Byla A-375-556/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo COFCO International Netherlands B. V. (buvusios „Nidera B. V.“) prašymus dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracines bylas Nr. A-375-556/2018 ir Nr. A-820-442/2015 pagal pareiškėjo „Nidera B. V.“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas „Nidera B. V.“ (dabar – COFCO International Netherlands B. V.) (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2013 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 69-131; 2) pakeisti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Vilniaus AVMI) 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) Nr. 258856, nurodant pareiškėjui grąžinti 3 864 706,66 Lt palūkanų sumą (skunde ir patikslintame skunde nurodė, kad likusi mokėtina suma sudaro 3 649 804,39 Lt). Pareiškėjas taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

93.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-820-442/2015 pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

114.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 26 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, panaikino Inspekcijos 2013 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 69-131 ir Vilniaus AVMI 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. 258856 ir įpareigojo Vilniaus AVMI apskaičiuoti pareiškėjui „Nidera B. V.“ palūkanas už laikotarpį nuo 2009 m. vasario 17 d. iki 2010 m. gruodžio 22 d. nuo laiku negrąžintos 11 743 259 Lt PVM permokos sumos ir priimti sprendimą dėl apskaičiuotų palūkanų grąžinimo.

135.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-375-556/2018 atsakovo Inspekcijos apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 26 d. sprendimą paliko nepakeistą.

15II.

166.

17Pareiškėjas COFCO International Netherlands B. V. (buvusi „Nidera B. V.“) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. rugsėjo 12 d. pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 41 167,80 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-375-556/2018.

187.

19Pareiškėjo teigimu, jo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra tiesiogiai susijusios su administracine byla, pagrįstos ir realiai patirtos, pareiškėjas yra visiškai už jas atsiskaitęs. Pareiškėjas prašyme pateikia paaiškinimus dėl pridedamų sąskaitų bei detalizaciją dėl išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu tiek Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – ir ESTT). Pareiškėjas pažymi, kad apskaičiuojant jo patirtas išlaidas, susijusias su procesu ESTT, turėtų būti vadovaujamasi Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.20 punktu.

208.

21Atsakovas Inspekcija atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo teismo nepriteisti pareiškėjui 41 167,80 Eur išlaidų už uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Ernst & Young Baltic“ suteiktas paslaugas arba priteisti pareiškėjui ne daugiau kaip 5 939,97 Eur (955,63 + 302,76 + 1 003,74 + 1 003,74 + 2 674,1) teismo išlaidų.

229.

23Atsakovas nurodo, kad su pareiškėjo prašymo 1 dalyje (pagal UAB „Ernst & Young Baltic“ 2016 m. gegužės 30 d. sąskaitą EYB Nr. 000620280) nurodytomis prašomomis priteisti sumomis jis sutinka tik iš dalies. Atsakovo vertinimu, pareiškėjui turėtų būti priteista: už atsiliepimą į apeliacinį skundą – maksimaliai 955,63 Eur, už papildomų paaiškinimų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikimą – maksimaliai 302,76 Eur, kitų sumų prašo visiškai nepriteisti.

2410.

25Atsakovo nuomone, pagal pareiškėjo prašymo 2 ir 3 dalis (pagal UAB „Ernst & Young Baltic“ 2017 m. sausio 3 d. sąskaitą EYB Nr. 000622586 bei 2017 m. rugpjūčio 4 d. sąskaitą EYB Nr. 000625278), t. y. dėl UAB „Ernst & Young Baltic“ teiktų paslaugų bylos nagrinėjimo ESTT metu, gali būti priteistinos tokio dydžio teismo išlaidos, kaip patirtos nagrinėjant mokestinį ginčą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Tokiu atveju nėra pagrindo taikyti Rekomendacijų 8.20 punkto nuostatų ir taikytinos kitos Rekomendacijų nuostatos, kiek įmanoma atitinkančios teiktų paslaugų pobūdį.

2611.

27Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. rugsėjo 12 d. taip pat gautas pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovo 3 024,30 Eur atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-820-442/2015.

2812.

29Pareiškėjas prašyme nurodo tokius pačius motyvus, kaip ir prašyme priteisti 41 167,80 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-375-556/2018. Pareiškėjas nurodo suteiktų paslaugų apimtį ir detalizaciją, teigdamas, kad jam buvo suteiktos paslaugos pagal sąskaitą EYB Nr. 000615396 už 1 975,50 Eur nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme, o 1 048,80 Eur pagal sąskaitą BLSLT Nr. 013298 buvo sumokėta už paslaugas rengiant apeliacinį skundą ir analizuojant ESTT praktiką.

3013.

31Atsakovas Inspekcija atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodo, kad su prašymu iš dalies nesutinka, prašydamas teismo priteisti pareiškėjui ne daugiau kaip 830,97 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-820-442/2015.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33III.

3414.

35Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo prašymo priteisti 41 167,80 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su administracinės bylos Nr. A-375-556/2018 nagrinėjimu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir ESTT, bei dėl pareiškėjo prašymo priteisti 3 024,30 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su administracinės bylos Nr. A-820-442/2015 nagrinėjimu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

3615.

37Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. spalio 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-820-442/2015 perdavė pareiškėjo „Nidera B. V.“ prašymą priteisti 3 024,30 Eur atstovavimo išlaidų administracinėje byloje Nr. A-820-442/2015 nagrinėti administracinę bylą Nr. A-375-556/2018 nagrinėjančiai teisėjų kolegijai. Teismas konstatavo, kad byla išnagrinėta ir galutinis procesinis sprendimas joje priimtas priėmus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartį, taigi būtent po minėtos nutarties priėmimo pareiškėjas administracinėje byloje Nr. A-375-556/2018 turėjo pateikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

3816.

39Primintina, kad ši byla apeliacine tvarka buvo nagrinėta vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) (toliau – ir ABTĮ) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. birželio 30 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas taip pat sprendžiamas vadovaujantis ABTĮ normomis, galiojusiomis iki 2016 m. birželio 30 d.

4017.

41Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu – proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). CPK 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

4218.

43Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 20 d.) 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.

4419.

45Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7 punkte nurodyta, jog rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes.

4620.

47Nustatyta, jog galutine nutartimi 2018 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsakovo Inspekcijos apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 26 d. sprendimą paliko nepakeistą, t. y. galutinis teismo sprendimas priimtas pareiškėjo naudai ir jis turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4821.

49Pareiškėją nagrinėjant administracines bylas Nr. A-375-556/2018 ir Nr. A-820-442/2015 atstovavo advokatų kontora TGS Baltic ir UAB „Ernst & Young Baltic“. Pareiškėjas pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog prašomas priteisti išlaidų sumas sumokėjo, t. y. realiai patyrė išlaidas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sistemiškai aiškindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, yra konstatavęs, kad pagal ABTĮ 49 straipsnį, atstovais teisme gali būti ne tik advokatai ir advokatų padėjėjai. Administracinių bylų teisenos įstatymas leidžia procesiniams atstovavimo santykiams atsirasti ne tik tarp advokatų (jų padėjėjų) ir proceso šalių, bet ir tarp kitų asmenų bei proceso šalių. Taigi ABTĮ 44 straipsnio 6 dalies pirmo sakinio požiūriu, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti jai tokias atstovavimo išlaidas, kurias ji patyrė ne tik advokato ar advokato padėjėjo, bet ir kitų asmenų, kurie teisėtai atstovavo proceso šaliai, teisinėms paslaugoms apmokėti. Sprendžiant pastarųjų išlaidų atlyginimo klausimą, galima atsižvelgti į Rekomendacijų nustatytus maksimalius užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžius (ABTĮ 4 str. 6 d., 44 str. 6 d.) (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-31/2012, 2016 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-328-602/2016).

5022.

51Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad ta aplinkybė, jog pareiškėjui teisines paslaugas nagrinėjant administracinę bylą apeliacinės instancijos teisme faktiškai suteikė ne advokatas ar advokato padėjėjas, neužkerta kelio pareiškėjui, remiantis ABTĮ 44 straipsnio nuostatomis, reikalauti, kad bylą pralaimėjusi šalis (šiuo atveju – atsakovas) atlygintų pareiškėjui jo patirtas atstovavimo išlaidas.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-820-442/2015 apeliacinės instancijos teisme

5323.

54Bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-820-442/2015 Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, sudaro: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimo analizė – 135 Eur; susitikimas su kliento advokatais dėl tolesnių skundimo galimybių – 96 Eur; apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimo rengimas – 1 814 Eur ir 795 Eur; pagrindinių apeliacinio skundo argumentų vertimas į anglų kalbą – 150 Eur; apeliacinio skundo santraukos rengimas – 253,80 Eur.

5524.

56Nors pareiškėjas pirmosios instancijos teismo sprendimo analizę, susitikimą su klientais ir apeliacinio skundo santraukos rengimą išskyrė kaip savarankiškus teisinius veiksmus, teisėjų kolegijos vertinimu, šie veiksmai yra sudėtinė apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimo (pateiktas 2014 m. spalio 6 d.) rengimo dalis. Pagrindinių apeliacinio skundo argumentų vertimas į anglų kalbą buvo skirtas derinti su klientu poziciją dėl apeliacinio skundo, todėl tai taip pat laikytina sudėtine apeliacinio skundo rengimo dalimi.

5725.

58Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 20 d.) 8.10 punktą (skundą pirmosios instancijos teismui ir apeliacinį skundą pasirašė tas pats asmuo – advokatė Iraida Žogaitė) už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, maksimali galima priteisti suma – 599,51 Eur (1 035 Lt (apeliacinio skundo pateikimo metu galiojusi minimali mėnesinė alga) * 2 = 2 070 Lt (599,51 Eur), prašoma priteisti 3 024,30 Eur suma (suma sumažinta pritaikius 10 proc. nuolaidą UAB „Ernst & Young Baltic“ suteiktoms paslaugoms) viršija nustatytą maksimalią sumą, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, teisinga ir protinga už apeliacinio skundo parengimą administracinėje byloje Nr. A-820-442/2015 priteisti pareiškėjui iš atsakovo maksimalią Rekomendacijose numatytą sumą, t. y. 599,51 Eur.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-375-556/2018 apeliacinės instancijos teisme ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

6026.

61Pareiškėjo prašyme dėl administracinės bylos Nr. A-375-556/2018 nurodyta bylinėjimosi išlaidų detalizacija patvirtina, jog pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovo 5 023,80 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, ir 36 144 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

6227.

63Bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, sudaro: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 26 d. sprendimo analizė ir tolesnių galimybių jį skųsti nustatymas, bendravimas su kliento advokatais – 235 Eur; atsiliepimo į VMI pateiktą apeliacinį skundą parengimas – 2 649,5 Eur; dalyvavimas teismo posėdyje – 1 185 Eur; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutarties analizė, korespondencija su klientu dėl įrodymų surinkimo, duomenų analizė – 235 Eur; papildomų paaiškinimų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui rengimas – 640 Eur; galimybių sudaryti taikos sutartį analizė – 470 Eur; pagrindinių atsiliepime į apeliacinį skundą naudojamų argumentų vertimas į anglų kalbą – 85 Eur; pagrindinių argumentų, pateiktų papildomame paaiškinime, vertimas į anglų kalbą – 85 Eur; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutarties dalies vertimas į anglų kalbą ir jos išsiuntimas susipažinti – 255 Eur.

6428.

65Nors pareiškėjas pirmosios instancijos teismo sprendimo analizę ir bendravimą su kliento advokatais išskyrė kaip savarankiškus teisinius veiksmus, teisėjų kolegijos vertinimu, šie veiksmai yra sudėtinė atsiliepimo į atsakovo VMI apeliacinį skundą (pateiktas 2016 m. vasario 25 d.) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 26 d. sprendimo rengimo dalis. Pagrindinių atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentų vertimas į anglų kalbą buvo skirtas derinti su klientu poziciją dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą, todėl tai taip pat laikytina sudėtine atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimo dalimi.

6629.

67Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą maksimali priteistina suma – 955,63 Eur (735,1 Eur (užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) * 1,3 = 955,63 Eur), prašoma priteisti 2 969,5 Eur suma (suma dar buvo sumažinta pritaikius 10 proc. nuolaidą UAB „Ernst & Young Baltic“ suteiktoms paslaugoms) viršija nustatytą maksimalią sumą, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, teisinga ir protinga už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą administracinėje byloje Nr. A-375-556/2018 priteisti pareiškėjui iš atsakovo maksimalią Rekomendacijose numatytą sumą, t. y. 955,63 Eur.

6830.

69Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartimi ginčo šalys įpareigotos pateikti teismui papildomus paaiškinimus ir joms pasiūlyta pateikti pozicijas dėl taikaus ginčo išsprendimo. Pareiškėjas, atsižvelgdamas į minėtą nutartį, 2016 m. balandžio 26 d. pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus. Pareiškėjo nurodytos susijusios paslaugos – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutarties analizė ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutarties bei rašytinių paaiškinimų vertimas į anglų kalbą laikytinos sudėtine rašytinių paaiškinimų rengimo dalimi.

7031.

71Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.16 punktą už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai (nagrinėjamu atveju – rašytiniai paaiškinimai), maksimali priteistina suma – 302,76 Eur (756,9 Eur (užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) * 0,4 = 302,76 Eur), prašoma priteisti 1 215 Eur suma (suma dar buvo sumažinta pritaikius 10 proc. nuolaidą UAB „Ernst & Young Baltic“ suteiktoms paslaugoms) viršija nustatytą maksimalią sumą, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, teisinga ir protinga už papildomų rašytinių paaiškinimų parengimą administracinėje byloje Nr. A-375-556/2018 priteisti pareiškėjui iš atsakovo maksimalią Rekomendacijose numatytą sumą, t. y. 302,76 Eur.

7232.

73Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 1 185 Eur atstovavimo išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, tačiau pažymėtina, kad procesas apeliacinės instancijos teisme vyko rašytinio proceso tvarka, todėl pareiškėjo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, ir pareiškėjo prašymas dėl 1 185 Eur atstovavimo išlaidų už dalyvavimą teismo posėdyje negali būti tenkinamas.

7433.

75Dėl pareiškėjo prašymo priteisti 470 Eur už galimybių sudaryti taikos sutartį analizę, pažymėtina, kad pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.19 punktą už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą maksimali priteistina suma – 75,69 Eur (756,9 Eur (užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) * 0,1 = 75,69 Eur). Pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, galimybių sudaryti taikos sutartį analizė ir korespondencija su VMI atstovais truko 2,5 h, todėl pareiškėjui iš atsakovo priteistina 189,23 Eur (75,69 Eur * 2,5).

7634.

77Bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą ESTT, sudaro: susisiekimas su ESTT dėl rašytinių pastabų pateikimo – 728 Eur; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. nutarties analizė ir argumentų, kuriuos būtų galima panaudoti rašytinėse pastabose, nustatymas – 706,5 Eur; ESTT ir nacionalinių teismų praktikos ir reglamentavimo analizė – 1 512 Eur; rašytinių pastabų ESTT rengimas – 14 255,5 Eur; pagrindinių argumentų, naudojamų rašytinėse pastabose, vertimas į anglų kalbą – 300 Eur; susisiekimas su ESTT dėl rašytinių pastabų priėmimo – 120 Eur; Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Europos Komisijos ir Čekijos Respublikos pateiktų rašytinių pastabų peržiūra – 1 317,5 Eur; gauto papildomo prašymo pateikti papildomus atsakymus ESTT nagrinėjimas ir atsakymų rengimas – 1 132,5 Eur; prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo teikimas – 280 Eur; bendravimas su ESTT dėl žodinio nagrinėjimo ir žodinio pristatymo parengimas – 7 300 Eur; dalyvavimas teismo posėdyje – 7 695 Eur; papildomų kelionės ir apgyvendinimo Liuksemburge išlaidų suma – 797 Eur.

7835.

79ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2018 m. gruodžio 14 d. nutarime konstatavo, jog CPK 93 straipsnio 6 dalis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), pagal kurią bylinėjimosi išlaidos, susidariusios dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, taip pat dėl kreipimosi į administracinį teismą dėl norminio teisės akto teisėtumo, proceso dalyviams nepaskirstomos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams.

8036.

81Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai. Remiantis šia nuostata ir atsižvelgiant į tai, kad Konstitucinis Teismas pripažino, jog CPK 93 straipsnio 6 dalis prieštarauja Konstitucijai, nagrinėjamoje byloje spręstina dėl pareiškėjo išlaidų, susijusių su prašymo priimti prejudicinį sprendimą nagrinėjimu ESTT, atlyginimo.

8237.

83Pažymėtina, kad Rekomendacijų 8 punkte tarp advokato teikiamų paslaugų nėra išskirtos advokato atstovaujant klientui ESTT teikiamos paslaugos (pvz., rašytinių paaiškinimų teikimas, dalyvavimas ESTT posėdyje ir pan.), taigi nėra reglamentuota, koks turėtų būti priteistas maksimalus bylą nagrinėjant ESTT turėtų atstovavimo išlaidų atlyginimas.

8438.

85Pagal ABTĮ 4 straipsnio 6 dalį, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (analogiška nuostata įtvirtinta CPK 3 straipsnio 6 dalyje).

8639.

87Atsižvelgdama į atstovaujant proceso dalyviui ESTT teiktinų advokato teisinių paslaugų pobūdį, sudėtingumą, paprastai taip pat ir sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nustatant išlaidų už rašytinių pastabų ESTT parengimą dydį, įstatymo analogijos pagrindu gali būti taikomas Rekomendacijų 8.2 punkte nustatytas koeficientas už ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį parengimą, kadangi, kaip buvo nurodyta, specialaus reglamentavimo dėl tokių išlaidų nėra, abi santykių grupės artimos, vienodų koeficientų taikymas atitiktų protingumo ir teisingumo principus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-32-378/2019, 2019 m. balandžio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-150-611/2019).

8840.

89Pažymėtina, kad pareiškėjas susisiekimą su ESTT dėl rašytinių pastabų pateikimo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. nutarties analizę ir argumentų, kuriuos būtų galima panaudoti rašytinėse pastabose, nustatymą, ESTT ir nacionalinių teismų praktikos ir reglamentavimo analizę, pagrindinių argumentų, naudojamų rašytinėse pastabose, vertimą į anglų kalbą, susisiekimą su ESTT dėl rašytinių pastabų priėmimo išskyrė kaip savarankiškus teisinius veiksmus. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie veiksmai yra sudėtinė rašytinių pastabų ESTT (parengtos 2016 m. spalio 26 d.) rengimo dalis.

9041.

91Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.2 punktą už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį maksimali priteistina suma – 1 929,75 Eur (771,9 Eur (užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) * 2,5 = 1 929,75 Eur), prašoma priteisti 17 622 Eur suma viršija nustatytą maksimalią sumą, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, teisinga ir protinga už rašytinių pastabų ESTT parengimą priteisti pareiškėjui iš atsakovo maksimalią Rekomendacijose numatytą sumą, t. y. 1 929,75 Eur.

9242.

93Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 1 317,5 Eur už Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Europos Komisijos ir Čekijos Respublikos pateiktų rašytinių pastabų peržiūrą ir 1 132,5 Eur už gauto papildomo prašymo pateikti papildomus atsakymus ESTT nagrinėjimą ir atsakymų rengimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatant išlaidų už papildomų atsakymų ESTT parengimą dydį, įstatymo analogijos pagrindu gali būti taikomas Rekomendacijų 8.16 punkte nustatytas koeficientas už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai.

9443.

95Pareiškėjo prašoma priteisti suma už kitų valstybių pateiktų rašytinių pastabų peržiūrą ir papildomų atsakymų ESTT pateikimą (2 450 Eur) viršija Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.16 punkte numatytą maksimalią priteistiną sumą – 317,32 Eur (793,3 Eur (užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) * 0,4 = 317,32 Eur), todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, teisinga ir protinga už papildomų atsakymų ESTT parengimą priteisti pareiškėjui iš atsakovo maksimalią Rekomendacijose numatytą sumą, t. y. 317,32 Eur.

9644.

97Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 280 Eur už 2017 m. vasario 28 d. prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo teikimą, 7 300 Eur už bendravimą su ESTT dėl žodinio nagrinėjimo ir žodinio pristatymo parengimą; 7 695 Eur už dalyvavimą 2017 m. birželio 8 d. teismo posėdyje ir 797 Eur papildomų kelionės ir apgyvendinimo Liuksemburge išlaidų.

9845.

99Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.16 punktą už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai maksimali priteistina suma – 317,32 Eur (793,3 Eur (užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) * 0,4 = 317,32 Eur), prašoma priteisti 280 Eur suma neviršija nustatytos maksimalios sumos, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus ir minėto dokumento apimtį, teisinga ir protinga už prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo ESTT parengimą priteisti pareiškėjui iš atsakovo 100 Eur.

10046.

101Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatant išlaidų už atstovavimą ESTT posėdyje dydį, galėtų būti taikomas Rekomendacijų 8.19 punkte nustatytas koeficientas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-150-611/2019). Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.19 punktą už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą maksimali priteistina suma – 82,28 Eur (822,8 Eur (užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) * 0,1 = 82,28 Eur). Pareiškėjas nurodė, kad pasiruošimas žodiniam bylos nagrinėjimui ir dalyvavimas teismo posėdyje truko 65 val. Maksimali priteistina suma už 65 val. pasiruošimo ir dalyvavo teismo posėdyje – 5 348,2 Eur. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, teisinga ir protinga už pasirengimą teismo posėdžiui ESTT ir dalyvavimą jame priteistiną maksimalią Rekomendacijose numatytą sumą sumažinti 50 proc. ir pareiškėjui iš atsakovo priteisti 2 674,1 Eur.

10247.

103Pažymėtina, kad nors pareiškėjas nurodė, jog jo atstovas patyrė 797 Eur papildomų kelionės ir apgyvendinimo Liuksemburge išlaidų, tačiau ši prašymo dalis nėra tinkamai detalizuota ir nepagrįsta įrodymais, pagrindžiančiais minėtas išlaidas (ABTĮ 45 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, prašymas dėl 797 Eur papildomų išlaidų priteisimo negali būti tenkinamas.

10448.

105Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjui iš atsakovo priteistina 1 447,62 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų administracinę bylą Nr. A-375-556/2018 apeliacinės instancijos teisme ir 5 021,17 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

10649.

107Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant pareiškėjui iš atsakovo iš viso 7 068,30 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracines bylas Nr. A-375-556/2018 ir Nr. A-820-442/2015.

108Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

109Pareiškėjo COFCO International Netherlands B. V. (buvusi „Nidera B. V.“) prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracines bylas Nr. A-375-556/2018 ir Nr. A-820-442/2015 tenkinti iš dalies.

110Priteisti pareiškėjui COFCO International Netherlands B. V. (buvusi „Nidera B. V.“) iš atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 7 068,30 Eur (septynis tūkstančius šešiasdešimt aštuonis eurus trisdešimt euro centų) atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracines bylas Nr. A-375-556/2018 ir Nr. A-820-442/2015.

111Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo COFCO... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas „Nidera B. V.“ (dabar – COFCO International Netherlands B.... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimu... 9. 3.... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 26 d. sprendimu... 13. 5.... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 29 d.... 15. II.... 16. 6.... 17. Pareiškėjas COFCO International Netherlands B. V. (buvusi „Nidera B. V.“)... 18. 7.... 19. Pareiškėjo teigimu, jo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra... 20. 8.... 21. Atsakovas Inspekcija atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo teismo... 22. 9.... 23. Atsakovas nurodo, kad su pareiškėjo prašymo 1 dalyje (pagal UAB „Ernst... 24. 10.... 25. Atsakovo nuomone, pagal pareiškėjo prašymo 2 ir 3 dalis (pagal UAB „Ernst... 26. 11.... 27. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. rugsėjo 12 d. taip pat... 28. 12.... 29. Pareiškėjas prašyme nurodo tokius pačius motyvus, kaip ir prašyme... 30. 13.... 31. Atsakovas Inspekcija atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodo, kad su... 32. Teisėjų kolegija... 33. III.... 34. 14.... 35. Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo prašymo priteisti 41... 36. 15.... 37. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. spalio 24 d. nutartimi... 38. 16.... 39. Primintina, kad ši byla apeliacine tvarka buvo nagrinėta vadovaujantis... 40. 17.... 41. Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi... 42. 18.... 43. Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 20 d.) 2 punkte numatyta,... 44. 19.... 45. Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7 punkte... 46. 20.... 47. Nustatyta, jog galutine nutartimi 2018 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos... 48. 21.... 49. Pareiškėją nagrinėjant administracines bylas Nr. A-375-556/2018 ir Nr.... 50. 22.... 51. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr.... 53. 23.... 54. Bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr.... 55. 24.... 56. Nors pareiškėjas pirmosios instancijos teismo sprendimo analizę, susitikimą... 57. 25.... 58. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 20 d.) 8.10 punktą... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr.... 60. 26.... 61. Pareiškėjo prašyme dėl administracinės bylos Nr. A-375-556/2018 nurodyta... 62. 27.... 63. Bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame... 64. 28.... 65. Nors pareiškėjas pirmosios instancijos teismo sprendimo analizę ir... 66. 29.... 67. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.11... 68. 30.... 69. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartimi... 70. 31.... 71. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.16... 72. 32.... 73. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 1 185 Eur atstovavimo išlaidų už... 74. 33.... 75. Dėl pareiškėjo prašymo priteisti 470 Eur už galimybių sudaryti taikos... 76. 34.... 77. Bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą ESTT, sudaro: susisiekimas... 78. 35.... 79. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo... 80. 36.... 81. Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos... 82. 37.... 83. Pažymėtina, kad Rekomendacijų 8 punkte tarp advokato teikiamų paslaugų... 84. 38.... 85. Pagal ABTĮ 4 straipsnio 6 dalį, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio... 86. 39.... 87. Atsižvelgdama į atstovaujant proceso dalyviui ESTT teiktinų advokato... 88. 40.... 89. Pažymėtina, kad pareiškėjas susisiekimą su ESTT dėl rašytinių pastabų... 90. 41.... 91. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.2 punktą... 92. 42.... 93. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 1 317,5 Eur už Lietuvos Respublikos... 94. 43.... 95. Pareiškėjo prašoma priteisti suma už kitų valstybių pateiktų rašytinių... 96. 44.... 97. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti 280 Eur už 2017 m. vasario 28 d.... 98. 45.... 99. Pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.16... 100. 46.... 101. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatant išlaidų už atstovavimą ESTT... 102. 47.... 103. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas nurodė, jog jo atstovas patyrė 797 Eur... 104. 48.... 105. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjui iš atsakovo... 106. 49.... 107. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas dėl... 108. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 109. Pareiškėjo COFCO International Netherlands B. V. (buvusi „Nidera B. V.“)... 110. Priteisti pareiškėjui COFCO International Netherlands B. V. (buvusi „Nidera... 111. Nutartis neskundžiama....