Byla e2-1237-979/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant atsakovui M. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo M. K. 289,00 Eur skolą, 28,96 Eur palūkanas iki kredito grąžinimo termino, 284,36 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo spendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2011 m. gegužės 20 d. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 92010202, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas. Atsakovas įsipareigojimus turėjo įvykdyti iki 2011 m. spalio 15 d., tačiau prievolės nevykdė visiškai ir ieškovo paskaičiavimu atsakovo įsiskolinimas yra 602,94 Eur, t. y. 289,00 Eur skola, 28,96 Eur palūkanos, paskaičiuotos iki kredito grąžinimo termino, 284,36 Eur palūkanos, paskaičiuotas po kredito grąžinimo termino.

4Atsakovas M. K. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą. Nurodė, kad su pagrindine 289,62 Eur skolos suma bei 28,96 Eur palūkanomis, paskaičiuotomis iki kredito grąžinimo termino, sutiko, tačiau reikalavimą priteisti 218,87 proc. sutartinių palūkanų už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2012 m. balandžio 24 d. laikė nesąžiningu ir neprotingu. Prašė skaičiuoti 11 procentų dydžio metines palūkanas, kurias sutinka mokėti.

5Ieškovo UAB „4finance“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

6Atsakovas M. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su prašomu priteisti pagrindinės skolos dydžiu bei 28,96 Eur palūkanomis, paskaičiuotomis iki kredito grąžinimo termino, prašė mažinti 284,36 Eur palūkanas (218,87 proc.), paskaičiuotas po kredito grąžinimo termino. Nurodė, kad palūkanos nesąžiningos ir neprotingos, todėl mažintinos. Imdamas kreditą vertino palūkanų dydį, tačiau sutarties neskaitė, mano, kad palūkanos turi būti skaičiuojamos tik iki paskolos grąžinimo pabaigos. Dėl sutarties sąlygų pakeitimo nesikreipė ir nesidomėjo kaip ieškovas skaičiuoja palūkanas po kredito grąžinimo termino. Nurodė, kad turi kitų įsipareigojimų, kas mėnesį moka 450,00 Eur būsto paskolą, dirba, tačiau darbo užmokestis nėra didelis, bendros šeimos pajamos yra 630,00 Eur, išlaiko du nepilnamečius vaikus, prašo skolos mokėjimą išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje esančiais duomenis nustatyta, kad UAB „4finance“ ir atsakovas M. K. 2011 m. gegužės 20 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 92010202 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovui suteiktas 289,62 Eur (1 000 Lt) kreditas, nustatyta 218,87 proc. bendra kredito kainos metinė norma. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti 121,67 proc. metines palūkanas, 2011 m. birželio 19 d. ieškovui sumokėti bendrą vartojimo kredito sumą 318,58 Eur. Atsakovas pratęsė kredito grąžinimo terminą iki 2011 m. spalio 15 d., tačiau ieškovas kredito negrąžino, palūkanų nesumokėjo. Ieškovas už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2012 m. balandžio 24 d. paskaičiavo 284,36 Eur palūkanas.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.59 str.). Atsakovas prievolės grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Duomenų apie tai, kad atsakovas gera valia atsiskaitė su ieškovu, nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 str. – 179 str.). Atsakovas teismo posėdžio metu pripažino 289,62 skolą ir 28,96 Eur palūkanas. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovo reikalavimas priteisti 289,62 Eur skolą yra pagrįstas.

10Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 28,96 Eur palūkanas, skaičiuojamas iki kredito grąžinimo termino, ir 284,36 Eur palūkanas už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2012 m. balandžio 24 d. Nurodė, kad atsakovas, nevykdęs sutartinių įsipareigojimų, privalo mokėti Sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą, t. y. 218,87 proc., skaičiuotiną už negrąžintą paskolos sumą ir priskaičiuotas palūkanas (Sutarties 7.1. p, CK 6.874 str. 1 d.). Atsakovas prašė šias palūkanas mažinti kaip neprotingas ir nesąžiningas.

11CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Sutartinės palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-7-751/2003, Nr. 3K-3-161/2004, Nr. 3K-3-434/2005, Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes (2012m. spalio 25 d. netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Pabrėžtina, kad sutartinės, t. y. mokėjimo (pelno) palūkanos yra prievolės vykdymas natūra, todėl šalių sutartas tokių palūkanų dydis gali būti mažinamas vadovaujantis ne CK 6.37 straipsnio 3 dalies nuostatomis dėl kompensuojamųjų palūkanų mažinimo, tačiau taikant sutarčių teisės normas (CK 6.223, 6.228 str.ir kt.). Ieškovas nurodo, kad 284,36 Eur palūkanas paskaičiavo, vadovaudamasis Sutarties 7.1 punkte ir CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nurodytomis nuostatomis. Iš Sutarties matyti, kad ieškovas atsakovui 2011 m. gegužės 20 d. suteikė 289,62 Eur kreditą 30 dienų laikotarpiui, nustatė kredito metinę palūkanų normą 121,67 proc. bei bendrą kredito kainos metinę normą 218,87 proc. Atsakovas 2011 m. birželio 19 d. privalėjo ieškovui grąžinti 318,58 Eur sumą. Atsakovas prasitęsė kredito grąžinimo terminą iki 2011 m. spalio 15 d., todėl laikytina, kad atsakovas 2011 m. spalio 15 d. privalėjo ieškovui grąžinti 289,62 Eur kreditą ir 142,08 Eur palūkanas (289,62 Eur x 121,87 proc = 352,38 Eur / 365 d. = 0,96 Eur x 148 d. = 142,08 Eur), t. y. iš viso 411,49 Eur. Atsakovui, 2011 m. spalio 15 d. negrąžinus kredito ir palūkanų, ieškovui, vadovaujantis Sutarties 7.1 punktu, atsirado teisė už kredito ir priskaičiuotų palūkanų sumą skaičiuoti 218,87 proc. palūkanas iki 2012 m. balandžio 24 d., kurios neviršija kredito suteikimo laikotarpiu galiojusiame Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d.) 21 straipsnyje nurodytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą (daugiau kaip 250 proc.). Teismo skaičiavimu palūkanos už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 16 d. iki 2012 m. balandžio 24 d. sudaro 472,32 Eur (411,49 Eur x 218,87 proc. = 900,62 Eur / 365 d. = 2,46 Eur x 192 d.= 472,32 Eur). Iš viso pagal Sutartį palūkanos sudaro 614,40 Eur (142,08 + 472,32). Teismui atlikus skaičiavimus ir nustačius, jog priteistina palūkanų suma 614,40 Eur, tačiau savaime nesudaro pagrindo ex officio peržengti teisminio nagrinėjimo ribas ir priteisti daugiau nei prašo ieškovas (CPK 13 str., 265 str. 2 d.).

12CK 6.228 straipsnio 1 dalis suteikia šaliai teisę atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. CK 6.228 straipsnio 2 dalis suteikia teisę nukentėjusiai šaliai teisę reikalauti teismo tvarka pakeisti sutarties sąlygas, nukentėjusi šalis turi pasirinkimą: gali iš viso atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos; gali reikalauti pakeisti sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2010 pagal ieškovo E. Ž. ieškinį atsakovei R. J. dėl baudos, palūkanų priteisimo bei pagal atsakovės R. J. priešieškinį ieškovui E. Ž. dėl sutarties sąlygų panaikinimo). Atsakovas nurodė, kad kreipdamasis į ieškovą dėl kredito suteikimo įvertino palūkanų dydį, reikalavimo modifikuoti sutarties sąlygas nepateikė. Vien tai, kad atsakovas nesutinka mokėti Sutartyje nustatyto dydžio palūkanas negali būti pagrindas modifikuoti tarp šalių sudarytą vartojimo kredito Sutartį.

13Atsakovas, praleidęs terminą piniginei prievolei įvykdyti turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.), todėl ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo 5 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Įvertinus nurodytas nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti ieškinį visiškai, priteisti iš atsakovo 289,62 Eur skolą, 313,32 Eur palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 602,94 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. vasario 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.123 str., 6.189 str. 1 d., 6.200, 6.205 str., 6.249 str. 4 d. 3 p., 6.256 str. 1-2 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., CPK 12 str., 178 str., 185 str.).

15CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, tuo pagrindu iš atsakovo ieškovui priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

17CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų ginčo šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principa. Sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

18Atsakovas prašymą išdėstyti mokėjimą priteistos sumos grindžia sunkia finansine padėtimi (moka būsto kreditą, augina du nepilnamečius vaikus, šeimos pajamos sudaro 630,00 Eur), pateikė tai patvirtinančius dokumentus (CPK 42,178 185 str.). Įvertinus nustatytas nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, skolos mokėjimo išdėstymas prašomam 6 mėnesių laikotarpiui, t. y. po 100,49 Eur, nepažeis bylos šalių interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių ir lygiateisiškumo principo (CPK 17 str.) bei nesukels ieškovui didelių neigiamų turtinių pasekmių, nesumenkins teismo sprendimo. Atsižvelgiant į tai, prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkintinas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 284 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) 602,94 Eur skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. vasario 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 15,00 (penkiolikos eurų) žyminį mokestį ieškovui UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 125164834.

22Atsakovo M. K. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti.

23Išdėstyti teismo sprendimo dalyje dėl 602,94 Eur skolos priteisimo įvykdymą šešiems mėnesiams, įpareigojant atsakovą M. K., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 125164834, kas mėnesį mokėti po 100,49 Eur (vieną šimtą 49 ct).

24Įpareigoti atsakovą ieškovui mėnesines įmokas sumokėti iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.

25Išaiškinti atsakovui, kad išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą dalyje dėl skolos priteisimo, nėra atleidžiama nuo pareigos ieškovui mokėti priteistas 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 602,94 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. vasario 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 4. Atsakovas M. K. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą. Nurodė, kad su... 5. Ieškovo UAB „4finance“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė... 6. Atsakovas M. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su prašomu... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Byloje esančiais duomenis nustatyta, kad UAB „4finance“ ir atsakovas M. K.... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 28,96 Eur palūkanas,... 11. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos... 12. CK 6.228 straipsnio 1 dalis suteikia šaliai teisę atsisakyti sutarties arba... 13. Atsakovas, praleidęs terminą piniginei prievolei įvykdyti turi mokėti... 14. Įvertinus nurodytas nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra... 15. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur,... 17. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 18. Atsakovas prašymą išdėstyti mokėjimą priteistos sumos grindžia sunkia... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) 602,94 Eur skolą, 5 (penkių)... 22. Atsakovo M. K. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti.... 23. Išdėstyti teismo sprendimo dalyje dėl 602,94 Eur skolos priteisimo... 24. Įpareigoti atsakovą ieškovui mėnesines įmokas sumokėti iki kiekvieno... 25. Išaiškinti atsakovui, kad išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą dalyje... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...