Byla T-14/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo UAB „Karolinos turas“ skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją pareiškėjo naudai išmokėti 15 645,60 Eur (54 021,12 Lt) nuostolių atlyginimą. Nurodė, kad 1995 m. vasario 6 d. sudarytos valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N25/95-0234 pagrindu valdo žemės sklypą, adresu ( - ), Palangos mieste. Pasak pareiškėjo, atsakovas nuomojamo žemės sklypo kainą 2007 m. ir 2008 m. apskaičiavo remdamasis netinkamais duomenimis apie sklypo plotą. Todėl susidarė 15 645,60 Eur valstybinės žemės nuomos mokesčio permoka, kurią prašo įpareigoti grąžinti.

4Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjas kelia ginčą dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigos grąžinti žemės nuomos mokesčio permoką, nurodydamas teisinį pagrindą civilinę atsakomybę už jai padarytą žalą. Ginčo šalis sieja žemės nuomos civiliniai teisiniai santykiai, reglamentuojami civilinės teisės normų (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6 knygos XXIX skyrius), ir nėra pagrįsti subjektų pavaldumu. Pagal kilusio ginčo pobūdį bei esmę, esmine aplinkybe laikytina tai, kad Palangos miesto savivaldybės administracija veikia kaip žemės nuomos civilinių teisinių santykių subjektas, o ne kaip viešojo administravimo subjektas. Todėl ginčas šiuo atveju kyla ne viešojo administravimo, bet civilinių teisinių santykių srityje.

5Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

6Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

7Pareiškėjas iš esmės kelia ginčą iš 1995 m. vasario 6 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N25/95-0234, kuria Palangos miesto savivaldybė pareiškėjui išnuomojo žemės sklypą, adresu ( - ), Palanga, vykdymo santykių. Pareiškėjo skundo reikalavimas grąžinti nuomos mokesčio permoką yra susijęs su nuomos mokesčio pagal sudarytą valstybės žemės nuomos sutartį vertinimu. Žemės nuomos, tame tarpe ir valstybinės žemės nuomos santykių reglamentavimo teisinius pagrindus apibrėžia Civilinio kodekso Šeštosios knygos XXIX skyrius (6.545 – 6.566 straipsniai). Atsakovas Palangos miesto savivaldybė tokiuose santykiuose veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių dalyvis, todėl ginčas šiuo atveju kyla ne viešojo administravimo, bet civilinių teisinių santykių srityje ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis; Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis).

8Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

9Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Bylą pagal pareiškėjo UAB „Karolinos turas“ skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Palangos miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

11Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai