Byla 2-110/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria atmestas RAB „Sevnaučflot“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-2434-125/2009 pagal ieškovo „Shipping Service“ A/S prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2009-10-16 nutartimi tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo. Ieškovo „Shipping Service“ A/S juridinio asmens registracijos Nr. 920662447 Holmakala, PO BOX 365, N-6501 Kristiansund N, Norvegija,

4326 097,64 Lt vertės būsimam ieškiniui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui RAB „Sevnaučflot“ (juridinio asmens registracijos Nr. 2917002250, Voskresenskaya g. 104–1, 163060 Archangelskas, Rusija) priklausančio laivo „Mount Kent“ areštą uždraudžiant laivui išplaukti iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus teisinius veiksmus, dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, taip pat supjaustyti laivą dalimis metalo laužui.

52009-10-30 gautas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė ieškinio, todėl laivo areštas turi būti panaikintas. Be to, nurodo, kad tarp šalių kilę ginčai dėl agentavimo sutarties turi būti nagrinėjami Oslo arbitraže. Taip pat atsakovas prašė įpareigoti ieškovą per 5 dienas į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 100 000 eurų galimų nuostolių užtikinimo, nurodydamas, kad laivas jau anksčiau buvo neteisėtai areštuotas.

6Ieškovas 2009-11-05 pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą. Nurodė, kad atsakovo prašymai nepagrįsti, ir prašo juos atmesti. Ieškovas nurodo, kad per teismo nustatytą terminą pateikė atsakovui RAB „Sevnaučflot“ ieškinį Klaipėdos apygardos teisme, kuriam užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ar byla teisminga Klaipėdos apygardos teismu, spręs teismas, todėl ieškovas nurodo, kad atsakovo motyvai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo yra nepagrįsti. Dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo ieškovas nurodo, jog atsakovas nenurodė, kokie nuostoliai gali kilti, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių galimų nuostolių dydį.

7Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi atsakovo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas „Shipping Service“ A/S 2009-11-03 pateikė ieškinį dėl skolos priteisimo, o bylos teismingumo klausimas bus sprendžiamas ieškinio priėmimo stadijoje (CPK 137 str.). Atsakovas taip pat prašė įpareigoti ieškovą per 5 dienas įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 100 000 eurų galimiems nuostoliams užtikrinti, tačiau pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas nenurodė, kokie nuostoliai gali kilti, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių galimų nuostolių dydį, todėl atsakovo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., 185 str.).

8Atskiruoju skundu atsakovas RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį ir panaikinti areštą RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ priklausančiam laivui „Mount Kent“. Be to, atskiruoju skundu prašoma sustabdyti 2009 m. spalio 16 d. nutarties vykdymą. Nurodo šiuos argumentu:

91. Apie Klaipėdo apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį atsakovo atstovui buvo pranešta tik 2009 m. spalio 29 d., o pastaroji nutartis bei 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis pažeidžia Lietuvos Respublikos CPK numatytas imperatyvias proceso sąžiningumo normas ir pareiškėjų teises, nes Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą – ŽK „Zimniaja Zolotica“ teisių ir pareigų.

102. Pažeisdamas CPK 27, 32, 148 str., teismas nepagrįstai išnagrinėjo ne tik prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, bet ir teismingumo, nors ieškovo pateiktoje 2006 m. lapkričio 15 d. agentavimo sutartyje Nr. 06/2006 numatyta, kad bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas nagrinėjamas Oslo arbitraže pagal Norvegijos įstatymus.

113. Nepateikus ieškinio per 14 dienų nuo 2009 m. spalio 16 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pastarosios privalėjo būti panaikintos.

124. Klaipėdos apygardos teismas klaidingai interpretuoja kai kurias 1952 m. Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštų suvienodijimo taisykles, nes laivas „Mount kent“ yra RAB „Sevnaučflot“ (52 proc.) ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ (48 proc.) nuosavybė.

135. Ieškovo prašymas laivui „Hellaklettur“ buvo nagrinėjamas Norvegijoje, Alesundo arbitraže, kaip numatyta ir 2006 m. lapkričio 15 d. agentavimo sutartyje Nr. 06/2006.

146. Ieškovo prašymai Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjami jau 2009 m. kovo 10 d. ir 2009 m. kovo 16 d., ir laivas „Mount Kent“ jau anksčiau buvo neteisėtai areštuotas, todėl teismas privalo taikyti Lietuvos Respublikos CPK 147 straipsnio nuostatas.

15Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

161. Ta aplinkybė, kad jūrinis reikalavimas pareikštas vienam iš laivo bendrosios dalinės nuosavybės dalyvių, nėra teisiškai reikšminga laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išsprendimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-521/2009).

172. Ieškinio teismingumo klausimą teismas sprendžia ne gavęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bet priimdamas ieškinį (CPK 137 str.).

183. Jokio ieškinio Norvegijoje prieš RAB „Sevnaučflot“ nebuvo ir nėra pereikšta, o šis klausimas nėra susijęs su skundžiama teismo nutartimi.

194. Laivas „Mount Kent“ 2009 m. kovo 16 d. nutartimi buvo areštuotas ne „Shipping Services“ A/S, bet Norvegijos bendrovės „Tromso Mekaniske“ A/S atstovo prašymu, todėl tai nesusiję su skundžiama teismo nutartimi.

20Atskirasis skundas netenkinamas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Jūrų laivų arešto teisinio reguliavimo unifikavimui yra skirta 1952 m. Tarptautinė konvencija „Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su laivų areštu, suvienodinimo“ (toliau - Konvencija). Lietuvos Respublika šią Konvenciją ratifikavo 2002 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. IX-802 (Konvencija įsigaliojo nuo 2002 m. gegužės 4 d.). Rusijos Federacija prie šios Konvencijos prisijungė 1999 m. sausio 6 d. federaliniu įstatymu N 13-??. Norvegijos Karalystė taip pat yra šios Konvencijos dalyvė nuo 1994 m. lapkričio 1 d. Konvencijos 8 straipsnio pirmojoje dalyje yra numatyta, kad šios Konvencijos nuostatos taikomos visiems laivams, plaukiojantiems su susitariančiosios valstybės vėliava bet kurios susitariančiosios valstybės jurisdikcijoje. Konvencijos 2 straipsnis numato, kad laivas, plaukiojantis su susitariančiosios valstybės (nagrinėjamu atveju – Rusijos Federacijos) vėliava, gali būti areštuotas bet kurios susitariančiosios valstybės jurisdikcijoje siekiant užtikrinti kiekvieno jūrinio reikalavimo įvykdymą. Kartu pažymėtina, kad jūrų laivų arešto teisinį reguliavimą unifikuojanti Konvencija numato, kad proceso teisės normas, susijusias su laivo areštu, taip pat visus su areštu susijusius procesinius klausimus reglamentuoja susitariančiosios valstybės, kurios jurisdikcijoje buvo areštuotas ar pareikalauta areštuoti laivą, teisė (nagrinėjamu atveju – Lietuvos Respublikos teisė) (Konvencijos 6 str. 2 d.).

23Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ teisių ir pareigų, nors, apelianto nuomone, vadovaujantis Konvencijos 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis, galima areštuoti tik laivą, priklausantį asmeniui, kuris jūrinio reikalavimo pareiškimo metu buvo to konkretaus laivo savininkas, o laivai priklauso tam pačiam asmeniui, kai visos laivų akcijos priklauso tam pačiam asmeniui ar asmenims. Tuo tarpu areštuotas laivas „Mount Kent“ yra RAB „Sevnaučflot“ (52 proc.) ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ (48 proc.) nuosavybė. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai buvimo konkretaus areštuotino laivo savininku faktą sieja su visų to laivo akcijų priklausymu vienam asmeniui, kadangi Konvencijos 3 straipsnio 2 dalies nuostata paaiškina tik tai, kada konstatuojama, jog keli laivai priklauso tam pačiam savininkui, t. y. kai visos laivų akcijos priklauso tam pačiam asmeniui ar asmenims, o nagrinėjamu atveju ši nuostata nėra aktuali, nes ginčas yra dėl vieno laivo arešto. Ieškovo reikalavimas yra nukreiptas į konkretų laivą, o Konvencijos nuostatos leidžia taikyti laikinąsias apsaugos priemones ginčo objektui, nepriklausomai nuo šio objekto nuosavybės teisės subjektinės sudėties. Be to, aplinkybė, kad jūrinis reikalavimas pareikštas vienam iš laivo bendrosios dalinės nuosavybės dalyvių, nėra teisiškai reikšminga laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-521/2009).

24Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas išsprendė ir bylos teismingumo klausimą, tačiau, priešingai nei nurodė atsakovas, Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartyje konstatavo, kad teismingumo klausimas bus sprendžiamas ieškinio priėmimo stadijoje (CPK 137 str.). Atitinkamai minėtas pirmosios instancijos teismo teiginys nelaikytinas ieškinio teismingumo klausimo išsprendimu.

25RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ atskirajame skunde nurodo, kad ieškovui nepateikus ieškinio Klaipėdos apygardos teismui per keturiolika dienų (tai ieškovas buvo įpareigotas padaryti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartimi, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės), laivo „Mount Kent“ areštas iš karto (2009 m. spalio 30 d.) turėjo būti panaikintas (CPK 148 str. 2 d.). Tačiau, teisėju kolegijos įsitikinimu, konkrečiu atveju formaliai taikyti CPK 148 str. 2 d. nuostatas ir dėl to panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo, nes šiuo metu ieškinys yra pateiktas ir priimtas (informacinės sistemos LITEKO duomenys) ir, nors Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartyje konstatavo, kad ieškovas ieškinį pateikė viena diena praleidęs teismo nustatytą terminą, tačiau ieškinio priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas (priimant ieškinį, rašoma rezoliucija, kuri yra neskundžiama (CPK 137 str. 1 d., 290 str. 5 d.). Ieškiniui esant priimtam, apeliacinės instancijos teismas naikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, neturi pagrindo.

26Atskirajame skunde nurodoma, kad ieškovo prašymas laivui „Hellaklettur“ buvo nagrinėjamas Norvegijoje, Alesundo Arbitraže, kaip ir turi būti pagal 2006 m. lapkričio 15 d. agentavimo sutartį Nr. 06/2006, tačiau apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio teismingumo klausimo nesprendžia. Tiesa, atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ atstovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog Norvegijos Karalystės Sunnmore apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimu buvo areštuotas laivas „Casablanca“ (ankstesnis pavadinimas „Hellarklettur“ ir būtent dėl šio laivo tarp atsakovo RAB „Sevnaučflot“ ir ieškovo „Shipping Service“ A/S buvo sudaryta agentavimo sutartis Nr. 06/2006 ) kaip garantas Shipping Service A/S keliamiems reikalavimams užtikrinti. Tačiau iš pateiktų dokumentų taip pat aišku, kad 2007 m. spalio 25 d. Shipping Service A/S raštu atsisakė savo teisės į laivo „Casablanca“ areštą (b. l. 107). Todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ atstovo pateikti duomenys nepaneigia laivo „Mount Kent“ arešto pagrįstumo.

27Apeliantas taip pat prašo taikyti CPK 147 str. nuostatas (nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas), nes nurodo, kad laivas „Mount Kent“ jau anksčiau buvo neteisėtai areštuotas. Tačiau iš byloje esančių duomenų aišku, kad minėtas laivas buvo areštuotas „Tromsko Mekaniske“ A/S prašymu, o laikinosios apsaugos priemonės panaikintos Tromso arbitražui nutraukus arbitražinį procesą (b. l. 57 – 60), tačiau tai nėra susiję su šiuo metu nagrinėjamu atskiruoju skundu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei atitinkamai nėra pagrindas taikyti CPK 147 str. nuostatas. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas jau skundžiamoje 2009 m. lapkričio 6 d. nutartyje pagrįstai pažymėjo, jog atsakovui pateikus prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, tokį prašymą pateikusiam asmeniui tenka pareiga leistinais įrodymais pagrįsti būtinybę tenkinti jo pareikštą prašymą, o taip pat pateikti įrodymus, pagrindžiančius galimų nuostolių dydį (CPK 178 str.). Tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių galimų atsirasti nuostolių realumą ir jų dydį, apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui, todėl reikalauti pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, teismas neturi jokio pagrindo. Iš kitos pusės, skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis neužkerta kelio apeliantui kreiptis į pirmosios instancijos teismą (pateikiant galimus realius nuostolius ir jų dydį patvirtinančius įrodymus) dėl galimų nuostolių, kuriuos jis gali patirti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo. Be to, įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2009-10-16 nutartimi tenkino prašymą dėl... 4. 326 097,64 Lt vertės būsimam ieškiniui užtikrinti taikė laikinąsias... 5. 2009-10-30 gautas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 6. Ieškovas 2009-11-05 pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą. Nurodė, kad... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi atsakovo... 8. Atskiruoju skundu atsakovas RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zimniaja... 9. 1. Apie Klaipėdo apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį atsakovo... 10. 2. Pažeisdamas CPK 27, 32, 148 str., teismas nepagrįstai išnagrinėjo ne tik... 11. 3. Nepateikus ieškinio per 14 dienų nuo 2009 m. spalio 16 d. nutarties... 12. 4. Klaipėdos apygardos teismas klaidingai interpretuoja kai kurias 1952 m.... 13. 5. Ieškovo prašymas laivui „Hellaklettur“ buvo nagrinėjamas Norvegijoje,... 14. 6. Ieškovo prašymai Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjami jau 2009 m.... 15. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirojo skundo... 16. 1. Ta aplinkybė, kad jūrinis reikalavimas pareikštas vienam iš laivo... 17. 2. Ieškinio teismingumo klausimą teismas sprendžia ne gavęs prašymą dėl... 18. 3. Jokio ieškinio Norvegijoje prieš RAB „Sevnaučflot“ nebuvo ir nėra... 19. 4. Laivas „Mount Kent“ 2009 m. kovo 16 d. nutartimi buvo areštuotas ne... 20. Atskirasis skundas netenkinamas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Jūrų laivų arešto teisinio reguliavimo unifikavimui yra skirta 1952 m.... 23. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl... 24. Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas... 25. RAB „Sevnaučflot“ ir SPK ŽK „Zimniaja Zolotica“ atskirajame skunde... 26. Atskirajame skunde nurodoma, kad ieškovo prašymas laivui „Hellaklettur“... 27. Apeliantas taip pat prašo taikyti CPK 147 str. nuostatas (nuostolių, galimų... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį...