Byla 2A-849-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės, kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (pranešėjas), Danutės Kutrienės, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant pareiškėjų UAB „Vilnita“ atstovui adv. I.Dargužui, suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės atstovei Ž.Danilčikaitei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-17 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1243-78/2009 pagal pareiškėjų UAB „Vilnita“, A. Š. IĮ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, kurios teisių perėmėja šioje byloje yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4pareiškėjai UAB „Vilnita“ ir A. Š. IĮ prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas UAB „Vilnita“ nuosavybės teise valdo visas patalpas, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pastato, kuriame yra nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. 1094-0243-3036, 4F2p. Juridinis faktas nustatytinas siekiant įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą (I t.,b.l.179-184).

5Nurodė, kad pareiškėjas UAB „Vilnita“ 2005-09-16 pirkimo – pardavimo sutartimi įgijo 12286/18644 dalis 186,44 kv.m. nekilnojamojo daikto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau –Patalpa Nr. 1), pastato, kuriame yra nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. ( - ), 4F2p. Abu pareiškėjai 2005 m. pirkimo – pardavimo sandoriais įgijo 201,20 kv.m. nekilnojamąjį daiktą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau vadinama Patalpa Nr. 2), pastato, kuriame yra nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. ( - )4F2p. Abi patalpos yra tame pačiame dviejų aukštų pastate ir sudaro atitinkamai pirmą bei antrą pastato aukštus. Kitų registruotų minėtų patalpų savininkų nėra. Pareiškėjai, siekdami bendrąja daline nuosavybe valdyti vieną nekilnojamojo turto objektą, sujungė abi patalpas. Buvo atlikti naujai suformuotų patalpų kadastriniai matavimai, 2007-03-26 aktu Nr. (101)11.4-720 patalpos pripažintos tinkamomis naudoti. Naujai suformuotos 388,58 kv.m. ploto patalpos buvo įregistruotos NTR. Formuojant naujas patalpas pareiškėjai neatliko jokių statybos darbų, nekeitė pastato konstrukcijų. VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialas 2007-08-02 sprendimu atsisakė tenkinti jų prašymą įregistruoti jų nuosavybės teises į naujai suformuotą daiktą, nurodydamas, kad prie naujai suformuoto nekilnojamojo daikto buvo prijungtos 6358/18644 Patalpos Nr. 1 dalys, tačiau pareiškėjai nepateikė dokumentų, patvirtinančių jų nuosavybės teises į minėtas Patalpos Nr. 1 dalis. Teritorinio registratoriaus sprendimą pareiškėjai apskundė VĮ „Registrų centro“ centriniam padaliniui. Centrinio padalinio Ginčų nagrinėjimo komisija 2007-08-20 sprendimu „Dėl Teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. 323 skundą atmetė ir paliko galioti Teritorinio registratoriaus sprendimą. Pareiškėjas UAB „Vilnita“ neturi dokumentų, patvirtinančių jo nuosavybės teises, nes Patalpos Nr. 1 6358/18644 dalys yra bendro naudojimo patalpos, nuosavybės teisės į jas neįregistruotos. Patalpa Nr. 1 buvo daugiabučio namo, esančio ( - ), priklausinys. Jame esančias patalpas namo gyventojai naudojo kaip sandėliukus, kuriuos įgijo privatizavus butus. Namo gyventojams priklausė 122,86 kv.m., likusi 63,58 kv.m. patalpos dalis negalėjo būti niekam perleista, nes buvo bendro naudojimo patalpomis, kurių nuosavybės teisės priklausė visiems buvusiems sandėliukų savininkams. Bendro naudojimo patalpos negalėjo būti atskiru pirkimo – pardavimo sandorio objektu, todėl UAB „Vilnita“ jas įgijo sudarydamas pirkimo – pardavimo sandorius su buvusiais sandėliukų savininkais, t.y. įgijo nuosavybės teises į visas Patalpos Nr. 1 dalis.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į pareiškėjų pareiškimą su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjai neturi dokumentų, patvirtinančių, kad sandėliukų savininkai jiems priklausančias bendrojo naudojimo patalpos dalis perleido pareiškėjams(II t. b.l. 8-11).

7Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas atsiliepime į pareiškėjų pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nurodė, kad nėra suinteresuotas bylos baigtimi, todėl prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra(II t. b.l. 53-54).

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškėjų pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo prašė pareiškėjų pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra (II t. b.l. 56-57).

9Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija teismo nustatytu terminu ir tvarka atsiliepimo į pareiškėjų pareiškimą nepateikė.

10Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu pareiškėjų pareiškimą patenkino visiškai; nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas UAB „Vilnita“, nuosavybės teise valdo visas patalpas, esančias ( - ), unikalus Nr. ( - ), pastato, kuriame yra nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. ( - ), 4F2p (II t., b.l.100-103).

11Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2005-09-16 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. JS-5648 pareiškėjas UAB „Vilnita“ įgijo 186,44 kv.m. ploto negyvenamąsias patalpas – pagalbines patalpas, esančias ( - ) unikalus Nr. ( - ) (pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ( - ), 4F2p). 2005-07-28 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 6358 pareiškėjas UAB „Vilnita“ įgijo 19141/20120 dalis patalpos – sandėlio, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ) (pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ( - ), 4F2p). Pareiškėjas A. Š. IĮ 2005-09-05 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. RJ-6202 įgijo 979/20120 dalis patalpos – sandėlio, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ) (pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ( - ), 4F2p). Abi patalpos yra tame pačiame pastate ir sudaro pastato pirmą bei antrą aukštus. Pareiškėjai abi patalpas sujungė į vieną, buvo atlikti naujai suformuotos patalpos kadastriniai matavimai. VAVA teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-03-26 Pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)11.4-720 naujai suformuotos patalpos pripažintos tinkamomis naudoti ir įregistruotos NTR kaip vienas nekilnojamojo turto objektas – sandėliavimo patalpos, unikalus Nr. ( - ). Teismas nustatė, kad pareiškėjai neturi dokumentų, patvirtinančių jų nuosavybės teises į 6358/18644 dalis nekilnojamojo daikto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (Patalpa Nr. 1). Nuosavybės teisės į 6358/18644 dalis Patalpos Nr. 1 neįregistruotos. Aplinkybę, kad 6358/18644 dalis Patalpos Nr. 1 yra bendrojo naudojimo patalpos, patvirtina Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, registro Nr. 474/722118. Iš šioje byloje esančio pastato ( - ), pirmo aukšto plano matyti, kad patalpa, plane pažymėta 1-40/63.84, yra koridorius, iš kurio patenkama į kitas pirmame aukšte esančias patalpas – sandėliukus (VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo Nekilnojamojo turo kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 13/7651). Teismas palyginęs Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje esančius pirmo aukšto 2004-05-13 ir 2007-03-26 planus nustatė, kad pareiškėjai statybos, rekonstrukcijos ar kitų patalpų pertvarkymo darbų neatliko. Teismas nustatė, kad ginčo patalpos niekam nuosavybės ar valdymo teise nepriklauso (VĮ Valstybės turto fondo 2005-09-26 pažyma dėl patalpų valdymo Nr. (34)-31-2897, 2008-02-19 pažyma dėl patalpų valdymo Nr. (34)3R-472, Vilniaus miesto savivaldybės Ekonomikos departamento Turto valdymo ir privatizavimo skyriaus 2005-09-30 pažyma dėl negyvenamųjų patalpų ( - ) Nr. A51-12243-(5.1-EKD-5), 2008-02-22 raštas dėl informacijos suteikimo Nr. A51-4389-(3.1-ŪK1)). Teismas vadovaudamasis LR CK 4.82 str. 1 d., 2 d., 5 d. sprendė, kad bendrojo naudojimo patalpos negali būti atskiru pirkimo – pardavimo ar kitokio sandorio objektu, nes tokios patalpos, proporcingos jų dalys, yra perleidžiamos kartu su pagrindiniu daiktu (butu, sandėliuku, rūsiu ar kitokia patalpa). Teismas konstatavo, jog pastatas, esantis ( - ),buvo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), priklausinys, kuriame buvo daugiabučio namo gyventojų sandėliukai, ir kuriuos namo gyventojai įgijo privatizavus butus daugiabučiame name. Gyvenamajame name, kurio priklausinys buvo sandėliukai, yra 8 butai. Buto Nr. 1 savininkei A. B. privatizuojant butą pagalbinės patalpos – sandėliukas priskirtas nebuvo. Ji privatizavo butą tik su rūsiu (žymuo R), todėl nepretenduoja į sandėliuką bei bendrojo naudojimo patalpas. Butų Nr. 2, 3 ir 5 savininkai (VšĮ „American English School“, E. Z., Vilniaus m. savivaldybė) raštiškai patvirtino, kad teisių ir pretenzijų į sandėliukus bei bendrojo naudojimo patalpas neturi. Butų Nr. 4, 6 ir 8 savininkai 2005-09-16 pirkimo – pardavimo sutartimi savo pagalbines patalpas – sandėliukus pardavė UAB „Vilnita“. Butas Nr. 7 priklausė Vilniaus miesto savivaldybei, kuri nuosavybės teisų į sandėliukus neturėjo. Teismas nustatė, kad šiuo metu minėtas butas priklauso L. M.. Teismas konstatavo, jog Vilniaus miesto savivaldybė neturėjo teisių į sandėliukus, ji jų negalėjo perleisti naujai buto savininkei. Teismas nurodė, kad buvę sandėliukų, esančių pastato ( - ), pirmame aukšte savininkai, parduodami UAB „Vilnita“ jiems priklausančius sandėliukus, negalėjo išskirti jiems proporcingai priklausančių bendro naudojimo patalpų ir jų perleisti UAB „Vilnita“.

12Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu (II t. b.l. 114-117) prašė skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą –pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, jog teismas netinkamai vertino įrodymus. Pareiškėjai nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog iki sujungimo visa pagalbinė patalpa priklausė pareiškėjams nuosavybės teise bei nenurodė priežasčių, dėl kurių jie negali kitokia, nei teismo, tvarka gauti dokumentų patvirtinančių jų nuosavybės teisę į patalpas, esančias ( - ), kuriame yra nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. ( - ), 4F2p; nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178, 444, 445 str.). Mano, kad teismas neatsižvelgė į LAT plenumo 1993-11-26 nutarimo Nr. 2 „Dėl teisminės praktikos turinčių juridinę reikšmę faktų nustatymo bylose“ 13 p., nes pareiškėjai nepateikė dokumentų, kurie patvirtintų pareiškėjos UAB „Vilnita“ nuosavybės teises į patalpos 6358/18644 dalis, gi šių patalpų plotas, į kurį nėra įregistruotos nuosavybės teisės, yra bendrojo naudojimo patalpos. Pabrėžia, kad pagal LAT 2002-02-08 konsultaciją „Dėl galimybės teismine tvarka nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl pastatų valdymo nuosavybės teise, nesant patalpų teisinės registracijos“ asmuo, teisėtai įgijęs patalpą, šią patalpą ir nuosavybės teisę į ją turi įregistruoti administracine tvarka. VĮ „Registrų centras“ atsisakė įregistruoti pareiškėjų nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), nes pareiškėjų pateikti dokumentai nepatvirtina nuosavybės teisių įgijimo į visą naujai suformuotą nekilnojamąjį daiktą. Pastatas, esantis ( - ), buvo daugiabučio gyvenamojo namo, Naugarduko g. 4, Vilniuje, priklausinys, kuriame buvo daugiabučio namo gyventojų sandėliukai. Tačiau namo, buto ar kitos patalpos savininkas neturi teisės perduoti bendrosios dalinės nuosavybės, atlikti kitų veiksmų, dėl kurių ta dalis perduodama atskirai nuo nuosavybės teisės į butą ar kitą patalpą, išskyrus atvejus, kai perduodama bendrąja daline nuosavybe esančio daikto, kuris gali būti ar, jį pertvarkius galės būti naudojamas kaip atskiras daiktas ir toks jo naudojimas netrukdys naudoti butų ar kitų patalpų pagal paskirtį, dalis. Teigia, kad bendrojo naudojimo patalpos negali būti atskiru pirkimo – pardavimo ar kitokio sandorio objektu.

13Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t. b.l. 123-124) prašo nagrinėti bylą teismo nuožiūra.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai UAB „Vilnita“ ir A. Š. IĮ (II t. b.l. 127-132) prašo atmesti apeliacinį skundą, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismui nustačius, jog pareiškėjai nuosavybės teise valdo visas patalpa, esančias ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau – Patalpa Nr. 1), šis teismo sprendimas būtų pagrindas įregistruoti pareiškėjų nuosavybės teises į naujai suformuotą nekilnojamąjį daiktą pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. 2 p. Pabrėžia, kad pareiškėjai neturi nuosavybės teises į likusią patalpos dalį patvirtinančių dokumentų, dėl to kreipėsi į teismą prašydami pripažinti, jog jie, sudarę pirkimo-pardavimo sandorius, įgijo nuosavybės teises ir į likusias 6358/18644 dalis Patalpos Nr. 1, kaip bendrojo naudojimo patalpas. Iš visų butų savininkų supirkus sandėliukus, nebuvo įmanoma įregistruoti Patalpos Nr. 1 dalies 6358/18644 dalies, nes nei pareiškėjai, nei prieš tai buvę sandėliukų savininkai pirkimo sutartyse negalėjo nurodyti, jog perleidžia atitinkamą dalį bendrojo naudojimo patalpų, nes šios priklauso visiems sandėliukų savininkams, ir, išskyrus CK nustatytas išimtis, negali būti sandorio objektu. Apelianto minimoje LAT 2002-02-08 konsultacijoje yra kalbama apie teisėtai pastatytą statinį ir jo teisinę registraciją, o ne apie dalį pastato, kuri yra bendrojo naudojimosi patalpos, todėl nereikėtų šia konsultacija vadovautis. Tiek Patalpa Nr. 1, tiek nekilnojamasis daiktas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau – Patalpa Nr. 2), yra tame pačiame dviejų aukštų pastate ir sudaro pirmąjį ir antrąjį pastato aukštus; pareiškėjai bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo visą antrąjį pastato aukštą, o pareiškėjas UAB „Vilnita“ –12286/18644 dalis pirmojo aukšto patalpų, kitų registruotų savininkų į patalpas nėra. Nurodo, kad pareiškėjai, siekdami bendrąja daline nuosavybe valdyti vieną nekilnojamojo turto objektą, sujungė Patalpas Nr. 1 ir Nr. 2. Pažymi, kad pareiškėjai, suformuodami naują daiktą, faktiškai neatliko statybos darbų, nekeitė pastato konstrukcijų ar patalpų, o tik įvykdė formalius teisės aktų reikalavimus, t.y. sutvarkė ir gavo visus būtinus dokumentus, reikalingus naujam daiktui suformuoti ir įregistruoti. Teigia, jog Patalpa Nr. 1 niekam nuosavybės ar valdymo teise nepriklauso; NTR nėra įregistruotų minėtųjų patalpų savininkų ir valdytojų. Daro išvadą, jog nesant kitų Patalpos Nr. 1 savininkų, pareiškėjams nuosavybės teise perėjo ir bendrojo naudojimo patalpos, t.y. Patalpos Nr. 1 6358/18644 dalys. Tai, kad bendrojo naudojimo patalpos nėra įregistruotos pareiškėjų vardu, nepaneigia to fakto, jog visa Patalpa Nr. 1 nuosavybės teise priklauso pareiškėjams. Be to, apeliantas neginčija fakto, jog Patalpos Nr. 1 6358/18644 dalys yra bendrojo naudojimo patalpos. Vadovaujasi CK 4.82 str. 1 ir 5 d. ir teigia, kad buvę butų savininkai, kurie anksčiau pirkimo-pardavimo sutartimis perleido nuosavybės teise priklausiusius sandėliukus, kartu perleido ir bendrojo naudojimo patalpas, nes jos priklauso proporcingai turimai nuosavybei.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

17Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

18Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

19Bylos medžiaga nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu patenkino pareiškėjų UAB „Vilnita“ ir A. Š. IĮ pareiškimą ir nuosavybės įregistravimo tikslu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjas UAB „Vilnita“ nuosavybės teise valdo visas patalpas, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pastato, kuriame yra nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. ( - ), 4F2p. Tačiau su tokiu teismo sprendimu nesutinka suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė, kuri apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir pareiškimą atmesti.

20Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti ir atmestini, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas.

21Pažymėtina, kad pagal CPK 444 str. 1 d. teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga ir šių faktų negalima patvirtinti esamais dokumentais(CPK 445str.). Toks įstatyminis reglamentavimas reiškia, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę neturi juridinės reikšmės.

22Šioje byloje pareiškėjai administracine tvarka negali įregistruoti nuosavybės teisių į dalį pagalbinių (bendro naudojimo) patalpų (b.l.9-13,17-18 t.1). Tai rodo, kad nustačius prašoma faktą jis sukels teisines pasekmes, nes jo pagrindu galės būti įregistruotos daiktinės teisės į visą naujai suformuotą nekilnojamojo turto objektą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. 2 p.).

23Byloje yra nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - )pastate, unikalus Nr. ( - ), indeksas 4F2p, kurių 12286/18644dalis UAB“Vilnita“ įgijo 2005-09-16 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. JS-5648, o 2005-07-28 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 6358 įgijo 19141/20120 dalis patalpos – sandėlio, unikalus Nr. ( - ) (pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ( - ), 4F2p). Pareiškėjas A. Š. IĮ 2005-09-05 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. RJ-6202 įgijo 979/20120 dalis patalpos – sandėlio, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ) (pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ( - ), 4F2p). Iš Nekilnojamojo turto bylos matyti, kad abi patalpos yra tame pačiame pastate ir sudaro pastato pirmą bei antrą aukštus. Pareiškėjai patalpas sujungė į vieną objektą, atliko jo kadastrinius matavimus, o VAVA teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2007-03-26 Pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)11.4-720 naujai suformuotas patalpas pripažino tinkamomis naudoti. Šios patalpos yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre kaip vienas nekilnojamojo turto objektas – sandėliavimo patalpos, unikalus Nr. ( - ).

24Teismas nustatė, kad pareiškėjai ir niekas kitas neturi dokumentų, patvirtinančių jų nuosavybės teises į 6358/18644 dalis nekilnojamojo daikto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (Patalpa Nr. 1). Iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos Nr.13/7651, registro Nr. 44/722118 (b.l.189-197, t.1) teismas nustatė, kad pastato ( - )6358/18644 dalis atitinka patalpą Nr. 1, kuri yra bendrojo naudojimo koridorius, pažymėtas pirmo aukšto plane 1-40/63.84kv.m., nes iš jo patenkama į kitas pirmame aukšte esančias patalpas – sandėliukus. Be to, yra nustatyta, kad pareiškėjai neatliko jokių statybos, rekonstrukcijos ar kitų patalpų pertvarkymo darbų, o ginčo patalpos niekam nuosavybės ar valdymo teise nepriklauso ir niekas kitas į jas nepretenduoja, kadangi atskirai jomis naudotis negalima. Teismas taip pat nustatė, kad pastatas, kuriame yra ginčo patalpos buvo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), priklausinys, kuriame daugiabučio namo gyventojų turėjo sandėliukus, kuriuos privatizavo kartu su butais ir dėl šios aplinkybės ginčo nėra. Todėl yra pagrįsta teismo išvada, kad sandėliukų ( - )savininkai, parduodami juos UAB „Vilnita“, faktiškai perleido ir bendro naudojimo patalpas, kurios atskirai išskirtos nebuvo. Dėl šios priežasties buvę sandėliukų savininkai pirkimo - pardavimo sutartyse negalėjo nurodyti, jog perleidžia atitinkamą dalį bendrojo naudojimo patalpų, nes jos priklausė visiems sandėliukų savininkams. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai LR CK 4.82 str. 1 d., 2 d., 5 d. pagrindu padarė išvadą, jog bendrojo naudojimo patalpos negali būti atskiru pirkimo – pardavimo ar kitokio sandorio objektu, kadangi jos yra perleidžiamos kartu su pagrindiniu daiktu (butu, sandėliuku, rūsiu ar kitokia patalpa). Tai rodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pagrįstai nustatė prašomą faktą, nes kitu būdu pareiškėjai negali įrodyti ir įregistruoti nuosavybės teisių į dalį patalpų, kurios buvo skirtos buvusių sandėliukų savininkams bendram naudojimui, o apelianto argumentai atmestini, nes nei jis pats, nei kiti asmenys negali pretenduoti į koridorių, iš kurio patenkama tik į pareiškėjams nuosavybės teise priklausančias patalpas.

25Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

26Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326str.1d.1p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-17 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1243-78/2009 palikti nepakeistą.

29Priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės 18,35Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. pareiškėjai UAB „Vilnita“ ir A. Š. IĮ prašė teismo nustatyti... 5. Nurodė, kad pareiškėjas UAB „Vilnita“ 2005-09-16 pirkimo – pardavimo... 6. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į pareiškėjų... 7. Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas atsiliepime... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į... 9. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija teismo... 10. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu... 11. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2005-09-16 pirkimo – pardavimo... 12. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniu skundu (II t.... 13. Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t. b.l.... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai UAB „Vilnita“ ir A. Š.... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 18. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu... 20. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai... 21. Pažymėtina, kad pagal CPK 444 str. 1 d. teismas nustato faktus, nuo kurių... 22. Šioje byloje pareiškėjai administracine tvarka negali įregistruoti... 23. Byloje yra nustatyta, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso... 24. Teismas nustatė, kad pareiškėjai ir niekas kitas neturi dokumentų,... 25. Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam bylos... 26. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-12-17 sprendimą civilinėje byloje... 29. Priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės 18,35Lt valstybei procesinių...