Byla e2-9135-867/2018
Dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo, gyvenamosios vietos vaikui nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kretingos rajono savivaldybėje

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga Sakalauskaitė, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant ieškovės Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Klaipėdos rajono savivaldybėje atstovei Violetai Šuminienei, atsakovui R. E.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Klaipėdos rajono savivaldybėje ieškinį atsakovui R. E. dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo, gyvenamosios vietos vaikui nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kretingos rajono savivaldybėje.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo neterminuotai apriboti atsakovo tėvo valdžią jo nepilnametės dukters V. E. atžvilgiu ir nustatyti V. E. gyvenamąją vietą su globėja B. M., priteisti iš atsakovo išlaikymą dukrai mokamą periodinėmis išmokomis po 190,00 Eur kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo iki globos pasibaigimo dienos, išlaikymui priteistą sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš dalies.

6Išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Kretingos rajono savivaldybėje pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad laikina V. E. gyvenamoji vieta turėtų būti nustatyta B. M. gyvenamojoje vietoje, nes tai atitiktų nepilnamečio vaiko interesus ( 2 t. e. b.l. 117-118).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti visiškai. Papildomai paaiškino, kad atsakovo šeima yra žinoma socialinės apsaugos skyriui dėl nuolatinio alkoholio vartojimo, nesitvarkymo, rūkymo kambaryje, vaiko nepriežiūros. Atsakovui buvo teikiamos įvairios socialinės paslaugos, tačiau jis įpareigojimų nevykdė. Vieną kartą buvo gydomas nuo alkoholizmo, tačiau po to vėl pradėjo vartoti alkoholį. Atsakovas atsisakė lankyti tėvystės kursus. Šiuo metu vaiko globėja paskirta teta, atsakovas nesistengia vaiko susigražinti. Paskutiniu metu vaikui kas savaitę nuveža po 50,00 Eur, ankščiau išlaikymą teikė tik dalinai. Duomenų, kad atsakovo elgesys pasikeistų nėra.

8Teismo posėdžio metu atsakovas parodė, kad sutinka dėl tėvo valdžios apribojimo, nes kito varianto nėra. Paaiškino, kad dukra gyvena šiuo metu pas jo seserį, jis dukrą aplanko savaitgaliais. Nurodė, kad gauna minimalų atlyginimą, daugiau išlaikytinių neturi. Sutiktų teikti 190,00 Eur išlaikymą vaikui. Paaiškino, kad dukra noriai bendrauja su juo, pas tetą dukrai geros ir tinkamos sąlygos, šiai dienai jis neturi sąlygų auginti dukters pats.

9Teismas

konstatuoja:

10ieškinys tenkintinas visiškai.

11Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Tėvų pareiga dorai auklėti, prižiūrėti vaiką, rūpintis jo sveikata, išsimokslinimu, išlaikyti jį, sudaryti palankias sąlygas jo visapusiškam ir harmoningam vystymuisi, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.155 straipsnis).

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir teismo posėdžio metu šalių pateiktų paaiškinimų nustatyta, kad atsakovas yra V. E., gimusios ( - ), tėvas (1 t., e. b. l. 8). Vaiko mama, D. E., mirė ( - ) (1 t., e. b. l. 7). Nuo 2016 m. sausio 6 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos darbuotojams atsakovo šeima yra žinoma dėl sunkios situacijos šeimoje, t. y. dėl dažno atsakovo alkoholio vartojimo, vaiko nepriežiūros, netinkamų vaiko auginimo sąlygų, šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą (1t., e. b. l. 19-23). Iš Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos ataskaitų nustatyta, kad šeimoje pradėjus lankytis socialiniam darbuotojui, situacija šeimoje kiek pagerėdavo (1 t., e. b. l. 30-32; 45-47), tačiau atsakovas ir toliau vartojo alkoholį, šeima buvo pakartotinai tikrinama socialinių darbuotojų, atsakovui buvo skirti įpareigojimai (1 t., e. b. l. 36-41; 44). Mirus vaiko mamai, šeimoje ir toliau lankėsi socialiniai darbuotoja, buvo sudarytas individualus darbo planas su šeima (1 t., 50; 52-55; 57), tačiau 2017 m. birželio 13 d. V. E. buvo laikinai paimta iš atsakovo ir apgyvendinta Lapių pagrindinėje mokykloje (1 t., 58-59), 2018 m. birželio 22 d. V. E. laikina globėja paskirta B. M. (1 t., e. b. l. 100). Atsakovas Švėkšnos psichiatrinėje ligoninėje gydėsi nuo alkoholizmo (1 t., e. b. l. 66), tačiau pakartotinių šeimos lankymų metu nustatyta, kad atsakovas ir toliau namuose nesitvarko, vartoja alkoholį (1 t., e. b. l. 67-80; 85; 87-88; 93). Iš 2018 m. birželio 18 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vaiko globos (rūpybos) priežiūros akto Nr. VP-96 nustatyta, kad V. E. nori gyventi su globėja, taip pat nori susitikti su tėčiu, tačiau nenori su juo gyventi (1 t., e. b. l. 94-96).

14Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad atsakovas tinkamai neatlieka savo kaip tėvo pareigų, numatytų CK 3.155 straipsnyje. Atsakovas savo veiksmais daro žalą vaikui, nesugeba tinkamai juo pasirūpinti, dėl ko vaikas auga atskirtas nuo tėvo priežiūros. Atsakovui teiktų socialinių paslaugų rezultatas buvo trumpalaikis. Pripažintina, kad atsakovas nors ir lanko V. E. laikinos globėjos, savo sesers namuose, tačiau taip pat matyti, jog šiuo metu atsakovas nėra pakeitęs savo gyvenimo būdo ir sąlygų tiek, kad galėtų auginti vaiką savo namuose, visapusiškai juo rūpintis, nepažeidžiant jo teisių ir interesų, siekiant sukurti jam saugią aplinką ir būtinas gyvenimo sąlygas. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, atsakovo paaiškinimus, daro išvadą, kad šiuo atveju vaiko interesus geriausiai atitiktų neterminuotas tėvo valdžios apribojimas (CK 3.180 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 185, 186, 197 straipsniai).

15Atsakovui neterminuotai apribojus tėvo valdžią nepilnamečio vaiko atžvilgiu, jam sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų vaiko interesams (CK 3.180 straipsnio 3 dalis).

16Atsakovui išaiškintina, jog vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi tėvų valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvas pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvo valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Atsakovui pakeitus gyvenimo būdą ir sąlygas, pateikus pasikeitimus patvirtinančius įrodymus, jis gali kreiptis į teismą su ieškiniu dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo panaikinimo (CK 3.182 straipsnio 3 dalis).

17Sprendimas dalyje dėl tėvų valdžios apribojimo vykdomas skubiai (CPK 496 straipsnis).

18Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

19CPK 406 straipsnio 2 dalis numato, kad tenkinus ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo, turi būti išspręstas klausimas dėl vaiko gyvenamosios vietos iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo su asmeniu arba vaikų globos (rūpybos) įstaigoje, nurodytais ieškinyje arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvadoje. CPK 407 straipsnis numato, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaiko gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo ir priteisia išlaikymą vaikui.

202018 m. birželio 22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1392 V. E. laikina globėja paskirta B. M. (1 t., e. b. l. 100). Vaikas gyvena pas laikinąją globėją, kuri yra sudariusi tinkamas ir saugias gyvenimo sąlygas, atitinkančias vaiko amžių, sveikatą ir išsivystymą (2 t. e b.l. 119-126). V. E. yra išreiškusi norą ir toliau gyventi pas laikinąją globėją (1 t., e. b. l. 94-96), todėl siekiant užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, V. E. gyvenamoji vieta iki teismo sprendimo dėl jos globos nustatymo įsiteisėjimo nustatytina jos dabartinės laikinosios globėjos B. M. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ) (CK 3.183 straipsnio 4 dalis).

21Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo periodinėmis išmokomis.

22Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155 straipsnio 1 dalis, 3.156 straipsnis). Atsakovui tenka pareiga išlaikyti savo vaiką. Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas sunkia turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu ar kitokiomis priežastimis. Antra vertus, išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, atitikti protingus vaiko poreikius, kuriuos nulemia vaiko amžius, sveikata ir gabumai. Nustatant išlaikymo dydį, turi būti nustatoma protinga pusiausvyra tarp tėvų ir vaikų interesų, tačiau prioritetiškai atsižvelgiant į vaikų interesus (Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004; 2009-11-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009). Šiuo metu minimali mėnesio alga yra 400,00 Eur.

23Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo po 190,00 Eur kasmėnesinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo iki globos pasibaigimo dienos, išlaikymui priteistą sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Pažymėtina, kad ieškovei nereikia įrodinėti aplinkybių, kad nepilnamečio vaiko poreikiams patenkinti kiekvieną mėnesį yra reikalingos išlaidos maistui, aprangai, avalynei, vaistams ir vitaminams, ir pan. Šie poreikiai nėra susiję su prabangos prekių įsigijimu, priešingai, visos išlaidos yra susietos su sąlygomis, kurias būtina užtikrinti nepilnamečio vaiko vystymosi, augimo ir tobulėjimo procese.

24Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovas yra dirbantis ir gauna nuolatines pajamas (1 t., e. b. l. 9), į tai, kad byloje nėra įrodymų apie atsakovo sveikatos sutrikimus, dėl kurių jis negalėtų teikti išlaikymo vaikui, į tai, kad atsakovas turi tik vieną išlaikytinį, kuriam turi teikti išlaikymą, darytina išvada, kad yra pagrindas nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iš atsakovo priteisti išlaikymą mokamą periodinėmis išmokomis po 190,00 Eur, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis, 3.192 straipsnis, 3.196 straipsnis, 3.201 straipsnis).

25Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise, iki teismo sprendimo dėl V. E. globos nustatymo įsiteisėjimo paskirtina vaiko laikina globėja B. M. (CK 3.196, 3.200, 3.208 straipsniai).

26Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 straipsnis).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

28Nors bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, turėtų būti išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis ir pareigomis, laiku pateikė atsiliepimą, nevilkino bylos nagrinėjimo, neginčijo reikalaujamos priteisti išlaikymo sumos dydžio, į tai, kad atsakovas gaudamas minimalias pajamas, stengiasi prisidėti prie vaiko išlaikymo, kiekvieną savaitę geranoriškai skirdamas po 50,00 Eur, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bylinėjimosi išlaidos, dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis išieškojimo, iš atsakovo nepriteistinos (CK 1.5 straipsnio 3 dalis, 96 straipsnio 1 dalis, CPK 93 straipsnio 4 dalis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260 straipsniu, 263 - 265 straipsniais, 268 - 270 straipsniais, 402 straipsniu, 406 straipsniu, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti visiškai.

31Neterminuotai apriboti R. E., asmens kodas ( - ) tėvo valdžią vaiko V. E., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

32Priteisti iš R. E., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui V. E., asmens kodas ( - ) išlaikymą po 190,00 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt Eur) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, tai yra nuo 2018 m. birželio 28 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

33Nustatyti nepilnamečio vaiko V. E., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą iki teismo procesinio sprendimo dėl vaiko globos nustatymo ir globėjo paskyrimo įsiteisėjimo su laikinąja globėja B. M..

34Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise iki teismo sprendimo dėl V. E. globos nustatymo įsiteisėjimo skirtina vaiko laikinoji globėja B. M..

35Inicijuoti civilinę bylą dėl nuolatinės globos nepilnamečiui vaikui nustatymo ir globėjo paskyrimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 496¹ straipsnyje nustatyta tvarka.

36Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir tėvo valdžios apribojimo vykdyti skubiai.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Inga... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo neterminuotai apriboti atsakovo tėvo valdžią jo... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su ieškiniu sutinka iš... 6. Išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas parodė, kad sutinka dėl tėvo valdžios... 9. Teismas... 10. ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir teismo posėdžio metu šalių... 14. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad atsakovas... 15. Atsakovui neterminuotai apribojus tėvo valdžią nepilnamečio vaiko... 16. Atsakovui išaiškintina, jog vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi tėvų... 17. Sprendimas dalyje dėl tėvų valdžios apribojimo vykdomas skubiai (CPK 496... 18. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 19. CPK 406 straipsnio 2 dalis numato, kad tenkinus ieškinį dėl tėvų valdžios... 20. 2018 m. birželio 22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos... 21. Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo periodinėmis išmokomis.... 22. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155... 23. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo po 190,00 Eur... 24. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovas yra dirbantis ir... 25. Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise, iki teismo sprendimo dėl V. E.... 26. Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 straipsnis).... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 28. Nors bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260... 30. ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Neterminuotai apriboti R. E., asmens kodas ( - ) tėvo valdžią vaiko V. E.,... 32. Priteisti iš R. E., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui V. E., asmens... 33. Nustatyti nepilnamečio vaiko V. E., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą iki... 34. Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise iki teismo sprendimo dėl V. E.... 35. Inicijuoti civilinę bylą dėl nuolatinės globos nepilnamečiui vaikui... 36. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir tėvo valdžios apribojimo... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...