Byla 2-592/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria atsakovas atleistas nuo 150 Lt dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo ir nustatytas terminas sumokėti trūkstamą 300 Lt žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-2805-178/2010 pagal ieškovės G. K. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,If draudimas“, R. Š. dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė G. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovų UAB ,,If draudimas“, R. Š. priteisti 111 000 Lt neturtinės žalos, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimu nusprendė ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies: priteisti iš atsakovo R. Š. 15 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2008 m. kovo 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei G. K. bei 450 Lt žyminį mokestį, 76,85 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Kitą ieškinio dalį atsakovui R. Š. ir ieškinį atsakovui ,,If draudimas“ atmetė.

6Atsakovas R. Š. padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės G. K. ieškinį atsakovams UAB ,,If draudimas“, R. Š. dėl neturtinės žalos atlyginimo.

7Atsakovas R. Š. paduotu teismui prašymu prašė teismą atleisti nuo 400 Lt žyminio mokesčio, mokėtino už paduotą apeliacinį skundą, dalies sumokėjimo. Atsakovas R. Š. prašyme nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki – atsakovas neturi kilnojamojo, nekilnojamojo turto, santaupų, išlaiko du nepilnamečius vaikus, yra invalidas nuo vaikystės, yra neteikęs 50 proc. darbingumo, todėl už apeliacinį skundą gali sumokėti ir sumokėjo 50 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios 400 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atsakovas atleistinas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi atsakovo R. Š. prašymą tenkino iš dalies ir atleido atsakovą R. Š. nuo 150 Lt dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, nustatė terminą – iki 2010 m. lapkričio 20 d. likusiai 300 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą daliai sumokėti. Teismas sprendė, jog atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra netekęs 50 proc. darbingumo, išlaiko du vaikus, jis ir sutuoktinė nekilnojamojo turto, santaupų neturi, yra pagrindas iš dalies atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, tačiau nesutiko su tuo, kad atsakovas yra pajėgus sumokėti tik 50 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Teismas nutartyje nurodė, kad žyminis mokestis už apeliacinį skundą nėra itin didelis, o atsakovo gaunamo darbo užmokesčio dydis leidžia manyti, kad bent 300 Lt žyminį mokestį jis gali sumokėti be ženklesnių neigiamų pasekmių atsakovui ir atsakovo šeimai.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas R. Š. prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį pakeisti ir jį atleisti nuo likusios 400 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo už apeliacinė skundą. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Apygardos teismo nutartis yra nemotyvuota ir nepagrįsta, nes teismas vertino tik jo gaunamo darbo užmokesčio dydį ir neįvertino įrodymų viseto, tuo pažeisdamas CPK 185 str.

142. Atsakovas neturi santaupų ir nekilnojamojo turto, jo šeimos pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra tik jo gaunamas darbo užmokestis, sutuoktinės atlyginimas yra mažas. Be to, vaikai dažnai serga, jų poreikiai nuolat auga. Prasidėjus šildymo sezonui ženkli gaunamų pajamų dalis skiriama apmokėti už buto šildymą ir komunalines paslaugas (apie 500 Lt) ir kiekvienam šeimos nariui tenkanti pinigų suma siekia vos 200-250 Lt mėnesiui.

153. Atsakovas, ieškovei nusprendus kreiptis į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo akivaizdžiai padidinti, buvo priverstas kreiptis dėl teisinės pagalbos ir naudotis advokato paslaugomis ginantis nuo pareikšto ieškinio. Taip pat papildomų išlaidų atsakovas turėjo ieškovei nusprendus paduoti ieškinį Vilniaus apygardos teismui, nors ieškovės ir atsakovo gyvenamoji vieta yra Kauno miestas. Dėl to atsakovas ir jo advokatas, kurio darbo vieta taip pat yra Kauno mieste, turėjo važinėti iš Kauno į Vilnių. Ši finansinė našta tęsiasi nuo 2008 m. pradžios. Kadangi atsakovo netenkinta teismo priimtas sprendimas, jis yra priverstas šį sprendimą ginčyti apeliacine tvarka, ir toliau naudotis advokato teisine pagalba, o dėl to jis neabejotinai turės vėl papildomų išlaidų.

164.

17Teismo nustatytas sumokėti 300 Lt žyminio mokesčio dydis šiuo metu atsakovui tampa nepakeliama našta, o be to, užkerta kelią atsakovui bylinėtis ir ginti atsakovo pažeistas teises.

18Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas iš dalies atsakovo R. Š. prašymas atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, laikytina pagrįsta ir teisėta.

21Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi iš dalies patenkino atsakovo R. Š. prašymą ir mokėtiną žyminį mokestį sumažino iki 300 Lt. Pirmosios instancijos teismas sutiko, kad atsakovo pateikti į bylą duomenys, pagal kuriuos nustatyta, kad atsakovas yra netekęs 50 proc. darbingumo, išlaiko du vaikus, jis ir sutuoktinė nekilnojamojo turto, santaupų neturi, leidžia tenkinti atsakovo prašymą iš dalies ir atsakovą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo. Tačiau pirmosios instancijos teismas nesutiko su tuo, kad atsakovo turtinė padėtis yra tokia bloga, kad atsakovas gali sumokėti tik 50 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad žyminis mokestis už apeliacinį skundą nėra itin didelis, atsakovo gaunamo darbo užmokesčio dydis leidžia manyti, kad bent 300 Lt žyminį mokestį atsakovas gali sumokėti be ženklesnių neigiamų pasekmių atsakovui ir atsakovo šeimai. Teisėjų kolegijos nuomone, su pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrindo nesutikti.

22Nagrinėdamas klausimą, ar yra pagrindas atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, teismas turi įvertinti asmens pateiktus jo sunkią finansinę padėtį įrodančius dokumentus (CPK 83 str. 3 d.). Šios nuostatos tikslas - užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba ir tuo atveju, jeigu jų turtinė padėtis neleidžia sumokėti viso įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei jo pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad neribotų, bet suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Tokiu atveju turi būti vertinami ne tik asmens sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, taip pat į ginamą teisinį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-551/2007). Tačiau atsakovas (pareiškėjas) turi įrodyti aplinkybių, kurios sudaro pagrindą atleisti jį nuo viso ar dalies žyminio mokesčio sumokėjimo egzistavimą (CPK 12 str.).

23Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai nustatė, jog apelianto pateiktos pažymos ir kiti dokumentai leidžia spręsti, kad įstatymo numatytas 450 Lt dydžio žyminis mokestis atsakovui yra per didelė našta, ir turėjo pagrindą, atleidęs atsakovą nuo dalies šio mokesčio mokėjimo, nustatyti terminą likusiai 300 Lt dydžio šio mokesčio daliai sumokėti (CPK 185 str.). Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovo prašymas dėl jo atleidimo nuo jo prašomos žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, įvertinus apelianto pateiktuose į bylą dokumentuose nurodytus duomenis apie jo turtinę ir socialinę padėtį (t. 1, b. l. 25-33, 129-134), pagrįstai tenkintas tik iš dalies ir atsakovas atleistas tik nuo 150 Lt dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo. Apelianto skunde nurodytos aplinkybės neduoda pagrindo išvadai, jog teismas, tenkindamas atsakovo prašymą dėl mokėtino žyminio mokesčio už apeliacinį skundą atleidimo iš dalies, nepilnai ir neteisingai įvertino šio klausimo sprendimui svarbias aplinkybes (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad norėdamas pagrįsti savo sunkią turtinę padėtį, atsakovas skunde prašymą atleisti jį nuo jo prašomos žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą, iš esmės grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir pirmosios instancijos teisme. Naujų duomenų, kurie leistų atleisti atsakovą nuo jo prašomos žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, atsakovas su atskiruoju skundu nepateikė į bylą, tik nurodė, kad atsakovo vaikai dažnai serga, jų poreikiai nuolat auga, prasidėjus šildymo sezonui ženkli gaunamų pajamų dalis skiriama apmokėti už buto šildymą ir komunalines paslaugas (apie 500 Lt) ir kiekvienam šeimos nariui tenkanti pinigų suma siekia vos 200-250 Lt mėnesiui. Tačiau vien apelianto skunde nurodytos aplinkybės apie būsto, nepilnamečių vaikų išlaikymo išlaidas, nepatvirtinus to įrodymais (trūksta įrodymų apie būstą, mokėtinus mokesčius, nepilnamečių vaikų išlaikymo išlaidas), savaime neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino atsakovo turtinę padėtį ir nepagrįstai atleido atsakovą tik nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, kaip nurodo apeliantas skunde. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad nežiūrint duomenų, užfiksuotų apelianto pateiktose pažymose, apeliantas nesikreipė dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, o pagal atlygintiną atstovavimo sutartį jam atstovauja advokatas, ir pats tai pripažino skunde. Todėl pagal atsakovo į bylą pateiktus duomenis nėra pakankamo pagrindo konstatuoti tokią sunkią apelianto turtinę būklę, jog jam būtų per didelė ir nepakeliama teismo nustatyta 300 Lt žyminio mokesčio dalis (CPK 185 str.).

24Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo prašymą atleisti nuo didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl sprendžia, kad naikinti ar keisti pagrįstą bei teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį šiuo klausimu, remiantis apelianto atskirajame skunde išdėstytais motyvais, nėra pagrindo.

25Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo terminas pasibaigė, atsakovui R. Š. nustatytinas naujas terminas iki 2011 m. balandžio 22 d. sumokėti 300 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimo bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nustatyti atsakovui R. Š. terminą iki 2011 m. balandžio 22 d. sumokėti 300 Lt (tris šimtus litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimo bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė G. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovų UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. sprendimu nusprendė ieškovės... 6. Atsakovas R. Š. padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas... 7. Atsakovas R. Š. paduotu teismui prašymu prašė teismą atleisti nuo 400 Lt... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi atsakovo R. Š.... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas R. Š. prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 13. 1. Apygardos teismo nutartis yra nemotyvuota ir nepagrįsta, nes teismas... 14. 2. Atsakovas neturi santaupų ir nekilnojamojo turto, jo šeimos pagrindinis... 15. 3. Atsakovas, ieškovei nusprendus kreiptis į teismą su ieškiniu, kurio... 16. 4.... 17. Teismo nustatytas sumokėti 300 Lt žyminio mokesčio dydis šiuo metu... 18. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas ar pirmosios instancijos teismo... 21. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi iš dalies... 22. Nagrinėdamas klausimą, ar yra pagrindas atleisti asmenį nuo žyminio... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai ir... 24. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.... 28. Nustatyti atsakovui R. Š. terminą iki 2011 m. balandžio 22 d. sumokėti 300...