Byla 2-162-673/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu (b.l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovo R. M. 1530 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-12-30 su atsakovu sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu paskolino atsakovui 500,00 Lt iki 2009-07-10, už naudojimąsi paskola buvo numatytos 100 Lt palūkanos (paskolos suteikimo komisinis mokestis). Atsakovas sutartinės prievolės neįvykdė, iki nustatyto termino paskolos negrąžino, palūkanų nemokėjo, todėl atsakovui, vadovaujantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2. punktu, paskaičiuoti delspinigiai už 180 dienų, iš viso 1080,00 Lt. Atsakovas padengė dalį delspinigių – 50 Lt ir sumokėjo palūkanas – 100 Lt. Liko negrąžinta 500 Lt paskola ir nesumokėti 1030 Lt delspinigiai. Atsakovui nepateikus procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinio kopija kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovui įteikti tinkamai 2011-12-23 CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka, per nustatytą 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2008-12-30 ieškovas UAB „4finance“ (ankstesnis pavadinimas - „SMScredit.lt“; b.l. 11-13) ir atsakovas R. M. sudarė paskolos sutartį, remiantis kuria ieškovas atsakovui paskolino 500,00 Lt iki 2009-07-10, o atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (b.l. 4-6, 8, 9). Ieškovo teigimu, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir negrąžino 500,00 Lt paskolos. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą prievolės grąžinti paskolą įvykdymą, atsakovas nepateikė.

6Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas būtų įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžinęs ieškovui 500,00 Lt paskolą, ieškovui iš atsakovo priteistina 500,00 Lt negrąžinta paskola.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1030,00 Lt delspinigių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punkte nurodyta, kad jeigu paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį, paskolos gavėjas už kiekvieną vėlavimo dieną moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą nuo visų uždelstų mokėjimų. CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teismo vertinimu, kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), siekiančios 1030,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (500,00 Lt), yra aiškiai per didelės ir neprotingos, todėl mažintinos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad jog atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarant sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, į sutarties sudarymo aplinkybes (sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų), į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas patyrė skolos išieškojimo išlaidų iki kreipimosi į teismą. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas, į ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, į tai, kad paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš daugiau nei prieš dvejus metus ir per tą laiką atsakovas negrąžino nei dalies paskolos. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 515,00 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šioje byloje ieškovas patyrė 70,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 70,00 Lt žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo R. M., a. k. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), 500,00 Lt (penkis šimtus litų) negrąžintos paskolos, 515,00 Lt (penkis šimtus penkiolika litų) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-12-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

13Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai