Byla 2-731-732/2013
Dėl padarytos žalos atlyginimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovams Č. I. ir R. Z. dėl padarytos žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai iš atsakovų priteisti 2606,40 Lt žalos, padarytos žuvų ištekliams, taip pat 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2013-08-01 atsakovams buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai už tai, kad jie Žverno ežere, Molėtų r., iš valties, neteisėtai žvejojo draudžiamu tinkliniu ne mėgėjų žvejybos įrankiu – vienu statomu tinklu. Atsakovai nubausti administracine tvarka. Buvo padaryta ir 2606,40 Lt dydžio žala žuvų ištekliams, nes atsakovai turėjo sugavę 1 šamą, 1 lyną ir 6 karšius. Tačiau atsakovai žalos neatlygino. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nepateiks atsiliepimų.

3Atsakovai įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai įstatymo nustatyta tvarka bei teismo nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinys su priedais atsakovams įteikti tinkamai, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes įspėti (b. l. 17-18).

6Ieškiniui pagrįsti buvo pateikti šie įrodymai: administracinio teisės pažeidimo protokolai AM Nr. 058960 ir AM Nr. 058959 (b. l. 5, 9), nutarimai administracinio teisės pažeidimo bylose Nr. 07-AB-129 AM 091225 ir Nr. 07-AB-128 AM 091224 (b. l. 6, 10), žalos paskaičiavimas (b. l. 7, 11), pretenzija dėl žalos aplinkai (b. l. 8, 12).

7Pagal LR Aplinkos ministro 2013-01-04 įsakymo Nr. D1-14 Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.2 punktą, draudžiama žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais. 2013-08-06 administracinio teisės pažeidimo protokoluose AM Nr. 058960 ir AM Nr. 058959 nurodyta, kad atsakovai žvejojo draudžiamu tinkliniu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu – vienu statomu tinklu ir pagavo 1 šamą, 1 lyną ir 6 karšius, taigi pažeidė Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.2. punktą. Pagal taisyklių 19 punktą asmenys, pažeidę taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2009-05-21 įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526), LR Aplinkos ministro 2013-01-28 įsakymo Nr. D1-44 redakcija bei Statistikos departamento informacija (2012-12-19 raštas Nr. (9-1)-D8-10591), suskaičiuotos žalos žuvų ištekliams dydis – 2606,40 Lt (b. l. 7, 11).

8Atsakovai pažeidė Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimus ir atliko neteisėtus veiksmus, todėl pagal LR CK 6.246 str. 1 d. jiems kyla civilinė atsakomybė. Pagal LR CK 6.249 str., 6.251 str. atsakovai privalo visiškai atlyginti neteisėtais veiksmais padarytus nuostolius. Be to, pagal LR CK 6.279 str. jie atsako solidariai. Ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Kadangi byla Molėtų rajono apylinkės teisme iškelta 2013-10-03 (b. l. 3), palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

9Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą ir atsakovams nepateikus įrodymų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, konstatuoja, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti.

10Pagal LR CPK 83 str. 1 d. 5 p. ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 96 str. 1 d. iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos - 78 Lt dydžio žyminis mokestis.

11Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti ir priteisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui iš Č. I., a.k. ( - ), ir R. Z., a.k. ( - ), solidariai 2606,40 Lt (du tūkstančius šešis šimtus šešis litus 40 ct) nuostolių ir 5 (penkis) proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovų Č. I. ir R. Z. lygiomis dalimis 78 Lt (septyniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, įmokos kodas 5660.

14Atsakovai Č. I. ir R. Z. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Molėtų rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai