Byla e2-16141-901/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „FIC“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Acountera“ ieškinį atsakovui S. P. (S. P.) dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovo BUAB „FIC“ bankroto administratorius prašo priteisti iš atsakovo S. P. 11 796,34 Eur žalos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. spalio 26 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla UAB „FIC“ ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Acountera“ įgaliotas asmuo R. B. (buvusi pavardė K.). 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartimi teismas įpareigojo įmonės valdymo organus per 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui visus BUAB „FIC“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

8A. S. Pogorelovas BUAB „FIC“ vadovu buvo laikotarpiu nuo 2002 m. birželio 18 d. iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos.

9Ieškovas nurodo, kad atsakovas paskutinį kartą VĮ Registrų centrui metinę finansinę atskaitomybė teikė už 2004 m., vėliau ataskaitų teikta nebuvo. Atsakovas su bankroto administratoriumi nesusisiekė, įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui bendrovės dokumentus ir kitą turtą neįvykdė, todėl privalo atlyginti įmonei padarytą žalą.

10Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. lapkričio 15 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios bendrovės kreditorinius reikalavimus 11 796,34 Eur sumai. Atsakovas savo veiksmais (ir neveikimu) sudarė situaciją, kad įmonė tapo nemoki, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, elgėsi neatsargiai ir nerūpestingai, buvo nesąžiningas bendrovės bei kreditorių atžvilgiu, su bankroto administratoriumi nebendradarbiavo, nevykdė teismo įpareigojimo bankroto administratoriui pateikti įmonės dokumentus bei kitą įmonės turtą. Tokiais savo veiksmais atsakovas padarė bendrovei ir jos kreditoriams 11 796,34 Eur turtinę žalą.

11Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civ. b. Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Bendrovės vadovas, siejamas su bendrovė fiduciariniais ryšiais, todėl privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Kiekvienu atveju, taikant deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti visus būtinus tam elementus: neteisėtą juridinio asmens vadovo veiką, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, ir juridinio asmens vadovo kaltę.

12Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

13Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). UAB „FIC“ buvo nemoki, tačiau įmonės vadovas nevykdė ĮBĮ reikalavimų, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei nesikreipė.

14Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad S. P., būdamas UAB „FIC“ vadovu, įmonės turtu ir jo apskaita tinkamai nesirūpino, VĮ Registrų centrui neteikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, nuo 2004 m., įmonės skolos kreditoriams sistemingai augo, bankroto administratoriui nepateikė įmonės dokumentų bei kito turto, tuo buvo pažeista vadovo pareiga veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-7-444/2009, 2009-11-30 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-528/2009, 2010-07-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-334/2010).

15Atsakovui laiku ir rūpestingai atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas, kreditoriniai reikalavimai galimai būti patenkinti, o laiku bankroto administratoriui pateikus visus reikalaujamus duomenis, įmonės bankroto procedūra galėjo būti vykdoma tinkamai ir be trukdžių, todėl galima konstatuoti, kad yra atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Dėl atsakovo neveikimo (dokumentų ir/ar turto neišsaugojimo/neperdavimo bankroto administratoriui) padidėjo įmonės nemokumas, kuris laikomas žala, nes vadovui perdavus dokumentus ir turtą, jais naudojantis būtų galima tenkinti bankroto administravimo išlaidas ir/ar bankroto byloje patvirtintus kreditorinius reikalavimus.

16Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovas tinkamai nevykdė savo kaip vadovo pareigų tinkamai, neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, žinodamas apie sunkią bendrovės finansinę padėtį, jos nemokumą, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, neteikė bankroto administratoriui įmonės dokumentų bei turto ir toliau didino skolas kreditoriams, todėl atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 straipsnio 4 dalis), ir iš atsakovo ieškovui priteistina 11 796,34 Eur žalos (CK 6.249 straipsnis).

17Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 265 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, remdamasis išdėstytu ir CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo S. P. (S. P.), asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „FIC“, įmonės kodas 142081294, 11 796,34 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 11 796,34 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. spalio 23 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

22Priteisti valstybei iš atsakovo S. P. (S. P.), asmens kodas ( - ) 265 Eur žyminio mokesčio.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

24Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovo BUAB „FIC“ bankroto administratorius prašo priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. spalio 26 d., Lietuvos... 6. Teismas konstatuoja:... 7. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad 2016 m.... 8. A. S. Pogorelovas BUAB „FIC“ vadovu buvo laikotarpiu nuo 2002 m. birželio... 9. Ieškovas nurodo, kad atsakovas paskutinį kartą VĮ Registrų centrui metinę... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. lapkričio 15 d. nutartimi patvirtino... 11. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė... 12. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 13. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal... 14. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad S. P., būdamas UAB... 15. Atsakovui laiku ir rūpestingai atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas,... 16. Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų... 17. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš... 18. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies... 19. Teismas, remdamasis išdėstytu ir CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo S. P. (S. P.), asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB... 22. Priteisti valstybei iš atsakovo S. P. (S. P.), asmens kodas ( - ) 265 Eur... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...