Byla e2S-829-524/2016
Dėl sutarties modifikavimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo S. Š. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo S. Š. patikslintą ieškinį atsakovei Šilutės kredito unijai, trečiajam asmeniui A. Š. dėl sutarties modifikavimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu teismo prašė pakeisti 2010-03-16 su atsakove sudarytos paskolos sutarties Nr. 10-00096 specialiosios dalies 2.2 p., nustatant, jog galutinis paskolos grąžinimo terminas yra 2016-03-15.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2016-02-02 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo 1500 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei Šilutės kredito unijai.

4Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-02-02 sprendimo. Ieškovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad jis šiuo metu negauna jokių pajamų, turi kitų būtinų išlaidų, o visas jo turtas yra areštuotas. Paaiškino, kad pajamų ketina gauti iš žemės ūkio veiklos, kai bus nuimtas derlius. Teigė, kad siekiant užtikrinti ieškovo teisę į teisminę gynybą, ši jo teisė neturėtų būti ribojama reikalavimu sumokėti žyminį mokestį apeliacinio skundo pateikimo metu.

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2016-03-07 nutartimi ieškovo prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo netenkino ir nustatė ieškovui 10 dienų terminą pašalinti nutartyje nurodytus apeliacinio skundo trūkumus - sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį. Teismas nustatė, kad ieškovas už šioje byloje pareikštus reikalavimus sumokėjo 31 Eur dydžio žyminį mokestį, todėl teismas sprendė, jog už apeliacinį skundą ieškovas taip pat privalo sumokėti tokio paties dydžio žyminį mokestį. Spręsdamas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo teismas atsižvelgė į tai, kad civilinės bylos nagrinėjimo metu ir apeliaciniame skunde ieškovas pripažino, kad jis yra mokus ir iš gaunamų pajamų gali padengti daugumą kreditorių reikalavimų. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas turi nemažai registruoto turto. Įvertinęs mokėtino žyminio mokesčio sumą teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog pateikdamas apeliacinį skundą jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio, todėl apelianto prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo atmetė ir nustatė ieškovui terminą sumokėti žyminį mokestį.

6Ieškovas S. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-03-07 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo patenkinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė jo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka. Apelianto teigimu, 2016-02-02 sprendime teismas padarė išvadą, jog ieškovo turtinė padėtis ateityje nepagerės, o priimdamas skundžiamą nutartį teismas sprendė, jog ieškovo turtinė padėtis yra gera, todėl šioje byloje teismo pozicija dėl ieškovo turtinės padėties yra prieštaringa. Apeliantas pažymėjo, kad priėmęs skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas apribojo jo teisę į teisminę gynybą bei ieškovo teisę apeliacine tvarka skųsti byloje priimtą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Šilutės kredito unija prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-03-07 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad prašydamas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą ieškovas nepateikė įrodymų apie savo turtinę padėtį, todėl teismas pagrįstai atmetė apelianto prašymą. Pažymėjo, jog mokėtino žyminio mokesčio suma šioje byloje nėra didelė, todėl teismo nutartimi nebuvo apribota ieškovo teisė į teisminę gynybą. Atsakovė atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas byloje naudojosi UAB „Teisinių paslaugų grupė“ paslaugomis, todėl mano, jog ieškovas turi pakankamai lėšų žyminiam mokesčiui sumokėti.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis).

10Nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

11Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str., garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, bei CPK 5 str., garantuojantis kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Pažymėtina, kad teisminės gynybos prieinamumo principas negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, todėl asmens teisė kreiptis į teismą turi būti realizuojama įstatymo nustatyta tvarka. CPK 80 str. 4 d. numato, kad už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį (pareiškimą ypatingosios teisenos bylose). Teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą (CPK 84 str.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šia įstatymo nuostata siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kuomet dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant dėl dalyvaujančio byloje asmens pateikto prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą pagrįstumo, reikia įrodyti dvi aplinkybes. Pirma, kad prašančio atidėti žyminį mokestį asmens turtinė padėtis yra sunki ir jis neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį. Antra, kad ateityje jo finansinė padėtis pasikeis ir atsiras galimybė sumokėti žyminį mokestį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-201/2012).

12Susipažinus su ieškovo pateiktu apeliaciniu skundu nustatyta, jog šiuo skundu apeliantas ginčija Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-02-02 sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškinys dėl paskolos sutarties sąlygų pakeitimo, teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovo ieškinio reikalavimas dėl 2010-03-16 su atsakove sudarytos paskolos sutarties Nr. 10-00096 specialiosios dalies 2.2 p. nurodytos sąlygos pakeitimo kvalifikuotinas kaip reikalavimas dėl sutarties modifikavimo. CPK 80 str. 1 d. 3 p. nustatyta, jog ginčuose dėl sutarčių modifikavimo (pakeitimo, nutraukimo ir kt.) už ieškinį yra mokamas 144 Eur žyminis mokestis. Įvertinęs šioje byloje ieškovo pareikšto patikslinto reikalavimo ir apeliaciniu skundu ginčijamo teismo sprendimo pobūdį, taip pat atsižvelgęs į tai, jog ieškovo apeliacinis skundas pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, teismas konstatuoja, kad už šioje byloje pateiktą apeliacinį skundas ieškovas turėjo sumokėti 108 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 3 p., 4 d., 7 d.).

13Prašydamas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą ieškovas nurodė, kad šiuo metu jis jokių pajamų negauna, visas jo turtas yra areštuotas, o apelianto turtinė padėtis pagerės gavus pajamų iš žemės ūkio veiklos, kai bus nuimtas derlius. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas yra ūkininkas, todėl pagrindinės jo šeimos pajamos yra gaunamos iš žemės ūkio veiklos. Iš byloje esančių įrodymų apie ieškovo gautas pajamas matyti, jog 2014 metais iš žemės ūkio veiklos apelianto gautos pajamos sudarė 58 474 Lt, duomenų apie 2015 metais ieškovo gautas pajamas byloje nėra pateikta. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas turi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams. Nustatyta, kad antstolės A. T. kontoroje iš ieškovo yra pradėtas priverstinis 48 476,02 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų ir vykdymo išlaidų išieškojimas išieškotojos Šilutės kredito unijos naudai. Nors ieškovas turi registruoto turto, tačiau apeliantas paaiškino, jog šis turtas yra areštuotas, todėl jo galimybės disponuoti turtu šiuo metu yra apribotos. Be to, vien ta aplinkybė, kad ieškovas turi registruoto turto savaime neužtikrina jo galimybės operatyviai sumokėti žyminį mokestį už teikiamą apeliacinį skundą. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas turi du nepilnamečius vaikus, kuriuos privalo išlaikyti. Įvertinęs byloje esančius duomenis teismas konstatuoja, kad šiuo metu ieškovo turtinė padėtis negali būti vertinama kaip gera, todėl reikalavimas sumokėti 108 Eur dydžio žyminį mokestį apeliacinio skundo pateikimo metu gali apsunkinti ieškovo galimybę pasinaudoti jo procesine teise apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo vykdoma žemės ūkio veikla ir iš jos gaunamos pajamos yra sezoninio pobūdžio bei įvertinus mokėtino žyminio mokesčio dydį, darytina išvada, kad iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka ieškovas turės galimybę sumokėti žyminį mokestį. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka.

14Atsižvelgdamas į byloje nustatytas ir įvertintas faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir netinkamai taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimą. Dėl to apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti ieškovui 108 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka, ieškovo apeliacinį skundą priimti ir kartu su byla perduoti jį Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti ieškovui S. Š. 108 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka ir ieškovo apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-02-02 sprendimo priimti.

17Civilinę bylą su ieškovo S. Š. apeliaciniu skundu dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-02-02 sprendimo perduoti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei.

Proceso dalyviai
Ryšiai