eur sumai. Platformos portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo (kredito gavėjo), skolintojų (kredito davėjų) ir ieškovo (organizatoriaus), administruojančio tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com, buvo sudaryta 2016-07-23 Vartojimo kredito sutartis Nr. 121522, kurios pagrindu tarp ieškovo (organizatoriaus), atsakovo (kredito gavėjo) ir skolintojų (kredito davėjų) atsirado prievoliniai teisiniai santykiai. Vartojimo kredito sutarties pagrindu atsakovui skolintojai (kredito davėjai) suteikė 2000,00 Eur kreditą 36 mėnesių terminui su 43 procentų metine palūkanų norma, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą dalimis pagal mokėjimų grafiką bei mokėti ieškovui (organizatoriui) administravimo mokestį.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.38 straipsnis, CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, CK 6.205 straipsnis). Ieškovė UAB ,,Bendras finansavimas“, administruojanti tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com, iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą įskaitė 2000,00 Eur vartojimo kreditą, o atsakovas pagal mokėjimų grafiką atlikdamas tik 2016-07-25, 2016-08-15 mokėjimus ir toliau negrąžindamas kredito pažeidė prievolę. Vadovaujantis CK 6.59 straipsniu draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nuo 2016-09-15 nevykdė prievolės, ieškovas pranešė atsakovui apie Vartojimo kredito sutarties nutraukimą ir vadovaujantis CK 6.217 straipsniu 2017-03-16 sutartį nutraukė. Kadangi atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė sutartinių įsipareigojimų, ieškovas patyrė nuostolių, todėl ieškovo reikalavimas pagrįstas, yra pagrindas atsakovo atžvilgiu taikyti civilinę atsakomybę. Atsakovas privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Atsakovas skolos fakto ir jos dydžio neginčijo. Atsiliepime į ieškinį su ieškiniu sutiko. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1970,23 Eur negrąžinta paskolos dalis ir 1526,27 Eur nesumokėtų palūkanų (CK 6.38 straipsnis, CK 6.59 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, CK 6.256 straipsnio 1 dalis, CK 6.886 straipsnio 1 dalis, sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktas, 5.1 punktas).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 180,95 Eur administravimo mokesčio. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui (organizatoriui) kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (vartojimo kredito specialiųjų sąlygų – paraiškos (ofertos) 2.4 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui (organizatoriui) iš atsakovo priteistinas 180,95 Eur administravimo mokestis.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 24,25 Eur mokėjimo (vėlavimo) palūkanas ir 32,26 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos SAVY palūkanų ir mokesčių lentelės, paskolų gavėjui (atsakovui), vėluojančiam sumokėti paskolos gražinimo įmoką, taikomi mokesčiai: delspinigiai (0,05 proc./dieną), vėlavimo palūkanos paskoloms su NT įkeitimu (0,5 proc./dieną), mokėjimo (vėlavimo) palūkanos (kaip numatyta bendrosiose sąlygose). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tad abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius <..> iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją (2013-01-08 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Kadangi ieškovas reikalauja tiek mokėjimo (vėlavimo) palūkanų, tiek netesybų, ieškovui iš atsakovo priteistina 32,26 Eur delspinigių suma, kuri apima 24,25 Eur mokėjimo palūkanas, o ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 24,25 Eur mokėjimo palūkanų atmestinas.

9Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė skolą išdėstyti dalimis. Ieškovo atstovas su tokiu atsakovo prašymu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas ilgą laiką, t. y. nuo 2016-09-15, negrąžina paskolos. CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Atsakovas, pateikdamas teismui prašymą, nurodė, kad dėl sveikatos problemų neteko darbo ir yra bedarbis. Turi kitų finansinių įsipareigojimų. Tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Nurodė, kad išlaiko mažametį vaiką ir yra susituokęs. Pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas yra susituokęs, tačiau iš M. S. gimimo liudijimo matyti, kad atsakovas neturi pareigos išlaikyti mažamečio vaiko. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į ieškovo atstovo poziciją, atsakovo prašymas išdėstyti skolą dalimis, yra atmestinas, kadangi jis nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo prašyme nurodytas aplinkybes (CPK 284 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, CK 6.874 straipsnio 1 dalis ieškovui iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis). Ieškovas, paduodamas ieškinį teismui, sumokėjo 84,00 Eur žyminį mokestį. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies (99 %), todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 83,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

13Ieškovo atstovas pateikė 750,00 Eur sąskaitą už teisines paslaugas Nr. PER0246 bei darbo laiko sąnaudų apskaitą iš kurios matyti, kad darbo laiko trukmė yra 6 valandos, atliktos teisinės paslaugos yra: ieškinio parengimas ir susijusi dokumentacija (įsiskolinimo apskaičiavimas, dokumentų, priedų parengimas, pranešimų išsiuntimas, bylos medžiagos formatavimas, katalogavimas, ieškinio korekcijos, darbo laiko apskaita, žyminio mokesčio už klientą sumokėjimas, pateikimas per EPP, atstovavimas teismo posėdyje, vykdomojo rašto gavimas, atstovavimas vykdymo procese). Posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė 260,00 Eur sąskaitą už teisines paslaugas Nr. PER 0312, iš kurios matyti, kad ši suma yra už 2 valandų atstovavimą teisme.

14Prie išlaidų advokato pagalbai apmokėti yra priskiriamos tik būtinos išlaidos. Kokios išlaidos yra būtinos kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžia teismas ex officio, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 2 punktas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčo tarp šalių dėl 3733,96 Eur reikalavimo, kilusio iš vartojimo kredito teisinių santykių, nebuvo, atsakovas atsiliepime į ieškinį su juo sutiko, todėl teismas sprendžia, kad nagrinėjama byla nėra itin sudėtinga. Be to, UAB ,,Bendras finansavimas“ paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos reikalavimo teisę įgyvendinantys asmenys tokio pobūdžio ieškinius reiškia nuolat ir jie yra ganėtinai šabloniški, o iš ieškinio turinio matyti, kad teisinis klausimas nėra naujas ir reikalaujantis specialių žinių. 2017-03-31 sąskaitoje už teisines paslaugas Nr. PER 0246 nurodyta, kad 750,00 Eur suma apima ieškinį ir atstovavimą. 2017-06-12 sąskaitoje už teisines paslaugas Nr. PER 0312 nurodyta, kad 260,00 Eur suma yra už 2 valandų atstovavimą teisme. Iš byloje esančios 2017-06-12 teismo posėdžio informacinės pažymos matyti, kad ieškovo atstovas dalyvavo viename parengiamajame posėdyje, kurio metu buvo pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės, ir posėdis truko iki 30 minučių. Iš pateiktų sąskaitų teismas sprendžia, kad yra dvigubai įskaičiuotos atstovavimo teisme išlaidos ir sąskaitoje nurodyta atstovavimo teisme 2 valandų trukmė neatitinka teismo posėdžio informacinėje pažymoje fiksuoto posėdžio pradžios ir pabaigos faktinio laiko. 2017-03-31 sąskaitoje už teisines paslaugas Nr. PER 0246 nurodytai 750,00 Eur sumai pagrįsti ieškovo atstovas pateikė darbo ir laiko sąnaudų apskaitą, iš kurios matyti, kad į 750,00 Eur sumą ieškovo atstovas įskaičiavo 84,00 Eur žyminio mokesčio apmokėjimo už klientą išlaidas. Tačiau teismui patenkinus ieškinį iš dalies 83,00 Eur žyminio mokesčio suma yra priteistina iš atsakovo, todėl šios išlaidos išskaitytinos iš ieškovo atstovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos. Darbo ir laiko sąnaudų apskaitoje taip pat nurodyta, kad į 750,00 Eur sumą yra įskaičiuotos išlaidos už vykdomojo rašto gavimą ir atstovavimą vykdymo procese. Akivaizdu, kad civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje ieškovo atstovas nėra faktiškai patyręs išlaidų dėl minėtų veiksmų, kuriuos galbūt atliks vykdymo procese, todėl šios išlaidos yra nepagrįstos ir nepriteistinos. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis), mano, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos už procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme yra nepagrįstai didelės, todėl mažintinos iki 300,00 Eur.

16Nagrinėjamoje byloje susidarė 3,02 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, CPK 270 straipsniu,

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, iš atsakovo P. M., a. k. ( - ) 1970,23 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt eurų 23 ct) negrąžintos paskolos, 1526,27 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus dvidešimt šešis eurus 27 ct) nesumokėtų palūkanų, 180,95 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų 95 ct) administravimo mokesčio, 32,26 Eur (trisdešimt du eurus 26 ct) delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-04-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 83,00 Eur (aštuoniasdešimt tris eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 300,00 Eur (tris šimtus eurų 00 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

20Priteisti valstybei iš atsakovo P. M., a. k. ( - ) 3,02 Eur (tris eurus 02 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią AB Nordea Bank Lietuvos skyrius, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank a/s Lietuvos filialas, arba LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas. (Įmokos kodas 5660).

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita... 2. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ ieškiniu atsakovui P. M. kreipėsi į... 3. Atsakovas P. M. į teismo posėdį neatvyko. Jam apie teismo posėdžio vietą... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 180,95 Eur administravimo... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 24,25 Eur mokėjimo... 9. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė skolą išdėstyti dalimis. Ieškovo... 10. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, CK... 11. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis iš atsakovo ieškovui... 12. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 13. Ieškovo atstovas pateikė 750,00 Eur sąskaitą už teisines paslaugas Nr.... 14. Prie išlaidų advokato pagalbai apmokėti yra priskiriamos tik būtinos... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčo tarp šalių dėl 3733,96 Eur... 16. Nagrinėjamoje byloje susidarė 3,02 Eur pašto išlaidų, susijusių su... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, CPK 270 straipsniu,... 18. ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, iš... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo P. M., a. k. ( - ) 3,02 Eur (tris eurus 02 ct)... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...