Byla 2-201/2012
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys K. V. , M. V. , A. T. , SIA „Nida invest“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Gintaro Pečiulio ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo J. P. prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos biodyzelino centras“, J. P. ir D. P. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys K. V. , M. V. , A. T. , SIA „Nida invest“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų J. P. ir D. P. 3 194 481,33 eurus skolos, nutraukė bylos dalį pagal ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Baltijos biodyzelino centras“. Atsakovas J. P. dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, sumokėdamas 133 Lt žyminio mokesčio bei prašė jį atleisti nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

5Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetė šį atsakovo J. P. prašymą ir nustatė terminą iki 2011 m. birželio 6 d. sumokėti likusį nesumokėtą 29 867 Lt dydžio žyminį mokestį.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės. Įpareigojo atsakovą J. P. iki 2011 m. spalio 20 d. sumokėti 6 867 Lt žyminio mokesčio dalį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus Vilniaus apygardos teismui. Nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo atsakovą J. P. atleido.

7Atsakovas J. P. prašė jo prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, netenkinus šio pašymo, prašė dviems mėnesiams atidėti terminą sumokėti žyminį mokestį.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 5 d. nutartimi atmetė atsakovo J. P. prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Teismas nustatė atsakovui terminą iki 2011 m. gruodžio 20 d. sumokėti 6 867 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinantį dokumentą.

10Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė naujų įrodymų, kurie būtų pagrindas prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo išspręsti kitaip, negu jis buvo išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi. Atsižvelgdamas į mokėtino žyminio mokesčio dydį, į tai, kad atsakovo lėšos banko sąskaitose ir turtas yra areštuoti, kad atsakovas nuo 2008 metų negauna darbo užmokesčio, į atsakovo nurodytus sunkumus surenkant pinigų sumą žyminiam mokesčiui sumokėti, teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas pratęsti terminą žyminiam mokesčiui sumokėti.

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas 2011 m. spalio 20 d. sumokėjo 1 000 Lt žyminio mokesčio dalį, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutarties dalį dėl mokėtino žyminio mokesčio dydžio ir ją išdėstė taip – nustatyti apeliantui J. P. terminą iki 2011-12-20 sumokėti 5 867 Lt žyminį mokestį ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinantį dokumentą.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu apeliantas J. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. d. nutartį ir dar kartą atlesti jį nuo dalies žyminio mokėjimo. Prašė įvertinti aplinkybę, kad investiciją į pradėtą statyti biodyzelino gamyklą prarado ne dėl savo nerūpestingumo ar kaltės, bei tai, kad dėl teismo sprendimu iš jo priteistos labai didelės sumos egzistuoja reali grėsmė netekti viso tiek asmeninio, tiek ir šeimos turto. Dar kartą neatleidus jo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo jis negalės pasinaudoti apeliacijos teise.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus (CPK 83 str. 3 d., 84 str.). Teismas gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, tačiau šis sunkumas yra laikinas, t. y. jog pareigą sumokėti žyminį mokestį turinčio asmens turtinė padėtis gali pagerėti per ilgesnį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009 ir kt.). Kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, teismas, įvertinęs įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan. bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį), sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo, žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimą sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2010).

18Nagrinėjamu atveju apelianto prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą pirmosios instancijos teismas pirmą kartą išsprendė 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi, kuria minėtas prašymas buvo atmestas. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs apelianto atskirąjį skundą, 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės, t. y. įpareigojo apeliantą sumokėti 6 867 Lt žyminio mokesčio dalį, o nuo likusios 23 000 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimo apeliantą atleido. Apeliantas 2011 m. spalio 21 d. pakartotinai kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, kuris skundžiama 2011 m. lapkričio 5 d. teismo nutartimi buvo atmestas. Nutartį teismas iš esmės motyvavo tuo, kad apeliantas, pakartotinai kreipdamasis į teismą su prašymu dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, nepateikė naujų įrodymų, kurie būtų pagrindas jo prašymą išspręsti kitaip, negu jis buvo išspręstas minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartyje įvertino ir išsamiai išanalizavo apelianto pateiktus įrodymus apie jo turtinę padėtį, pasisakė dėl visų nagrinėjamam klausimui svarbių aplinkybių, įvertino tiek ginčijamo reikalavimo, tiek mokėtino žyminio mokesčio dydį. Apeliantas pirmosios instancijos teismui kartu su pakartotiniu prašymu nepateikė jokių naujų įrodymų, kurie patvirtintų, kad nuo minėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo jo turtinė padėtis būtų pablogėjusi ar pasikeitusi tiek, kad būtų galima dar kartą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 178 str.). Tokių įrodymų jis nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui kartu su nagrinėjamu atskiruoju skundu (CPK 314 str.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi pakeitė ištaisė skundžiamoje nutartyje nurodyto mokėtino žyminio mokesčio dydį į 5 867 Lt, nes apeliantas 2011 m. spalio 20 d. sumokėjo 1 000 Lt žyminio mokesčio dalį.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties priėmimo naujų aplinkybių, susijusių su apelianto turtine padėtimi ir svarbių nagrinėjamo klausimo išsprendimui nepaaiškėjo, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto pakartotinį prašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

20Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį nepakeistą.

23Nustatyti J. P. terminą iki 2012 m. kovo 12 d. imtinai likusiai 5 867 Lt (penkių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt septynių Lt 00 ct) žyminio mokesčio daliai sumokėti ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinantį įrodymą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu priteisė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetė šį... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi Vilniaus... 7. Atsakovas J. P. prašė jo prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 5 d. nutartimi atmetė atsakovo... 10. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė naujų įrodymų, kurie būtų... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi, atsižvelgdamas į... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu apeliantas J. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 18. Nagrinėjamu atveju apelianto prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad... 20. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį nepakeistą.... 23. Nustatyti J. P. terminą iki 2012 m. kovo 12 d. imtinai likusiai 5 867 Lt...