Byla 2S-554-390/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio (pirmininkaujantis ir pranešėjas), Virginijos Lozoraitytės ir Rūtos Palubinskaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1-182/2012 pagal ieškovės Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui R. B., tretiesiems asmenims Alytaus aplinkos apsaugos departamentui, Druskininkų savivaldybės administracijai, V. B., J. L., P. K., E. S., O. G., T. G., O. D. P., M. P. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba civilinėje byloje padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2012 m. spalio 30 d. Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei ir šioje byloje priimti naują sprendimą-įpareigoti ieškovą Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie aplinkos ministerijos sumokėti 1240,95 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybės naudai.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi apeliacinį skundą atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos CPK 305 str. numato, kad apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Kadangi apeliacinį skundą civilinėje byloje padavė ne apeliacinio skundo subjektas, tai yra, asmuo, neturintis teisės jį paduoti, teismas apeliacinio skundo nepriėmė ir grąžino jį padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 2 d. 2 p.).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

6Atskiruoju skundu Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba prašo panaikinti Druskininkų m. apylinkės teismo 2012-11-23 nutartį ir perduoti klausimą Druskininkų m. apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos, valstybei atstovauja Tarnyba. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civ. byloje Nr. 3K-3-109/2012, tarnybos turi teisę kreiptis į teismą bet kurioje proceso stadijoje, jeigu paaiškėja, kad nėra priteistos valstybei antrinės teisinės pagalbos išlaidos, remiantis tuo, kad tarnybos gina viešąjį interesą, taip pat materialinį teisinį valstybės interesą. Atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, t.y. siekiama, kad būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos valstybei, Druskininkų miesto apylinkės teismas savo iniciatyva turėjo įtraukti Tarnybą į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, bet ne atsisakyti priimti apeliacinį skundą.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

8Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas ar valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi teisę paduoti apeliacinį skundą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

11Nustatyta, kad Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2012 m. balandžio 2 sprendimu Nr. TP-2-(2.2)12 P-960-1353 (t. II, b.l. 15) suteikė teisinę pagalbą R. B. civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui R. B., tretiesiems asmenims Alytaus aplinkos apsaugos departamentui, Druskininkų savivaldybės administracijai, V. B., J. L., P. K., E. S., O. G., T. G., O.D. P., M. P. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė, išlaidų advokato pagalbai apmokėti iš ieškovės nepriteisė. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti nepriteisimo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė apeliacinį skundą. Teismas atsisakė priimti apeliacinį skundą, kadangi jis paduotas asmens neturinčio teisės jį paduoti. Teisėjų kolegija nepritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai. Pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo ( viešosios teisės norminio akto) 9 straipsnyje įtvirtintą reglamentavimą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, kurios pagal joms įstatymu nustatytą statusą yra valstybės institucijos, turi užtikrinti teisinės pagalbos teikimą pagal šį įstatymą, joms pavesta sudaryti sutartis su advokatais, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą bei nustatyta pareiga antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams mokėti užmokestį už suteiktą teisinę pagalbą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 99 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal C P K 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Šias išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos išlaidų apskaičiavimą. Taigi, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba turi tiesioginį suinteresuotumą byloje, susijusį su valstybės patirtų išlaidų, teikiant teisinę pagalbą, atlyginimu. Teisiniai santykiai dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo nėra savarankiški materialiniai teisiniai santykiai, o procesinių bylos, kurioje išlaidos patirtos, santykių tąsa. Todėl, nagrinėjamu atveju, susidaro situacija, kada asmuo, kuris byloje patyrė atstovavimo išlaidas nėra byloje dalyvaujantis asmuo C P K 37 straipsnio 2 dalies prasme. Nagrinėjamam kontekste įvertinta ir tai, kad nei vienas kitas byloje dalyvaujantis asmuo neturi jokio teisinio suinteresuotumo dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė valstybė, paskirstymo. Civilinio proceso kodekse nėra expressis verbis reglamentuota tarnybos teisė teikti apeliacinius/atskiruosius skundus dėl teismo procesinių sprendimų priimtų dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo. Tačiau įvertinant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo teisinį reglamentavimą darytina išvada, jog tarnyba turi teisę pateikti apeliacinį/atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo priimtų procesinių sprendimų atstovavimo išlaidų valstybei atlyginimo dalyje. Priešingai aiškinant valstybės interesai, siekiant valstybės patirtų išlaidų atlyginimo, liktų neatstovaujami ir taip būtų pažeidžiami bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei viešasis interesas. Atkreiptinas dėmesys, kad ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nagrinėdama civilinę bylą Nr. 3K-3-577/2012 savo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartyje pasisakydama dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apeliacinio skundo nepriėmimo nagrinėti ir atmesdama kasatoriaus argumentą, kad teismas neturėjo priimti Valstybės teisinės pagalbos tarnybos apeliacinio skundo, nes jis buvo pateiktas praleidus jam pateikti nustatytą terminą, be kita ko nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apeliacinį skundą, nutartimi atnaujinęs praleistą terminą jam paduoti, o apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs skundo priėmimo trūkumų, jį išnagrinėjo ir, pripažinęs pagrįstu, patenkino. Tai pabrėžęs kasacinis teismas nekvestionavo skundo priėmimo klausimo, tačiau teisėjų kolegijos nuomone, kasacinis teismas ir nenurodė, jog Valstybės teisinės pagalbos tarnyba neturi teisės pateikti apeliacinio skundo dėl valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog Druskininkų miesto apylinkės teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas dėl ko neteisingai išsprendė klausimą (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Todėl ginčijama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apeliacinis skundas priimtinas. Priėmus apeliacinį skundą, dalyvaujantiems byloje asmenims išsiųstinos apeliacinio skundo kopijos, nustatant 20 dienų terminą nuo išsiuntimo iš teismo dienos atsiliepimams į apeliacinį skundą paduoti (CPK 317 str., 318 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, kolegija,

Nutarė

14Atskirąjį skundą patenkinti.

15Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti. Išspręsti klausimą iš esmės. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apeliacinį skundą priimti.

16Byloje dalyvaujantiems asmenims išsiųsti apeliacinio skundo kopijas ir nustatyti 20 dienų terminą, skaičiuojamą nuo procesinių dokumentų išsiuntimo dienos, atsiliepimams į apeliacinį skundą pateikti.

Proceso dalyviai
Ryšiai