Byla e2-3469-571/2016
Dėl negrąžinto kredito, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui M. S. dėl negrąžinto kredito, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 43,44 Eur negrąžinto kredito, 28,06 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai – ieškinio kopija su priedais ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką – 2016-06-13 įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.). Terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti baigėsi 2016-06-27. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašymo pratęsti terminą nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovo naudojant nuotolinio ryšio priemones 2012-06-23 sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. SP68556, kurios pagrindu ieškovė atsakovui suteikė 43,44 Eur kreditą 25 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo laiku kreditą grąžinti. Atsakovas tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, ieškovei kredito savalaikiai nemokėjo. Atsakovas ieškovei liko skolingas 43,44 Eur kredito. Ieškovė paskaičiavo 28,06 Eur dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2012-07-19 iki 2016-01-31 (1292 d.). Byloje duomenų apie tai, kad skola būtų sumokėta, nėra.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina teismui pateikti rašytiniai įrodymai – ieškinys (b.l.2-3), mokėjimo nurodymas apie sumokėtą žyminį mokestį, Vartojimo kredito sutartis ir jos priedai (b.l.4-14).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str., 6.245 str. 3 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Paskolos gavėjo pareiga grąžinti paskolą sutartyje numatytais terminais. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti, iš atsakovo ieškovei priteistina 43,44 Eur negrąžintas kreditas.

10CK 6.71 straipsnyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

11Ieškovė reikalauja priteisti 28,06 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2012-07-19 iki 2016-01-31 (1292 d.) už savalaikiai negrąžintą kreditą, taikydama 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (kredito sutarties 8.3 punktas). Viena vertus, numatytas delspinigių dydis visiškai atitinka Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą maksimalų delspinigių dydį. Kita vertus, įstatymo reikalavimus atitinkančio dydžio delspinigius ieškovė skaičiavo pernelyg ilgai – 1292 dienas. Būdama profesionali kreditavimo rinkos dalyvė, bet tiek ilgai nesikreipdama į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, ieškovė elgėsi neapdairiai ir neprotingai. Ginti savo teises ieškovė turėjo atsižvelgdama į CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. Kadangi šį terminą ieškovė ignoravo, akivaizdu, kad kaip kreditorius jis tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti, todėl yra CK 6.259 str. 2 d. numatytas pagrindas mažinti skolininko civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.258 str. 3 d. teismas gali mažinti neprotingai dideles netesybas, t.y. tiek jų dydį, tiek galutinę sumą, nepriklausomai nuo to, ar ši suma neprotingai didelė dėl taikyto netesybų dydžio ar dėl to, kad netesybos buvo skaičiuojamos pernelyg ilgai. Teismas, įvertindamas suteikto kredito sumą ir piniginės prievolės nevykdymo trukmę bei atlikus paskaičiavimą, sprendžia, kad tinkami ir protingi yra 3,91 Eur dydžio delspinigiai (43,44 x 0,05 proc. x 180 d.), kurie užtikrins prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Kita ieškovės reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

12Sutinkamai su CK 6.874 str. 1 d., jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šioje byloje ieškovė patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovės sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovei iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas žyminis mokestis.

14Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti dalinai.

17Priteisti iš atsakovo M. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 ct) negrąžinto kredito, 3,91 Eur (tris eurus 91 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-06-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232, Vilnius, Žemaitės g. 21, a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1 d. – 4 d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

20Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai