Byla L2-7272-258/2009
Dėl teismo isakymo išdavimo del 379 273,45 Lt skolos, 37 276,83 Lt delspinigiu, ir 6 proc. metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme iki sprendimo visiško ivykdymo ir 2 041 Lt bylinejimosi išlaidu

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriuje priimtas kreditoriaus UAB DnB NORD lizingas ( buveines adresas (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini), a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB DnB NORD bankas, b/k 40100),

2(v., pavarde, gyvenamoji vieta, a/k arba juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, a/s Nr., kredito istaigos rekvizitai) pareiškimas del teismo isakymo išdavimo del 379 273,45 Lt skolos, 37 276,83 Lt delspinigiu, ir 6 proc. metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme iki sprendimo visiško ivykdymo ir 2 041 Lt bylinejimosi išlaidu

3(sumu priteisimo, išlaikymo ar daikto priteisimo) išieškojimo iš skolininku: UAB „Saules ratai“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini) a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000; UAB „Kavaska“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini), a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000; UAB „Transdadus“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini), a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000, kuriu pagrindu yra išduotas 2009 m. sausio 26 d. teismo isakymas. Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 437 straipsniu, teisejas (-a)

4p r a n e š a :

5Skolininkai turi teise:

61. per 20 dienu nuo šio pranešimo iteikimo ivykdyti kreditoriaus reikalavimus bei sumoketi bylinejimosi išlaidas ir apie tai raštu pranešti teismui;

72. per 20 dienu nuo šio pranešimo iteikimo raštu pareikšti teismui prieštaravimus del kreditoriaus reikalavimu (prieštaravimai gali buti nemotyvuoti).

8Jeigu skolininkai neigyvendins 1 punkte nurodytu reikalavimu ir nepareikš prieštaravimu, tai teismo isakymas bus vykdomas priverstinai. Tokiu atveju nuo 2009 m. spalio 21 d. iki teismo isakymo visiško ivykdymo skolininkai privales moketi palukanas bei istatyme ar sutartyje nustatytus delspinigius.

9Jeigu skolininkai teismui per 20 dienu nuo šio pranešimo iteikimo pareikš prieštaravimus del kreditoriaus pateikto pareiškimo, kreditoriaus reikalavimu teismas nagrines kreditoriaus pareiškima pagal bendrasias ginco teisenos taisykles.

10Priimdamas teismo isakyma, teismas netikrino kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagristumo.

11PRIDEDAMA:

  1. Kreditoriaus pareiškimo nuorašas su priedais.
  2. Teismo isakymo nuorašas, 1 lapas.
  3. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 26 d. nutartis.
Teiseja

12Rita Kisieliene

13Teiseja

14(parašas)

15Rita Kisieliene Nuorašas tikras: Teiseja Nuorašas tikras:

16Civiline byla Nr. L2-7272-258/2009

17Procesinio sprendimo kategorija 125.11.2

18VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

19T E I S M O I S A K Y M A S

202009 m. spalio 26 d.

21Vilnius

22Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Rita Kisieliene, išnagrinejusi kreditoriaus UAB DnB NORD lizingas, buveines adresas (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini), a/s Nr. (duomenys neskelbtini) AB DnB NORD bankas, b/k 40100

23(v., pavarde, gyvenamoji vieta, a/k arba juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, a/s nr., kredito istaigos rekvizitai) pareiškima del 379 273,45 Lt skolos ir 37 276,83 Lt delspinigiu

24(suma žodžiais)

25išieškojimo iš skolininku UAB „Saules ratai“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini), a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000; UAB „Kavaska“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys nekelbtini) a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000; UAB „Transdadus“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini), a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000.

26(v., pavarde, gyvenamoji vieta, a/k arba juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, a/s nr., kredito istaigos rekvizitai)

27Vadovaujantis LR CPK 436 str. 1 d.

Nutarė

28priteisti iš UAB „Saules ratai“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini), a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000; UAB „Kavaska“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini), a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000; UAB „Transdadus“, buveines adresas – (duomenys neskelbtini), i/k (duomenys neskelbtini) a/s Nr. (duomenys neskelbtini) , AB bankas „Swedbank“, b/k 73000,

29(v., pavarde, gyvenamoji vieta, a/k arba juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, a/s nr., kredito istaigos rekvizitai) 379 273,45 Lt (tris tukstancius aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus devyniasdešimt šešis centus) skolos , 37 276,83 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus penkiolika centu) delspinigiu, ir 2 041 Lt bylinejimosi išlaidu. metines palukanas nuo priteistos sumos 6 proc. nuo bylos iškelimo teisme 2009-10-21

30(dydis procentais)

31(data) iki teismo isakymo visiško ivykdymo.

32Teismo isakymas isiteiseja po 20 dienu nuo pranešimo skolininkui iteikimo, jeigu skolininkas raštu nepraneša teismui apie teismo isakymo ivykdyma ir nepareiškia prieštaravimu del kreditoriaus pateikto reikalavimo.

33Teismo isakymas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriuje priimtas kreditoriaus UAB DnB... 2. (v., pavarde, gyvenamoji vieta, a/k arba juridinio asmens pavadinimas, buveine,... 3. (sumu priteisimo, išlaikymo ar daikto priteisimo) išieškojimo iš... 4. p r a n e š a :... 5. Skolininkai turi teise:... 6. 1. per 20 dienu nuo šio pranešimo iteikimo ivykdyti kreditoriaus reikalavimus... 7. 2. per 20 dienu nuo šio pranešimo iteikimo raštu pareikšti teismui... 8. Jeigu skolininkai neigyvendins 1 punkte nurodytu reikalavimu ir nepareikš... 9. Jeigu skolininkai teismui per 20 dienu nuo šio pranešimo iteikimo pareikš... 10. Priimdamas teismo isakyma, teismas netikrino kreditoriaus pareikšto... 11. PRIDEDAMA:
  1. Kreditoriaus pareiškimo nuorašas su... 12. Rita Kisieliene... 13. Teiseja... 14. (parašas)... 15. Rita Kisieliene Nuorašas tikras: Teiseja Nuorašas tikras:... 16. Civiline byla Nr. L2-7272-258/2009... 17. Procesinio sprendimo kategorija 125.11.2... 18. VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS... 19. T E I S M O I S A K Y M A S... 20. 2009 m. spalio 26 d.... 21. Vilnius... 22. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Rita... 23. (v., pavarde, gyvenamoji vieta, a/k arba juridinio asmens pavadinimas, buveine,... 24. (suma žodžiais)... 25. išieškojimo iš skolininku UAB „Saules ratai“, buveines adresas –... 26. (v., pavarde, gyvenamoji vieta, a/k arba juridinio asmens pavadinimas, buveine,... 27. Vadovaujantis LR CPK 436 str. 1 d.... 28. priteisti iš UAB „Saules ratai“, buveines adresas – (duomenys... 29. (v., pavarde, gyvenamoji vieta, a/k arba juridinio asmens pavadinimas, buveine,... 30. (dydis procentais)... 31. (data) iki teismo isakymo visiško ivykdymo.... 32. Teismo isakymas isiteiseja po 20 dienu nuo pranešimo skolininkui iteikimo,... 33. Teismo isakymas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....