Byla 2-1111-308/2017
Dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant ieškovei L. M., atsakovui K. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. M. ieškinį atsakovui K. B. dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė L. M. kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo K. B. 30850,54 Eur turtinę žalą, kurią sudaro 640,09 Eur patirtos išlaidos už sudeginto ūkinio pastato padarinių sutvarkymą/sudeginto pastato atliekų išvežimą, 100,00 Eur už sudegusių brandžių medžių (ąžuolų, eglių) iškirtimą, 23810,45 Eur už sudeginto ūkinio pastato atstatymą, 6200 Eur už sudegintame ūkiniame pastate buvusio turto sunaikinimą, 100 Eur kuro išlaidų, priteisti 150,00 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

5Ieškovė nurodė, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2017-03-21 priėmė apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017, kuriuo kaltinamasis K. B. buvo pripažintas kaltu padarius nusikalstamas veikas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 2 dalį (dėl dviejų veikų) ir nuteistas. Ieškovė nurodytoje baudžiamojoje byloje buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl 30 742,65 Eur turtinės žalos ir 2000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Varėnos rajono apylinkės teismas nuosprendžiu priteisė iš K. B. nukentėjusiajai – civilinei ieškovei L. M. 1500 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir 150 Eur turėtų proceso išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Tuo pačiu nuosprendžiu teismas pripažino L. M. teisę į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

6Ieškovė nurodė, jog sunaikintas turtas buvo įgytas jos ir jos sutuoktinio Š. M., mirusio ( - ), santuokos metu. Ji yra teisėta Š. M. turto dalies įstatyminė įpėdinė, kadangi jų sūnus M. M. atsisakė jam tenkančios paveldimo turto dalies, daugiau vaikų Š. M. neturėjo, o ji paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu paveldėjusi mirusio sutuoktinio turtą ir turtines teises.

7Ieškovė nurodė, kad baudžiamojoje byloje su civiliniu ieškiniu pateiktoje UAB „Varbitas" sudarytoje lokalinėje sąmatoje prie bendrastatybinių darbų buvo nurodyti ir darbai, susiję su sudeginto ūkinio pastato sutvarkymu (apdegusių rąstų supjaustymas ir išvežimas, betoninių dangų ir pamatų išardymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir pan. Lokalinėje sąmatoje nurodyta bendra šių darbų vertė yra 532,20 Eur (128,97 Eur + 136,55 Eur + 113,40 Eur + 153,28 Eur = 532,20 Eur). Dėl sudeginto ūkinio pastato padarinių sutvarkymo/sudeginto pastato atliekų išvežimo ieškovė kreipėsi į kelias tokio pobūdžio paslaugas teikiančias įmones. Šias paslaugas už žemiausią kainą sutiko suteikti UAB „Ecoservice projektai". 2017 m. gegužės pabaigoje - birželio pradžioje su vietinių gyventojų ir UAB „Ecoservice projektai" darbuotojų pagalba sudegęs ūkinis pastatas buvo išardytas ir sudegusio namo atliekos išvežtos. Už šiuos darbus UAB „Ecoservice projektai" 2017-05-31 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 640,09 Eur sumai bei 2017-06-05 pateikė statybinių atliekų ( - ), priėmimo – perdavimo aktą.

8Nurodo, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017 pareikštame ieškinyje ji buvo nurodžiusi, jog dėl sudegusių brandžių medžių (ąžuolų, eglių) iškirtimo patirs 100 Eur išlaidas. Paaiškino, jog sudegę medžiai dar nėra iškirsti, UAB „Ecoservice projektai" atlikti sudeginto ūkinio pastato padarinių sutvarkymo/sudeginto pastato atliekų išvežimo darbai apdegusių medžių kirtimo/nupjovimo ir išvežimo neapėmė, tačiau ateityje ir šie darbai privalės būti atlikti, todėl ieškovė pilnai palaiko baudžiamojoje byloję Nr. 1-51-308/2017 pareikštame civiliniame ieškinyje savo suformuluotą reikalavimą priteisti 100 Eur už sudegusių brandžių medžių (ąžuolų, eglių) iškirtimą.

9Ieškovė teigia, kad baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje ji yra nurodžiusi, jog 2016-09-21 K. B. sudegino jai ir jos sutuoktiniui Š. M., mirusiam ( - ), priklausiusį pastatą, esantį ( - ). Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas konstatavo, jog „K. B. sunaikino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, o būtent: 2016-09-21 apie 08 val. ( - ) tyčia padegė L. M. ir Š. M. priklausantį ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), kilusio gaisro metu sudegė ūkinis pastatas. Nuosprendyje teismas atkreipė dėmesį, jog kaltinamajame akte sunaikinto pastato vertė nurodyta 3 000 Eur, VĮ Registrų centro 2016-09-28 išraše sunaikinto pastato vidutinė rinkos vertė nurodyta 208 Eur, o atkuriamoji vertė - 1 040 Eur. Be to, teismui buvo neaišku, iš kokių medžiagų sunaikintas pastatas buvo pastatytas, koks statinio amžius ir kokia galėtų būti jo atkuriamoji vertė, todėl ieškovė nurodė, kad ūkinis pastatas (seklyčia), kurį sunaikino nuteistasis, buvo pervežtas ankstesnio savininko a. a. dailininko L. V. iš Žemaitijos kaip autentiškas rąstinis pastatas. Pastato statybai buvo panaudoti maždaug 18 cm skersmens rąstai. Rąstai buvo tašyti rankomis. VĮ Registrų centre nurodyta, jog pastato statybos metai yra 1930 m., t. y. tokie patys, kaip ir pagrindinio pastato – gyvenamojo namo. Tačiau iš tiesų ūkinis pastatas buvo pastatytas vėliau - apie 1950-1960 metus. Tai ieškovei papasakojo buvęs sodybos savininkas a. a. dailininkas L. V., iš kurio įsigijo sodybą su ūkiniais pastatais. Be to, tai patvirtina ir faktas, jog seklyčios rąstai buvo žymiai naujesni, negu pagrindinio gyvenamojo namo, t. y. žymiai geresnės kokybės ir laiko atžvilgiu patvaresni. Seklyčios sienos buvo apkaltos medinėmis lentelėmis. Seklyčios pamatams buvo panaudoti lauko dekoratyviniai akmenys, suvežti iš apylinkių. Seklyčia buvo dviejų aukštų. Pirmo aukšto grindys buvo išbetonuotos ir išklotos keramikinėmis plytelėmis, antro aukšto grindys medinės. Seklyčioje iš pirmo į antrą aukštą buvo įrengti mediniai laiptai, pirmame aukšte buvo židinys. Stogo danga - šiferis, ant stogo - kaminas. Seklyčios durys buvo medinės, su kalvio rankų darbo apdaila, vyriais, rankena. Langai - mediniai, su medinėmis langinėmis, taip pat su kalvio rankų darbo apdaila. Seklyčioje buvo įvesta elektra. Ieškovė pažymėjo, jog nuteistojo sudeginta seklyčia buvo etnografinio, autentiško pobūdžio, įrengta a. a. dailininko L. V., todėl lygiai tokios pat, kokia buvo, jos atstatyti neįmanoma (dėl daugybės autentiškų, rankų darbo bei kalvių darbo detalių ir pan.). Sudeginta seklyčia buvo sodybos puošmena ir pagrindinę vertę sudarė būtent šis pastatas, kuris buvo geros būklės ir galėjo dar stovėti daugybę metu. Kartu su ieškiniu baudžiamojoje byloje pateiktoje UAB „Varbitas" lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai ir medžiagos, kurie reikalingi ūkinio pastato atstatymui po gaisro. Lokalinėje sąmatoje nurodytos medžiagos yra tokios pačios arba labiausiai artimos toms, kurios buvo panaudotos seklyčios statybai. Inventorizacinės bylos ieškovė neturi, todėl duomenų iš jos pateikti negalinti. Ieškovė nurodo, jog po seklyčios pastatymo praėjo daugiau kaip pusšimtis metų, todėl jos atstatymui didžiąja dalimi galima panaudoti tik panašias, o ne tas pačias, identiškas medžiagas, kokios buvo panaudotos seklyčios pastatymui. Panaudojimas seklyčios atstatymui lokalinėje sąmatoje net nenurodytas, kadangi tai būtų labai sudėtinga ir kainuotu nepaprastai brangiai. Todėl lokalinėje sąmatoje buvo nurodyti tik tie esminiai darbai ir medžiagos, kurie yra būtini ūkinio pastato fiziniam atstatymui, kadangi pastato išskirtinumas ir autentiškumas yra prarastas negrįžtamai. Ieškovė nurodo, kad nors sudegęs turtas - seklyčia buvo statyta seniai, tačiau šio turto nusidėvėjimas neturi įtakos, sprendžiant dėl turtinės žalos atlyginimo dydžio. Iš lokalinės sąmatos išminusavus darbams, susijusiems su sudeginto ūkinio pastato sutvarkymu, numatytas skirti išlaidas (532,20 Eur), bendra sudegusios seklyčios atstatymo suma sudaro 23 810,45 Eur (24 342,65 - 532,20 Eur = 23 810,45 Eur). Ieškovė nurodo, jog nuosprendyje nurodyti VĮ Registrų centro duomenys neatspindi tikrosios sunaikinto pastato vertės bei piniginių lėšų, kurios reikalingos sudeginto pastato atstatymui. Nurodo, kad vien ūkinio pastato durų ir langų kaina yra didesnė, nei VĮ Registrų centre nurodyta viso sudeginto pastato vertė (tiek rinkos vertė, tiek atkuriamoji vertė). Ieškovė įsitikinusi, jog UAB „Varbitas" paskaičiuota sudegusio pastato atstatymo kaina - 23 810,45 Eur turėtų būti priteista pilna apimtimi.

10Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje nurodyta, jog nusipirkę šią sodybą, visą gyvenimą ieškovė su sutuoktiniu svajojo kažkada, kai išeis į pensiją, joje apsigyventi. Todėl pardavę šeimos namą Vilniuje, suvežė į seklyčią daug autentiškų, meistrų rankų darbo ąžuolinių baldų. Sudegus ūkiniam pastatui, buvo sunaikintas ir visas jame buvęs turtas - originalūs, meniški ąžuolo masyvo baldai, senovinė kraičio skrynia ir kt. Nuosprendyje teismas pažymėjo, jog civiliniame ieškinyje nebuvo nurodyta, kokie baldai sudegė, ir nebuvo pateikta bent orientacinė panašių baldų vertė, todėl ieškovė pateikia detalizaciją, kokie baldai ir daiktai buvo sunaikinti gaisro metu, bei UAB „Etno LT" komercinį pasiūlymą su orientacinėmis panašių baldų (daiktų) kainomis. Paaiškina, jog dėl nuteistojo sukelto gaisro sudegė šie vertingi seklyčioje buvę daiktai: ąžuolo masyvo lova (2 m x 2 m) - 1000 Eur; masyvus ąžuolinis stalas (2 m x 1,5 m) - 700 Eur; masyvūs ąžuoliniai suolai

11(2,5 m ilgio) - 3 vnt. po 400 Eur (iš viso

12-

131200 Eur); masyvūs ąžuoliniai suolai

14(2 m ilgio) - 4 vnt. po 300 Eur (iš viso -1200 Eur); masyvūs ąžuoliniai suolai (1,5 m ilgio)

15- 2 vnt.

16po 200 Eur (iš viso - 400 Eur); antikvarinė kraičio skrynia, apkaustyta metalu - 1000 Eur; krėslai su odine apdaila - 2 vnt. x 350 Eur (iš viso - 700 Eur). Tokiu būdu dėl seklyčioje sudegusio turto ieškovei buvo padaryta 6 200 Eur žala, kurią privalo atlyginti nuteistasis.

17Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje ieškovė taip pat nurodė, jog patyrė ir iki šiol patiria papildomas išlaidas kurui. 2016-09-22, 2016-09-29 ir 2017-01-09 teko vykti iš Vilniaus, kur yra ieškovės gyvenamoji vieta, į Varėną ir atgal. 2016-09-22 ir 2016-09- 29 lankėsi policijoje ir gaisrinėje, kur pateikė pareiškimus dėl sunaikinto turto, taip pat sunaikinto turto buvimo vietoje, 2017-01-09 vyko į įvykio vietą ir aprodė UAB „Varbitas" statybos darbų vadovui J. V. sudegusią seklyčią tam, kad jis galėtų parengti lokalinę sudegusios seklyčios padarinių šalinimo ir seklyčios atstatymo sąmatą.

18Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje ieškovė nurodė, jog nors kuro kvitai neišsaugoti, tačiau įvertinus atstumą tarp Vilniaus ir Varėnos (maždaug 100 km) bei tai, jog ikiteisminio tyrimo duomenys pagrindžia jos buvimą Varėnoje 2016-09-22, 2016-09-29 ir 2017-01-09, išlaidos kurui pripažintinos teisėtomis, protingomis ir pagrįstomis. Nuosprendyje teismas dėl civiliniame ieškinyje pareikšto reikalavimo priteisti 100 Eur kuro išlaidų nepasisakė. Svarbu pažymėti, jog dėl nuteistojo įvykdytos nusikalstamos veikos ieškovei teko ir vėliau dar ne kartą papildomai vykti iš Vilniaus į Varėną (ir atgal): 2017-03-21 dalyvavo teisiamajame posėdyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017, po nuosprendžio įsiteisėjimo vyko į Varėnos rajono apylinkės teismą papildomai susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga, 2017 m. gegužės ir birželio mėn. dalyvavo tvarkant ir išvežant sudegusio ūkinio pastato liekanas. Atsižvelgiant į tai, nors ieškovė ir neturi išsaugojusi kuro pylimosi kvitų, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principais, prašo priteisti dalį šių išlaidų iš nuteistojo patirtų išlaidų kurui, t. y. 100 Eur. Taip pat nurodo, kad po 2017-03-21 teismo nuosprendžio priėmimo ji patyrė papildomas - 150 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai (už civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017, patikslinimą ir papildymą, atsižvelgiant į Varėnos rajono apylinkės teismo 2017-03-21 nuosprendį, todėl prašo priteisti jai iš nuteistojo 150 Eur išlaidas advokato paslaugoms apmokėti.

19Teismo posėdyje ieškovė pilnai palaikė savo ieškinį jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti visiškai.

20Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

21Teismo posėdyje atsakovas iš dalies sutiko su ieškiniu, nurodydamas, kad turtinės žalos dydis galėtų būti mažesnis, prašo turtinę žalą mažinti, kadangi jis šiuo metu neturi jokių lėšų turtinei žalai atlyginti, nes atliekantis laisvės atėmimo bausmę, bei ten neturintis darbo . Padėti atlyginti žalą ieškovei žadėjo jo senelė pardavusi žemę, o grįžęs iš laisvės atėmimo vietos pradėsiantis dirbti. Todėl esant galimybei bandys atlyginti žalą ieškovei.

22Teismas

konstatuoja:

23Ieškinys tenkintinas iš dalies.

24Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Viena šios taisyklės išimčių – CPK 182 straipsnyje įtvirtinti atleidimo nuo įrodinėjimo pagrindai. CPK 182 straipsnio 3 punkte nurodyta, kad nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 182 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą prejudicinių faktų galią turi teismo nuosprendžiu konstatuoti nusikalstami veiksmai bei jų civiliniai teisiniai padariniai, patenkantys į civilinės bylos įrodinėjimo dalyką, taip pat tai, ar nusikalstamus veiksmus padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis. Šios aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, civilinėje byloje yra prejudiciniai faktai ir negali būti iš naujo įrodinėjamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2012 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2012, 2013 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2013).

25Varėnos rajono apylinkės teismas 2017-03-21 priėmė apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017, kuriuo kaltinamasis K. B. buvo pripažintas kaltu padarius nusikalstamas veikas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 2 dalį (dėl dviejų veikų) ir nuteistas, pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 2 dalį (dėl pasikėsinimo padegti G. Š. lauko virtuvę 2016-09-14) areštu 75 (septyniasdešimt penkioms) paroms, pagal BK 187 straipsnio 2 dalį (dėl G. Š. lauko virtuvės padegimo 2016-09-20) terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams, pagal BK 187 straipsnio 2 dalį (dėl L. M. ir Š. M. ūkinio pastato padegimo 2016-09-21) terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis K. B. paskirtos bausmes subendrintos iš dalies sudedant ir paskirti subendrintą galutinę bausmę – terminuotą laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams, vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu (t. y. 8 mėnesiais) ir galutinė bausmė paskirta – laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams ir 4 (keturiems) mėnesiams, vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, paskiriant įpareigojimus per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį: nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (tame tarpe ir alkoholinių gėrimų), gydytis priklausomybę nuo alkoholio, per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba pradėti registruotis darbo biržos įskaitoje ir šį įpareigojimą vykdyti per visą bausmės atidėjimo laiką, nukentėjusiosios – civilinės ieškovės G. Š. pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimą nutraukti, ieškovei atsisakius nuo civilinio ieškinio; priteisti iš K. B. nukentėjusiajai – civilinei ieškovei L. M. 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) Eur neturtinės žalos atlyginimo; nukentėjusiajai – civilinei ieškovei L. M. pripažinti teisę į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka, priteisti iš K. B. nukentėjusiajai – civilinei ieškovei L. M. 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur turėtų proceso išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

26Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai teismas nustato, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti, pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o dėl žalos dydžio nustatymo perduoda ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka esant įstatyminiams pagrindams (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 115 straipsnio 2 dalis), tai ieškinį nagrinėjant civilinio proceso tvarka nebegalima iš naujo spręsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, nesprendžia, ar yra ieškinio pagrindas, bet remiasi baudžiamosios bylos duomenimis dėl nusikalstama veika padarytos tiesioginės turtinės žalos, kuri nustatyta apkaltinamuoju nuosprendžiu, ir nustato priteistinos žalos dydį. Turtinė žala turi būti atlyginama, laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010).

27Nagrinėjamu atveju ieškovė L. M. nurodė, kad dėl atsakovo nusikalstamų veiksmų patyrė turtinę žalą, kurią sudaro: 640,09 Eur patirtos išlaidos už sudeginto ūkinio pastato padarinių sutvarkymą/sedeginto pastato atliekų išvežimą, 100,00 Eur už sudegusių brandžių medžių (ąžuolų, eglių) iškirtimą, 23810,45 Eur už sudeginto ūkinio pastato atstatymą, 6200 Eur už sudegintame ūkiniame pastate buvusio turto sunaikinimą, 100 Eur kuro išlaidų.

28Teismo posėdyje ieškovė paaiškino, kad jai nusikalstama veika padaryta žala nėra atlyginta.

29Baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad K. B. sunaikino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, o būtent: 2016-09-21 apie 08 val. ( - ) tyčia padegė L. M. ir Š. M. (mirusiam 2017-01-27) priklausantį ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), kilusio gaisro metu sudegė ūkinis pastatas.

30Į bylą pateiktu 2017-05-04 išduotu paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu (notarinio registro Nr. ( - )) ir 2017-05-04 išduotu nuosavybės teisės liudijimu (notarinio registro Nr. ( - )) patvirtinama, jog mirusiojo Š. M. turtą paveldėjo ieškovė L. M., mirusiojo Š. M. sutuoktinė. (b. l. 9-23, 24-36).

31Dėl turtinės žalos, patirtos dėl sudeginto ūkinio pastato atliekų išvežimo, atlyginimo

32Baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017 su civiliniu ieškiniu pateiktoje UAB „Varbitas" sudarytoje lokalinėje sąmatoje nurodyta, kad prie bendrastatybinių darbų nurodyti ir darbai, yra susiję su sudeginto ūkinio pastato sutvarkymu, t. y. apdegusių rąstų supjaustymu ir išvežimu, betoninių dangų ir pamatų išardymu, statybinių šiukšlių išvežimu. Lokalinėje sąmatoje nurodyta bendra šių darbų vertė 532,20 Eur (128,97 Eur + 136,55 Eur + 113,40 Eur + 153,28 Eur = 532,20 Eur).

33UAB „Ecoservice projektai" PVM sąskaita – faktūra (serija ir Nr. SPE175717, 2017-05-31) ir 2017-06-05 statybinių atliekų ( - ), priėmimo-perdavimo aktu patvirtinama, kad sudegęs ūkinis pastatas buvo išardytas ir sudegusio namo atliekos išvežtos. (b. l. 37-38). Lėšų pervedimo nurodymu Nr. 696, patvirtinama, kad 2017-06-19 ieškovė už sudeginto ūkinio pastato padarinių sutvarkymą/sudeginto pastato atliekų išvežimą UAB „Ecoservice projektai" sumokėjo 640,09 Eur. (b. l. 39).

34Minėti duomenys, t. y. PVM sąskaita – faktūra (serija ir Nr. SPE175717, 2017-05-31) ir 2017-06-05 statybinių atliekų ( - ), priėmimo-perdavimo aktas patvirtina, jog ieškovė patyrė 640.09 Eur už sudeginto ūkinio pastato padariniu sutvarkymą/sudeginto pastato atlieku išvežimą. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina 640.09 Eur patirtų išlaidų už sudeginto ūkinio pastato padariniu sutvarkymą/sudeginto pastato atlieku išvežimą.

35Baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017 civiliniame ieškinyje nurodyta, jog dėl sudegusių brandžių medžių (ąžuolų, eglių) iškirtimo ieškovė ateityje patirs 100 Eur išlaidas, paaiškinant, kad sudegę medžiai dar nėra iškirsti, UAB „Ecoservice projektai" atlikti sudeginto ūkinio pastato padarinių sutvarkymo/sudeginto pastato atliekų išvežimo darbai apdegusių medžių kirtimo/nupjovimo ir išvežimo neapėmė, tačiau ateityje ir šie darbai privalės būti atlikti.

36Ieškovės L. M. ieškinys dalyje dėl 100 Eur žalos atlyginimo (už sudegusių brandžių medžių (ąžuolų, eglių) iškirtimą) netenkintinas. Taikant deliktinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie priežastiniu ryšiu susiję su nustatytais neteisėtais veiksmais (CK 6.247 straipsnis). Ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jos patirtas išlaidas už sudegusių brandžių medžių (ąžuolų, eglių) iškirtimą, taip pat ieškinyje nurodžiusi, kad šių išlaidų kol kas nėra patyrusi. Todėl, ieškovei nepateikus jokių šias išlaidas ar preliminarias išlaidais pagrindžiančių duomenų, ieškinio reikalavimas dėl 100 Eur žalos atlyginimo už sudegusių brandžių medžių (ąžuolų, eglių) iškirtimą netenkintas.

37Dėl turtinės žalos, padarytos sudeginus ūkinį pastatą, dydžio.

38Varėnos rajono apylinkės teismo 2017-03-21 nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-922/2017 atkreiptas dėmesys, jog kaltinamajame akte sunaikinto pastato vertė nurodyta 3000 Eur, VĮ Registrų centro 2016-09-28 išraše sunaikinto pastato vidutinė rinkos vertė nurodyta 208 Eur, o atkuriamoji vertė 1040 Eur. Be to teismui buvo neaišku, iš kokių medžiagų sunaikintas pastatas buvo pastatytas, koks statinio amžius ir kokia galėtų būti jo atkuriamoji vertė.

39Patikslintame ieškinyje papildomai nurodytos aplinkybės, jog ūkinis pastatas (seklyčia), kurį sunaikino nuteistasis, buvo pervežtas ankstesnio savininko a. a. dailininko L. V. iš Žemaitijos kaip autentiškas rąstinis pastatas. Pastato statybai buvo panaudoti maždaug 18 cm skersmens rąstai, tašyti rankomis. VĮ Registrų centre nurodyta, jog pastato statybos metai yra 1930 m., t. y. tokie patys, kaip ir pagrindinio pastato - gyvenamojo namo, tačiau iš tiesų ūkinis pastatas buvo pastatytas vėliau - apie 1950-1960 metus. Šias aplinkybes ieškovei bei jos sutuoktiniui papasakojo buvęs sodybos savininkas a. a. dailininkas L. V., iš kurio įsigijo sodybą su ūkiniais pastatais. Be to, tai patvirtina ir faktas, jog seklyčios rąstai buvo žymiai naujesni, geresnės kokybės ir laiko atžvilgiu patvaresni, negu pagrindinio gyvenamojo namo. Seklyčios sienos buvo apkaltos medinėmis lentelėmis. Seklyčios pamatams buvo panaudoti lauko dekoratyviniai akmenys, suvežti iš apylinkių. Seklyčia buvo dviejų aukštų. Pirmo aukšto grindys buvo išbetonuotos ir išklotos keramikinėmis plytelėmis, antro aukšto grindys medinės. Seklyčioje iš pirmo į antrą aukštą buvo įrengti mediniai laiptai, pirmame aukšte buvo židinys. Stogo danga - šiferis, ant stogo - kaminas. Seklyčios durys buvo medinės, su kalvio rankų darbo apdaila, vyriais, rankena. Langai - mediniai, su medinėmis langinėmis, taip pat su kalvio rankų darbo apdaila. Seklyčioje buvo įvesta elektra. Nuteistojo sudeginta seklyčia buvo etnografinio, autentiško pobūdžio, įrengta a. a. dailininko L. V., todėl lygiai tokios pat, kokia buvo, jos atstatyti neįmanoma dėl daugybės autentiškų, rankų darbo bei kalvių darbo detalių. Nurodytos aplinkybės patvirtinamos į bylą pateiktomis sudegusios seklyčios nuotraukomis (b. l. 40-41). Ieškovė yra nurodžiusi, kad sudeginta seklyčia buvo sodybos puošmena ir pagrindinę vertę sudarė būtent šis pastatas, kuris buvo geros būklės ir galėjo dar stovėti daugybe metu.

40Kartu su ieškiniu baudžiamojoje byloje pateiktoje UAB „Varbitas" lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai ir medžiagos, kurie reikalingi ūkinio pastato atstatymui po gaisro. Lokalinėje sąmatoje nurodytos medžiagos yra tokios pačios arba labiausiai artimos toms, kurios buvo panaudotos seklyčios statybai. Po seklyčios pastatymo praėjo daugiau kaip pusšimtis metų, todėl jos atstatymui didžiąja dalimi galima panaudoti tik panašias, o ne tas pačias, identiškas medžiagas, kokios buvo panaudotos seklyčios pastatymui. Baudžiamojoje byloje pateiktoje lokalinėje sąmatoje buvo nurodyti tik tie esminiai darbai ir medžiagos, kurie yra būtini ūkinio pastato fiziniam atstatymui, kadangi pastato išskirtinumas ir autentiškumas yra prarastas negrįžtamai.

41Teismų praktikoje, sprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą tokio pobūdžio bylose, kai nukentėjusiųjų turtas buvo sudegintas, akcentuojama, jog turtinės žalos atlyginimu yra siekiama kompensuoti nukentėjusiojo turtinius praradimus, grąžinti nukentėjusį asmenį į tokią padėtį, kuri buvo iki teisės pažeidimo. Todėl nors sudegęs turtas (šiuo atveju - seklyčia buvo statytas seniai, tačiau šio turto nusidėvėjimas neturi įtakos, sprendžiant dėl turtinės žalos atlyginimo dydžio. Šiaulių apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje konstatavo, jog „Byloje nustatyta, kad apeliantas padegė garažo priestatą, dėl ko sudegė visas garažas su jame buvusiais daiktais, liko tik pamatai, todėl sunaikinta garažą, norint jį gražinti į buvusia padėtį, reikia pastatyti iš naujo ir naudojant naujas medžiagas (medį ir kt.), nepaisant to, ar garažas senas, ar naujas.“ (Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 15 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-509-332/2012).

42Iš lokalinės sąmatos matyti, kad išminusavus darbams, susijusiems su sudeginto ūkinio pastato sutvarkymu, numatytas skirti išlaidas, bendra sudegusios seklyčios atstatymo suma sudaro 23 702,56 Eur (24 342,65 – 640,09 Eur = 23 702,56 Eur).

43Svarbu pažymėti, jog nuosprendyje nurodyti VI Registru centro duomenys neatspindi tikrosios sunaikinto pastato vertės bei piniginių lėšų, kurios reikalingos sudeginto pastato atstatymui, nes vien ūkinio pastato durų ir langų kaina yra didesnė, nei VĮ Registrų centre nurodyta viso sudeginto pastato vertė (tiek rinkos vertė, tiek atkuriamoji vertė). Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina UAB „Varbitas" paskaičiuota sudegusio pastato atstatymo kaina – 23 702,56 Eur.

44Dėl turtinės žalos, padarytos sudegus ūkiniame pastate buvusiems daiktams, dydžio.

45Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje nurodyta, jog ieškovė su sutuoktiniu nusipirkę šią sodybą, visą gyvenimą svajojo joje apsigyventi, todėl pardavę šeimos namą Vilniuje, suvežė į seklyčią daug autentiškų, meistrų rankų darbo ąžuolinių baldų. Sudegus ūkiniam pastatui, buvo sunaikintas ir visas jame buvęs turtas – originalūs, meniški ąžuolo masyvo baldai, senovinė kraičio skrynia ir kiti daiktai. Nuosprendyje teismas pažymėjo, jog civiliniame ieškinyje nebuvo nurodyta, kokie baldai sudegė, ir nebuvo pateikta bent orientacinė panašių baldų vertė. Atsižvelgiant į tai, patikslintame civiliniame ieškinyje pateikta detalizacija kokie baldai ir daiktai buvo sunaikinti gaisro metu, bei UAB „Etno LT" komercinis pasiūlymas su orientacinėmis panašių baldų, daiktų kainomis. (b. l. 42-43) Ieškinyje nurodyta, jog dėl nuteistojo sukelto gaisro sudegė vertingi seklyčioje buvę daiktai: ąžuolo masyvo lova (2 m x 2 m) - 1000 Eur; masyvus ąžuolinis stalas (2 m x 1,5 m) - 700 Eur; masyvūs ąžuoliniai suolai (2,5 m ilgio) - 3 vnt. po 400 Eur (iš viso - 1200 Eur); masyvūs ąžuoliniai suolai (2 m ilgio) - 4 vnt. po 300 Eur (iš viso - 1200 Eur); masyvūs ąžuoliniai suolai (1,5 m ilgio) - 2 vnt. po 200 Eur (iš viso - 400 Eur); antikvarinė kraičio skrynia, apkaustyta metalu, - 1000 Eur; krėslai su odine apdaila - 2 vnt. x 350 Eur (iš viso - 700 Eur). Dėl seklyčioje sudegusio turto buvo padaryta 6 200 Eur žala, kuri priteisiama ieškovei iš atsakovo.

46Dėl turtinės žalos - kurui patirtų išlaidų atlyginimo.

47Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje nurodyta, jog ieškovė patyrė ir iki šiol patiria papildomas išlaidas kurui, t. y. nurodyta, kad 2016-09-22, 2016-09-29 ir 2017-01-09 ieškovei teko vykti iš Vilniaus į Varėną ir atgal, 2016-09-22 ir 2016-09- 29 ieškovė lankėsi policijoje ir gaisrinėje, kur pateikė pareiškimus dėl sunaikinto turto, taip pat sunaikinto turto buvimo vietoje, 2017-01-09 vyko į įvykio vietą ir aprodė UAB „Varbitas" statybos darbų vadovui J. V. sudegusią seklyčią tam, kad jis galėtų parengti lokalinę sudegusios seklyčios padarinių šalinimo ir seklyčios atstatymo sąmatą. Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje nurodyta, jog nors kuro kvitai neišsaugoti, tačiau įvertinus atstumą tarp Vilniaus ir Varėnos (maždaug 100 km) bei tai, jog ikiteisminio tyrimo duomenys pagrindžia ieškovės buvimą Varėnoje 2016-09-22, 2016-09-29 ir 2017-01-09, išlaidos kurui pripažintinos teisėtomis, protingomis ir pagrįstomis. Pažymėtina tai, jog dėl nuteistojo įvykdytos nusikalstamos veikos ieškovei teko ir vėliau dar ne kartą papildomai vykti iš Vilniaus į Varėną ir atgal, 2017-03-21 ieškovė dalyvavo teisiamajame posėdyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017, po nuosprendžio įsiteisėjimo vyko į Varėnos rajono apylinkės teismą papildomai susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga, 2017 m. gegužės ir birželio mėn. dalyvavo tvarkant ir išvežant sudegusio ūkinio pastato liekanas.

48Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principais, ieškovei iš atsakovo priteistina 100 Eur patirtų išlaidų kurui.

49Dėl patirtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti priteisimo.

50Į bylą pateikta 2017-08-02 sąskaita už teisines paslaugas Nr. AB-33/2016/2 (išrašyta 150 Eur sumai) bei jos apmokėjimą 2017-08-04 patvirtinančiu banko sąskaitos išrašu patvirtinama ieškovės patirtos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti.

51Nagrinėjamoje byloje yra patenkinta 99 proc. ieškinio reikalavimų (priteista 30 642,65 Eur turtinė žala vietoje prašomos 30 850,54 Eur), todėl šiuo atveju iš atsakovo ieškovei 148,50 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų.

53CPK 80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog už kiekvieną ieškinį turi būti mokamas nustatyto dydžio žyminis mokestis. Tačiau kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, atleidžiamas nuo žyminio mokesčio (BPK 112 straipsnio 2 dalis). Žyminis mokestis nėra mokamas ir baudžiamojoje byloje paduodant apeliacinius bei kasacinius skundus dėl civilinio ieškinio išsprendimo. Proceso dalyvių padėtis negali būti pabloginama reikalaujant mokėti žyminį mokestį vien tik dėl to, kad baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas iš esmės neišsprendžia baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio, o vadovaudamasis BPK 115 straipsnio 2 dalimi, pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio perduodamas nagrinėti civilinio proceso tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-07 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-103/2014, 2014-04-01 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-157/2014, 2015-05-26 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-317-697/2015). Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, iš atsakovo nepriteisiamas.

54Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 5,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

56Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.

57Priteisti ieškovei L. M., asmens kodas ( - ) iš atsakovo K. B., asmens kodas ( - ) 30 750,54 Eur(trisdešimt tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt eurų penkiasdešimt keturis centus) turtinės žalos atlyginimo, kurią sudaro: 640,09 Eur patirtos išlaidos už sudeginto ūkinio pastato padarinių sutvarkymą/sudeginto pastato atliekų išvežimą; 23 702,56 Eur už sudeginto ūkinio pastato atstatymą; 6200,00 Eur už sudegintame ūkiniame pastate buvusio turto sunaikinimą; 100 Eur kuro išlaidos, o taip pat priteisti 148,50 Eur(vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus penkiasdešimt centų) turėtų bylinėjimosi (advokato pagalbos apmokėjimo) išlaidų.

58Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

59Priteisti iš atsakovo K. B., asmens kodas ( - ) 5,20 Eur bylinėjimosi išlaidų (išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu) valstybės naudai. Šios bylinėjimosi išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina atnešti arba atsiųsti paštu į Varėnos rajono apylinkės teismo raštinę (111 kab.), arba pateikti per EPP sistemą.

60Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė L. M. kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo K. B.... 5. Ieškovė nurodė, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2017-03-21 priėmė... 6. Ieškovė nurodė, jog sunaikintas turtas buvo įgytas jos ir jos sutuoktinio... 7. Ieškovė nurodė, kad baudžiamojoje byloje su civiliniu ieškiniu pateiktoje... 8. Nurodo, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017 pareikštame ieškinyje ji... 9. Ieškovė teigia, kad baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje... 10. Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje nurodyta, jog... 11. (2,5 m ilgio) - 3 vnt. po 400 Eur (iš viso... 12. -... 13. 1200 Eur); masyvūs ąžuoliniai suolai... 14. (2 m ilgio) - 4 vnt. po 300 Eur (iš viso -1200 Eur); masyvūs ąžuoliniai... 15. - 2 vnt.... 16. po 200 Eur (iš viso - 400 Eur); antikvarinė kraičio skrynia, apkaustyta... 17. Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje ieškovė taip pat... 18. Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje ieškovė nurodė, jog... 19. Teismo posėdyje ieškovė pilnai palaikė savo ieškinį jame nurodytais... 20. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 21. Teismo posėdyje atsakovas iš dalies sutiko su ieškiniu, nurodydamas, kad... 22. Teismas... 23. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 24. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo... 25. Varėnos rajono apylinkės teismas 2017-03-21 priėmė apkaltinamąjį... 26. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovė L. M. nurodė, kad dėl atsakovo nusikalstamų... 28. Teismo posėdyje ieškovė paaiškino, kad jai nusikalstama veika padaryta... 29. Baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad K. B. sunaikino svetimą turtą... 30. Į bylą pateiktu 2017-05-04 išduotu paveldėjimo teisės pagal įstatymą... 31. Dėl turtinės žalos, patirtos dėl sudeginto ūkinio pastato atliekų... 32. Baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017 su civiliniu ieškiniu pateiktoje UAB... 33. UAB „Ecoservice projektai" PVM sąskaita – faktūra (serija ir Nr.... 34. Minėti duomenys, t. y. PVM sąskaita – faktūra (serija ir Nr. SPE175717,... 35. Baudžiamojoje byloje Nr. 1-51-308/2017 civiliniame ieškinyje nurodyta, jog... 36. Ieškovės L. M. ieškinys dalyje dėl 100 Eur žalos atlyginimo (už... 37. Dėl turtinės žalos, padarytos sudeginus ūkinį pastatą, dydžio.... 38. Varėnos rajono apylinkės teismo 2017-03-21 nuosprendyje baudžiamojoje byloje... 39. Patikslintame ieškinyje papildomai nurodytos aplinkybės, jog ūkinis pastatas... 40. Kartu su ieškiniu baudžiamojoje byloje pateiktoje UAB „Varbitas"... 41. Teismų praktikoje, sprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą tokio... 42. Iš lokalinės sąmatos matyti, kad išminusavus darbams, susijusiems su... 43. Svarbu pažymėti, jog nuosprendyje nurodyti VI Registru centro duomenys... 44. Dėl turtinės žalos, padarytos sudegus ūkiniame pastate buvusiems daiktams,... 45. Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje nurodyta, jog ieškovė... 46. Dėl turtinės žalos - kurui patirtų išlaidų atlyginimo.... 47. Baudžiamojoje byloje pateiktame civiliniame ieškinyje nurodyta, jog ieškovė... 48. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo... 49. Dėl patirtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti priteisimo.... 50. Į bylą pateikta 2017-08-02 sąskaita už teisines paslaugas Nr. AB-33/2016/2... 51. Nagrinėjamoje byloje yra patenkinta 99 proc. ieškinio reikalavimų (priteista... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 53. CPK 80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog už kiekvieną ieškinį turi būti... 54. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybės naudai... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 56. Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.... 57. Priteisti ieškovei L. M., asmens kodas ( - ) iš atsakovo K. B., asmens kodas... 58. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 59. Priteisti iš atsakovo K. B., asmens kodas ( - ) 5,20 Eur bylinėjimosi... 60. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...