Byla 2A-1398-611/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA" apdrošinašanas akcijų sabiedriba apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo „BTA" apdrošinašanas akcijų sabiedriba ieškinį atsakovui UAB „Rastakas“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas išieškoti iš atsakovo 15707,41 Lt žalos atlyginimą, 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2009-10-20 eismo įvykio metu buvo sugadintas automobilis Peugeot, valst.Nr. HHTZ1112, ir šio įvykio kaltininku buvo pripažintas A. K., kuris vairavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį automobilį MAN 18.430, valst.nr. BGH108. Ieškovas išmokėjo 15707,41 Lt draudimo išmoką už apgadintą automobilį, tačiau kadangi atsakovas praleido draudimo sutartyje numatytus draudimo įmokos sumokėjimo terminus, todėl pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d. nuostatas ieškovas, t.y. draudikas, įgijo teisę į atsakovą reikalauti grąžinti visą draudimo išmoką.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovui pavėlavus sumokėti dalį draudimo įmokos, tačiau ieškovui be jokių pastabų vėliau priėmus atsakovo sumokėtą draudimo įmokos dalį, kaip tinkamą prievolių įvykdymą, ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovą grąžinti ieškovo išmokėtą draudimo išmoką. Tais atvejais, kai draudėjas vėluoja susimokėti draudimo įmoką, draudikas turi teisę reikalauti įstatyme nustatyto dydžio delspinigių sumokėjimo, o ne draudimo išmokos grąžinimo, be to, ieškovas įstatymų nustatyta tvarka neinformavo atsakovo apie draudimo apsaugos sustabdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2008-12-16 tarp šalių buvo sudaryta Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 12 1950482, kuria buvo apdraustas atsakovui priklausantis automobilis MAN 18.430, valst.Nr. BGH 108. 2009-10-20 eismo įvykio metu buvo sugadintas automobilis Peugeot, valst.Nr. HTZ1112, ir šio įvykio kaltininku buvo pripažintas A. K., kuris vairavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį automobilį. Ieškovas, kompensuodamas Peugeot, valst.Nr. HHTZ1112 padarytą žalą, išmokėjo 15707,41 Lt dydžio draudimo išmoką AVUS SSH DEUTSCHLAND. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 12 1950482 galiojo nuo 2008-12-22 iki 2009-12-21 ir bendra draudimo įmoka sudarė 4800 Lt sumą (t.y. iki 2008-12-16 – turėjo būti sumokėta 1200 Lt suma; iki 2009-03-22 d. – turėjo būti sumokėta 1200 Lt suma; iki 2009-06-22 – turėjo būti sumokėta 1200 Lt suma bei iki 2009-09-22 – turėjo būti sumokėta 1200 Lt suma. Teismas nustatė, kad atsakovas ieškovui draudimo įmokas sumokėjo sekančia tvarka, t. y. 2009-02-02 – 1200 Lt sumą; 2009-04-28 – 652 Lt sumą; 2009-04-30 – 548 Lt sumą; 2009-07-29 – 1200 Lt sumą bei 2009-11-10 – 1200 Lt sumą. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas sumokėjo draudimo įmokas ieškovui pavėluotai, tačiau šias įmokas atsakovas, nors ir pavėluotai, bet sumokėjo dalimis ir pilnai visą 4800 Lt sumą, t. y. iki eismo įvykio atsakovas ieškovui sumokėjo 3600 Lt sumą ir tik paskutinę 1200,00 Lt įmoką atsakovas ieškovui sumokėjo po eismo įvykio 2009-11-10 dieną. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais padarė išvadą, jog byloje duomenų apie tai, kad atsakovui vėluojant mokėti draudimo įmokas ieškovui, ieškovas jokių pretenzijų nei žodžiu, nei raštu atsakovui nereiškė, be to, tuo pagrindu tarp šalių 2008-12-16 d. sudaryta Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 12 1950482 nebuvo nutraukta ar sustabdyta ir padarė išvadą, kad atsakovo draudimo apsauga nebuvo nutraukta per visą minėtos sutarties galiojimo laiką ir ieškovas tokią apsaugą pilnai suteikė atsakovui iki minėtos sutarties galiojimo pabaigos, t. y. iki 2009-12-21 dienos (imtinai). Teismas padarė išvadą, jog įstatymų leidėjas LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d. nuostatose įtvirtino tą teisinių santykių reguliavimo sritį, kai draudėjui draudimo įmokai sumokėti sutartyje yra nustatomas konkretus terminas, tačiau šią įmoką ar jos dalį nei nustatytu konkrečiu terminu, nei vėliau draudėjas nesumoka draudikui, o šiuo konkrečiu atveju, kai atsakovas (t.y. draudėjas) sumokėjo visas draudimo įmokas ieškovui (t. y. draudikui) pavėluotai ir visos sutarties galiojimo metu ieškovas (t. y. draudikas) dėl šių aplinkybių nereiškė jokių pretenzijų atsakovui (t. y. draudėjui), tai šiuo atveju dėl savo veiksmų atsiradusią tokią riziką turi prisiimti ieškovas (t.y. draudikas).

8III. Apeliacinio skundo argumentai

9Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

101. Draudėjas - atsakovas, netinkamai vykdydamas sutartinę prievolę mokėti sutartyje numatytu laiku numatyto dydžio draudimo įmokas, prisiėmė visą su tuo susijusią riziką – t.y. grąžinti draudimo įmonei sumokėtą draudimo išmoką.

112. Draudimo sutartį gali sustabdyti tik draudėjas. Draudikas turi teisę, bet ne pareigą savo iniciatyva nutraukti draudimo sutartį, jei draudėjas sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir jei tai yra esminis sutarties pažeidimas. Tokiu atveju, nutraukiant draudimo sutartį, draudimo įmoka draudėjui negrąžinama, jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip. Nesant imperatyvios pareigos draudikui kitos šalies netinkamai vykdomą draudimo sutartį nutraukti, ieškovo veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėti ar nesąžiningi kitos draudimo sutarties šalies atžvilgiu.

123. Teismas neatsižvelgė į tai, kad draudimo sutartis atitinka sąskaitą faktūrą ir draudėjas privalo mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais, o ne po įvykio.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra LR CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

16Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo ieškinį dėl žalos atlyginimo regreso teise, atsakovui pavėluotai sumokėjus draudimo įmokas.

17Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2008-12-16 tarp šalių buvo sudaryta Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas atsakovui priklausantis automobilis MAN 18.430, v/n BGH108, kuriuo 2009-10-20 eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis Peugeot, v/n HTZ1112, ir šio įvykio kaltininku buvo pripažintas A. K., kuris vairavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį automobilį. Ieškovas, kompensavęs automobiliui Peugeot, v/n HHTZ1112 padarytą žalą ir išmokėjęs 15707,41 Lt dydžio draudimo išmoką, vadovaudamasis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis pareiškė regresinį reikalavimą atsakovui. Pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalį, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

18Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas draudimo įmokas pagal tarp šalių 2008-12-16 sudarytą Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sumokėjo pavėluotai, t.y. paskutinę 1200 Lt dydžio įmoką, kuri pagal draudimo sutartį turėjo būti įmokėta 2009-09-22, atsakovas ieškovui sumokėjo 2009-11-10, t.y. po 2009-10-20 eismo įvykio (b.l. 5). Ieškovas neginčija, kad atsakovas pilnai sumokėjo visas draudimo įmokas. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis bei ieškovo apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo ieškinį. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad draudimo apsauga nebuvo nutraukta per visą sutarties galiojimo laiką.

19Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tikslas yra garantuoti dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjusių ir patyrusių žalą trečiųjų asmenų nuostolių atlyginimą įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma, taip pat užtikrinti ir transporto priemonę naudojančių valdytojų turtinius interesus, susijusius su civiline atsakomybe, kilusia naudojant šiuo draudimu apdraustą transporto priemonę. LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar (ir) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo esmė ir tikslai iš principo eliminuoja draudiko regreso teisę į transporto priemonės valdytojus, dėl kurių kaltės dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjo ir patyrė žalos tretieji asmenys ir jų patirtus nuostolius įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma atlygino draudikas. Išimtys, kada draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, nurodytos LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje ir tokių išimčių sąrašas yra baigtinis. Tuo tarpu ieškovas nagrinėjamoje byloje reikalauja iš draudėjo (atsakovo) grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies pagrindu, t.y. dėl laiku nesumokėtos draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą, kai per tą laikotarpį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala. Ši norma negali aiškinama ir taikoma atsietai nuo kitų minėto įstatymo normų ir turi būti taikoma sistemiškai su kitomis įstatymo normomis, atsižvelgiant į minėto įstatymo tikslus ir konkrečios bylos faktines aplinkybes. Be to, teisėjų kolegija pabrėžia, jog civiliniai teisiniai santykiai yra reglamentuojami ne tik įstatymuose įtvirtintų teisės normų, bet ir teisinių imperatyvų, įpareigojančių teisinių santykių subjektus veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo standartus. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d. taikymas siejant vien tik su faktu, kad atsakovas draudiminio eismo įvykio metu nebuvo sumokėjęs visos priklausančios draudimo įmokos, būtų nepagrįstas minėtų teisės normų požiūriu.

20Ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovui, neginčijo, kad draudimo apsauga eismo įvykio metu galiojo. Priešingai, ieškovas vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir išmokėjo draudimo išmoką už eismo įvykio metu padarytą žalą. Nors ir pavėluotai, tačiau atsakovas sumokėjo pilnai visas draudimo įmokas pagal sutartį, o ieškovas visus atsakovo mokėjimus priėmė, kas pagrįstai leidžia teigti, jog ieškovas draudimo sutartį laikė galiojančia ir pripažino tinkamu atsakovo prievolių įvykdymą. Toks ieškovo elgesys reiškia, kad jis atsisakė teisės nutraukti sutartį su atsakovu ir pasinaudoti LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d.. Atsakovui vėluojant sumokėti draudimo įmoką, ieškovas draudimo sutarties nesustabdė, neišaiškino atsakovui draudimo įmokų nesumokėjo laiku pasekmių. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas būtų reiškęs pastabas atsakovui dėl draudimo įmokų pavėluotų mokėjimų ar draudiminės apsaugos sustabdymo. Priėmęs visas atsakovo įmokas pagal draudimo sutartį, ieškovas neturi teisės reikalauti jo išmokėtų nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmokų, nes toks reikalavimas prieštarauja šalių sudarytos draudimo sutarties esmei, kadangi atsakovas kaip tik ir draudėsi nuo to, kad, įvykus draudiminiam įvykiui, neturėtų nuostolių atlygindamas žalą. Draudėjui draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos, tačiau ją sumokėjus pavėluotai ir draudikui įmoką priėmus, taip pat įstatymo nustatyta tvarka draudikui nepasinaudojus draudimo apsaugos sustabdymo teise, draudikas neturi teisės susigrąžinti iš draudėjo sumas, draudiko išmokėtas dėl padarytos žalos galiojant draudimo apsaugai.

21Ieškovo apeliacinio skundo argumentas dėl Šiaulių apygardos teismo suformuoto precedento civilinėje byloje Nr.2A-281-71/2009 taikymo nagrinėjamoje byloje atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi nagrinėjamos bylos ir ieškovo minimos bylos faktinės aplinkybės nėra identiškos, be to, apygardos teismai šiuo metu formuoja priešingą praktiką nei nurodo ieškovas (pvz. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2A-33-124/2012, Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2A-95-413/2012, kt.).

22Atsižvelgdama į aukščiau minėtus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai išaiškino ir pritaikė LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas išieškoti iš... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovui pavėlavus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. III. Apeliacinio skundo argumentai... 9. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 10. 1. Draudėjas - atsakovas, netinkamai vykdydamas sutartinę prievolę mokėti... 11. 2. Draudimo sutartį gali sustabdyti tik draudėjas. Draudikas turi teisę, bet... 12. 3. Teismas neatsižvelgė į tai, kad draudimo sutartis atitinka sąskaitą... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 16. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 17. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2008-12-16 tarp šalių buvo sudaryta... 18. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas draudimo įmokas pagal tarp... 19. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 20. Ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovui, neginčijo, kad draudimo apsauga... 21. Ieškovo apeliacinio skundo argumentas dėl Šiaulių apygardos teismo... 22. Atsižvelgdama į aukščiau minėtus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą palikti...