Byla 2FB-1275-377/2015

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo V. G. pareiškimo iškelti bankroto bylą fiziniam asmeniui priėmimo klausimą,

Nustatė

2P. V. G kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą.

3Pareiškimas iškelti fizinio asmens bankroto bylą nepriimtinas nagrinėti (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 4 d.).

4Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – Fizinių asmenų bankroto įstatymas) pagrindinis tikslas yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Todėl teismas, spręsdamas pareiškimo iškelti bankroto bylą fiziniam asmeniui priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar pareiškimą pateikęs fizinis asmuo yra sąžiningas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2013). Fizinių asmenų bankroto įstatymu įtvirtinti fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pagrindai. Fizinio asmens bankroto procesas gali būti pradėtas, kai fizinis asmuo tampa nemokus. Pažymėtina, jog fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas.

5Nagrinėjamu atveju iš pareiškime nurodytų aplinkybių bei pateiktų dokumentų matyti, jog pareiškėjo V. G. 826309,38 Eur įsiskolinimas, dėl kurio prašoma jam iškelti fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriui ( - ) ‘‘ susidarė pagal 2008 m. birželio 13 d. sudarytą laidavimo sutartį Nr. 2008-06. Paminėtina, jog 2010-01-28 Vilniaus apygardos teismas sprendimu už akių priteisė( - ) ‘‘ solidariai iš ( - ) , R. S. ir V. G. 2 400 000 Lt negrąžinto kredito, 232 932 Lt palūkanų, 197 278,99 Lt delspinigių, iš viso 2 830 211,16 Lt, 14 proc. dydžio metines palūkanas, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą, ir po 10 767,33 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno. Antstolio K. K. kontoroje tuo pagrindu vykdomos vykdomosios bylos Nr. ( - ) pagal Vilniaus apygardos teismo vykdomuosius raštus Nr. ( - ) , ( - ), išduotus 2010-03-29, 2014-07-02 dėl bendrai likusios skolos: 826309,38 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog 2010-01-28 Vilniaus apygardos teismas sprendimu už akių priteisė ieškovui( - ) iš atsakovų ( - ), R. S. ir V. G. aukščiau paminėtą skolą, kurie solidariai atsako dėl skolos grąžinimo kreditoriui, tačiau duomenų apie skolininkų galimybę grąžinti skolą nėra teismui pateikta. Be to, į bylą trečiaisiais asmenimis nėra įtraukti solidarūs skolininkai: ( - ) , R. S..

6Be to, pareiškėjas nurodo, kad jog jis turi skolinių įsipareigojimų ir E. J.. Skola sudaro 202898,56 Eur įvykdymo terminas suėjęs. Iš Lietuvos Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, jog Tauragės rajono apylinkės teisme 2015 m. vasario 17 d. priimtas ieškovo E. J. ieškinys atsakovams V. G. ir ( - ), tretiesiems asmenims( - ) , antstoliui K. K., civilinės bylos Nr. 2-51-799/2015, dėl 2008-06-13 Laidavimo sutarties Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančia. Šiuo metu minėtoji byla yra bylos nagrinėti teismo posėdyje stadijoje, kitas posėdis numatytas 2015-07-02, todėl, kol nėra priimtas sprendimas minėtoje byloje, nėra pagrindo spręsti, kad pareiškėjas galimai turės neįvykdytų prievolių kreditoriui ( - ) ir šiuo metu neaiškus neįvykdytų prievolių mastas.

7Pagal FABĮ 4 str. 4 d. 7 p. pareiškėjas privalo nurodyti duomenis apie iškeltas civilines bylas bei vykdomus išieškojimus. Pareiškėjas nurodo, kad nėra iškeltų civilinių bylų, kuriuose jam pareikšti turtiniai reikalavimai nėra. Iš Lietuvos Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, jog Tauragės rajono apylinkės teisme 2014 m. gegužės 22 d. priimtas teismo įsakymas dėl skolos – 395,78 Lt, 12,14 Lt delspinigių priteisimo kreditoriaus ( - ) naudai iš skolininko V. G.. Byloje nėra duomenų, kad minėtas teismo įsakymas įvykdytas ir skola sumokėta. Pareiškėjas tokio pobūdžio pareiškime privalo tiksliai nurodyti išieškotojus, išieškomas sumas ir t.t. Taigi, akivaizdu, kad ieškovas teikdamas teismui pareiškimą iškelti jam bankroto bylą nurodė neteisingą informaciją apie turimus skolinius įsipareigojimus.

8Be to, atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad pareiškimas iškelti bankroto bylą yra su trūkumais.

9Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 111 str., 135 str. reglamentuotų reikalavimų. Pareiškime suinteresuotais asmenimis turi būti nurodyti visi asmenys, su kurių teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla bei išvardinti jų duomenys (( - ) str. 2 d. 2 p.). Ieškovas į bylą trečiuoju asmeniu neįtraukė antstolio K. K. kontoros, kartu su pareiškimu teismui nepateikė tretiesiems asmenims skirtų pareiškimo ir jo priedų kopijų (( - ) str. 1 d., 2 d.). Iš pareiškėjo pateikto pareiškimo bei prie jo pridėtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolio K. K. kontoroje šiuo metu vykdomos vykdomosios bylos vykdomosios bylos Nr. ( - ) , ( - ) , ( - ) pagal Vilniaus apygardos teismo vykdomuosius raštus Nr. ( - ) , ( - ) , išduotus 2010-03-29, 2014-07-02, ir minėtas antstolis artimiausiu metu turės reikalavimo teisę pateikti pareiškėjui vykdomųjų bylų vykdymo išlaidas dėl vykdytinų varžytinių. ( FABĮ 4 str. 2 d. nustatyta tvarka).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 4 punktu, teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų, tarp kurių paminėta „paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus“.

11Pareiškėjas pareiškime nurodo, kad Klaipėdos apygardos teisme iškeltoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-33-36/2015 dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo jam nėra pareikšti turtiniai reikalavimai ir ( ar) areštuotas jo turtas. Tačiau Iš Liteko duomenų sistemos nustatyta, kad pareiškėjas minėtoje byloje kaltinamas pagal Lietuvos BK 216 str. 1 d. ( kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atliko su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos), būtent dėl aukščiau paminėtų piniginių lėšų - kreditoriui E. J. 202898,56 Eur skolinių įsipareigojimų. Iš bylos medžiagos matyti, kad teisiamasis posėdis šioje byloje jau baigtas ir procesinis sprendimas bus skelbiamas 2015 m. birželio 26 d.

12Teismas pažymi, kad esant teismuose dviem neįsiteisėjusiems sprendimams, kurių priimti sprendimai turės įtakos pareiškėjo bankroto bylos iškėlimui, bei atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje yra FABĮ 5 straipsnio 4 d., 8 d. bei LR ( - ) straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos sąlygos atsisakyti priimti pareiškimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjas teikdamas teismui neteisingą informaciją apie save, pasielgė nesąžiningai, todėl pareiškimą iškelti bankroto bylą atsisakytina priimti (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d., 5 str. 4 d., 10 str. 1 d. 3 p., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1 p.).

13Pareiškėjui išaiškintina, kad teismo atsisakymas priimti pareiškimą nekliudo vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu pareiškimu, pašalinus aplinkybes, kliudžiusias pareiškimą priimti (( - ) str. 3 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1 p., Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d., 5 str. 4 d., 10 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

15Atsisakyti priimti pareiškėjo V. G. pareiškimą iškelti bankroto bylą fiziniam asmeniui.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai