Byla 2A-485-227/2010

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Editai Šinkūnienei,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. N. apeliacinį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-26-100/2010 pagal ieškovės S. N. ieškinį atsakovui A. L., dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl išlaikymo nepilnamečiui sūnui dydžio pakeitimo, tėvų valdžios apribojimo ir leidimo keisti nepilnamečio sūnaus pavardę.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovė S. N. kreipėsi į teismą, 2009-10-01 ieškiniu (b.l. 3-4) bei 2010-01-06 patikslintu ieškiniu (b.l. 32-33) prašydama neterminuotai apriboti A. L. tėvo valdžią jo nepilnamečiam sūnui O. L., gim. ( - ), leisti pakeisti O. L. pavardę bei pakeisti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2005-11-30 įsakymu nepilnamečiui vaikui O. L. priteisto materialinio išlaikymo dydį, priteisinat 350 Lt materialinį išlaikymą, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo civilinės bylos iškėlimo iki vaiko pilnametystės.

6Ieškovė nurodė, kad Kupiškio rajono apylinkės teismo 2005-11-30 įsakymu nepilnamečiui vaikui O. L. priteistas 150 Lt materialinis išlaikymas periodinėmis išmokomis netenkina sūnaus O. L., gim. ( - ), poreikių ir neužtikrina normalių vaiko vystimosi sąlygų. Sūnaus O. išlaikymui per mėnesį reikia apie 700 Lt: maistui apie 15 Lt per dieną, žaislams, rūbams, avalynei - 80 Lt per mėnesį, karštam, šaltam vandeniui, komunaliniams patarnavimams, elektrai –100 Lt per mėnesį, baldeliams, bendrų buities prietaisų su namiškiais įsigijimui – 60 Lt per mėnesį. Ieškovės šeimoje yra 4 asmenys, ji be O. L. privalo išlaikyti dar du vaikus: K. N., a.k. ( - ) J. J., a.k. ( - ) kuri nors yra pilnametė, bet reikalinga paramos, nes studijuoja Vilniaus pedagoginiame universitete dieniniame skyriuje. Ieškovės pajamos per mėnesį sudaro tik apie 1400 Lt: bedarbio pašalpa ir vaikams mokamos išmokos. Ieškovė nurodė, kad ji sūnaus O. išlaikymui per mėnesį skiria apie 350 Lt, kadangi tėvų pareiga išlaikyti vaikus yra lygi ir nenustačius aplinkybių, patvirtinančių atsakovo sunkią turtinę padėtį, iš atsakovo priteistinas 350 Lt išlaikymas nepilnamečiui sūnui.

7Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovas A. L. nuo pat gimimo nesirūpina savo nepilnamečiu sūnumi O. L., neprisideda prie vaiko išlaikymo, su juo nebendrauja, nedalyvauja vaiko auklėjime. Ilgalaikis atsakovo abejingumas dėl savo pareigų vaikui vykdymo bei jo nuolatinis piktnaudžiavimas alkoholiu, leidžia daryti išvadą, kad padėtis nepasikeis, todėl yra pagrindas neterminuotai apriboti atsakovo A. L. tėvo valdžią sūnaus O. L. atžvilgiu. Ieškovė taip pat prašo leisti pakeisti sūnaus O. L. pavardę, dėl konkrečios pavardės suteikimo jai apsisprendžiant vėliau, nes atsakovas tokio sutikimo neduoda.

8Kupiškio rajono apylinkės teismas 2010-04-01 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir laikinai apribojo A. L. tėvo valdžią jo sūnaus O. L. atžvilgiu, o likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas priteisė iš atsakovo A. L. proporcingai bylinėjimosi išlaidų: 135 Lt žyminio mokesčio, 19 Lt procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidų ir 498,26 Lt antrinės teisinės pagalbos suteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

9Teismas nustatė, kad A. L. yra nepilnamečio O. L., gim. ( - ), tėvas, iš kurio Kupiškio rajono apylinkės teismo 2005-11-30 įsakymu buvo priteistas išlaikymas 150 Lt periodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį. CK 3.201 str.1 dalyje numatyta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir atitinkamai sumažinti ar padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu teismui priėmus sprendimą iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Teismas nustatė, kad ieškovės S. N. pajamos sudaro 1400 Lt, taip pat ji dukters K. N. išlaikymui iš jos tėvo gauna 220 Lt kas mėnesį, o sūnaus O. L. išlaikymui - 150 Lt iš Vaikų išlaikymo fondo, nekilnojamojo turto ji neturi. Ieškovės šeimoje auga du mažamečiai vaikai ir dukra studentė. A. L. laikotarpiu 2008 -10-01 - 2010-03-31 niekur nedirbo, nuo 2006m. liepos mėn. yra skolingas sūnui priteistą išlaikymą, neturi nekilnojamojo turto ir registruotų transporto priemonių. Teismas ištyręs įrodymus nenustatė, kad O. L. tėvų turtinė padėtis pasikeitė ir kad atsakovas pagal savo turtinę padėtį turi galimybę teikti sūnui didesnį išlaikymą. CK 3.201 str.2 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms. Nors ieškovė nurodė, kad augant nepilnamečio O. L. poreikiai pasikeitė ir jo išlaikymui reikalinga apie 700 Lt per mėnesį, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Teismas nurodė, kad teismo posėdžio metu ji pripažino, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį reikalinga apie 350 Lt. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė ieškinyje nurodė nerealias, niekuo nepagrįstas nepilnamečio sūnaus išlaikymo išlaidas, todėl keisti teismo įsakymu nustatyto išlaikymo dydį nėra pagrindo.

10Atsakovas A. L. nuo 2006m. liepos mėn. nevykdo tėvo valdžios (CK 3.155 str.) nepilnamečio sūnaus O. L. atžvilgiu, t.y. juo nesirūpina, jo neišlaiko, neauklėja ir su juo nebendrauja. Teismas nusprendė, kad yra pagrindas apriboti atsakovo tėvo valdžią nepilnamečio sūnaus O. L. atžvilgiu (CK 3.180 str.1d.). Nustatydamas tėvo valdžios apribojimo terminą, teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovo buvimo vieta nežinoma, jis ilgą laiką su sūnumi negyvena, ir be ieškovės paaiškinimo kitų duomenų, patvirtinančių A. L. vengimą atlikti savo tėvo pareigas bei žalingą įtaką sūnui O. L., byloje nepateikta. Todėl teismas atsakovo tėvo valdžią nepilnamečio sūnaus atžvilgiu apribojo laikinai (CK 3.180 str.2d.). Dėl ieškovės reikalavimo leisti pakeisti O. L. pavardę ateityje teismas nurodė, kad toks reikalavimas neteisėtas, nepagrįstas ir atmestinas. Vaikui vardas ir pavardė suteikiami nuo jo gimimo ir pažymi jo individualumą, jie iki vaiko pilnametystės negali būti keičiami tik dėl vaiko motinos noro ar pageidavimo. CK 3.167 str.4 dalyje nurodyta, kad vaiko vardo ir pavardės pakeitimo pagrindus ir tvarką nustato teisingumo ministro patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės.

11Apeliaciniu skundu ieškovė S. N. prašė Kupiškio rajono apylinkės teismo 2010-04-01 sprendimą dalyje, kurioje atmestas reikalavimas dėl materialinio išlaikymo O. L. dydžio pakeitimo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti: pakeisti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2005-11-30 įsakymu nepilnamečiui vaikui O. L. priteisto materialinio išlaikymo dydį, priteisinat 350 Lt materialinį išlaikymą, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo civilinės bylos iškėlimo iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, paskiriant priteistą išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise ieškovei.

12Ieškovė – apeliantė nurodė, kad vaiko poreikiai iš esmės išaugo po 2005 m., kai buvo priimtas Kupiškio rajono apylinkės teismo 2005-11-30 įsakymas dėl 150 Lt išlaikymo O. L. priteisimo. LAT praktikoje orientaciniu kriterijumi, priteisinat vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams tenkinti, pripažįstamas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (LAT 2004-04-26 nutartis c.b. Nr. 3K-3-259/2004, 2009-11-10 nutartis c.b. Nr. 3K-3-495/2009). Ieškovės nurodyti vaiko poreikiai yra mažesni nei nurodyta LAT nutartyse ir sudaro tik 700 Lt, taigi jie realūs. Vaikui maistui išlaidos sudaro 450 Lt per mėnesį, šildymui, karštam ir šaltam vandeniui, komunaliniams patarnavimams – 100 Lt, žaislams, rūbams, avalynei – 80 Lt, buities įrengimui – 60 Lt. Teismas klaidingai nurodė, kad ieškovė sutiko, kad vaiko poreikiams patenkinti reikia tik 350 Lt į mėnesį, nes šios sumos neužtektų net vaiko maisto išlaidoms padengti. Nors vaiko poreikiai yra išaugę, bet jie negali būti patenkinti, nes nepakanka lėšų, todėl negali būti pateikti šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai ar kiti įrodymai.

13Teismas nepagrįstai atmetė prašymą priteisti didesnį išlaikymą, nes nenustatyta, kad atsakovas pagal savo turtinę padėtį turi galimybę teikti sūnui didesnį išlaikymą. Ieškovė nurodė, kad Lietuvos Aukščiausio Teismo praktikoje pripažįstama, kad netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas nevykdymas pateisinamas tik išimtiniais atvejais, nepriklausančiais nuo jų valios, tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Byloje nėra jokių duomenų, kad pateisinančių atsakovo išlaikymo pareigos sūnui O. L. nevykdymą, jo sunkią turtinę padėtį, priešingai, jo tėvo valdžia apribota, jis visiškai pasyvus dėl teisių vaiko atžvilgiu įgyvendinimo.

14Apeliacinis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu(CPK 326 str. 1 d.1p.).

15Lietuvos Respublikos įstatymai nustato abiejų tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvui/motinai, su kuriuo vaikas negyvena, lieka pareiga išlaikyti savo vaiką. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį. Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato minimalaus išlaikymo (alimentų) dydžio. Tačiau jis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Pagrindas pakeisti priteisto išlaikymo dydį yra iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis arba papildomų vaiko priežiūros išlaidų atsiradimas. Lietuvos Respublikos įstatymai numato teismo diskrecijos teisę, bet ne pareigą tenkinti prašymą dėl išlaikymo dydžio ar formos pakeitimo. Toks prašymas tenkinamas tik visapusiškai įvertinus bylos aplinkybes, išsaugant protingą tiek vaiko interesų, jo poreikių tenkinimo, tiek tėvų galimybių pusiausvyrą. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys išlaikymo dydį, įtvirtina proporcingumo principą. Tai reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis. Šio principo taip pat laikomasi, kai ieškovas kreipiasi į teismą dėl jau priteisto išlaikymo būdo (formos) pakeitimo. Tačiau tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti, nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Kaip rodo teismų praktika, sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą, atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų - prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Vaiko poreikius lemia jo gabumai, polinkiai (gabaus vaiko, kuris papildomai mokosi muzikos, dailės ar kitų dalykų, poreikiai didesni, todėl išlaikymas turi būti didesnis nei vaiko, kuris niekuo kitu papildomai neužsiima), sveikatos būklė (silpnos sveikatos, sergančio vaiko didesnį išlaikymo dydį lemia medikamentų, geresnio maitinimo poreikis ir pan.), amžius (augant vaiko poreikiai didėja ir pan.).Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio vertinamos vaiko interesų naudai.

16Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl priteisto nepilnamečiui vaikui išlaikymo dydžio pakeitimo padidinant nuo 150Lt/mėn iki 350Lt/mėn. Ieškovė įrodinėja, kad vaiko poreikiai dėl amžiaus išaugo. Vaiko išlaikymui reikalinga 700Lt/mėn. Ji vaiko išlaikymui skiria 350Lt ir mano, kad dėl to, jog abiejų tėvų pareiga išlaikyti vaikus yra lygi, nepriklausomai nuo to, jog nėra duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, tokia pat pinigų suma turėtų prisidėti prie vaiko išlaikymo ir vaiko tėvas- atsakovas.

17Iš bylos duomenų matyti, kad Kupiškio rajono apylinkės teismas 2005-11-30 įsakymu nutarė išieškoti išlaikymą nepilnamečiui vaikui O. L., gim.( - )periodinėmis išmokomis po 150Lt /mėn iki jo pilnametystės iš jo tėvo A. L.. Iš antstolės, vykdančios minėto įsakymo pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.L2-781-649 , pažymos Nr.0043/07/1312,2010-03-18 matyti, kad alimentai iš skolininko neišieškomi nuo 2006m. liepos mėnesio(b.l.59). Nuo 2009m. vasario 17d išlaikymas po 150Lt/mėn teikiamas iš Vaikų išlaikymo fondo remiantis Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos direktoriaus 2009m. liepos 2d. sprendimu dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimo Nr.1.35-8477 (b.l.60). Teismas nustatė, kad ieškovės nepilnametei dukrai K. N., kuri daugiau kaip 9 metais vyresnė už O. L., jos tėvas išlaikymui teikia po 220Lt/mėn. Šiuo metu šalių nepilnamečiui vaikui beveik 5 metai amžiaus(gim ( - )).

18Tikėtina, kad vaiko poreikiai po išlaikymo priteisimo dėl amžiaus pakito- padidėjo. Vienok, duomenų, leidžiančių manyti, jog tokio amžiaus vaiko būtinų poreikių patenkinimui būtina po 700Lt/mėn, kaip teigia ieškovė, nėra. Kaip nurodė ieškovė, ji vaikui skiria 350Lt, iš Vaikų išlaikymo fondo gauna po 150Lt/mėn. Tai reiškia, kad 5 metų amžiaus vaikui išlaikyti viso skiriama po 500Lt/mėn. Šiuo metu tai pakankama pinigų suma, galinti užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, nes ieškovė nepateikė duomenų, leidžiančių spręsti, jog vaikui dėl sveikatos problemų ar kitų aplinkybių yra papildomų išlaidų . Kaip nurodo apeliantė, tėvų teisės ir pareigos nepilnamečių vaikų atžvilgiu yra lygios. Tačiau, tai nereiškia, kad išlaikymą vaikui tėvai privalo teikti lygiomis dalimis, kaip nepagrįstai mano apeliantė. Materialinio išlaikymo dydis priklauso nuo tėvų turtinės padėties, įvertinus vaiko poreikius. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. S. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-495/2008). Proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinė padėties principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius. Ieškovė nepateikė duomenų , patvirtinančių atsakovo galimybę teikti jos prašomo dydžio išlaikymą(CPK 178str.). Kaip matyti iš bylos duomenų, reali atsakovo gyvenamoji vieta –nežinoma. Jis deklaruotoje vietoje negyvena. Apie posėdį informuotas skelbimais spaudoje. Nenustatyta, kad jis turi turto, ar dirba. Esant visoms aukščiau nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės prašymą pakeisti išlaikymo dydį.

19Ieškovė pripažino, kad nėra realios galimybės šiuo metu iš atsakovo gauti išlaikymą po 350Lt/mėn, tačiau mano, kad padidinus išlaikymo dydį, ji gaus didesnes išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo. Minėta, kad nenustatyta, kad šiuo metu vaiko būtinų poreikių patenkinimui reikalinga po 700Lt/mėn, bei nenustatyta reali atsakovo galimybė teikti didesnį išlaikymą, nei priteista. Esant šioms aplinkybėms, negalima perkelti valstybei didesnės vaiko išlaikymo naštos, nei būtina vaiko būtinų poreikių patenkinimui.

20Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo orientacinis kriterijus yra viena minimali mėnesinė alga (CK 6.461 straipsnio 2 dalis), kuri šiuo metu yra 800 Lt. Tačiau šis kriterijus nėra imperatyvus, jis taikytinas priklausomai nuo konkrečios situacijos. Pagal paskutinę teismų praktiką išlaikymo dydis gali būti keičiamas iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Vien ta aplinkybė, jog vaikas paaugo ir dėl to jo interesai padidėjo, nepakankama išlaikymo dydžio pakeitimui. Reikia nustatyti ar vaiko poreikių tenkinimui būtina didesnė pinigų suma ir ar tėvai/tėvas turi galimybę teikti didesnį išlaikymą, nei reikalinga būtinų poreikių tenkinimui. Nenustačius abiejų šių aplinkybių, nėra pagrindo didinti priteistą išlaikymą.

21Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialines bei procesines teisės normas, motyvavo savo išvadas, nenukrypo nuo teismų praktikos, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ieškinį dalyje dėl išlaikymo dydžio pakeitimo atmesti, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

22Nesant skundo ir nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų dėl likusios sprendimo dalies teisėjų kolegija nepasisako.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies punktu,

Nutarė

24Kupiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš S. N. , a. k( - ) , 5,40 Lt (penkis litus keturiasdešimt centų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovė S. N. kreipėsi į teismą, 2009-10-01 ieškiniu... 6. Ieškovė nurodė, kad Kupiškio rajono apylinkės teismo 2005-11-30 įsakymu... 7. Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovas A. L. nuo pat... 8. Kupiškio rajono apylinkės teismas 2010-04-01 sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. Teismas nustatė, kad A. L. yra nepilnamečio 10. Atsakovas A. L. nuo 2006m. liepos mėn. nevykdo tėvo... 11. Apeliaciniu skundu ieškovė S. N. prašė Kupiškio... 12. Ieškovė – apeliantė nurodė, kad vaiko poreikiai iš esmės išaugo po... 13. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą priteisti didesnį išlaikymą, nes... 14. Apeliacinis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 15. Lietuvos Respublikos įstatymai nustato abiejų tėvų pareigą materialiai... 16. Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl priteisto nepilnamečiui vaikui... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad Kupiškio rajono apylinkės teismas 2005-11-30... 18. Tikėtina, kad vaiko poreikiai po išlaikymo priteisimo dėl amžiaus pakito-... 19. Ieškovė pripažino, kad nėra realios galimybės šiuo metu iš atsakovo... 20. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 22. Nesant skundo ir nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų dėl... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Kupiškio rajono apylinkės teismo 25. Priteisti iš S. N. , a. k( - ) , 5,40...