Byla 2S-1060-510/2013
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimu nevykdyma

1Kauno apygardos teismo teisejas Ramunas Mitkus teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal išieškotojo asociacijos „Lažybu organizatoriu aljansas“ ir skolininko asociacijos Jonavos sporto klubo „Triobet“ atskiruosius skundus del Jonavos rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarties civilineje byloje Nr. 2-166-737/2013 pagal suinteresuoto asmens antstoles R. M. pareiškima išieškotojui asociacijai „Lažybu organizatoriu aljansas“, skolininkui asociacijai Jonavos sporto klubui „Triobet“ ir suinteresuotam asmeniui V. V. del baudos skyrimo už antstolio reikalavimu nevykdyma.

2Apeliacines instancijos teismo teisejas nustate:

3I. Ginco esme

4Antstole R. M. kreipesi i teisma su pareiškimu, prašydama Jonavos SK „Triobet“ prezidentui V. V. skirti iki 1 000 Lt bauda už kiekviena pažeidimo diena. Pareiškime nurodoma, kad antstoles kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0064/12/02139 pagal Jonavos rajono apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 22 d. nutarti civilineje byloje Nr. 2-3078-814/2012 del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo asociacijos Jonavos sporto klubo „Triobet“ atžvilgiu išieškotojo asociacijos „Lažybu organizatoriu aljansas“ naudai. Antstole nurode, kad 2012-12-06 pasirašytinai iteiktas Jonavos sporto klubo „Triobet“ prezidentui V. V. patvarkymas uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodi / prekini ženkla „Triobet“. Asociacija Jonavos sporto klubas „Triobet“ nepateike dokumentu apie teismo nutarties vykdyma ir toliau savo pavadinime ir logotipe naudoja žodi/prekini ženkla „Triobet“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

6Jonavos rajono apylinkes teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškima tenkino. Teismas asociacijos Jonavos SK „Triobet“ prezidentui V. V. skyre 10 Lt dydžio bauda išieškotojo naudai už kiekviena 2012 m. gruodžio 5 d. antstoles patvarkymo „Uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodi / prekini ženkla „Triobet“ neivykdymo diena, skaiciuojant bauda nuo 2012 m. gruodžio 6 d. Teismas nutartyje nurode, kad asociacijos Jonavos SK „Triobet“ istatai savo teisine galia negali konkuruoti su isiteisejusia teismo nutartimi, kurios privalomuma užtikrina istatymas. Neeliminuoja V. V. atsakomybes ir tai, kad šiuo metu, praejus nepateisinamai ilgam laiko tarpui po nutarties priemimo (daugiau nei 3 men.), jau yra nuspresta sušaukti 2013-03-25 asociacijos nariu susirinkima ir svarstyti klausima del pavadinimo pakeitimo. V. V. nesieme priemoniu kuo greiciau ivykdyti nurodyta nutarti, bet priešingai – pats neatvykdamas i suorganizuota valdybos nariu susirinkima, samoningai vilkino nutarties ivykdyma. Teismo nutarties ir antstolio patvarkymo asociacija Jonavos SK „Triobet“ neivykde be pateisinamu priežasciu. Skolininkas šiame vykdymo procese baudžiamas pirma karta, nors ir nesavalaikiai, taciau emesi veiksmu del klubo pavadinimo pakeitimo (sušauke visuotini nariu susirinkima), todel vadovaujantis sažiningumo, protingumo ir teisingumo principais, skolininkui V. V. skirtina 10 Lt dydžio bauda išieškotojo naudai už kiekviena 2012 m. gruodžio 5 d. antstoles patvarkymo uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodi / prekini ženkla „Triobet“ neivykdymo diena, skaiciuojant bauda nuo 2012 m. gruodžio 6 d.

7III. Atskiruju skundu ir atsiliepimu i atskiruosius skundus argumentai

8Išieškotojas asociacija „Lažybu organizatoriu aljansas“ pateike atskiraji skunda, prašydamas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarti, skiriant asociacijos Jonavos SK „Triobet“ prezidentui V. V. ne mažesne kaip 100 Lt bauda išieškotojo asociacijos „Lažybu organizatoriu aljansas“ naudai už kiekviena antstoles 2012 m. gruodžio 5 d. patvarkymo neivykdymo diena, bauda skaiciuojant nuo 2012 m. gruodžio 6 d. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. skiriant nepagristai mažo dydžio bauda neatsižvelgta i tai, kad skolininko vadovas apskritai nebendradarbiavo su antstoliu, nors teismas ir konstatavo, kad skolininkas nutarties del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo ir antstolio patvarkymo neivykde be pateisinamu priežasciu;
  2. teismas nesivadovavo teismu praktika analogiško pobudžio bylose del baudos skyrimo skolininkui nevykdant teismo nutarciu, kurioms numatytas skubus vykdymas, ir antstolio reikalavimu nevykdymo, todel teismo sprendimas, nesant pakankamo pagrindo, skirti skolininko vadovui tokia bauda neatitinka netgi minimalios baudos dydžio ribos, taikomos teismu praktikoje;
  3. teismas, nesilaikydamas proporcingumo ir šaliu interesu pusiausvyros principu, skolininko vadovui skyre nepagristai mažo dydžio bauda, kuri nepasieks baudos tikslu; tokia bauda neskatins skolininko skubiai ivykdyti teismo nutarti;

9Skolininkas asociacija Jonavos SK „Triobet“ pateike atskiraji skunda, prašydamas panaikinti Jonavos rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarti ir išspresti klausima esmes – antstoles R. M. pareiškima atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. kadangi asociacijos pavadinimas su žodžiu „Triobet“ yra oficialiai iregistruotas, tam, kad ivykdyti Jonavos rajono apylinkes teismo nutarti, reikalinga pakeisti asociacijos pavadinima, atitinkamai pakeiciant asociacijos istatus, o vadovaujantis asociacijos istatu 5.6.1 punktu sprendima del asociacijos istatu pakeitimo gali priimti asociacijos nariu susirinkimas. Prezidentas V. V. pagal savo kompetencija neturi igalinimu ir teises keisti asociacijos pavadinima, todel jis nedelsiant emesi veiksmu tam, kad antstoles patvarkymas butu ivykdytas ir vykdydamas Jonavos rajono apylinkes teismo nutarti ir antstoles patvarkyma, nedelsdamas parenge ir išsiunte pranešima asociacijos valdybos nariams apie šaukiama valdybos posedi, nurodydamas, kad šaukiamo valdybos posedžio metu turi buti sprendžiamas klausimas del neeilinio asociacijos nariu susirinkimo sušaukimo tam, kad butu išsprestas klausimas del asociacijos pavadinimo ir istatu keitimo. Taciau likus kelioms savaitems iki valdybos posedžio, prezidentas susirgo ir gulejo ligonineje, ka patvirtino i byla kartu su atsiliepimu pateikta pažyma. Veliau paaiškejo, kad valdybos posedyje nedalyvavo ir kitas jos narys, nes buvo išvykes i komandiruote. Valdyba objektyviai negalejo priimti sprendimo del neeilinio asociacijos nariu susirinkimo sušaukimo, nes nebuvo kvorumo. Grižes po ligos, ir sužinojes apie neivykusi valdybos posedi, asociacijos prezidentas V. V. išsiunte valdybos nariams pranešimus apie pakartotinio posedžio sušaukima. Pakartotiniame valdybos posedyje buvo priimtas sprendimas eilini asociacijos nariu susirinkima sušaukti 2013 m. kovo men. 25 d. I susirinkimo darbotvarke yra itraukti klausimai del asociacijos pavadinimo pakeitimo, naujo asociacijos pavadinimo parinkimo, naujos asociacijos istatu redakcijos patvirtinimo;
  2. atsižvelgtina ir i tai, jog asociacijos prezidentas V. V. niekada anksciau nebuvo baustas už antstoliu patvarkymu / nurodymu nevykdyma.

10Skolininkas asociacija Jonavos SK „Triobet“ atsiliepimu i išieškotojo atskiraji skunda praše asociacijos „Lažybu organizatoriu aljansas“ atskiraji skunda atmesti. Atsiliepimas i atskiraji skunda grindžiamas šiais argumentais:

  1. paskirta bauda yra didele, lyginant ja tiek su vidutinemis Lietuvos gyventojo pajamomis, tiek ir su V. V. pajamomis. Bauda yra viena iš griežciausiu civiliniame procese numatytu procesinio poveikio priemoniu, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobudžio neigiamas pasekmes;
  2. nagrinejamu atveju V. V. vienas pats neturi jokiu galimybiu priimti sprendimus, butinus antstolio reikalavimams ivykdyti.

11Išieškotojas asociacija „Lažybu organizatoriu aljansas“ atsiliepimu i skolininko atskiraji skunda praše ji atmesti. Atsiliepimas i atskiraji skunda grindžiamas šiais argumentais:

  1. skolininkas nedejo visu protingu pastangu, kad antstoles patvarkymas butu ivykdytas per imanomai trumpiausia laika, todel laikytina, jog elgesi nesažiningai;
  2. atsižvelgiant i padarytus pažeidimus, skolininkui skirta bauda yra itin maža, tokia bauda nesukels skolininkui jokiu finansiniu suvaržymu, o baudos tikslai nebus pasiekt;
  3. tam, kad butu ivykdyta nutarties dalis del logotipo pakeitimo, valdybos posedis ar nariu susirinkimas nera reikalingas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

13Isiteiseje teismo sprendimas, nutartis, isakymas ar nutarimas yra privalomi valstybes ar savivaldybiu institucijoms, tarnautojams ar pareigunams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi buti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmu atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai). Vykdomuju dokumentu vykdymo funkcijas valstybe suteike antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi buti ivykdyti per antstolio nustatyta termina (Antstoliu istatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šaliu prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis, 771 straipsnis).

14Nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkes teismas 2012 m. lapkricio 22 d. nutartimi ieškovo asociacijos „Lažybu organizatoriu aljansas“ ieškinio reikalavimu užtikrinimui taike laikinasias apsaugos priemones – uždraude asociacijai Jonavos SK „Triobet“ savo pavadinime ir logotipe naudoti žodi / prekini ženkla „Triobet“. Teismas nurode, kad nutartis turi buti skubiai vykdoma. Lietuvos teismu informacines sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejos 2013 m. vasario 6 d. nutartimi Jonavos rajono apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 22 d. nutartis palikta nepakeista. Antstole R. M. 2012 m. gruodžio 5 d. prieme patvarkyma Nr. S-9911 uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodi / prekini ženkla „Triobet“, kuriame, vadovaudamasi CPK 585 straipsnio normomis, pareikalavo skubiai pateikti dokumentus, irodancius teismo nutarties ivykdyma. 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimu, ipareigojanciu skolininka atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neivykdymo aktu konstatuota, kad skolininkas asociacija Jonavos SK „Triobet“ nevykde Jonavos rajono apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 22 d. nutarties, naudoja žodi / prekini ženkla „Triobet“ (vykdomoji byla Nr. 0064/12/02139, b. l. 14, 15). Jonavos rajono apylinkes teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi asociacijos Jonavos SK „Triobet“ prezidentui V. V. paskyre 10 Lt dydžio bauda išieškotojo naudai už kiekviena 2012 m. gruodžio 5 d. antstoles R. M. patvarkymo „Uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodi / prekini ženkla „Triobet“ neivykdymo diena, skaiciuojant bauda nuo 2012 m. gruodžio 6 d. (b. l. 53)

15Pagal CPK 771 straipsnio 1 dali, jeigu neivykdytas sprendimas, ipareigojantis skolininka atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lešu perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimu vykdymo instrukcijoje nustatytos formos akta. Teismas, nustates, kad skolininkas sprendimo neivykde, gali jam skirti vieno tukstancio litu dydžio bauda už kiekviena uždelsta ivykdyti sprendima diena išieškotojo naudai. Teismo sprendimo, kuriuo skolininkas yra ipareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neivykdymas yra testinio pobudžio. Tai reiškia, kad pagrindas taikyti skolininkui CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta bauda yra tol, kol sprendimas yra neivykdytas, todel ši fakta teismas turi aiškintis kiekvienu atveju gaves antstolio prašyma del baudos taikymo. Pažymetina, kad sprendimo ivykdymo fakta privalo irodyti skolininkas.

16Tiek vykdomojoje, tiek civilineje byloje nera duomenu, kad nutartis del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo butu ivykdyta. Pats skolininkas pripažista, kad nutarties del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo nevykde. Toks nutarties nevykdymas yra motyvuojamas tuo, kad norint skolininko pavadinime nenaudoti žodžio „Triobet“, pavadinimas turi buti pakeistas, o šiems veiksmams atlikti turi buti pakeisti skolininko istatai, o juos pakeisti gali tik asociacijos nariu susirinkimas. Apeliacines instancijos teismas sutinka, kad juridinis asmuo be pavadinimo negali egzistuoti (CK 2.39 straipsnis). Apeliacines instancijos teismas sprendžia, kad pagal bylos duomenis V. V. emesi visu protingu priemoniu pavadinimui pakeisti – sušauke valdybos posedi, kuris turejo ivykti 2013 m. sausio 9 d., taciau jame nedalyvavo del ligos (nesant kvorumo, valdyba negalejo priimti sprendimu), sušauke antra valdybos posedi, kuriame pasiule sušaukti nariu susirinkima (b. l. 20, 34, 50, 52). Taciau byloje nera duomenu, kad V. V. emesi veiksmu nenaudoti logotipe žodžio / prekinio ženklo „Triobet“. Iš vykdomojoje byloje pateiktu duomenu matyti, kad logotipe žodis / prekinis ženklas „Triobet“ buvo naudojamas (b. l. 7–13). Asociacija Jonavos sporto klubas „Triobet“ atskirajame skunde nenurode jokiu aplinkybiu, pateisinanciu pastarojo draudimo nevykdyma.

17Apeliacines instancijos teismas, ivertines visas su nagrinejamu klausimu susijusias aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas V. V. pagristai paskyre bauda, jos dydis nera per mažas, todel abu atskirieji skundai atmetami, o Jonavos rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Kauno apygardos teisme 2013 m. balandžio 29 d. buvo gautas asociacijos Jonavos sporto klubo „Triobet“ ir V. V. atstovo prašymas del papildomu dokumentu prijungimo. Šis prašymas nesvarstytinas, kadangi gautas po to, kai teismas atskiruosius skundus išnagrinejo iš esmes ir atidejo procesinio sprendimo priemima.

19Apeliacines instancijos teismo teisejas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

20Jonavos rajono apylinkes teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai