Byla 2-689/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, civilinėje byloje Nr. 2-936-601/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Skarotoji eglutė“, Edmundui Bieliauskui dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Skarotoji eglutė“, E. Bieliauskui, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 792 794,50 Lt skolą pagal 2006 m. liepos 21 d. kredito linijos sutartį Nr. 06-051767-KL su visais jos pakeitimais ir papildymais ir mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas; 680 928,40 Lt skolą pagal 2007 m. spalio 23 d. kredito sutartį Nr. 07-077365-IN ir mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas; 80 999,22 Lt skolą pagal 2008 m. liepos 18 d. overdrafto sutartį Nr. 08-078005-OJ su visais jos pakeitimais ir papildymais ir mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas; 6 procentų dydžio kompensacinę funkciją atliekančių įstatyminių palūkanų už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 18 d. nutartimi nutarė ieškinį palikti nenagrinėtu.

52010 m. sausio 29 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo AB „Swedbank“ atskirasis skundas, kuriuo ieškovas prašė atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui pateikti, jeigu, teismo nuomone, jis yra praleistas; Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartį civilinėje panaikinti. Ieškovas nurodė, jog terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių – skundžiama nutartis AB „Swedbank“ raštinės darbuotojui buvo įteikta 2010 m. sausio 21 d., tačiau AB „Swedbank“ Teisės departamentui ji buvo pateikta tik 2010 m. sausio 26 d., be to, apie priimtą nutartį, jos priėmimo dieną, ieškovo atstovas negalėjo sužinoti dėl objektyvių aplinkybių, kadangi buvo prarastas teismo siųstas pranešimas apie teismo posėdžio datą, o nutartis išsiųsta adresu Savanorių pr. 19, Vilnius, nors nuo 2009 m. lapkričio 25 d. yra pasikeitęs ieškovo adresas į Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, be to, skundžiama teismo nutartis buvo priimta ir paskelbta AB „Swedbank“ atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje, skundžiamoje teismo nutartyje nebuvo nurodyta data nuo kada pradedamas skaičiuoti jos apskundimo terminas. Ieškovo nuomone, jeigu terminas praleistas, tai jis praleistas nežymiai, todėl turėtų būti atnaujintas. Ieškovo teigimu, tinkamo proceso, teisės būti išklausytam ir kiti civilinio proceso principai reikalauja nepatenkintai šaliai suteikti teisę apskųsti priimtą teismo sprendimą.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi nutarė atsisakyti atnaujinti ieškovui AB „Swedbank“ terminą atskirajam skundui paduoti; ieškovo AB „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutarties atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

7Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju į teismo posėdį, paskirtą 2010 m. sausio 18 d., neatvykus ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir jam nepateikus prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, Kauno apygardos teismas teismo posėdyje 2010 m. sausio 18 d. priimta nutartimi ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį paliko nenagrinėtu. Teismas pažymėjo, jog, atsižvelgiant į tai, kad skundžiama teismo nutartis buvo priimta 2010 m. sausio 18 d. teismo posėdyje, ieškovas atskirąjį skundą teismui paduoti turėjo iki 2010 m. sausio 25 d. (įskaitytinai). Teismas nurodė, kad byloje esantis vokas patvirtina, jog ieškovas atskirąjį skundą teismui išsiuntė 2010 m. sausio 27 d., t. y. praleidęs terminą jam paduoti. Teismas, atsižvelgdamas į skunde nurodytas aplinkybes, konstatavo, jog ieškovo AB „Swedbank“ pateiktame skunde nurodytos termino praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis terminui atskirajam skundui paduoti atnaujinti, kadangi iš teismo įteikimo pažymos bei iš paties ieškovo skunde nurodytų aplinkybių, nustatyta, kad skundžiama Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartis ieškovo darbuotojui administratorei V. P. buvo įteikta 2010 m sausio 21 d., o aplinkybė, jog minėta nutartis AB „Swedbank“ Teisės departamentui, buvo pateikta tik 2010 m. sausio 26 d., yra ieškovo vidaus darbo organizavimo tvarkos klausimai, kurie nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad atsisakytina atnaujinti ieškovui AB „Swedbank“ terminą atskirajam skundui paduoti, ieškovo teismui pateiktas atskirasis skundas nepriimtinas ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

8Atskiruoju skundu ieškovas AB „Swedbank“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir perduoti atskirojo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Apelianto teigimu, nors teismas iš esmės teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tačiau jas neteisingai įvertino, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reguliuojančias procesinių terminų pasibaigimą sukeliančias pasekmes. Apeliantas nurodo, kad terminas atskirajam skundui paduoti praleistas nežymiai, dėl techninių kliūčių, o tai pripažintina svarbia aplinkybe, sprendžiant prašymą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti. Apeliantas pažymi, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartyje nebuvo nurodyta data nuo kada pradedamas skaičiuoti jos apskundimo terminas, todėl ją priėmę AB „Swedbank“ raštinės darbuotojai, neturintys teisinio išsilavinimo, objektyviai negalėjo žinoti, kad terminas atskirajam skundui dėl paminėtos nutarties paduoti baigsis 2010 m. sausio 25 d. Apeliantas taip pat pažymi, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartis buvo priimta ir paskelbta AB „Swedbank“ atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje. Apelianto nuomone, atsižvelgiant į tai, kad skundžiama nutartis buvo priimta apeliantui nedalyvaujant, terminas pateikti atskirąjį skundą galimai praleistas tik nežymiai, o formuojama teismų praktika panašaus pobūdžio bylose nustato, kad iš principo turi būti suteikta apeliacijos galimybė, terminas atskirajam skundui pateikti turėtų būti atnaujintas.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Skarotoji eglutė“ ir E. Bieliauskas prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo AB „Swedbank“ atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovai nurodo, kad su atskirojo skundo argumentais nesutinka, mano, kad jie yra nepagrįsti.

10Atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės.

11Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą, tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, t. y. ji ribojama laike. CPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal CPK 335 straipsnį, atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o tuo atveju, jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Atitinkamai, vadovaujantis CPK 75 straipsnio pirmąja dalimi, teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Taigi praleidus įstatymo numatytą terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau pagal CPK 78 straipsnio pirmąją dalį asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu termino praleidimo laikotarpis neilgas, tai, sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo sprendimą dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti pažeidimo pobūdį šį pažeidimą lėmusių aplinkybių prasme, t. y. ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės. Jeigu apeliacinio skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Meba“ v. UAB „Šiaulių altas“, Nr. 3K-3-40/2007). Jeigu terminas praleistas daug, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. V. v. Ukmergės rajono Pabaisko žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos nariai, Nr. 3K-3-169/2003).

12Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentus dėl nepagrįsto pirmosios instancijos teismo atsisakymo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Bylos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, ieškovo AB „Swedbank“ administratorei V. P. buvo įteikta 2010 m. sausio 21 d., tačiau, ieškovo teigimu, AB „Swedbank“ Teisės departamentui ji buvo pateikta tik 2010 m. sausio 26 d. Ieškovas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutarties pateikė 2010 m. sausio 27 d., t. y. 2 dienomis praleidęs įstatymo numatytą terminą atskirajam skundui dėl teismo nutarties, priimtos žodinio proceso tvarka, paduoti. Teisėjų kolegijos nuomone, dėl to, kad atskirasis skundas paduotas nežymiai praleidus jo padavimo terminą dėl techninės klaidos, ieškovas AB „Swedbank“ neturėtų prarasti vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį apeliacine tvarka, nes, kaip minėta, tai prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams. Teisėjų kolegija, pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas AB „Swedbank“ nesielgė procesiškai sąžiningai. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – tenkintinas ieškovo AB „Swedbank“ prašymas dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo ir atnaujintinas ieškovui AB „Swedbank“ terminas atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutarties paduoti. Atnaujinus apeliacinio skundo padavimo terminą skundas su byla perduotinas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui veiksmams, numatytiems CPK 307 straipsnio 2 dalyje, atlikti (CPK 307 str. 2 d., 338 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

14Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo AB „Swedbank“ prašymą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo ir atnaujinti ieškovui AB „Swedbank“ terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutarties paduoti.

15Perduoti atskirąjį skundą su byla Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui procesiniams veiksmams, nurodytiems Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio antrojoje dalyje, atlikti.

Proceso dalyviai
Ryšiai