Byla 1A-451-966/2020
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendžio, kuriuo R. K. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 straipsnio 1 dalį ir nuteistas 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausme

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Dargužio, Danguolės Šiugždinytės ir Jurgos Vasiliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Mariui Žukauskui, dalyvaujant prokurorui Mariui Kazlauskui, nuteistojo R. K. gynėjai advokatei Reginai Agrbai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Ritos Poškienės (toliau – prokurorė) apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendžio, kuriuo R. K. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 straipsnio 1 dalį ir nuteistas 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

3Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

4Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2019 m. birželio 21 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, tai yra prie šiuo nuosprendžiu paskirtos 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėta dalis Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. birželio 21 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės (3 (trys) mėnesiai laisvės atėmimo) ir R. K. paskirta galutinė subendrinta 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

5Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 10 punktais, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams skiriant šiuos įpareigojimus:

6- tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje;

7- nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

91.

10R. K. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2020 m. sausio 17 d. 14.00 val., ( - ), įgijo iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens ir neteisėtai, neturėdamas tikslo platinti, laikė savo kojinėje į plastikinį maišelį sudėtą narkotinę medžiagą – heroiną, kurio bendroji masė yra 0,022 gramo (22,6 procento) iki šią medžiagą 2020 m. sausio 17 d. 14.10 val. rado ir paėmė policijos pareigūnai.

112.

12Kauno apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, konstatavo, kad dėl R. K. kaltės padarius jam inkriminuotą nusikaltimą jokių pagrįstų abejonių nekyla, jo veika pagal BK 259 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai. Spręsdamas bausmės skyrimo klausimą teismas atsižvelgė į tai, kad padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, įvertino nuteistojo asmenybę charakterizuojančių duomenų visumą ir sprendė, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidedant.

133.

14Apeliaciniame skunde prokurorė prašo Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendį pakeisti: panaikinti nuosprendžio dalį, kuria R. K. paskirtos 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams bei jam paskirti įpareigojimai ir priimti naują sprendimą – bausmę skirti atlikti pataisos namuose; baudžiamąją bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

153.1.

16Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas R. K. paskyrė teisingą subendrintą 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau be pagrindo jos vykdymą atidėjo. Nuosprendis šioje dalyje yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atkreiptas dėmesys, kad 2019 m. birželio 21 d. nuosprendžiu R. K. paskirta bausmė buvo bendrinama su Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2019 m. kovo 12 d. nuosprendžiu paskirta 6 mėnesių 30 dienų laisvės atėmimo bausme. 2019 m. rugpjūčio 2 d. R. K. buvo paleistas iš Marijampolės pataisos namų atlikęs 2019 m. kovo 12 d. nuosprendžiu jam paskirtą bausmę, kadangi 2019 m. birželio 21 d. nuosprendis dar nebuvo įsiteisėjęs. Minėtas nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. spalio 2 d. Iš R. K. 2019 m. birželio 21 d. nuosprendžiu paskirtos galutinės subendrintos11 mėnesių laisvės atėmimo bausmės 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendžio priėmimo dienai R. K. buvo atlikęs 9 mėnesius laisvės atėmimo bausmės. Neatliktos bausmės dalis buvo 3 mėnesiai, šią bausmę atliekant pataisos namuose. Šią bausmės dalį teismas pridėjo prie 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendžiu paskirtos 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės. Tačiau teismas, vadovaudamasis BK 75 straipsniu, R. K. paskirtos subendrintos 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo 2 metams skirdamas įpareigojimus. R. K. paskyrus subendrintą 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę buvo nepagrįstai sukurta BK 75 straipsnyje numatyta sąlyga, leidusi R. K. taikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą. 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendžiu teismas pakeitė pirmesniu – 2019 m. birželio 21 d. – nuosprendžiu paskirtą bausmę – realų laisvės atėmimą.

173.2.

18Skunde pažymima, kad taikydamas BK 75 straipsnio nuostatas teismas privalo ne tik atsižvelgti į šiame straipsnyje nurodytus formaliuosius bausmės vykdymo atidėjimo pagrindus, bet įvertinti ir bausmės vykdymo atidėjimo tikslingumą bausmės paskirties kontekste. BK 75 straipsnio taikymas galimas tada, kai teismas pripažįsta, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Nors BK 75 straipsnyje nėra nustatytas tiesioginis draudimas atidėti bausmės vykdymą asmeniui, kuris turi neišnykusį teistumą ar kuriam jau buvo taikytos BK 75 straipsnio nuostatos, tačiau tokiam asmeniui bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais kai bylos aplinkybių visuma neleidžia abejoti, kad reali laisvės atėmimo bausmė gali būti neatliekama.

193.3.

20Prokurorės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo atidėti R. K. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. BK 75 straipsnio taikymas šiuo atveju formuotų nebaudžiamumą. R. K. šis teistumas yra tryliktas, nusikalstamą veiką jis padarė turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą, neatlikęs jam paskirtos bausmės. Ankstesniais nuosprendžiais nuteistajam jau buvo atidėtas bausmės vykdymas, tačiau pakartotinai darydamas nusikaltimus jis teismo parodyto pasitikėjimo nepateisino. Nuteistojo elgesys įstatymų laikymosi prasme nesikeičia, teigiamos korekcijos nėra, jis ir toliau daro naujus nusikaltimus. Esant šioms aplinkybėms nėra pagrindo manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals.

214.

22Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokuroras pritarė apeliaciniame skunde pareikštam prašymui ir nurodytiems argumentams, prašė apeliacinį skundą tenkinti. Nuteistojo gynėja apeliacinį skundą prašė atmesti, kaip nepagrįstą.

23Apeliacinis skundas tenkinamas.

245.

25Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatas teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Nuteistojo, išteisintojo, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis apeliacinėje instancijoje gali būti pabloginama tik tuo atveju, kai dėl to yra prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundai, tačiau ne daugiau, negu prašoma skunduose (BPK 326 straipsnio 4 dalis).

266.

27Vertinamu atveju Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendį apskundė prokurorė, prašydama panaikinti BK 75 straipsnio taikymą nuteistajam R. K. ir laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Teisėjų kolegija, išanalizavusi baudžiamąją bylą, skundžiamą nuosprendį konstatuoja, kad prokurorės skundo argumentai dėl BK 75 straipsnio taikymo yra pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą, kad atidėjus paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistąjį, bus pasiekti bausmės tikslai, netinkamai įvertino aptariamos BK normos taikymui reikšmės turinčių aplinkybių visumą, nepakankamai dėmesio skyrė nuteistojo asmenybę charakterizuojančių duomenų visumai, šių duomenų plačiau neanalizavo, savo sprendimą atidėti bausmės vykdymą iš esmės grįsdamas tik tuo, kad padarytas nusikaltimas yra nesunkus, nuteistasis priklausomybę nuo narkotinių medžiagų neigia, savo kaltę pripažįsta. Tai lėmė nepagrįstą BK 75 straipsnio taikymą.

287.

29BK 75 straipsnio 1 dalyje (redakcija nuo 2017 m. spalio 6 d.) numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienų iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Aptarta norma aiškiai įtvirtina teismo teisę, bet ne pareigą, atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmė vykdymą, kai be nustatytų BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių pagrindų (nusikalstamos veikos kategorijos ir paskirtos bausmės dydžio), teismas pripažįsta, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi, BK 75 straipsnio taikymui turi būti konstatuotas ne tik nuteistojo atitikimas formaliems šios normos taikymo pagrindams, bet ir teismui turi nekilti jokių pagrįstų abejonių dėl to, kad atidėjus paskirtos bausmės vykdymą ir paskyrus baudžiamajame įstatyme numatytus įpareigojimus, nuteistojo atžvilgiu bus pasiekti bausmės tikslai.

308.

31Nuteistasis R. K. formalias BK 75 straipsnio taikymo sąlygas atitinka: Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendžiu jis pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 259 straipsnio 1 dalį – dėl tyčinio nusikaltimo, priskiriamo nesunkių nusikaltimų kategorijai, padarymo. Už šią veiką skundžiamu nuosprendžiu jam paskirta subendrinta 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kuri neviršija BK 75 straipsnio 1 dalyje numatytos maksimalios laisvės atėmimo bausmės termino (4 metai laisvės atėmimo). Tačiau net ir esant formaliems pagrindams pagal nusikalstamos veikos kategoriją ir paskirtos bausmės dydį, esminė BK 75 straipsnio nuostatų taikymo sąlyga yra būtent teismo išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismas šią išvadą gali suformuluoti pagal visų BK 41 straipsnio nuostatų kontekstą, t. y. turi būti įvertinta: ar taip asmuo bus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo, pakankamai nubaustas, ar jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistas asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad pagrindas atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą yra, paminėtų aplinkybių tinkamai vis tik neįvertino.

329.

33Bylos duomenys patvirtina, kad šis teistumas R. K. nėra pirmas. Iki skundžiamo nuosprendžio priėmimo nuteistasis buvo teistas dvylika kartų už tyčinius nusikaltimus. Didžiąja dalimi atvejų teistumai susiję su nusikaltimais nuosavybei. Teistas ir už analogišką nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. Ankstesniais nuosprendžiais nuteistajam R. K. buvo skirtos laisvės apribojimo, arešto, ne kartą – terminuoto laisvės atėmimo bausmės, taip pat taikytas ir BK 75 straipsnyje reglamentuotas bausmės vykdymo atidėjimas, tačiau tai reikšmingos įtakos pozityviems jo elgesio pokyčiams neturėjo, nuo teisei priešingo elgesio nesulaikė. Naują tyčinę nusikalstamą veiką R. K. padarė turėdamas neišnykusį teistumą, nusikalto po to, kai jo atžvilgiu buvo priimtas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. birželio 21 d. apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo nuteistajam paskirta laisvės atėmimo bausmė. Iš Administracinių nusižengimų registro išrašo apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus (pažeidimus) ir priimtus sprendimus matyti, kad R. K. baustas ir administracine tvarka – nuobaudos skirtos už smulkias vagystes, narkotinių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo, policijos pareigūnų garbės ir orumo pažeminimą bei teisėtų reikalavimų nevykdymą, vykimo visuomeniniu transporto tvarkos pažeidimą. Už administracinius nusižengimus nuteistasis buvo baustas baudomis, tačiau informacijos apie jų sumokėjimą nėra. Visos šios aplinkybės rodo R. K. polinkį nesilaikyti įstatymų reikalavimų, atskleidžia jo abejingą požiūrį tiek į visuotinai priimtinas bendro elgesio normas, tiek į jam taikytas bausmes ir leidžia spręsti, kad savo elgesio nuteistasis kritiškai nevertina, nėra linkęs jo koreguoti. Nors R. K. savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažino, nurodė, kad dėl savo veiksmų gailisi ir ši aplinkybė nuosprendyje pripažinta jo atsakomybę lengvinančia, tačiau vien tik atsakomybę lengvinančios aplinkybės buvimo nepakanka BK 75 straipsnio taikymui pagrįsti. Vertinamu atveju nuteistasis naują tyčinę nusikalstamą veiką padarė turėdamas neišnykusį teistumą ir nors ši aplinkybė nuosprendyje nepripažinta jo atsakomybę sunkinančia pagal BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktą, tačiau ji nuteistąjį charakterizuoja neigiamai, kaip linkusį nusikalsti asmenį. Vertinant nuteistojo asmenybę svarbu ir tai, kad R. K. nedirba, Užimtumo tarnyboje neregistruotas, duomenų apie nuteistojo dedamas pastangas įsidarbinti, apie jo legaliai gaunamas pajamas byloje nėra. Taip pat nėra duomenų apie nuteistojo turimus tvirtus socialinius, šeiminius ryšius, kurie skatintų jo socialiai nepavojingą ir nenusikalstamą elgesį.

3410.

35Įvertinusi aptartų aplinkybių ir faktų visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nuteistojo resocializacija be realaus laisvės atėmimo nėra galima, kadangi nėra pagrindo manyti, jog atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą bausmės tikslai – ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir sulaikyti jį nuo naujų nusikaltimų darymo – bus pasiekti. Šios išvados kontekste pažymėtina, kad nors BK 75 straipsnyje nenustatyta tiesioginio draudimo taikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą asmeniui, kuris turi neišnykusį teistumą už anksčiau padarytus nusikaltimus ar kuriam jau buvo taikytos tokio įstatymo nuostatos. Tačiau tokiam asmeniui bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais, motyvuojant ir atsižvelgiant į padarytų nusikaltimų padarymo aplinkybes bei kaltininko asmenybę, teismui konstatavus, kad bylos aplinkybių visuma neleidžia abejoti, kad laisvės atėmimo bausmė realiai gali būti neatliekama, o kilus dėl to pagrįstų abejonių šis institutas neturi būti taikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-22-628/2018, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-64-495/2020 ir kt.). Vertinamu atveju informacija apie ankstesnius teistumus, BK 75 straipsnio taikymo faktas bei taikytų bausmių, tame tarpe ir laisvės atėmimo, neveiksmingumas, nuteistąjį charakterizuojančių ir šioje nutartyje aptartų aplinkybių visuma, priešingai, negu sprendė pirmosios instancijos teismas, paneigia BK 75 straipsnio taikymo nuteistajam R. K. galimybę. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, bausmės vykdymo atidėjimo institutas gali būti taikomas tik asmeniui, kuris išties savo elgesiu rodo, jog pasitikėjimas juo gali būti rezultatyvus, o aptartų aplinkybių kontekste iš R. K. to tikėtis nėra jokio objektyvaus pagrindo. Nagrinėjamu atveju mažesnė, negu vidurkis, laisvės atėmimo bausmė nuteistajam buvo paskirta nepažeidžiant bausmių skyrimą reglamentuojančių BK normų, tačiau konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo nepagrįstai, prokurorės skundas tenkinamas, o nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyti baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Ritos Poškienės apeliacinį skundą tenkinti.

38Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendį pakeisti.

39Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 10 punktais R. K. paskirtos 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas ir skirti įpareigojimai tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

40Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo faktinio sulaikymo dienos.

41Kitą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

42Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir... 4. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su... 5. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 10 punktais, laisvės... 6. - tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje;... 7. - nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.... 8. Teisėjų kolegija... 9. 1.... 10. R. K. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne... 11. 2.... 12. Kauno apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, konstatavo,... 13. 3.... 14. Apeliaciniame skunde prokurorė prašo Kauno apylinkės teismo 2020 m.... 15. 3.1.... 16. Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas R. K. paskyrė teisingą... 17. 3.2.... 18. Skunde pažymima, kad taikydamas BK 75 straipsnio nuostatas teismas privalo ne... 19. 3.3.... 20. Prokurorės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo atidėti... 21. 4.... 22. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokuroras pritarė... 23. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 24. 5.... 25. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320... 26. 6.... 27. Vertinamu atveju Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendį... 28. 7.... 29. BK 75 straipsnio 1 dalyje (redakcija nuo 2017 m. spalio 6 d.) numatyta, kad... 30. 8.... 31. Nuteistasis R. K. formalias BK 75 straipsnio taikymo sąlygas atitinka: Kauno... 32. 9.... 33. Bylos duomenys patvirtina, kad šis teistumas R. K. nėra pirmas. Iki... 34. 10.... 35. Įvertinusi aptartų aplinkybių ir faktų visumą, teisėjų kolegija... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 37. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus... 38. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 21 d. nuosprendį... 39. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi,... 40. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo faktinio sulaikymo dienos.... 41. Kitą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 21 d.... 42. Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos....