Byla e2S-1131-653/2018
Dėl sutarties, vienintelio akcininko sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, B. V., antstolis Irmantas Gaidelis, UAB „Žirmuva“, OU „GK Capital“, UAB „Exvero“, UAB „Europrekybos centras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantės ieškovės I. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-12-04 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-6848-779/2017 pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovei S. L. dėl sutarties, vienintelio akcininko sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, B. V., antstolis Irmantas Gaidelis, UAB „Žirmuva“, OU „GK Capital“, UAB „Exvero“, UAB „Europrekybos centras“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento (ab initio) 2013-05-13 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį ir taikyti dvišalę restituciją – ieškovei grąžinti UAB „Žirmuva“ 675 vnt. paprastąsias vardines akcijas, sudarančias 75 procentus visų UAB „Žirmuva“ paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, o atsakovei grąžinti 1 954,94 Eur, kurie buvo sumokėti už šias akcijas, pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nuo sudarymo momento (ab initio) UAB „Žirmuva“ vienintelio akcininko sprendimus 2013-05-16 Nr. AS-16/05/13/01, 2016-11-30 Nr. AS-30-11/16, 2017-01-17 Nr. AS-17-01/2017, iš atsakovės priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-17 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas vykdymo procese (vykdymo veiksmai) antstolio Irmanto Gaidelio vykdomojoje byloje Nr. 0008/16/01904 iki bus priimtas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje ir atsakovei uždrausta disponuoti jai priklausančiomis 675 vnt. paprastosiomis vardinėmis UAB „Žirmuva“ akcijomis.
 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-07 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeistos – antstoliui nustatytas draudimas vykdomojoje byloje Nr. 0008/16/01904 iš 675 (vnt.) paprastųjų vardinių UAB „Žirmuva“ akcijų išieškotas pinigines lėšas, viršijančias įkaito turėtojo OU „GK Capital“ reikalavimo sumą – 80 185,20 Eur, pervesti UAB „Žirmuva“ akcijų savininkei atsakovei, įpareigojimas iš 675 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Žirmuva“ akcijų išieškotas pinigines lėšas, viršijančias įkaito turėtojo OU „GK Capital“ reikalavimo sumą – 80 185,20 Eur, saugoti antstolio Irmanto Gaidelio depozitinėje sąskaitoje, leista toliau vykdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0008/16/01904, kol bus patenkinti 675 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Žirmuva“ akcijų įkaito turėtojo trečiojo asmens OU „GK Capital“ kreditoriniai reikalavimai.
 4. Ieškovė prašo teismo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti UAB „Žirmuva“ organams – visuotiniam akcininkų susirinkimui bei vadovui, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje priimti sprendimus didinti ar mažinti įstatinį kapitalą, keisti akcijų skaičių, jų nominalią vertę, iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos apriboti UAB „Žirmuva“ akcininkams teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimant sprendimus, kuriems priimti reikalinga kvalifikuota ir (ar) absoliuti balsų dauguma, uždrausti UAB „Žirmuva“ akcininkams perleisti nuosavybės teises į šios įmonės akcijas kitiems asmenims ar vieni kitiems tarpusavyje, areštuoti 75 procentus UAB „Žrmuva“ akcijų, esančių pas visus akcininkus. Ieškovė aplinkybę, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas iš esmės argumentuoja tuo, jog dėl atsakovės atliktų veiksmų – 2 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų išleidimo, pirmumo teisės įsigyti visas naujai išleidžiamas UAB „Žirmuva“ akcijas atsisakymo, naujai išleistų akcijų pardavimo UAB „Exvero“ (1300 vnt.) ir UAB „Europrekybos centras“ (800 vnt.), atitinkamai, įstatų pakeitimo, akcijų nominalios vertės sumažinimo – ieškovė negalės būti sugrąžinta į padėtį iki 2013-05-13 akcijų pirkimo–pardavimo sutarties, kurią ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančia ab initio, sudarymo (status quo ante), kadangi prašomos grąžinti 675 vnt. akcijos, kurios sudarant sandorį sudarė 75 procentus visų UAB „Žirmuva“ paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, t. y. buvo kontrolinės, ir kurių vienos akcijos nominali vertė sudarė 100 Lt (28,96 Eur), šiuo metu sudaro 22,5 procentus visų UAB „Žirmuva“ akcijų ir, kurių vienos akcijos nominali vertė sudaro 2,80 Eur, be to, esami UAB „Žirmuva“ akcininkai gali priimti sprendimus, dėl kurių ieškinio patenkinimo atveju dar labiau sumažėtų ieškovės įtaka UAB „Žirmuva“ ar iš esmės sumažėtų akcijų vertė ir pan. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų apginti ir trečiojo asmens OU „GK Capital“ interesai, kurio naudai 80 000 Eur sumai buvo įkeistos ginčo akcijos, kurios, priešingu atveju, galėtų nuvertėti. Pagaliau, Lietuvos apeliacinio teismo 2008-01-24 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-70/2008 konstatuota, jog inter alia, esant tokioms aplinkybėms, draudimas visuotiniam akcininkų susirinkimui spręsti klausimus, kurie susiję su įstatinio kapitalo didinimu, mažinimu, akcijų skaičiaus bei jų nominalios vertės keitimu, yra pagrįstas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-12-04 nutartimi prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Iš Juridinių asmenų registro duomenų teismas nustatė, jog restitucijos taikymui aktualiu laikotarpiu UAB „Žirmuva“ įstatinio kapitalo dydis sumažintas nuo 90 000 Lt (26 065,80 Eur) iki 8 400 Eur, vardinių paprastųjų akcijų skaičius padidintas nuo 900 vnt. iki 3 000 vnt., vardinės paprastosios akcijos nominali vertė sumažinta nuo 100 Lt (28,96 Eur) iki 2,80 Eur, be to, UAB „Žirmuva“ akcininkais taip pat tapo UAB „Exvero“ ir UAB „Europrekybos centras“. Teismas pažymėjo, jog ieškovės siekiama restitucijos modifikacija, t. y. šalių de facto grąžinimas į padėtį iki 2013-05-13 akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, ją bei UAB „Žirmuva“ vienintelio akcininko sprendimus 2013-05-16 Nr. AS-16/05/13/01, 2016-11-30 Nr. AS-30-11/16, 2017-01-17 Nr. AS-17-01/2017 pripažįstant niekiniais ir negaliojančiais nuo sudarymo momento (ab initio), nėra vienintelė galima status quo ante pasiekti. Ieškovė taip pat neįrodė, kad tokia restitucijos modifikacija užtikrintų sąžiningą ir pagrįstą šalių interesų pusiausvyrą, turint omenyje, kad UAB „Žirmuva“ akcijos šiuo metu be atsakovės priklauso UAB „Exvero“ ir UAB „Europrekybos centras“. Todėl UAB „Žirmuva“ įstatinio kapitalo, akcijų kiekio, nominalios vertės, akcininkų pakyčiai per se nepaneigia galimybės šalių grąžinti į status quo ante, parenkant sąžiningą ir pagrįstą šalių interesų pusiausvyrą užtikrinančią restitucijos modifikaciją. Išdėstytam ieškovės nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2008-01-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-70/2008 neprieštarauja, joje taip pat nekonstatuota, jog, esant tokioms aplinkybėms, draudimas visuotiniam akcininkų susirinkimui spręsti klausimus, kurie susiję su įstatinio kapitalo didinimu, mažinimu, akcijų skaičiaus bei jų nominalios vertės keitimu, yra privalomas, tuo tarpu tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumas pripažintas byloje nustatytų aplinkybių kontekste.
 2. Papildomai teismas pažymėjo, jog laikinųjų apsaugos priemonių dėl akcininko turtinių ir neturtinių teisių ribojimo taikymas yra galimas tik išimtiniais atvejais, užtikrinant šiomis procesinėmis ieškiniu pareikštų reikalavimų apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą (užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą), kai egzistuoja realus jų taikymo pagrindas – grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2013-08-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1971/2013). Ieškovė neįrodė, jog šiuo metu egzistuoja reali grėsmė, kad UAB „Žirmuva“ įstatinio kapitalo dydis bus sumažintas, vardinių paprastųjų akcijų skaičius bus padidintas, o vardinės paprastosios akcijos nominali vertė sumažinta: argumentas, kad esami UAB „Žirmuva“ akcininkai galėtų priimti tokius sprendimus, dėl kurių ieškinio patenkinimo atveju dar labiau sumažėtų ieškovės įtaka bendrovėje ar iš esmės sumažėtų akcijų vertė ir pan., tėra įrodymais nepagrįsta prielaida. Aptariami UAB „Žirmuva“ pokyčiai paskutinį kartą įvyko 2017-01-17, bet to, tai leidžia spręsti apie jos ekonominės padėties, o kartu ir realios vardinių paprastųjų akcijų nominalios vertės, turint omenyje UAB „Žirmuva“ turtinio aktyvo ir pasyvo santykį, kaip realios ekonominės vertės kriterijų, pagerinimą: Juridinių asmenų registro duomenimis įstatinio kapitalo dydis sumažintas dengiant įsiskolinimus, atsakovės 2017-01-17 rašto „Informavimas dėl įstatinio kapitalo didinimo“ pagrindu vardinių paprastųjų akcijų skaičius padidintas ir jos parduotos UAB „Exvero“ ir UAB „Europrekybos centras“, kad gautomis lėšomis dengti įsiskolinimus kreditoriams, kas taip pat reikšminga parenkant restitucijos modifikaciją. Dėl išdėstytų argumentų apie restitucijos modifikacijos parinkimą ieškovės pozicija dėl teismo sprendimo įvykdymo galimo pasunkėjimo ar pasidarymo nebeįmanomu neįrodyta.
 3. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Žirmuva“ 75 procentų akcijų, esančių pas visus akcininkus, areštas yra negalimas, kadangi didžioji jų dalis nuosavybės teise priklauso ne atsakovei, o kitiems akcininkams, kuriems ieškovė reikalavimų nereiškia, be to, pripažinus niekiniu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento (ab initio) UAB „Žirmuva“ 2017-01-17 vienintelio akcininko sprendimą Nr. AS-17-01/2017, jų akcijų neliktų, o ne restitucijos pagrindu atitektų ieškovei. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-17 nutartimi atsakovei jau uždrausta disponuoti jai priklausančiomis 675 vnt. paprastosiomis vardinėmis UAB „Žirmuva“ akcijomis.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Apeliantė ieškovė I. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir tenkinti ieškovės prašymą, t.y. taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones:
  1. uždrausti UAB „Žirmuva“ organams – visuotiniam akcininkų susirinkimui bei vadovui iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje priimti sprendimus didinti ar mažinti įstatinį kapitalą, keisti akcijų skaičių, jų nominalią vertę;
  2. iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos apriboti UAB „Žirmuva“ akcininkams teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimant sprendimus, kuriems priimti reikalinga kvalifikuota ir (ar) absoliuti balsų dauguma;
  3. uždrausti UAB „Žirmuva“ akcininkams perleisti nuosavybės teises į šios įmonės akcijas kitiems asmenims ar vieni kitiems tarpusavyje;
  4. areštuoti 75 procentus UAB „Žrmuva“ akcijų.
 2. Atskirajame skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio, kad ginčo dalykas, t.y. 675 vnt. paprastosios vardinės UAB „Žirmuva“ akcijos, prieš ginčą sudarė 75 procentus visų UAB „Žirmuva“ akcijų, todėl atsakovė, sužinojusi apie ginčą, sudarė situaciją, kad net ir esant palankiam teismo sprendimui, restitucija negalėtų būti taikoma. Akcijos po atsakovės 2016-11-30 ir 2017-01-17 vienintelio akcininko sprendimų šiuo metu sudaro tik 22,5 procentus visų UAB „Žirmuva“ akcijų.
 3. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus apgintos ir trečiojo asmens įkeisto turto (akcijų) kreditoriaus OU „GK Capital“ interesai, kadangi šio kreditoriaus naudai buvo įkeistos ginčo akcijos 80 000 Eur sumai, tokiu atveju, jei nebuvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir nebūtų panaikinti vienintelio akcininko sprendimai, kreditoriaus interesai būtų pažeisti atsižvelgiant į akcijų vertės praradimą.
 4. Draudimas visuotiniam akcininkų susirinkimui spręsti klausimus, kurie susiję su įstatinio kapitalo didinimu, mažinimu, akcijų skaičiaus bei jų nominalios vertės keitimu yra pagrįstas. Netaikius šios laikinosios apsaugos priemonės, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo, kuriuo jiems būtų pripažinta nuosavybės teisė į dalį akcijų, įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas, kadangi esami bendrovės akcininkai galėtų priimti kitus sprendimus, kuriais dar labiau sumažintų ieškovų įtaką bendrovėje ir iš esmės apsunkintų restitucijos taikymo galimybę.
 5. Akcijos, į kurias ieškovė prašo grąžinti nuosavybės teises, perleistos, o dėl bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, priimant akcininko sprendimą, iš esmės sumažėjo ieškovo reikalaujama priteisti akcijų procentinė dalis visame bendrovės kapitale ir padidėjo likusių akcininkų įtaką bendrovėje. Šios aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad esami bendrovės akcininkai galėtų priimti tokius sprendimus, dėl kurių ieškinio patenkinimo atveju dar labiau sumažėtų ieškovo įtaka bendrovėje ar iš esmės sumažėtų akcijų vertė ir pan. Tokiu atveju tikėtinai ieškovei palankus teismo sprendimas netektų esminės reikšmės. Esant nurodytiems argumentams, pripažintina, kad yra tikslinga iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos apriboti galimybes esamiems akcininkams spręsti svarbiausius klausimus, susijusius su bendrovės įstatinio kapitalo ar akcijų skaičiaus didinimu.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai

9

 1. Atskirasis skundas atmestinas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė

  10(CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

 3. Ginčas byloje kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovės prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 4. Vadovaujantis CPK 144 straipsniu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

  11Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškinyje pareiškusiam asmeniui (CPK 178 straipsnis). Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus.

 5. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tais pačiais argumentais, kaip ir pradinis prašymas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. teigiama, kad neuždraudus UAB „Žirmuva“ priimti sprendimų didinti ar mažinti įstatinį kapitalą, keisti akcijų skaičių, jų nominalią vertę, neapribojus UAB „Žirmuva“ akcininkams teisės balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimant sprendimus, kuriems priimti reikalinga kvalifikuota ir (ar) absoliuti balsų dauguma, neuždraudus UAB „Žirmuva“ akcininkams perleisti nuosavybės teises į šios įmonės akcijas kitiems asmenims ar vieni kitiems tarpusavyje, minėti subjektai gali imtis tam tikrų veiksmų, kuriais būtų dar labiau sumažinta ieškovės įtaka bendrovėje ir apsunkintų restitucijos taikymo galimybę. Nors apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino to, jog ginčo metu pasikeitė 675 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Žirmuva“ akcijų vertė, tačiau iš skundžiamos nutarties matyti, kad teismas kaip tik šią aplinkybę įvertino ir pažymėjo, kad įmonės įstatinio kapitalo, akcijų kiekio, nominalios vertės, akcininkų pokyčiai per se nepaneigia galimybės šalių grąžinti į status quo ante, parenkant sąžiningą ir pagrįstą šalių interesų pusiausvyrą užtikrinančią restitucijos modifikaciją. Argumentų, paneigiančių šios teismo išvados teisingumą, teismo nurodytų motyvų nepagrįstumą, apeliantas nenurodė. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, iš esmės siekia, kad jo pakartotinai išdėstytos aplinkybės būtų kitaip įvertintos ir jų pagrindu būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau vien tokia apelianto pozicija nesudaro pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ar neteisėta.
 6. Apeliantė cituoja Lietuvos apeliacinio teismo 2008-01-24 nutartį civilinėje byloje

  12Nr. 2-70/2008, tačiau iš skundžiamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas motyvuotai konstatavo dėl ko minėtoje nutartyje nurodyti išaiškinimai šiuo konkrečiu atveju netaikytini. Apeliantas nenurodė jokių argumentų dėl pirmosios instancijos teismo išvados nepagrįstumo.

 7. Nors apeliantė teigia, jog nėra suprantama, kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė prielaidą, kad įmonės įstatinis kapitalas buvo mažinamas dengiant įsiskolinimus, tačiau skundžiamoje nutartyje pasisakyta, kad tokia išvada darytina iš atsakovės 2017-01-17 rašto „Informavimas dėl įstatinio kapitalo didinimo“ (t. 2, b.l. 133).
 8. Pirmosios instancijos tesimas pagrįstai konstatavo, jog byloje neįrodyta grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Kaip buvo minėta, ieškovo pakartotinai nurodytas faktines aplinkybes vertinti kitaip, negu tai padarė pirmosios instancijos teismas, nėra pagrindo, tuo labiau, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės išeina už ieškinio reikalavimų ribų – atsakovo priimami sprendimai nesudaro šios bylos dalyko; be to, ieškovo nurodyti faktai dėl įstatinio kapitalo mažinimo, naujų akcijų išleidimo ir pan. jau buvo įvykę, dėl ko situacija nebūtų pasikeitusi net ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, pritartina pirmosios instancijos teismo argumentams, todėl jie nekartojami. Atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).
 9. Papildomai pažymėtina, kad OU „GK Capital“ pateikė teismui informaciją, jog ginčo akcijos 2018-02-12 buvo parduotos iš varžytinių, kas papildomai patvirtina, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principų bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-12-04 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai