Byla 2-226/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Stiklo siena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutarties dalies, kuria teismas, iškėlęs bankroto bylą atsakovui UAB „Via vera“, jos administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“ civilinėje byloje Nr. B2-245-178/2009, iškeltoje pagal ieškovo UAB „Stiklo siena“ ieškinį atsakovui UAB „Via vera“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB SEB bankas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Stiklo siena“ ieškiniu prašė teismo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Via vera“, o bankroto administratoriumi paskirti Z. J.. Nurodė, kad atsakovas nevykdo sutartinių prievolių ir sutartu laiku negrąžina 43 200 Lt avanso. Pažymėjo, jog atsakovas nebevykdo ūkinės-komercinės veiklos veiklos, dauguma darbuotojų yra atleisti. Todėl yra pagrindas manyti, kad atsakovas yra nemokus.

4Atsakovas UAB „Via vera“ sutiko su ieškinyje pareikštu reikalavimu dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Teismui nagrinėjant klausimą dėl atsakovo nemokumo, AB SEB bankas pateikė prašymą dėl jo įtraukimo į bylos nagrinėjimą. AB SEB bankas sutiko su reikalavimu dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Būrai“ ir jo įgaliotą asmenį T. Z.. Nurodė, kad AB SEB bankas preliminariais duomenimis yra vienas iš didžiausių UAB „Via vera“ kreditorių. Atsakovas AB SEB bankui yra skolingas apie 3 100 000 Lt. Be to, bankas yra UAB „Via vera“ hipotekos kreditorius, kuriam įkeistas bendrovės kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Teisėjas rezoliucija AB SEB banką įtraukė į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendė iš esmės.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 8 d. nutartimi ieškinį tenkino. Teismas iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Via vera“, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“ ir šios įmonės įgaliotą asmenį T. Z.. Nurodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl yra pagrindas iškelti bankroto bylą. Teismo nuomone, bankroto administratoriumi reikia skirti ne ieškovo, o trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, pasiūlytą asmenį. Tokią išvadą teismas padarė dėl to, kad ieškovo pasiūlytas administratorius yra fizinis asmuo, jo patirtis, vykdant bankroto procedūras, mažesnė. Tuo tarpu AB SEB banko pasiūlytas administratorius yra juridinis asmuo, turintis didesnę patirtį vykdant bankroto administravimo procedūras. Be to, AB SEB bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius, todėl, teismo nuomone, siekiant išvengti nesklandumų bankroto procese, yra pagrindas bankroto administratoriumi paskirti UAB „Būrai“ ir šios įmonės įgaliotą asmenį T. Z..

7Ieškovas UAB „Stiklo siena“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria BUAB „Via vera“ administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“ ir šios įmonės įgaliotas asmuo T. Z. panaikinti ir klausimą dėl administratoriaus paskyrimo išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti Z. J. Skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, neskirdamas ieškovo pasiūlyto asmens atsakovo administratoriumi, pažeidė lygiateisiškumo principą. AB SEB banko galimybės gauti finansinio reikalavimo patenkinimą po bankroto proceso pabaigos daug didesnės, nes jis yra hipotekos kreditorius. Tuo tarpu ieškovas yra trečios eilės atsakovo kreditorius. Be to, būtent ieškovas inicijavo bankroto procedūras. Todėl lygiateisiškumas reikalauja vienodai ginti tiek stipresnės, tiek ir silpnesnės šalies interesus, o ne tik didesnį kreditorinį reikalavimą turinčio asmens teises.
  2. Teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl dalyvaujančių byloje asmenų – A. P. ir D. V. argumentų skiriant bankroto administratorių.
  3. Teismo argumentai, kad ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius turi mažiau profesinės patirties ir galimybių tinkamai administruoti įmonę nepagrįsti, nes Z. J. pateikė įrodymus apie turimą aukštą kvalifikaciją bei didelę darbo patirtį. Be to, šio administratoriaus darbo krūvis mažesnis už teismo paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvį.

8Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, AB SEB bankas atsilepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Mano, jog teismas tinkamai įvertino abiejų bankroto administratorių kandidatūras ir pagrįstai atsakovo administratoriumi paskyrė didesnę patirtį bei didesnius rezervus turintį asmenį.

9Atsakovas BUAB „Via vera“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą spręsti savo nuožiūra. Tačiau nurodo, jog dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumo gali kilti abejonių, kadangi UAB „Būrai“ ir įmonės įgaliotas asmuo T. Z. vykdo bankroto procedūras įmonėse, kuriose kreditoriumi yra būtent AB SEB bankas.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, pasiūlytą juridinį asmenį, o ne ieškovo pasiūlytą fizinį asmenį, turi būti atsižvelgta į administratoriaus paskirtį bankroto procese, jo kompetenciją, įmonės, kurią siekiama administruoti, veiklos ypatumus bei finansinę padėtį, taip pat siūlomų bankroto administratorių profesinę patirtį, finansinius bei darbo pajėgumus, užimtumą, kurie ir lemia nepertraukiamą bei nuoseklią bankroto proceso eigą.

12Įmonės administratorius bankroto procese nėra savitikslis. Tai svarbiausias asmuo bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

13Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Kraitenė“ administratorius, UAB ,,GM Consult Group“, UAB ,,Imera“ v. UAB ,,Kraitenė“ (bylos Nr. 2-37/2006 m., kat. 126.2). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Žalmargės pienas“ generalinis direktorius J. B. v. UAB „Žalmargės pienas“ (bylos Nr. 2-310/2006 m., kat. 126.3). Pastebėtina, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje pagal kreditorių UAB „Parama“, UAB „Zona Optima“, UAB „Madresa“, UAB „Asrema“, AB banko „Snoras“, Marijampolės apskrities VMI, VSDFV Marijampolės skyriaus atskiruosius skundus (bylos Nr. 2-117/2006 m., kat. 121.17; 126.3).

14Nagrinėjamoje byloje teismas pasirinko tarp dviejų bankroto administratorių, kurių kandidatūras pasiūlė dalyvaujantys byloje asmenys, todėl yra pagrindas panagrinėti kiekvieną iš jų. Šiuo atveju aplinkybė, kuris dalyvaujantis byloje asmuo kurį administratorių siūlo paskirti, nėra reikšminga, jeigu nenustatoma pagrįstų abejonių dėl administratoriaus galimo šališkumo. Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyta abejonė, jog administratorius UAB „Būrai“ gali būti šališkas, kadangi jis administruoja ir kitas bankrutuojančias įmones, kuriose kreditoriumi yra AB SEB bankas, pasiūlęs šį administratorių, nepagrįsta. Visų pirma, bankroto procese taip pat kaip ir kitose civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose galioja rungimosi principas, reiškiantis, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 1 str. 1 d., 12 str.). Ieškovas nepateikė teismui jo teiginį dėl UAB „Būrai“ galimo šališkumo pagrindžiančių dokumentų. Antra, net jeigu UAB „Būrai“ ir administruoja bankrutuojančių įmonių, kurių kreditorius yra AB SEB bankas, veiklą, tai savaime nesudaro pagrindo abejoti šio administratoriaus nešališkumu. Bankroto administravimo paslaugos, be to, kad yra teisės normomis sureglamentuota specifinė veikla, kuria siekiama užtikrinti bankroto proceso operatyvumą bei skaidrumą, taip pat yra ir ūkinė-komercinė veikla, kuria siekiama pelno. Tai, kad kredito įstaiga, kuri turi nemažai skolininkų juridinių asmenų, siūlo bankroto administratoriumi tą patį asmenį keliuose bankroto procesuose nereiškia jų bendradarbiavimo tokiu lygiu, kad atsirastų protingų abejonių dėl administratoriaus nešališkumo, jeigu šis administratorius tinkamai vykdo savo pareigas.

15Atsakovas yra didelė įmonė, kurios įstatinis kapitalas 1,150 mln. Lt, įmonės pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto projektų vystymas. Siekiant kuo tinkamiau atlikti šios įmonės veiklos teisinį įvertinimą ir nustatyti ne tik kreditorių bei debitorių sąrašus, kreditorinius įsipareigojimus, bet ir tikrąsias nemokumo priežastis, reikia atlikti išsamų teisinį-ūkinį veiklos tyrimą. Tokį tyrimą kokybiškiau ir operatyviau gali atlikti teisės subjektas, turintis gausesnį profesionalų personalą, geresnes finansines galimybes bei didesnę darbo patirtį. Teisėjų kolegijos nuomone, nors abu administruoti siekiantys bendrovę asmenys turi tinkamus leidimus ir gavo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimus, visgi UAB „Būrai“ yra tinkamesnis bankroto administratorius, vykdant didelės įmonės bankroto procedūras. Tokia išvada darytina dėl to, jog ši įmonė turi didesnę darbo patirtį, gausų profesionalių asmenų personalą, didesnius finansinius resursus, turi didesnę patirtį teikiant bankroto administravimo paslaugas. Be to, ir tai labai svarbu, bankroto procedūros turi vykti sklandžiai, vykdant jas būtų išvengta konflikto tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių. AB SEB bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius ir jis nesutinka su tuo, kad fizinis asmuo administruotų didelę įmonę. Vien ta aplinkybė, kad bankroto procesą inicijavo ieškovas, kurio kreditorinis reikalavimas keliasdešimt kartų mažesnis negu AB SEB banko, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą. Pažymėtina ir tai, jog UAB „Būrai“ užimtumas, teikiant paslaugas bankroto procesuose, nėra toks didelis, kad ši įmonė nepajėgtų tinkamai administruoti UAB „Via vera“.

16Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

17Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonių bankroto procedūras reglamentuojančias teisės normas ir teisėtai bei pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“. Tokia žemesnės instancijos teismo nutartis atitinka teisės normų reikalavimus bei Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką bankroto administratorių skyrimo klausimu, nepažeidžia lygiateisiškumo principu, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai