Byla e2S-947-855/2019
Dėl sutarties nutraukimo teisinių padarinių, neproporcingos civilinės atsakomybės taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „AC invest“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB ,,AC Invest“ ieškinį atsakovui AB SEB bankas dėl nuostolių (žalos) atlyginimo ir dėl sutarties nutraukimo teisinių padarinių, neproporcingos civilinės atsakomybės taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas, gavęs ieškovės UAB „AC invest“ prašymus panaikinti neteisėtai ir nepagrįstai išduotą vykdomąjį raštą bei skirti atsakovės atstovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 2019 m. balandžio 10 d. nutartimi nutarė atmesti šiuos prašymus.

62.

7UAB „AC invest“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutarties.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti UAB „AC invest“ atskirąjį skundą.

114.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismo atsisakymas skirti baudą bei vykdomojo rašto nepanaikinimas neužkerta kelio tolimesnei civilinio proceso, t. y. vykdymo eigai, todėl teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutartis yra neskundžiama. Apskundimo teisė taip pat nėra numatyta CPK 606 ir 95 straipsniuose, kurių pagrindu ieškovo prašymai buvo atmesti.

13III. Atskirojo skundo argumentai

145.

15Apeliantė UAB „AC invest“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2019 m. balandžio 19 d. ir 2019 m. balandžio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. priimti ir patenkinti jo pagrįstus prašymus byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

165.1.

17Teismo atsisakymas skirti baudą bei vykdomojo rašo nepanaikinimas užkirto kelią tolimesnei civilinio proceso eigai.

185.2.

19Dėl teismo nutarties, priimtos dėl bylinėjimosi išlaidų, o bauda prie tokių priskirtina, galėjo būti duodamas atskirasis skundas.

205.3.

21Apeliantės konstitucinė teisė buvo apribota dėl to, kad ji neturėjo galimybės kreiptis į apeliacinį teismą.

226.

23Atsakovas AB SEB bankas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas atmestinas

267.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas ((Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

288.

29Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti UAB „AC invest“ atskirąjį skundą. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad nutartis, kuria atsisakoma skirti baudą už piktnaudžiavimą procesu bei atmetamas prašymas panaikinti vykdomąjį raštą, nėra skundžiama.

309.

31CPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrame skirsnyje numatytas išimtis.

3210.

33Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 1-2 punktus, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

3411.

35Pirma, teismo nuobaudos gali būti skiriamos dalyvaujantiems asmenims, kitiems proceso dalyviams (liudytojams, ekspertams, vertėjams) bei kitiems asmenims CPK numatytais atvejais (CPK 103 str. 3 d.). Viena iš teismo nuobaudų rūšių yra bauda, kuri, skirtingai nei nurodo apeliantė, nėra priskiriama prie šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų. CPK 95 straipsnio 1-2 dalys numato, kad teismas, nustatęs piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. CPK 107 straipsnio 2 dalis numato, kad dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas, gali būti duodamas atskirasis skundas. Atskirąjį skundą gali paduoti tik asmuo, kuriam bauda paskirta. Pabrėžtina, kad kodeksas nenumato, kad dėl teismo nutarties, kuria teismas atsisako skirti baudą už piktnaudžiavimą procesu, gali būti duodamas atskirasis skundas, todėl tokia nutartis galėtų būti skundžiama tik tuo atveju, jeigu užkirstų kelią tolesnei bylos eigai. Vis dėlto, baudos paskyrimas ar atsisakymas ją paskirti, ar kitos teismo nuobaudos pritaikymas ar nepritaikymas bylos eigai įprastai įtakos neturi, kadangi byla gali būti nagrinėjama toliau.

3612.

37Pažymėtina, kad teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad CPK nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria atmestas prašymas paskirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-517/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2376/2013). Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nutartis šioje dalyje atskiruoju skundu neskundžiama.

3813.

39Antra, iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų matyti, kad 2018 m. gegužės 11 d. priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėjo 2019 m. sausio 31 d., todėl 2019 m. balandžio 4 d. ir buvo išduotas vykdomasis raštas atsakovui AB SEB bankui, kuris pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą.

4014.

41Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civilinio proceso kodekse nėra numatyta jokia speciali vykdomojo rašo panaikinimo procedūra. Teismų praktikoje yra išaiškinta jog, neatsižvelgiant į tai, kad CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009 etc.). Tokiu atveju teismas, priimdamas nutartį dėl vykdytino dokumento panaikinimo, vykdymo proceso prasme nusprendžia ir dėl vykdomojo dokumento panaikinimo. Teismo sprendimo (teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis) pagrindu išduoto vykdomojo rašto panaikinimas vykdymo procese yra negalimas. Net ir panaikinus teismo sprendimą, kurio įvykdymui yra išduotas vykdomasis raštas, vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra, kadangi jie savaime netenka galios. Tokiu atveju antstolis privalo nutraukti vykdomąją bylą ir taikyti CPK 629 straipsnio 2 dalyje numatytas teisines pasekmes – panaikinti visas vykdymo priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009 etc.).

4215.

43Iš nurodyto teisinio reguliavimo matyti, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu 2019 m. balandžio 4 d. išduoto vykdomojo rašto panaikinimo procedūra nagrinėjamu atveju taip pat negali būti taikoma. Be to, jeigu 2018 m. gegužės 11 d. sprendimas atnaujinus procesą bus panaikintas, išduotas vykdomasis dokumentas galios neteks pats savaime. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju, nesant galimybės panaikinti išduotą vykdomąjį raštą, apeliacinis procesas šioje dalyje apeliantei UAB „AC invest“ apskritai nesukelia jokių teisinių pasekmių, tad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą ir šioje dalyje.

4416.

45Taip pat pažymėtina, kad pagal CPK 612 straipsnį vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teismo nutartimi arba šio kodekso nustatytais atvejais – teisėjo rezoliucija, o teismo nutartis neskundžiama, jeigu šis kodeksas nenumato kitaip. Nagrinėjamu atveju civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės apskųsti nutartį, kuria atsisakyta panaikinti išduotą vykdomąjį raštą, be to, toks atsisakymas neužkerta kelio teismui toliau nagrinėti bylą dėl proceso atnaujinimo, kadangi byla gali būti tinkamai nagrinėjama nepriklausomai nuo to, ar vykdomasis raštas yra panaikintas, ar nepanaikintas.

4617.

47Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „AC invest“ argumentai, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo apribotos jos konstitucinės teisės, ji neturėjo galimybės kreiptis į apeliacinės instancijos teismą yra deklaratyvūs ir nepagrįsti. UAB „AC invest“ vis dar turi galimybę reikalauti nuostolių, kuriuos galimai patyrė dėl jos manymu piktnaudžiavimo procesu, atlyginimo reikšdama ieškinį teisme, teikti prašymus dėl vykdymo veiksmų sustabdymo ir pan.

4818.

49Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, atskirojo skundo argumentus, daro išvadą, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, o bylą nagrinėjęs teismas pagrįstai laikė, kad 2019 m. balandžio 10 d. nutartis negali būti apeliacijos objektu ir 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi atsisakė priimti atskirąjį skundą, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas, gavęs ieškovės UAB „AC invest“... 6. 2.... 7. UAB „AC invest“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi nutarė... 11. 4.... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismo atsisakymas skirti baudą bei... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. 5.... 15. Apeliantė UAB „AC invest“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 16. 5.1.... 17. Teismo atsisakymas skirti baudą bei vykdomojo rašo nepanaikinimas užkirto... 18. 5.2.... 19. Dėl teismo nutarties, priimtos dėl bylinėjimosi išlaidų, o bauda prie... 20. 5.3.... 21. Apeliantės konstitucinė teisė buvo apribota dėl to, kad ji neturėjo... 22. 6.... 23. Atsakovas AB SEB bankas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. Atskirasis skundas atmestinas... 26. 7.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 28. 8.... 29. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo... 30. 9.... 31. CPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 32. 10.... 33. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies 1-2 punktus, pirmosios instancijos teismo... 34. 11.... 35. Pirma, teismo nuobaudos gali būti skiriamos dalyvaujantiems asmenims, kitiems... 36. 12.... 37. Pažymėtina, kad teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad CPK nenumato... 38. 13.... 39. Antra, iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų matyti, kad 2018 m.... 40. 14.... 41. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civilinio proceso kodekse nėra... 42. 15.... 43. Iš nurodyto teisinio reguliavimo matyti, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo... 44. 16.... 45. Taip pat pažymėtina, kad pagal CPK 612 straipsnį vykdymo procese numatyti... 46. 17.... 47. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „AC invest“ argumentai, kad... 48. 18.... 49. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus,... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartį palikti...