Byla 2S-580-154/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų Jolantos Badaugienės, Vytauto Kursevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Mažeikių lyra“ atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Mažeikių lyra“ skundą dėl antstolio Svajūno Degimo veiksmų.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas UAB „Mažeikių lyra“ pateikė teismui skundą dėl antstolio S. Degimo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0156/10/00280. Pareiškėjas skunde nurodė, jog 2010-02-23 Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. L2-716-154/2010 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir 613163,84 Lt sumai areštavo UAB „Mažeikių lyra“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, leidžiant šiuo turtu naudotis, bet uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, o jo nesant pakankamai, areštavo UAB „Mažeikių lyra“ pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su kreditoriumi UAB „Šiaurės tekstilė“, taip pat leidžiant atsiskaityti su darbuotojais bei dengti veiklos sąnaudas, mokėti įstatymo nustatytus mokesčius, turtą surasti bei aprašyti pavedė antstoliui. 2010-02-25 antstolis S. Degimas, vykdydamas minėtą Šiaulių apygardos nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sudarė turto aprašą, kuriuo aprašė 13 UAB „Mažeikių lyra“ priklausančių kilnojamojo ir nekilnojamojo turto objektų. Antstolis S. Degimas 2010-03-02 priėmė ir 4 patvarkymus, kuriais areštavo 613163,84 Lt, esančius UAB „Mažeikių lyra“ banko sąskaitoje AB banke „Swedbank“, 613163,84 Lt, esančius banko sąskaitose DnB NORD banke, 613163,84 Lt AB Šiaulių banke, ir 613163,84 Lt esančius AB SEB banko sąskaitoje. Nors Šiaulių apygardos teismas nurodė pirmiausia areštuoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, antstolis S. Degimas, neatlikęs išsamaus ir visapusiško skolininko turto paieškos indentifikavimo, areštavo pinigines lėšas 2452655,30 Lt sumai, t.y. 4 kartus daugiau, negu reikalinga Šiaulių apygardos teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvykdyti. Todėl, atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašė pripažinti antstolio S. Degimo veiksmus areštuojant pareiškėjo pinigines lėšas neteisėtais ir panaikinti antstolio vykdomojoje byloje Nr. 0156/10/00280 priimtus patvarkymus dėl piniginių lėšų arešto.

6Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 29 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Mažeikių lyra“ skundą dėl antstolio S.Degimo veiksmų tenkino iš dalies. Panaikino antstolio 2010-03-02 patvarkymą bei 2010-03-08 patikslintą patvarkymą AB bankui „Šiaulių bankas“ dėl piniginių lėšų arešto taikymo 613163,84 Lt sumoje. Iš antstolio S. Degimo priteisė pareiškėjui UAB „Mažeikių lyra“ 1040,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, bei priteisė Valstybės naudai 13,58 Lt pašto išlaidų.

7Iš pareiškėjo UAB „Mažeikių lyra“ priteisė 8,02 Lt pašto išlaidų Valstybės naudai.

8Teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0156/10/00280 medžiagos nustatė, jog antstolis, patikrinęs pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą ir nustatęs jog jis įkeistas, 2010-02-25 sudarė turto aprašą (vykd. b.l. 46-48). Pažymėjo, jog Šiaulių apygardos teismas, priimdamas 2010 m. vasario 23 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nurodė turto išieškojimo eiliškumą: pirmiausia areštuoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, ir tik jo nesant, ar esant nepakankamai, areštuoti sąskaitose esančias lėšas ne didesnei kaip 613163,84 Lt sumai (vykd. b.l. 77-78), tačiau antstolis S. Degimas priimtais patvarkymais (vykd. b.l. 36-39) areštavo lėšas, esančias pareiškėjo UAB „Mažeikių lyra“ atsiskaitomose sąskaitose, motyvuodamas tuo, kad būtų kiek įmanoma greičiau užtikrintas kelias aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Teismas konstatavo, kad atlikdami vykdymo veiksmus, antstoliai negali viršyti savo įgaliojimų (LR CPK 585 str. 3 d.), jei teismas sprendime nurodo konkretų turtą, į kurį reikia nukreipti apribojimus ar turto išieškojimo eiliškumą, antstolis neturi galimybės rinktis ką areštuoti pirmiausia. Pažymėjo, kad tik antstoliui nustačius, jog kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nėra pakankamai sprendimo vykdymo užtikrinimui, išieškojimas gali būti nukreiptas į pinigines lėšas. Nustatė, kad pareiškėjo UAB „Mažeikių lyra“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, į kurį butų nukreiptas išieškojimas, yra pakankamai, todėl konstatavo, kad antstolio patvarkymais taikytas piniginių lėšų areštas yra nepagrįstas. Teismas nustatė, kad antstolis S. Degimas patvarkymais (vykd. b.l. 13-18) panaikino AB „Swedbank“, AB SEB banke, DnB NORD banke visus taikytus apribojimus pareiškėjui UAB „Mažeikių lyra“, todėl panaikino antstolio 2010-03-02 patvarkymą ir 2010-03-08 patikslintą patvarkymą dėl piniginių lėšų arešto taikymo AB Šiaulių banke, 613163,84 Lt sumai.

9Atskiruoju skundu antstolis Svajūnas Degimas prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartį ir priimti naują nutartį, pripažįstant antstolio veiksmus teisėtais. Visas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš pareiškėjo UAB „Mažeikių lyra“.

10Nurodo, kad nesutinka su pirmos instancijos teismo motyvacija, jog yra pažeistas teismo nutartyse nurodytas eiliškumas. Nuo skundo padavimo momento (2010-03-09) UAB „Mažeikių lyra“ nei antstoliui, nei teismui nepateikė jokio laisvo (neareštuoto, neįkeisto) turto sąrašo, kurio disponavimą apribojus būtų tinkamai ir realiai užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Skolininkas tokio turto neturi, išskyrus turtą, kuris priklauso jam nuosavybės teise, tačiau yra suvaržytas apribojimais, kurių panaikinimas priklauso nuo trečiųjų asmenų - įkaito turėtojų. Laikantis teismo nurodyto eiliškumo ir nenustačius kito turto buvo aprašytas įkeistas turtas. Vėliau, t.y. tik aprašius įkeistą turtą, buvo areštuotos lėšos nutartyje nurodytam mastui, išlaikant eiliškumą. Lėšos nebūtų areštuotos, jei skolininkas turėtų pakankamai laisvo turto, kurį aprašius ir gavus teismo įsakymą iš jo būtų galima išieškoti. Tik aprašius suvaržytą turtą, būtų pažeistas proporcingumo, ieškovo teisėtų lūkesčių, protingumo principai, nes laikinųjų apsaugos priemonių nutartis būtų likusi neįvykdyta, o tik būtų atlikti formalūs veiksmai. Ieškovas būtų priklausomas nuo skolininko kitų, turinčių pirmumo teisę kreditorių valios, kas visiškai nėra normalu, pareiškus savarankišką reikalavimą dėl piniginių sumų priteisimo nieko bendra neturinčių su trečiaisiais kreditoriais, turinčiais skolininko turto hipoteką, būtų pažeistos procesinės teisės normos, kurios reglamentuoja realų, o ne formalų teismų sprendimų vykdymą (LR CPK 634 str. 2 d.). Tokios pozicijos laikosi ir Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2SA-91-464/2009.

11Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

14Bylos duomenimis nustatyta, jog kreditorius UAB „Šiaurės tekstilė“ CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Mažeikių lyra“ 613163,84 Lt skolą, reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino – ne didesnei nei 613163,84 Lt sumai areštavo skolininkui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, leidžiant šiuo turtu naudotis, bet uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, areštavo pinigines lėšas, leidžiant atsiskaityti su kreditoriumi, darbuotojais, dengti veiklos sąnaudas bei mokėti įstatymo nustatytus mokesčius (vykd. bylos Nr. 156-280/2010, b.l. 75).

15Antstolis Svajūnas Degimas, vykdydamas minėtą Šiaulių apygardos teismo nutartį, patikrino skolininkui (pareiškėjui) priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą ir nustatė, jog visas nekilnojamasis turtas įkeistas, o išieškojimą būtų galima nukreipti tik į autotransporto priemonę AUDI A4 AVANT, valstybinis Nr. ( - ) informavo kreditorių, jog tikslinga kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pakeičiant arešto eiliškumą, t.y. pirma nukreipti išieškojimą į lėšas, esančias kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis ir taikyti areštą kilnojamajam turtui, kuris nėra skirtas tiesioginei gamybai (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010 b.l. 50, 51-69). 2010-02-25 antstolis sudarė skolininko (pareiškėjo) UAB „Mažeikių lyra“ turto aprašą (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010, b.l. 46-48). Nors Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 23 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo nurodyta, jog areštas skolininko piniginėms lėšoms taikytinas tik nesant, ar esant nepakankamai skolininko kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, antstolis S. Degimas 2010 m. kovo 2 d. priimtais patvarkymais areštavo skolininko (pareiškėjo) UAB „Mažeikių lyra“ pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, leidžiant atsiskaityti su kreditoriumi, darbuotojais bei dengti veiklos sąnaudas, mokėti įstatymo nustatytus mokesčius (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010 b.l. 36-39).

16Šiaulių apygardos teismui 2010 m. kovo 5 d. nutartimi pakeitus Šiaulių apygardos 2010 m. vasario 23 d. nutartį, t.y. panaikinus leidimą skolininkui iš areštuotinų piniginių lėšų dengti veiklos sąnaudas (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010, b.l. 30-32), antstolis Svajūnas Degimas 2010 m. kovo 8 d. patikslintais patvarkymais areštavo skolininko (pareiškėjo) kredito įstaigose esančias lėšas, panaikindamas leidimą dengti veiklos sąnaudas (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010 b.l. 25-29).

17Nustačius, jog AB „Šiaulių bankas“ skolininkui priklausančioje sąskaitoje yra pakankamai lėšų (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010, b.l. 20), antstolis 2010 m. kovo 16 d. patvarkymais dėl arešto panaikinimo, panaikino visus taikytus apribojimus skolininko (pareiškėjo) piniginėms lėšoms, esančioms AB „Swedbank“, AB SEB banke, DnB NORD banke (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010 b.l. 14-18), palikdamas galioti 2010 m. kovo 8 d. patikslintą patvarkymą areštuoti UAB „Mažeikių lyra“ pinigines lėšas, esančias AB „Šiaulių bankas“ sąskaitoje (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010, b.l. 25).

18Lietuvos apeliaciniam teismui 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi panaikinus Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartį, liko galioti Šiaulių apygardos 2010 m. vasario 23 d. nutartis, kuria skolininkui iš galimai areštuotinų piniginių lėšų buvo leista dengti veiklos sąnaudas (b.l. 31-34), tačiau byloje nėra duomenų, jog būtų panaikintas patikslintas antstolio 2010 m. kovo 8 d. patvarkymas areštuoti UAB „Mažeikių lyra“ pinigines lėšas, esančias AB „Šiaulių bankas“.

19Iš to, kas išdėstyta, iš atskirojo skundo motyvų matyti, kad esminis šios bylos klausimas yra, ar antstolis, nustatęs, jog skolininkas turi pakankamai nekilnojamojo turto, kuris visas yra apsunkintas hipoteka, pagrįstai ir teisėtai areštavo skolininkui priklausančias pinigines lėšas, nors teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo nurodytas eiliškumas, jog piniginių lėšų areštas taikytinas, tik nustačius, kad skolininkas neturi, arba turi nepakankamai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto.

20Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, panaikindamas antstolio 2010 m. kovo 2 d. patvarkymą areštuoti pinigines lėšas bei 2010 m. kovo 8 d. patikslintą patvarkymą areštuoti skolininko UAB „Mažeikių lyra“ pinigines lėšas, esančias AB „Šiaulių bankas“, tinkamai pritaikė procesines teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

21Teismai laikosi praktikos, kad tais atvejais, kai vykdydamas teismo nutartį dėl skolininko turto arešto, antstolis suranda pakankamai skolininko nekilnojamojo turto, tačiau nustato, kad jis yra apsunkintas hipoteka, antstolis negali pakeisti teismo nutartimi nustatyto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumo ir taikyti skolininko piniginių lėšų areštą.

22Hipoteka yra skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas (LR CK 4.170 str. 1 d.). Nors hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius (LR CK 4.192 str. 1 d.), praktikoje (atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes) galimi atvejai, kad išieškojimui iš hipoteka užtikrinto turto įvykdyti prireiks ne viso hipoteka užtikrinto turto. Taigi, hipoteka apsunkinto turto areštas yra galimas ieškinio užtikrinimo būdas. Be to, nors skolininko turtas ir apsunkintas hipoteka, tai dar nereiškia, kad skolininkas nevykdo savo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui ir hipoteka apsunkintas turtas bus būtinai pardavinėjamas iš viešųjų varžytinių. Areštas skolininko piniginėms lėšoms gali būti taikomas tik tokiu atveju, jeigu skolininkas neturi pakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, neatsižvelgiant į tai, ar tas turtas įkeistas, areštuotas, kitaip suvaržytas, ar ne. Tik antstoliui nustačius, kad tokio turto nėra arba jo nepakanka užtikrinti pareikštus kreditoriaus reikalavimus, galimas skolininko piniginių lėšų areštas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-248/2008, 2008 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-327/2008). Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad skolininko nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė 2010 m. sausio 22 d. duomenimis yra daugiau nei 5,5 mln. litų (vykdomosios bylos Nr. 156-280/2010, b.l. 51-69), kai Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 23 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas tesiekia 613163,84 Lt.

23Nurodytų argumentų pagrindu pripažintina, jog Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo panaikinti šią nutartį.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Pareiškėjas UAB „Mažeikių lyra“ pateikė teismui skundą dėl antstolio... 6. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 29 d. nutartimi... 7. Iš pareiškėjo UAB „Mažeikių lyra“ priteisė 8,02 Lt pašto išlaidų... 8. Teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0156/10/00280 medžiagos nustatė, jog... 9. Atskiruoju skundu antstolis Svajūnas Degimas prašo panaikinti... 10. Nurodo, kad nesutinka su pirmos instancijos teismo motyvacija, jog yra... 11. Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Bylos duomenimis nustatyta, jog kreditorius UAB „Šiaurės tekstilė“ CPK... 15. Antstolis Svajūnas Degimas, vykdydamas minėtą Šiaulių apygardos teismo... 16. Šiaulių apygardos teismui 2010 m. kovo 5 d. nutartimi pakeitus Šiaulių... 17. Nustačius, jog AB „Šiaulių bankas“ skolininkui priklausančioje... 18. Lietuvos apeliaciniam teismui 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi panaikinus... 19. Iš to, kas išdėstyta, iš atskirojo skundo motyvų matyti, kad esminis šios... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas,... 21. Teismai laikosi praktikos, kad tais atvejais, kai vykdydamas teismo nutartį... 22. Hipoteka yra skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo... 23. Nurodytų argumentų pagrindu pripažintina, jog Mažeikių rajono apylinkės... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartį palikti...