Byla 2A-2-178/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „TopSport“, uždarosios akcinės bendrovės „Orakulas“, atsakovų „Unibet (International) Ltd“, Verdani Group plc (buvęs pavadinimas - Nordic Gaming Group Ltd) apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“, uždarosios akcinės bendrovės „TopSport“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Orakulas“ ieškinį atsakovams „bwin. party services (Gibraltar) Limited“, „Unibet (International) Ltd“, Nordic Gaming Group Ltd ir „Hillside (New Media) Ltd“ dėl pažeistų teisių gynimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo - Valstybinės lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (buvusi Valstybinė lošimų priežiūros komisija).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai prašė uždrausti neteisėtus atsakovų veiksmus, susijusius su lažybų organizavimo paslaugų teikimu, įskaitant bet neapsiribojant atitinkamai per interneto svetaines www.bwin.com; www.unibet.com; www.triobet.com; www.bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu, įskaitant ir internetu; uždrausti atsakovų „bwin International Ltd“, „Unibet (International) Ltd”, „Nordic Gaming Group Ltd” ir „Hillside (New Media) Ltd“ veikloje bet kokios neteisėtos reklamos apie azartinius lošimus įskaitant bet neapsiribojant interneto svetainėse www.bwin.com; www.unibet.com; www.triobet.com; www.bet365.com naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje bet kokia forma ar būdu, įskaitant internetu; priteisti iš atsakovų „bwin. party services (Gibraltar) Limited“, „Unibet (International) Ltd“ ir Nordic Gaming Group Ltd lygiomis dalimis 1 096 536 Lt nuostolių, padarytų nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo bei procesines palūkanas (pažymėtina, kad aiškumo dėlei, nors Nordic Gaming Group Ltd pavadinimas yra pakeistas į Verdani Group plc, toliau tekste naudojamas ankstesnis (Nordic Gaming Group Ltd) šio atsakovo pavadinimas).

5Nurodė, kad atsakovai interneto svetainėse www.bwin.com; www.unibet.com; www.triobet.com organizuoja lažybas, specialiai pritaikytas Lietuvos Respublikoje esantiems lažybų dalyviams – interneto svetainių turinys yra išverstas į lietuvių kalbą, dalis įvykių, dėl kurių galimos lažybos, yra neatsiejamai susijusios su Lietuvos Respublikoje vykstančiais sporto renginiais ar kitais įvykiais, t.y. atsakovai vykdo azartinių lošimų paslaugų veiklą Lietuvos Respublikoje. Įvedus interneto svetainės adresą www.triobet.com, interneto svetainė atsidaro ir informacija joje pateikiama lietuvių kalba, už paslaugas galima atsiskaityti litais, galima naudotis paslaugomis per Lietuvos bankus, triobet veikla apibūdinama kaip „žaidimų ir pramogų industrijos lyderis Baltijos šalyse“. Organizuodami lažybas internetu, atsakovai vykdo ir interneto svetainių www.bwin.com; www.unibet.com; www.triobet.com reklamą, kuri talpinama tiek minėtose atsakovų valdomose svetainėse, tiek lietuviškose interneto svetainėse, ir yra laisvai matoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau-ALĮ) 10 straipsnio 1 punktas imperatyviai draudžia organizuoti lošimus, nenurodytus šiame įstatyme, arba pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką. Lažybos Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti teisėtai organizuojamos tik bendrovių, turinčių licenciją organizuoti azartinius lošimus Lietuvos Respublikos teritorijoje, tokiai bendrovei turint lažybų punktą, kuriame gali būti priimamos lošėjų statomos sumos. Šių reikalavimų atsakovų veikla neatitinka. Be to, ALĮ 10 straipsnio 9 punktas draudžia azartinių žaidimų reklamą. Lietuviškuose interneto portaluose www.balsas.lt; www.krepšinis.net; www.azartas.net; www.eurobasket.lt ir kt. pateikiamos aktyvios nuorodos į interneto svetaines www.bwin.com; www.unibet.com; www.triobet.com, o tai atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nurodytą reklamos sąvoką. Atsakovų veikla pažeidžia ne tik ALĮ nuostatas, bet ir sąžiningos konkurencijos sąlygas teisės aktų besilaikančių bendrovių (tarp jų ieškovų UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“) atžvilgiu. Asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ nariai ir atsakovai laikytini konkurentais, nes veikia toje pat verslo srityje, užsiima iš esmės panašia – lažybų organizavimo veikla. Ieškovų neteisėtai gautos pajamos iš veiklos Lietuvos Respublikoje laikytinos atsakovų nuostoliais. Ieškovai, vykdydami veiklą teisėtai, 2007-2009 metais yra gavę 5 482 670 Lt tipinės veiklos pelno. Jei atsakovai Lietuvos Respublikos teritorijoje nebūtų vykdę neteisėtos veiklos, tikėtina, kad ieškovai UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“ būtų gavę bent 20 proc. didesnį tipinės veiklos pelną, t.y. papildomus 1 096 536 Lt.

62011 m. lapkričio 21 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovai atsisakė reikalavimų uždrausti neteisėtus veiksmus atsakovo „bwin.party services (Gibraltal) Limited“ atžvilgiu, palaikydami tik savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo (t. 10, b. l. 296).

72011 m. lapkričio 21 d. vykusio teismo posėdžio metu teismui pateikta tvirtinti ieškovų ir atsakovo „Hillside (New Media) Ltd“ taikos sutartis (t. 10, b.l. 287-290).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu: 1) patvirtino ieškovų bei atsakovo „Hillside New Media Ltd“ 2011 m. gruodžio 1 d. pasirašytą taikos sutartį ir bylą šio atsakovo atžvilgiu nutraukė; 2) nutraukė bylą dalyje dėl reikalavimų uždrausti atsakovo „bwin. party services (Gibraltar) Limited“ neteisėtus veiksmus, susijusius su lažybų paslaugų teikimu ir azartinių lošimų reklama Lietuvos Respublikoje, ieškovams atsisakius šių ieškinio reikalavimų; 3) ieškinio reikalavimą dėl neteisėtų veiksmų, susijusių su lažybų paslaugų teikimu Lietuvos Respublikoje, uždraudimo tenkino iš dalies – uždraudė atsakovams Nordic Gaming Group Ltd ir „Unibet (International) Ltd“ teikti lažybų organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims internetu per interneto svetaines www.unibet.com ir www.triobet.com; 4) ieškinio reikalavimą dėl neteisėtų veiksmų, susijusių su azartinių lošimų reklama, uždraudimu, tenkino iš dalies - įpareigojo atsakovus „Unibet (International) Ltd” ir „Nordic Gaming Group Ltd” nutraukti bet kokius veiksmus, susijusius su interneto svetainių www.unibet.com ir www.triobet.com ir/ar jose vykdomos azartinių lošimų veiklos reklama Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant reklamą internetu, jei tokie veiksmai atliekami lietuviškuose interneto portaluose, orientuotuose į Lietuvos Respublikos vidaus rinką; 5) ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo atmetė; 6) priteisė iš atsakovų „bwin. party services (Gibraltar) Limited“, „Unibet (International) Ltd“ ir Nordic Gaming Group Ltd po 52,8 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovų naudai; 7) priteisė iš ieškovų 8000 Lt advokato pagalbos išlaidų ieškovo Nordic Gaming Group Ltd naudai ir 8000 Lt advokato pagalbos išlaidų atsakovo „Unibet (International) Ltd“ naudai.

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. papildomu sprendimu priteisė iš ieškovų solidariai 84 Lt, iš atsakovų „bwin. party services (Gibraltar) Limited“, Nordic Gaming Group Ltd ir „Unibet (International) Ltd“ – po 24 Lt, iš atsakovų „Spread Your Wings Ltd“ ir „Hillside (New Media) Ltd“ – po 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, išlaidų valstybei (t. 10, b. l. 347-348).

11Teismas pripažino, kad ieškovai turi teisę į teisminę gynybą, nes reikalavimai dėl neteisėtų veiksmų uždraudimo apima tiek ieškovų privataus, tiek visuomenės viešojo intereso, kuris šiuo atveju sutampa su ieškovų interesu, gynimą, tuo tarpu reikalavimas dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo yra susijęs tik su privataus ieškovų intereso gynimu. Taip pat pažymėjo, kad ieškovai turi teisę ieškinio teisenos tvarka reikšti reikalavimus dėl neteisėtos reklamos nutraukimo, jei tokia reklama pažeidžiamos jų teisės ir įstatymo saugomi interesai, tai yra tiesiogiai įtvirtinta įstatyme.

12Dėl lažybų organizavimo paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje. Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad azartinių lošimų internetu ALĮ nereglamentuoja. Pažymėjo, kad įstatymo nuostatos iš esmės įtvirtina pasyvų lažybų internetu draudimą, kadangi bet kokių azartinių lošimų organizavimas kita nei ALĮ įtvirtinta tvarka pagal šio įstatymo 10 straipsnio lingvistinę formuluotę yra draudžiamas. Remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (toliau - ETT), sprendė, kad vien ta aplinkybė, jog atsakovai yra licencijuoti teikti lažybų paslaugas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nėra pakankamas pagrindas teigti, kad jų teisė teikti analogiškas paslaugas Lietuvos Respublikoje negali būti ribojama. Tiek iš teisinio reglamentavimo tendencijų Europos lygmeniu, tiek iš su tuo susijusios ETT praktikos matyti, jog nacionalinėje teisėje įtvirtinti azartinių lošimų internetu apribojimai per se nelaikytini pažeidžiančiais Europos Sąjungos teisės garantuojamą paslaugų teikimo laisvę. Teismas nelaikė nacionalinių teisės aktų diskriminaciniais tiek, kiek tai susiję su šioje byloje nagrinėjamais atsakovų veiksmais, nes ginčas nagrinėjamoje byloje yra kilęs dėl veiklos, kuri pagal savo pobūdį (lažybų paslaugų teikimas internetu neįsteigus lažybų punkto) Lietuvos Respublikoje yra draudžiama ne tik užsienio, bet ir nacionaliniams subjektams. Sprendžiant, ar atsakovai gali būti pripažinti vykdančiais veiklą Lietuvos Respublikoje, teismas taikė 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2000/31/EB „Dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje“ (toliau - Elektroninės komercijos direktyva) įtvirtintus kriterijus pagal analogiją, konstatavo, kad vien ta aplinkybė, jog atsakovų serveriai, kuriuose yra įdiegta nuotolinių lošimų programinė įranga, yra dislokuojami užsienio valstybėse, nėra pakankama spręsti, kad atsakovai Lietuvos Respublikoje veiklos nevykdo. Teismas konstatavo, kad interneto svetainė www.triobet.com, www.unibet.com yra orientuota į Lietuvos Respublikoje esančius vartotojus, o atsakovai Nordic Gaming Group Ltd, „Unibet (International) Ltd“ pripažinti teikiantys azartinių lošimų internetu paslaugas taip pat ir Lietuvos Respublikoje. Tokią išvadą lėmė bylos duomenys, iš kurių matyti, kad prisijungiant prie interneto svetainės www.triobet.com vartotojas iš Lietuvos Respublikos yra identifikuojamas automatiškai, svetainė atsidaro lietuvių kalba. Triobet interneto svetainėje pristatomas kaip „žaidimų ir pramogų industrijos lyderis Baltijos šalyse“, interneto svetainės skiltyje „mokėjimų informacija“ pateikiamas atskiras mokėjimo būdas Latvijos ir Lietuvos klientams. Triobet interneto svetainė reklamuojama Lietuvos Respublikoje, tiek tradiciniais būdais, tiek elektroniniu paštu, lietuviškuose interneto portaluose, tokiuose kaip www.krepsinis.net, www.balsas.lt; www.eurobasket.lt; www.basketnews.lt. Jungiantis prie interneto svetainės www.unibet.com, svetainė atsidaro anglų kalba, tarp galimų pasirinkti kalbų yra lietuvių kalba. Pasirinkus lietuvių kalbą, atsidaro puslapis http://lt.unibet.com/, kuriame visa informacija pateikiama lietuviškai. Unibet.com interneto svetainė buvo reklamuojama Lietuvos Respublikoje, pateikiant aktyvias nuorodas į šį portalą lietuviškuose interneto portaluose, tokiuose kaip www.balsas.lt, www.azartas.net, www.eurobasket.lt, www.basketnews.lt , t.y. reklamuojama interneto portaluose, skirtuose būtent Lietuvos Respublikos rinkai. Tuo tarpu interneto svetainės www.bwin.com, kurioje atsakovas „bwin. party services (Gibraltar) Limited“ vykdė veiklą, reklama būtent lietuviškuose interneto portaluose, teismo manymu, pakankama spręsti, kad atsakovas „bwin. party services (Gibraltar) Limited“ tuo metu, kai jis vykdė veiklą per interneto svetainę www.bwin.com, buvo išreiškęs savo ketinimą sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikoje reziduojančiais asmenimis, t.y. vykdė veiklą ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atsisakius dalies reikalavimų, atsakovo „bwin. party services (Gibraltar) Limited“ veiksmų teisėtumo vertinimas yra aktualus tik tiek, kiek tai susiję su ieškovo reikalavimu dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Nustačius, kad atsakovai Nordic Gaming Group Ltd ir „Unibet (International) Ltd“ atlieka neteisėtus veiksmus, teikdami azartinių lošimų organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, tenkintas ieškovų reikalavimas dėl tokių veiksmų nutraukimo ir uždraudimo juos atlikti ateityje, nes atsakovai, dalyvaudami šioje rinkoje neteisėtai, sukelia realią grėsmę ieškovų turtiniams interesams, kadangi dėl neteisėtos atsakovų veiklos gali būti prarandamos ieškovų pajamos. Teismas uždraudė šiems atsakovams teikti lažybų organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims internetu tik per interneto svetaines www.unibet.com ir www.triobet.com, nes ieškovų pareikštas reikalavimas pernelyg platus ir apėmė aplinkybes bei galimus atsakovų veiklos būdus, nenagrinėtus šioje civilinėje byloje.

13Dėl azartinių lošimų reklamos. Teismas konstatavo, kad atsakovų veiklos reklama Lietuvos Respublikoje yra draudžiama pagal ALĮ 10 straipsnio 9 dalies nuostatas, nes neatitinka šio įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Nustatė, kad visų trijų atsakovų valdomų interneto svetainių www.triobet.com, www.unibet.com ir www.bwin.com (tuo laikotarpiu kai veiklą joje vykdė atsakovas „bwin. party services (Gibraltar) Limited“) reklamos Lietuvos Respublikoje faktas yra įrodytas. Aktyvios nuorodos į atsakovų valdomas interneto svetaines pateikimas kitose interneto svetainėse pripažintos atsakovų veiklos, vykdomos šiose svetainėse, reklama, kadangi tokiu būdu atkreipiamas atitinkamų interneto svetainių lankytojų dėmesys į azartinius lošimus bei siekiama juos sudominti ir paskatinti naudotis azartinių lošimų paslaugomis, teikiamomis lošimo organizatorių svetainėse. Be to, lietuviškose interneto svetainėse buvo pateikiama ne tik nuoroda į atsakovų valdomas interneto svetaines, bet ir tiesiogiai skatinanti lažybas informacija, pvz.: „lažinkitės dabar ir gaukite iki 200 litų registracijos premiją“. Teismas pažymėjo, kad atsakovams negali būti uždrausta reklamuoti savo veiklą jų pačių internetinėse svetainėse arba tarptautinėse interneto svetainėse, neorientuotose į Lietuvos rinką, kadangi tokia reklama savaime nepripažintina reklama Lietuvos Respublikos teritorijoje (reklama interneto portaluose gali būti pripažinta reklama, skleidžiama konkrečioje valstybėje, tik tais atvejais, kai šie interneto portalai yra skirti konkrečios valstybės rinkai). Kadangi byloje nagrinėti tik klausimai, susiję su atsakovų veikla interneto svetainėse www.unibet.com ir www.triobet.com, teismas tenkino ieškovų reikalavimą iš dalies įpareigojant atsakovus „Unibet (International) Ltd“ ir Nordic Gaming Group Ltd nutraukti bet kokius veiksmus, susijusius su interneto svetainių www.unibet.com ir www.triobet.com ir/ar jose vykdomos azartinių lošimų veiklos reklama Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant reklamą internetu, jei tokie veiksmai atliekami lietuviškuose interneto portaluose, orientuotuose į Lietuvos Respublikos vidaus rinką.

14Dėl atsakovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, kad ieškovai, patikslinę reikalavimus, neįrodė prašomų priteisti dalimis iš atsakovų „bwin. party services (Gibraltar) Limited“, „Unibet (International) Ltd“ ir Nordic Gaming Group Ltd 1 096 536 Lt dydžio nuostolių atlyginimo. Ieškovai nenurodė, kuo grindžia tikėtiną 20 proc. didesnį savo veiklos pelningumą tuo atveju, jei atsakovai nebūtų atlikę neteisėtų veiksmų. Teismui nebuvo pateikti duomenys, kiek iš vartotojų naudojasi galimybe lažintis internetu, taip pat nėra duomenų apie kiekvieno iš atsakovų veiklos Lietuvos Respublikoje laikotarpį. Nepateikta duomenų apie tai, kad ieškovų gaunamos pajamos, atsakovams pradėjus veiklą Lietuvoje, atitinkamai sumažėjo, t.y. nėra pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovai dėl atsakovų veiklos apskritai patyrė nuostolių ir koks bent apytiksliai galėtų būti tokių nuostolių dydis. Nepateikti jokie duomenys (rinkos tyrimai ar pan.), leidžiantys spręsti, kokią azartinių lošimų paslaugų teikimo rinkos dalį užima kiekvienas iš ieškovų, tiesiogiai dalyvaujančių šioje rinkoje, kokią rinkos dalį užima kiti Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, teikiantys analogiškas paslaugas kaip ieškovai, nors ši aplinkybė yra reikšminga sprendžiant dėl ieškovams galimai padarytos žalos dydžio. Negalimumą tiksliai įrodyti padarytos žalos dydį ieškovai siejo su tuo, kad atsakovai nepateikė teismui duomenų apie tai, kiek gavo pajamų iš Lietuvos Respublikos rezidentų (atsakovų teigimu, tokios informacijos jie neturi), tačiau teismas sprendė, kad šių įrodymų nebuvimas niekaip neapribojo ieškovų galimybių įrodinėti savo pajamų sumažėjimo per atsakovų veiklos Lietuvos Respublikoje laikotarpį, tokiu būdu pirmiausiai pagrindžiant patį žalos padarymo faktą, taip pat įrodinėti tikėtiną žalos dydį, atsižvelgiant į atitinkamos rinkos sąlygas. Teismas konstatavo, kad asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ nėra tiesioginis azartinių lošimų paslaugų teikimo rinkos dalyvis, todėl šio ieškovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo atmetė dar ir dėl to, kad šis ieškovas tinkamai nepagrindė savo reikalavimo teisės atsižvelgiant į reiškiamo reikalavimo pobūdį.

15III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

16Ieškovai UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 21 sprendimą dalyje dėl reikalavimų „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ ir jos teises perėmusios „ElectraWorks Limited“ bei dalyje dėl 150 001 Lt žalos priteisimo ieškovams ir grąžinti šioje dalyje bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 11, b. l. 10-15). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismas padarė esminį proceso pažeidimą, nes ieškovams pateikus prašymą suteikti galimybę reikšti ieškinį tinkamam atsakovui, 2011 m. rugsėjo 29 d. ir 2011 m. gruodžio 1 d. protokoline nutartimi uždraudė tai daryti. Todėl byla dalyje dėl reikalavimų „bwin.party service (Gibraltar) Limited“ ir jos teises perėmusio „ElectraWorks Limited“ turi būti grąžinta nagrinėjimui į pirmą instanciją.

182. Teismas nepagrįstai 2011 m. rugsėjo 29 d. protokoline nutartimi atmetė ieškovų prašymą išreikalauti iš atsakovų duomenis apie jų neteisėtai gautas pajamas organizuojant lažybas iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių subjektų motyvuodamas tuo, kad teismas negali išreikalauti to, ko atsakovai neturi. Tiek www.triobet.com, tiek www.unibet.com puslapiuose nurodoma, kad atsakovai renka visus duomenis apie savo vartotojus. Internetiniame puslapyje www.triobet.com nurodoma, kad atsakovai suteiks vartotojų unikalų numerį, skirtą kiekvienai įmokai, jei mokėjimai atliekami per Triobet tinklapį, kad galimi mokėjimai per Lietuvos bankus, su kuriais atsakovas „palaiko ryšius“. Pagal įprastas procedūras Unibet gali pareikalauti pateikti šiuos dokumentus: paso, ID kortelės, kreditinės kortelės, banko sąskaitos išrašo ir gyvenamosios vietos kopijas.

19Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd apeliaciniame skunde prašo panaikinti skundžiamą sprendimą dalyje, kurioje nuspręsta tenkinti ieškovų pareikštą ieškinį iš dalies atsakovo Nordic Gaming Group Ltd atžvilgiu, ir priimti naują sprendimą - ieškinį atsakovui Nordic Gaming Group Ltd atmesti bei priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 11, b. l. 37-49). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismas nepagrįstai tenkino ieškovų reikalavimus, nesusijusius su jų neva pažeistos subjektinės teisės gynimu ir neatitinkančius CPK 5 straipsnio reikalavimų. Ieškovo pasirinkto gynybos būdo nei CK 1.138 straipsnis, nei kiti teisės norminiai aktai nenumato. Tuo tarpu teisė kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo yra suteikta tik tam tikriems asmenims, tačiau nė vienas iš ieškovų tokios teisės neturi.

212. Teismas išėjo už pareikšto ieškinio ribų, nes savo nuožiūra modifikavo ieškovų pareikštus reikalavimus. Ieškovai, reikšdami ieškinį siekė ginti ne savo interesus, o uždrausti atsakovams užsiimti tam tikra veikla - neteisėtu lažybų organizavimu Lietuvos Respublikos teritorijoje, kas jau yra uždrausta įstatymais, t.y. netinkamai suformulavo ieškinio dalyką ir pagrindą. Todėl ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtu, kadangi teismo nustatyti trūkumai nebuvo pašalinti. Teismas peržengė savo kompetencijos ribas, nes uždraudė tai, kas ir taip yra uždrausta įstatymo.

223. Nenustačius byloje žalos kilimo grėsmės fakto, teismas neturėjo pagrindo tenkinti pareikšto reikalavimo net jei jis ir būtų reiškiamas prevenciniais tikslais. Atsakovo veiksmai nebuvo vertinti hipotetiškai galinčios kilti žalos kontekste. Tuo tarpu ieškovai ne tik neįrodinėjo galinčios atsirasti žalos grėsmės, bet ir neįrodė dėl atsakovo veiksmų patirtos žalos.

234. Teismas nepagrįstai konstatavo atsakovų neteisėtus veiksmus ir savo sprendime pasisakė dėl eilės į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų (Triogames Ltd, Triogames AS, Double Zero Casino Ltd., Nordic Odds Ltd ir Nordic Pker Ltd), kas laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Nordic Gaming Group Ltd nėra žodinio prekių ženklo triobet.com savininkas, o yra figūrinio prekių ženklo triobet.com savininkas, kuris niekada nebuvo naudojamas Lietuvos Respublikoje lažybų paslaugoms žymėti. Taip pat jis nėra domeno www.triobet.com registratorius, kuriuo yra „Nordic Gaming Ltd“, o tai nėra tapatus juridinis asmuo. Atsakovas taip pat nėra atsakingas už Double Zero Casino Ltd, Nordic Odds Ltd ir Nordic Pker Ltd, byloje nėra duomenų, kad jos yra atsakovo dukterinės įmonės. Nėra duomenų, kad atsakovas Nordic Gaming Group Ltd vykdo veiklą per minėtą interneto tinklapį (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad veiklą vykdo Triogames Ltd ir Triogames AS).

245. Nacionalinių lažybų organizatorių veiklos reglamentuose vienareikšmiškai yra įtvirtinta galimybė lažintis internetu, todėl neaišku, kokiu pagrindu teismas padarė išvadą, kad lažybos internetu Lietuvoje negalimos.

256. Teismas sprendime neįvertino ETT privalomos praktikos dalies, kurioje yra ne tik išdėstytas azartinių lošimų internetu ribojimų galimumas, tačiau neatsiejamai ir imperatyviai yra numatyta, kokius teisinius kriterijus toks ribojimas turi atitikti tam, kad būtų įvertintas kaip leidžiamas ir pateisinamas bendrojoje Europos Sąjungos rinkoje. Tokie apribojimai turi atitikti ETT praktikoje nustatytus proporcingumo reikalavimus ir turi būti taikomi nediskriminuojant. ALĮ numatyti ribojimai nėra ir negali būti vertinami kaip pateisinami Europos Sąjungos teisės atžvilgiu. Teismas skirtingai vertina ieškovus, kaip nacionalinius subjektus, ir atsakovus, kaip kitos valstybės narės subjektus, to paties norminio įstatymo lygmeniu, taikytinu ir ieškovams, nustatydamas draudimus tik atsakovams. Tokiu būdu atsakovas yra diskriminuojamas nacionaliniu pagrindu.

267. Neįrodyta, kad nei prekių ženklo triobet.com savininkas ir/ar teisėtas naudotojas yra atsakovas Nordic Gaming Group Ltd, nei kad įvairiose interneto portaluose prekių ženklas triobet.com buvo skelbiamas jo iniciatyva ar interesais, nei kad dėl to buvo ar bent jau gali būti padaryta reali žala.

27Atsakovas „Unibet (International) Ltd“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti skundžiamą nutartį dalyje, kurioje nuspręsta iš dalies tenkinti ieškovų pareikštą ieškinį dėl neteisėtų veiksmų, susijusių su lažybų paslaugų teikimu Lietuvos Respublikoje ir su azartinių lošimų reklama, uždraudimo atsakovo „Unibet (International) Ltd“ atžvilgiu, ir priimti naują sprendimą - ieškinį atsakovui „Unibet (International) Ltd“ atmesti bei priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 10, b. l. 64-72). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

281. Atsakovo nuomone, jo paslaugų suteikimo ir veiklos vykdymo vieta nėra Lietuvos Respublika, todėl jo veiksmai negali būti kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos teisę ar sprendžiama, kad Lietuvos Respublikoje kyla (kils) Unibet veiklos padariniai, pasireiškiantys kaip ieškovų patirta ar pagrįstai tikėtina žala.

292. Ieškovai nepagrįstai prisiima viešojo intereso gynimo funkciją, ieškinio pateikimu faktiškai vykdo valstybės institucijos priskirtas kontrolės, viešojo intereso gynimo funkcijas, nors neturi tam kompetencijos. Jie nėra asmenys galintys kontroliuoti atsakovo Unibet vykdomą veiklą. Ieškovams neturint teisės vykdyti azartinių lošimų internetu organizavimo veiklos, atsakovų veikla negali turėti įtakos kokiems nors ieškovų teisėtiems interesams, kadangi ieškovai ir atsakovai neveikia tose pačiose rinkos segmentuose. Todėl ieškovai neturi teisinio suinteresuotumo reikalauti atsakovų veiklos uždraudimo.

303. Atsakovų veiksmų (pagrįstai tikėtina) žala byloje įrodinėjama nebuvo, nors pareikštam prevenciniam ieškiniui tenkinti tai įrodyti yra būtina. Nenustačius praeityje atliktais veiksmais tariamai padarytos žalos nei dydžio, nei fakto, neturėtų būti laikoma, kad dėl analogiškų atsakovų veiksmų įvyks žalos ieškovui padarymo faktas ateityje. Atvirkščiai, tai laikytina vienu iš įrodymų, kad žala ieškovui ateityje nekils.

314. Atsakovo manymu, interneto portaluose paskelbtos interaktyvios nuorodos į atsakovų portalus negali būti laikoma reklama. Unibet neturi jokių teisių į prekės ženklą, kuris buvo publikuotas interneto svetainėse. Neįrodyta, kad Unibet susijęs su šio prekės ženklo publikavimu, nebuvo nustatyta, kas tokią reklamą užsakė ar parengė.

325. Preziumuojama turėtų būti asmens, kuris, vadovaujantis byloje esančių įrodymų visuma, atliko žalą sukeliančius (sukelsiančius) veiksmus, kaltė, o ne asmens, apie kurį reklama skelbiama, neteisėtų veiksmų atlikimo faktas. Civilinėn atsakomybėn turėtų būti trauktinas ne asmuo, apie kurį informacija paskelbta ar kuriam priklausantis prekės ženklas buvo publikuotas, o asmuo, kuris tokios reklamos paskelbimą inicijavo, užsakė, parengė ir/ar paskelbė.

33Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd atsiliepime prašo atsakovo „Unibet (International) Ltd“ apeliacinį skundą tenkinti jame nurodomais motyvais (t. 11, b. l. 83-86). Pažymėjo, kad atsakovai jokios veiklos Lietuvoje nevykdė, nevykdo ir artimiausiu metu neplanuoja vykdyti. Ginčo internetiniuose puslapiuose yra suteikiama galimybė lažintis dėl visame pasaulyje, o ne tik Lietuvoje vykstančių įvykių, tuo tarpu juose nurodoma lietuvių kalba reiškia, jog jie orientuoti į tam tikra kalba kalbančius, o ne tam tikroje teritorijoje gyvenančius asmenis.

34„Hillside (New Media) Ltd“ prašo dėl paduotų apeliacinių skundų argumentų pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra, tačiau nebetraukti „Hillside (New Media) Ltd“ atsakovu nagrinėjamoje byloje (t. 11, b. l.89-92).

35Atsakovas „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ atsiliepime prašo atsakovų Nordic Gaming Group Ltd ir „Unibet (International) Ltd“ apeliacinius skundus tenkinti juose nurodomais motyvais (t. 11, b. l. 102-107). Papildomai pažymi:

361. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad Lietuvoje nėra diskriminacijos nacionaliniu pagrindu, nes neva paslaugų internete negali teikti tiek nacionaliniai ūkio subjektai, tiek užsienio ūkio subjektai, kai tuo tarpu Lietuvos operatoriai faktiškai siūlo internetinių azartinių lošimų paslaugas per internetą.

372. Lietuvos ribojimai neatitinka Europos Sąjungos teisės. Lietuvoje galiojančios nuostatos yra diskriminacinės nacionaliniu pagrindu, nes pagal Lietuvos teisės aktus draudžiama ES valstybių narių operatoriams siūlyti savo paslaugas Lietuvos vartotojams internetu.

383. Teismo cituojamose administracinėse bylose nėra konstatuota, kad patys atsakovai skleidė reklamas, administracinėn atsakomybėn yra patraukti ne atsakovai ir ne jų atstovai. Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatinėjamas asmuo inicijavęs, užsakęs ir paskelbęs reklamą.

39Ieškovai atsiliepime prašo atsakovų „Unibet (International) Ltd“ ir Nordic Gaming Group Ltd apeliacinius skundus atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei priimti ir prijungti naujai teikiamus įrodymus, kuriuos, vadovaujantis CPK 10 straipsnio 2 dalies, pripažinti nevieša bylos medžiaga (t. 11, b. l. 109-116). Atsikirtimus grindžia šiais argumentais:

401. Teismas, grįsdamas atsakovo „Unibet (International) Ltd“ veiklos teritoriją Lietuvoje, įvertino visas reikšmingas bylai aplinkybes ir, tik nustatęs atsakovų ketinimą sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikoje esančiais vartotojais, pagrįstai konstatavo, kad atsakovai neteisėtai veikia, t.y. teikia lažybų paslaugas Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, neturėdami licenzijos organizuoti tokius azartinius lošimus Lietuvos Respublikos teritorijoje bei neturint lažybų punkto, kuriame gali būti priimamos lažybų lošėjų statomos sumos.

412. Atsakovas „Unibet (International) Ltd“ savo procesiniuose dokumentuose pirmosios instancijos teisme nenurodė, kad prekės ženklas „Unibet“ nėra jo valdomas ir kad lietuviškai rinkai nukreiptuose portaluose reklamuojama „Unibet“ nėra susijusi su atsakovo www.unibet.com veikla. Todėl šie nauji įrodymai apeliacinės instancijos teisme neturėtų būti priimti. Nusprendus priimti, ieškovai pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams, kad reklamuojamas ūkio subjektas yra teisiškai atsakingu už reklamos, susijusios su šio asmens turtiniais interesais, sukeliamas teisines pasekmes.

423. Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd nenurodė jokių paaiškinimų dėl naujų įrodymų būtinybės pagal CPK 314 straipsnio nuostatas, tačiau nusprendus juos prijungti, ieškovai prašo prijungti ir jų teikiamus įrodymus, gautus iš ikiteisminio tyrimo, kurio metu nustatyta, jog TrioBet priklauso Nordic Gaming Group Ltd. Be to, viešai www.triobet.com puslapyje nurodoma, kad triobet.com („Triobet“) prekės ženklas yra pirminė šio atsakovo nuosavybė.

434. Atsakovas klaidinančiai nurodo, kad nacionaliniams subjektams leidžiama vykdyti lažybų veiklą internetu. Lietuvos Respublikoje asmuo tik lažybų punkte, o ne internetu gali sudaryti sutartį dėl lažybų duomenų perdavimo, sudarant sutartį patikrinama asmens tapatybė ir amžius tikslu, kad būtų užtikrinamas įstatyminis reikalavimas draudžiantis azartinius lošimus nepilnamečiams.

445. ETT 2009 m. rugsėjo 8 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. C-42/07, kuriame konstatuota, kad pagal EB sutarties 46 straipsnio 1 dalį leidžiami apribojimai, kurie yra pateisinami viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Šiame prejudiciniame sprendime buvo sprendžiama dėl nacionalinėje teisėje įtvirtinto draudimo kitoje valstybėje narėje įsteigtam ūkio subjektui internetu organizuoti azartinius lošimus Portugalijoje, kai jis teisėtai teikia analogiškas paslaugas įsteigimo valstybėje narėje atitikties minėtai EB sutarties nuostatai.

456. Atsakovas nėra asmuo, turintis teisę organizuoti lažybas Lietuvos Respublikos teritorijoje, atitinkamai, o bet kokia forma pateikiama informacija apie teikiamas lažybų paslaugas internetu www.triobet.com yra draudžiama reklama pagal ALĮ 10 straipsnio 9 dalies nuostatas.

467. Ieškovai prašo nustatyti, kad tik teismui teikiami duomenys iš ikiteisminio tyrimo medžiagos yra nevieši, nes dokumentuose yra duomenys, saugomi pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, t.y. asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, mokėjimų duomenys.

47Valstybinė lošimų priežiūros tarnyba atsiliepime į apeliacinius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliantų skundus atmesti (t. 11, b. l. 262-264). Nurodo, kad ALĮ nėra nustatyta galimybė organizuoti azartinių lošimų internetu, todėl jų organizuoti minėtu būdu negalima. Mano, kad minėtame įstatyme nustatytos azartinių lošimų paslaugų teikimą ribojančios priemonės yra pateisinamos ir leistinos Europos Bendrijos steigimo sutarties 43, 46 ir 49 straipsnių (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49, 52 ir 56 straipsniais) prasme.

48Atsakovas „Unibet (International) Ltd“ atsiliepime prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti, tenkinant jo pateiktą skundą (t. 12, b. l.2-9). Atsikirtimus grindžia šiais argumentais:

491. Ieškovų argumentai dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Ieškovai turi teisę iš naujo kreiptis į teismą su nauju ieškiniu atsakovui „ElectraWorks Limited“. Teismo atsisakymas tenkinti šį ieškovų prašymą grindžiamas užsitęsusiu bylos nagrinėjimu, nes jis pateiktas bylos iš esmės nagrinėjimo metu po pusantrų metų.

502. Byloje nebuvo nustatytos būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos. Unibet nevykdo jokios veiklos Lietuvos Respublikoje, o yra Europos Sąjungos valstybėje narėje įstatymų nustatyta tvarka licencijuota azartinių lošimų paslaugas internetu teikianti bendrovė. Ieškovai kaip ir užsienio juridiniai asmenys negali organizuoti azartinių lošimų internetu, todėl nėra aišku, kodėl ieškovai mano, kad jų galimybės konkuruoti dėl atsakovo veiksmų buvo apribotos.

513. Byloje nėra įrodyti jokie sąryšiai tarp atsakovo veiksmų ir kiekvieno iš ieškovų veiklos rezultatų, atitinkamai ir kaltė. Atsakovas apdairiai ir rūpestingai užtikrino, kad jo veikla būtų tinkamai licencijuota ten, kur planavo vykdyti verslą, ir neturėjo pagrindo tikėtis egzistuojant pareigą šią veiklą licencijuoti visos Europos Sąjungos valstybėse narėse.

524. Ieškovų teiginiai apie žalą nepagrįsti jokiais argumentais nei įrodymais. Nepateiktas žalos paskaičiavimo būdas. Nepateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių ieškovų pelno sumažėjimą atsakovui ėmus veikti rinkoje arba pagrįstą tikimybę išaugti ieškovo pelnui, kuriam kelią tariamai užkirto atsakovo veiksmai. Be to, 1 096 536 Lt reikalavimą ieškovai reiškė penkioms užsienio bendrovėms, šiuo metu atsakovų skaičius yra sumažėjęs, tačiau reikalavimas išlikęs analogiškas.

535. Vartotojų patikimas identifikavimas nėra įmanomas, todėl atsakovai neturi jokių galimybių atlikti apskaitą apie asmenis, kurie fiziškai būdami Lietuvos Respublikoje atlieka statymus atsakovo interneto svetainėje. Neįrodyta, kad atsakovo interneto svetainėje buvo atliktas nors vienas statymas Lietuvos Respublikoje esančio asmens iniciatyva.

54Atsakovai „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ ir Nordic Gaming Group Ltd atsiliepimuose prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 12, b. l. 20-27, 29-32). Atsikirtimus grindžia šiais argumentais:

551. Teismas neturi pagrindo išvadai, kad ieškinys buvo pareikštas ne tam asmeniui, kuris turėtų atsakyti, todėl neturėjo pagrindo netinkamą atsakovą keisti tinkamu. Ieškovai nepagrįstai vadina „ElectraWorks Limited“ atsakovo „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ teisių perėmėju. Ieškovas siekė įtraukti į bylą iš esmės naują atsakovą. Teismas neužkirto kelio ieškovams pareikšti savarankišką ieškinį „ElectraWorks Limited“, keliant naujas bylas. Sutikus įtraukti į bylą naują atsakovą bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje, tai neabejotinai lemtų proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principų pažeidimą bei sudarytų sąlygas užvilkinti bylos nagrinėjimą.

562. Ieškovai neįrodė ne tik žalos dydžio, tačiau ir kitų civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų. Atsakovai neturi galimybių pateikti duomenis apie tai, kiek gavo pajamų iš Lietuvos Respublikos rezidentų. Pažymėjo, kad pasaulyje yra ir daugiau įmonių, kurios užsiima azartinių lošimų organizavimu internetu, tačiau ne visos šios įmonės patrauktos atsakovais byloje. Ieškovai turėjo nurodyti, kiek konkrečiai atitinkamas atsakovas neva padarė žalos kiekvienam ieškovui, tačiau tokių duomenų nepateikė.

57IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

58CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

59Byloje, įvertinus ieškinio patikslinimus, taikos sutartimi šalių išspręstus ginčus bei ieškovo atsisakymus nuo dalies reikalavimų, nustatyta, kad apeliacinių skundų dalykas yra ieškinio reikalavimai, kuriais buvo siekiama: 1) uždrausti atsakovams „Unibet (International) Ltd“ bei Nordic Gaming Group Ltd teikti lažybų organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims bet kokia forma, įskaitant ir internetu, neapsiribojant draudimais jas teikti interneto svetainėse www.triobet.com ir www.unibet.com; 2) uždrausti atsakovų „Unibet (International) Ltd“ bei Nordic Gaming Group Ltd neteisėtos reklamos apie azartinius lošimus naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje bet kokia forma ar būdu, įskaitant internetu, neapsiribojant interneto svetainėse www.unibet.com ir www.triobet.com; 3) priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis 1 096 536 Lt nuostolių atlyginimo bei procesines palūkanas.

60Ieškovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį dėl reikalavimų „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ ir jos teises perėmusio „ElectraWorks Limited“ bei 150001 Lt žalos priteisimo ir šią bylos dalį grąžinti nagrinėti iš naujo. Tuo tarpu apeliantai „Unibet (International) Ltd“ bei Nordic Gaming Group Ltd ginčija teismo sprendimu jiems nustatytus draudimus teikti lažybų organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims internetu per interneto svetaines www.unibet.com ir www.triobet.com bei įpareigojimą nutraukti bet kokius veiksmus, susijusius su interneto svetainių www.unibet.com ir www.triobet.com ir/ar jose vykdomos azartinių lošimų veiklos reklama Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant reklamą internetu, jei tokie veiksmai atliekami lietuviškuose interneto portaluose, orientuotuose į Lietuvos Respublikos vidaus rinką.

61Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo metu (nuo 2016 m. sausio 1 d.) galioja nauja ALĮ redakcija, tačiau atsižvelgiant į šioje byloje vertintiną laikotarpį, vadovaujamasi ginčo laikotarpiui aktualiomis ALĮ nuostatomis.

62Apeliaciniai skundai netenkintini.

63Dėl atsakovų apeliacinių skundų

64Dėl ieškinio reikalavimų ydingumo

65Atsakovų nuomone, ieškovai, reikalaudami uždrausti atsakovams teikti lažybų organizavimo paslaugas, vykdo valstybės institucijoms priskirtas kontrolės, viešojo intereso gynimo funkcijas neturėdami tam kompetencijos, o tai, kad pirmosios instancijos teismas savo nuožiūra ieškovų reikalavimus modifikavo, tenkindamas jų dalį susijusią su neva ieškovų subjektinių teisių pažeidimu, reiškia, jog teismas išėjo už ieškinio ribų. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais atsakovų argumentais.

66Teisę kreiptis į teismą numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, CK 1.6 straipsnis, Teismų įstatymo 4 straipsnis bei CPK 4 straipsnis. Taigi teisę į gynybą įtvirtina tiek viešosios ir privatinės, tiek materialinės ir procesinės teisės normos. CK 1. 137 straipsnyje kalbama apie civilinių teisių gyvendinimą ir įgyvendinimo ribas, o CK 1. 138 straipsnyje – apie civilinių teisių gynimą teisme. Teismo taikomi gynimo būdai turi tam tikrą tikslą – kompensacinį arba apsauginį. Kompensaciniai teisių gynimo būdai taikomi tada, kai teisės jau pažeistos ir norima kompensuoti dėl to atsiradusius nuostolius ar kaip nors kompensuoti nukentėjusiajam jo teisių pažeidimu padarytą turtinę skriaudą. Apsauginiai teisių gynimo būdai apsaugo asmenį nuo jo teisių pažeidimo nutraukiant neteisėtus veiksmus, kartu užkertant kelią juos toliau atlikti arba draudžiant atlikti tam tikrus veiksmus, kurie kelia pavojų, kad bus atlikti. Nagrinėjamoje byloje ieškovai pareiškė dvejopo pobūdžio reikalavimus, kurių dalis susiję su prevenciniu ieškiniu dėl neteisėtų, žalą keliančių veiksmų, uždraudimo, kurie apima tiek ieškovų privatų, tiek su jų privačiu interesu sutampantį visuomenės viešąjį interesą, o kita dalis - dėl tais pačiais neteisėtais veiksmais padarytos turtinės žalos atlyginimo - išimtinai susijusi su privataus ieškovų intereso gynimu. Taigi ieškovai, reikšdami prevencinį ieškinį, siekė užkirsti kelią teisę pažeidžiantiems, natūralias konkurencijos sąlygas lošimų rinkoje iškraipomiems ir ieškovų komercinę veiklą apsunkinantiems, atsakovų veiksmams. Šie reikalavimai neabejotinai tiesiogiai įtakoja ieškovų ūkinę - komercinę veiklą, jų teises ir įstatymų saugomus interesus, kurių teisminę gynybą užtikrina Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

67Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd visiškai nepagrįstai teigia, kad teismas modifikavo ieškovų pareikštus reikalavimus. Teismas, priimdamas sprendimą, gali patenkinti ieškinį visiškai ar iš dalies arba jį atmesti (CPK 270 str. 5 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad ieškovų reikalavimai dėl neteisėtų veiksmų ir reklamos draudimo buvo patenkinti iš dalies, t.y. tenkinant ne visą ieškovų suformuluotą reikalavimą, o tik jo konkrečią dalį, susijusią su atsakovų neteisėtų veiksmų atlikimu konkrečiose interneto svetainėse ir jų reklama Lietuvos Respublikoje. Atsakovų nurodomos aplinkybės, kad ieškovų pareikšti reikalavimai buvo pernelyg plataus pobūdžio ar suformuluoti nepakankamai tiksliai, negali apskritai apriboti asmens teisės į teisminę gynybą, kad būtų apginta jo pažeista teisė arba įstatymo saugomas interesas.

68Dėl prevencinio ieškinio

69Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo Nordic Gaming Group Ltd argumentais, jog teismas nevertino atsakovo veiksmų hipotetiškai galinčios kilti žalos kontekste, kas savaime eliminuoja prevencinių tikslų siekimo galimybę. Viena iš prevencinio ieškinio pateikimo sąlygų yra ta, kad egzistuoja realus pavojus, jog ateityje teises pažeidžiantys veiksmai gali būti atlikti ar padaryta žala arba ateityje bus tęsiami teises pažeidžiantys veiksmai ar žalos darymas (CK 6.255 str. 1 d.). Pažymėtina, kad ginant civilines teises nuo asmens, kuris tęsia savo ūkinę ar kitokią veiklą, keliančią realų žalos pavojų ateityje, galima taikyti du teisės gynimo būdus – užkirsti kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ir uždrausti atlikti veiksmus, keliančius realią žalos grėsmę ateityje. Todėl tai, jog byloje, kaip konstatavo teismas, nebuvo įrodyta atsakovų neteisėtais veiksmais padaryta žala, nereiškia, kad prevencinio ieškinio iš viso negalima reikšti, nes užtenka realios grėsmės, kad ji gali būti padaryta, nustatymo. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tokią potencialią žalos kilimo grėsmę nustatė konstatuodamas, jog atsakovai, neteisėtai dalyvaudami toje pačioje kaip ir ieškovai azartinių lošimų rinkoje, sukelia realią grėsmę ieškovų turtiniams interesams, nes dėl atsakovų neteisėtos veiklos gali būti prarandamos ieškovų pajamos. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šiomis teismo išvadomis. Nors atsakovai tvirtina, jog jie veikia skirtingose segmentuose, t.y. ieškovai teikia antžemines lažybų paslaugas, o atsakovai internetu, tai per se nepaneigia fakto, jog bylos šalys veiklą vykdo bendroje azartinių lošimų paslaugų sferoje. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus organizuoti azartinius lošimus internetu buvo draudžiama (apie tai – nutartyje žemiau), atsakovai, veikdami įstatymo draudžiamu būdu, kuris iš esmės lemia mažesnes veiklos sąnaudas ir apsunkina valstybinės priežiūros kontrolę, galimai užėmė ar bent gali užimti dalį azartinių lošimų rinkos tokiu būdu sukurdami konkurenciją, kartu sukurdami galimybes vartotojams pasinaudoti ne tik antžeminėmis lažybų paslaugomis, tačiau ir šias paslaugas gauti, kaip konstatavo teismas, įstatymu draudžiamu būdu, t.y. internetu, tokiu būdu lemiant potencialios žalos ieškovams kilimo galimybę negautų pajamų forma.

70Dėl prekių ženklo triobet.com ir domeno www.triobet.com savininkų

71Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd apeliaciniame skunde tvirtina, kad nėra žodinio prekių ženklo triobet.com savininkas, nėra domeno www.triobet.com registratorius (juo yra Nordic Gaming Ltd), nevykdo jokios su lošimų organizavimu susijusios veiklos.

72Visų pirma teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teisme šis atsakovas nei atsiliepime į ieškinį, nei triplike tokiais argumentais savo atsikirtimų negrindė (t. 2, b.l. 133-138, t. 8, b.l. 20-24). Todėl tokio pobūdžio argumentais apeliacinis skundas apskritai negali būti grindžiamas (CPK 306 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovai tokiais motyvais savo atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą neatsikerta, teikia, reaguodami į tokius atsakovo argumentus bei jo pateiktus papildomus įrodymus, savo įrodymus, teisėjų kolegija vis tik pasisako dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų ir aptariamu aspektu nepagrįstumo.

73Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato 2008 m. birželio 4 d. pranešime apie atliktus ikiteisminio tyrimo veiksmus ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 20-1-00222-08 nurodoma, kad paspaudus nuorodą „DUK“ elektroninis adresas http://www.triobet.com/lt/home_page/faq.html, matoma informacija apie dažniausiai užduodamus klausimus, kuriame yra informacija apie tai, kad TrioBet priklauso Nordic Gaming Group Limited bendrovei (registracijos kodas:C37687), kuri įsikūrusi Maltoje (t. 11, b. l. 231-232). Apeliantas nurodo, kad prekinis ženklas triobet.com priklauso kitai savarankiškai bendrovei Nordic Gaming Ltd (t. 2, b. l. 154), tačiau iš bylos duomenų matyti, kad Nordic Gaming Ltd yra dukterinė Nordic Gaming Group Ltd įmonė (t. 11, b. l. 63). Be to, kaip ir nurodo pats apeliantas Nordic Gaming Group Ltd savo apeliaciniame skunde, jam priklauso figūrinis prekės ženklas TrioBet. Tokiu būdu yra patvirtinamas atsakovo Nordic Gaming Group Ltd vykdomų lošimų organizavimas minėtame www.triobet.com tinklapyje. Tuo tarpu apelianto argumentai, susiję su prekių ženklo triobet.com ir domeno www.triobet.com nuosavybės teisėmis, neturi įtakos sprendžiant teismo patenkinto reikalavimo dėl draudimo teikti atsakovui Nordic Gaming Group Ltd lažybų organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims internetu per interneto svetainę www.triobet.com, nes šis teismo sprendimu nustatytas draudimas atsakovui nėra siejamas su minėto tinklapio www.triobet.com savininko teisėmis. Kita vertus, sprendžiant dėl skundžiamo sprendimo pagrįstumo dalyje, kuria apeliantas Nordic Gaming Group Ltd įpareigotas nutraukti bet kokius veiksmus, susijusius su interneto svetainės www.triobet.com ir/ar jose vykdomų azartinių lošimų veiklos reklama Lietuvos Respublikoje, įskaitant reklamą internetu, jei tokie veiksmai atliekami lietuviškuose interneto portaluose, orientuotose į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, tampa aktualus ir minėto internetinio tinklapio faktinis valdytojas. Iš bylos duomenų matyti, kad domeno www.triobet.com registratorius yra Nordic Gaming Ltd (t. 2, b.l. 158), kuris, kaip jau minėta, yra dukterinė Nordic Gaming Group Ltd bendrovė. Iš bylos duomenų matyti, kad Nordic Gaming Group Ltd yra praktiškai vienasmenis Nordic Gaming Ltd akcininkas (Yannick AS priklauso tik 1 Nordic Gaming Lt paprastoji akcija), taigi Nordic Gaming Group Ltd yra ne tik Nordic Gaming Ltd dalyvis, tačiau praktiškai vienintelis jos savininkas, turintis tiesioginę įtaką jos veiklai, o kartu ir įgyjantis prievolinių teisių ir pareigų, susijusiu su juridiniu asmeniu (Nordic Gaming Ltd) (CK 1.19 str. 3 d., 2.45 str. ABĮ 5 str.). Todėl apelianto akcentuojamos aplinkybės dėl prekės ženklo nuosavybės teisių ir domeno registratoriaus, teisėjų kolegijos vertinimu, nepaneigia pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, kad būtent Nordic Gaming Group Ltd yra faktinis prekės ženklo triobet.com savininkas ir šio prekės ženklo domeno registratorius bei valdytojas (t.y. per savo dukterinę bendrovę Nordic Gaming Ltd). Šiame kontekste pažymėtina, kad kitų atsakovo Nordic Gaming Group Ltd nurodomų bendrovių (Triogames Ltd, triogames AS, Double Zero Masino Ltd, Nordic Odds Ltd ir Nordic Poker Ltd) veiklos pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino, todėl vien tai, kad šios bendrovės nurodomos teismo sprendimo aprašomojoje dalyje, nesudaro pagrindo išvadai, kad teismo sprendime, kaip teigia atsakovas Nordic Gaming Group Ltd, buvo pasisakyta dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų.

74Dėl ALĮ nuostatų vertinimo

75Šiuo aspektu argumentus apeliaciniame skunde teikia atsakovas Nordic Gaming Group Ltd bei atsakovas „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ savo atsiliepime į apeliacinius skundus.

76ALĮ 10 straipsnio 1 dalis nurodo, kad draudžiama organizuoti lošimus, nenurodytus šiame įstatyme arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką. Taigi, įstatyme imperatyviai nustatytas kitokių nei jame nurodytų lošimų draudimas. Pažymėtina, kad atsakovas Nordic Gaming Group Ltd savo papildomai pateiktame 2013 m. lapkričio 4 d. prašyme pripažįsta, kad organizuoti lošimus nuotoliniu būdu, be kita ko, internetu draudžiama nuo pat ALĮ priėmimo 2001 m. (t. 12, b.l. 38-40). Todėl šiuo aspektu teisėjų kolegija išsamiau nebepasisako. Kita vertus, kaip matyti iš paminėtų atsakovų procesiniuose dokumentuose nurodomų argumentų, keliami klausimai, ar toks draudimo laipsnis atitinka ES teisės aktų inter alia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnio nuostatas, ar ALĮ nuostatos nediskriminuoja ne Lietuvos subjektų tuo aspektu, kad nacionaliniai subjektai (konkrečiai – ieškovai) turi galimybę teikti paslaugas internetu poįstatyminių aktų pagrindu (Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. birželio 20 d. ir 2011 m. gegužės 19 d. nutarimais patvirtinti (atitinkamai) UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“ lažybų organizavimo reglamentai). Teisėjų kolegija atmeta tokius argumentus kaip nepagrįstus.

77Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ETT praktika, nurodė, kad ta aplinkybė, jog atsakovai yra licencijuoti teikti lažybų paslaugas kitose ES valstybėse narėse, nėra besąlygiškas pagrindas teigti, kad jų galimybės teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikoje negali būti ribojamos. Kadangi atsakovai tokios išvados iš esmės neginčija, pripažindami ES valstybių narių teisę riboti ir netgi tam tikrais atvejais uždrausti tokio pobūdžio veiklą (azartinių lošimų organizavimą), teisėjų kolegija paminėtos pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstumo skundžiamame sprendime nurodytos ETT praktikos kontekste nekartoja. Minėta, kad Lietuvoje įstatymų leidėjas nustatė draudimą bet kokių kitų nei nurodytų ALĮ azartinių lošimų inter alia nuotoliniu būdu. Atsakovai kelia klausimą, ar toks apsaugos lygis - visiškas draudimas yra pagrįstas, proporcingas, nediskriminuojantis ir pateisinamas ES rinkoje ribojant paslaugų teikimo laisvę, nes pagal ETT praktiką turi būti numatyta, kokius teisinius kriterijus ribojimai turi atitikti tam, kad jie galėtų būti įvertinti kaip leidžiami ir pateisinami. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybės, susijusios su tuo, kokiais kriterijais ir tikslais vadovaudamasis įstatymų leidėjas (valstybė) nustatė būtent tokį ribojimo mastą, kiek jis yra pagrįstas ir proporcingas kitų bendrųjų valstybės interesų skalėje, nėra nagrinėjimo dalykas šiame privačiame paslaugų tiekėjų ginče (pastebėtina, kad buvusio ribojimo masto naujojoje ALĮ redakcijoje - nei nacionaliniams, nei ne nacionaliniams subjektams - nebėra). Tuo tarpu atsakovų argumentai, susiję su tuo, kad patiems ieškovams pirmiau buvo sudarytos sąlygos organizuoti internetinį paslaugų teikimą, dėl ko atsakovai teigia esant diskriminaciją ne nacionalinių subjektų atžvilgiu, teisėjų kolegijos vertinimu, galėtų būti priimtini tuo atveju, jei šiems nacionaliniams subjektams tokia veikla būtų leidžiama įstatymo pagrindu. Tuo tarpu, kaip minėta, tokiai veiklai atskiriems rinkos dalyviams inter alia ieškovams sąlygos buvo sudarytos Valstybinės lošimų priežiūros tarnybos nutarimais. Tokių sąlygų sudarymo neatitikimą ALĮ nuostatoms, kitaip tariant, Valstybinės lošimų priežiūros tarnybos nutarimų neteisėtumą konstatavo Vilniaus apygardos administracinis teismas dar 2012 m. spalio 29 d. sprendimu ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi (LVAT administracinė byla Nr. A143-626/2013 – t. 12, b.l. 45-58). Todėl vien dėl to, kad atskiri nacionaliniai subjektai jiems palankių, bet prieštaraujančių įstatymui poįstatyminių aktų pagrindu tam tikrą laikotarpį teikė paslaugas internetu, nereiškia, kad ALĮ 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas buvo nukreiptas tik į ne nacionalinius subjektus ir būtų juos diskriminuojantis.

78Dėl atsakovų veiklos vietos nustatymo

79Atsakovo Unibet (International) Ltd nuomone, jo paslaugų suteikimo ir veiklos vykdymo vieta nėra Lietuvos Respublika, nes 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) 2000/31/EB (toliau – EKD) 22 punktas numato, kad informacinės visuomenės paslaugoms iš esmės turėtų būti taikoma tos valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas teisė, o galimybė rinktis kalbą ir valiutą rodo tik sąsajumą su ta valstybe, o ne veiklos vykdymo vietą. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atsakovo argumentų, kad jis nevykdo veiklos Lietuvos Respublikoje.

80Visų pirma pažymėtina, kad savo sprendime dėl atsakovų veiklos vykdymo vietos pirmosios instancijos teismas yra išsamiai pasisakęs. Teismas, spręsdamas apie atsakovų veiklos vykdymo vietą, tiesiogiai pagal analogiją nesivadovavo EKD kaip vientisu Europos Sąjungos teisės aktu. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo turinio, pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nesant nei nacionalinių, nei Europos Sąjungos lygiu galiojančių teisės aktų, kurie įvardintų, kur yra azartinių lošimų paslaugų tiekėjo veiklos vieta, azartinių lošimų veikla nepatenka į EKD taikymo sritį, todėl pagal analogiją taikė EKD ne kaip vientisą teisės aktą, o vadovavosi tik joje nustatytais kriterijais sprendžiant, ar atsakovai gali būti pripažintini vykdančiais veiklą Lietuvos Respublikoje. Dėl to, įvertinęs byloje atsakovų internetiniuose puslapiuose vartojamą kalbą (lietuvių), viešai deklaruojamą paslaugų teikimo vietą (Baltijos šalyse), mokėjimo būdų pasirinkimo galimybę Lietuvos klientams bei šių tinklapių reklamą Lietuvos Respublikoje, teismas pagrįstai pripažino atsakovus teikiančius azartinių lošimų internetu paslaugas taip pat ir Lietuvos Respublikoje. Antra, nors atsakovas galimybę rinktis užsienio kalbą ir valiutą, vadovaudamasis ETT 2010 m. gruodžio 7 d. sprendime sujungtose bylose C-585/08 ir C-144/09 (84 pastraipa) pateiktais išaiškinimais, vertino tik susietinumu su tam tikra užsienio valstybe, o ne joje vykdoma veikla, tačiau pažymėtina, kad nustatant atsakovų veiklos vykdymo vietą, vadovaujantis pirmosios instancijos teismo išanalizuotomis EKD nuostatomis ir ETT praktika, lemia ne tai, kad užsienyje registruotas ir veikiantis internetinis tinklapis yra pasiekiamas Lietuvos Respublikos rezidentams ir (ar) tai, jog joje numatyta kalbos ar (ir) valiutos pasirinkimo galimybė, o tikslinis šių tinklapių adaptavimas konkrečiai Lietuvos Respublikos rinkai. Nagrinėjamu atveju, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, prisijungiant prie interneto svetainės www.triobet.com vartotojas iš Lietuvos yra identifikuojamas automatiškai, todėl svetainė atsidaro lietuvių kalba, joje Triobet prisistato kaip „žaidimų ir pramogų lyderis Baltijos šalyse“, mokėjimų būdai adaptuoti Lietuvos klientams, o svetainėje www.unibet.com pasirinkus lietuvių kalbą, atsidaro puslapis http://lt.unibet.com/, kuriame visa informacija pateikiama lietuvių kalba, abi interneto svetainės buvo aktyviai reklamuojamos Lietuvos Respublikoje, iš Lietuvos rezidentų (tikėtina) gaunamos atitinkamos pajamos. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės neabejotinai patvirtina ne tik tam tikrą sąsają su Lietuvos Respublikos valstybe, o būtent tikslinį orientavimąsi į Lietuvos Respublikos vartotojus, kas rodo neabejotiną atsakovų, kaip šių interneto svetainių valdytojų, tikslingai pasirinktą veiklos vykdymo vietą Lietuvos Respublikoje.

81Dėl neteisėtų veiksmų, susijusių su reklamos organizavimu

82Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovų veiklos reklama Lietuvos Respublikoje draudžiama pagal ALĮ 10 straipsnio 9 dalį. Ši norma numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose (kazino), bingo arba automatų salonuose. Taigi, azartinių lošimų reklama yra imperatyviai neleidžiama ir tai taikytina vienodai visiems subjektams.

83Atsakovai nesutinka dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikoje azartinių lošimų reklamos skelbimą, tvirtindami, jog minėta reklama paskelbta ne jų iniciatyva ir jie nėra nei prekinio ženklo Triobet, nei Unibet savininkai.

84Sprendžiant dėl neteisėtos reklamos skelbimo, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, skirtingai nuo administracinės atsakomybės nėra būtina tiksliai nustatyti asmenį, kurio iniciatyva sąlygojo neteisėtos reklamos paskelbimą. Tam, kad būtų galima taikyti atsakovų civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šių asmenų bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltę. Nustačius atsakovų neteisėtus veiksmus, skelbiant Lietuvos Respublikoje draudžiamą reklamą, jų kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Todėl, konstatavus neteisėtos atsakovams priklausančių prekės ženklų reklamos faktą, ieškovai neprivalėjo įrodinėti, kad atsakovai yra kalti. Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu turi atsakovai (CPK 12, 178 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovai neginčija konstatuoto neteisėtos reklamos fakto, tačiau, neigdami savo atsakomybę, remiasi deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, nepateikdami jokių juos pagrindžiančių įrodymų (t.y. nepateikė duomenų leidžiančių spręsti, kad neteisėta reklama paskelbta ne jų iniciatyva). Pastebėtina, kad prekės ženklo Triobet priklausomumo Nordic Gaming Group Ltd aspektas yra pirmiau jau aptartas šioje nutartyje. Atsakovas Unibet (International) Ltd apeliaciniame skunde taip pat ginčija prekinio ženklo Unibet priklausomumą atsakovui, nurodydamas, kad šis prekinis ženklas priklauso Global IP and Support Services LP, registruotai Mergelių salose. Šiame kontekste reikšminga aplinkybė yra tai, kad byloje nebuvo sprendžiama dėl prekinio ženklo Unibet reklamos atitikimo įstatymo nuostatoms, o bylos dalies dėl neteisėtos reklamos Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo dalyku buvo būtent internetinis tinklapis www.unibet.com, kurio nuosavybės teisių atsakovas Unibet (International) Ltd nekvestionavo, priešingai, deklaruodamas, jog būtent jis organizuoja lažybas internetu internetinėje svetainėje www.unibet.lt (t. 4, b. l. 146-147, 166).

85Dėl ieškovų apeliacinio skundo

86Dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama

87Ieškovų teigimu, teismas nepagrįstai 2011 m. rugsėjo 29 d. ir 2011 m. gruodžio 1 d. protokolinėmis nutartimis uždraudė jiems reikšti ieškinį tinkamam atsakovui, kas laikytina esminiu proceso pažeidimu. Anot ieškovų, šios klaidos apeliacinės instancijos teisme ištaisyti negalima, todėl bylos dalis grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.

88Netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2007). Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, tiesioginis subjektas ir neturi reikalavimo teisės (netinkamas ieškovas) ir (ar) pareigos pagal ją atsakyti (netinkamas atsakovas), nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą ieškovą ir (ar) atsakovą byloje. Tokiu atveju netinkama bylos šalis gali būti pakeičiama. Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog „... CPK 45 straipsnio 1 dalyje kaip viena iš šių teisės normų taikymo sąlygų nurodyta tai, kad teismas atitinkamų veiksmų turi teisę imtis tada, kai nustato, jog ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti. Ši sąlyga grindžiama civilinio proceso tikslais, koncentruotumo, ekonomiškumo principais, teismo pareiga rūpintis išsamiu bylos aplinkybių atskleidimu ir tinkamu bylos išnagrinėjimu. Ja iš dalies ribojamas proceso šalių dispozityviškumas. Dėl to teismas, byloje nenustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, neturi teisės disponuoti aptariamose teisės normose įtvirtintomis teisėmis dėl atsakovo pakeitimo arba antrojo atsakovo įtraukimo“ ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009).

89Nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio pirmųjų dviejų reikalavimų tikslas uždrausti būsimus neteisėtus veiksmus. Todėl paaiškėjus, jog atsakovas „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ nuo 2011 m. kovo 31 d. nevykdo veiklos, susijusios su internetinių azartinių lošimų organizavimu, ieškovai savo reikalavimų dėl neteisėtų veiksmų ir reklamos uždraudimo šio atsakovo atžvilgiu atsisakė, paliekant jo atžvilgiu tik reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Šių aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo (jo neturi ir apeliacinės instancijos teismas) išvadai, kad ieškinys buvo pareikštas ne tam asmeniui – reikalavimų tiek dėl šio asmens atitinkamos veiklos uždraudimo, tiek dėl žalos atlyginimo požiūriu šis asmuo buvo ir yra (nes teismo sprendimas inter alia jo dalis dėl bylos dalies nutraukimo atsakovo „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ atžvilgiu neįsiteisėjęs) tinkamas atsakovas. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovai faktiškai prašė įtraukti į bylą visiškai naują atsakovą („ElektraWorks Limited“), kuris ir veiklą pradėjo vykdyti tik bylos nagrinėjimo metu, t.y. ne pakeisti byloje netinkamą atsakovą tinkamu, o pareikšti reikalavimą, praėjus nuo bylos nagrinėjimo pradžios beveik pusantrų metų bei atsisakius dalies reikalavimų tinkamam atsakovui, visai kitam atsakovui ir visų reikalavimų (inter alia žalos atlyginimo) apimtimi (t. 10, b. l. 243). Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas tokio pobūdžio ieškovų prašymą, pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias netinkamos šalies pakeitimą tinkama. Toks prašymo išsprendimas taip pat neatėmė ir niekaip neapribojo ieškovų teisės pareikšti naujam atsakovui savarankišką ieškinį. Šiame kontekste teisėjų kolegija pastebi, kad byloje nekyla klausimas dėl CPK 48 straipsnio nuostatų taikymo, nes nėra duomenų, jog „ElektraWorks Limited“ būtų „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ teisių perėmėjas.

90Dėl žalos, pasireiškusios negautomis pajamomis, atlyginimo

91Ieškovai savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindė CK 6.249 straipsnio nuostatomis. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad žala laikytinos negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų neteisėtų veiksmų, o šio straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditoriaus nuostoliais laikytina asmens iš savo neteisėtų veiksmų gauta nauda, kas iš esmės taip pat yra negautos kreditoriaus (šiuo atveju – ieškovų) pajamos. Civilinė atsakomybė atsiranda nustačius visas būtinas jos taikymui sąlygas – neteisėti veiksmai, žala, jų tarpusavio priežastinis ryšys, kaltė (CK 6.246 - 6.249 str.), nesant bent vienos iš jų civilinė atsakomybė negalima. Todėl vien tik neteisėtų veiksmų konstatavimas per se dar nereiškia civilinės atsakomybės taikymo, nes pažeidimas (neteisėti veiksmai) yra tik viena iš civilinės atsakomybės sąlygų. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovai įstatymų nustatyta tvarka neįrodė jiems padarytos žalos fakto ir dydžio. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo iš esmės nesutikti su šia teismo išvada.

92Kaip minėta, ieškovai reikalauja netiesioginių - negautų pajamų forma - nuostolių. Žala grindžiama tikėtinu 20 procentų didesniu ieškovų veiklos pelningumu tuo atveju, jei atsakovai nebūtų atlikę skundžiamu sprendimu konstatuotų neteisėtų veiksmų. Kasacinio teismo praktikoje formuojant nuostolių negautų pajamų forma dydžio nustatymo praktiką pripažįstama, kad negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių ieškovo veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Negautas pajamas, kaip nuostolius, apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamos suprantant jas kaip sumą, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-336/2008; 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2011; kt.). Bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių. Remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2013). Sprendimą dėl žalos atlyginimo teismas turi priimti tik tada, kai žalos dydis nustatytas, t. y. pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas patikimais, laikantis įrodinėjimo taisyklių ištirtais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009).

93Pirmąsias tris civilinės atsakomybės sąlygas - neteisėtus veiksmus, žalą, jų tarpusavio priežastinį ryšį turi įrodyti ieškovai (CPK 12, 178 str.). Kalbant apie žalą, ieškovai turi įrodyti jos faktą ir dydį. Sutiktina su ieškovais, kad CK 6.249 straipsnis suteikia teisę teismui nustatyti nuostolių dydį tuo atveju, kai šalis jų dydžio negali tiksliai įrodyti. Būtent tokią situaciją nurodo ieškovai nagrinėjamoje byloje inter alia dėl, jų nuomone, nepagrįstai teismo netenkintų ieškovų pareikštų prašymų išreikalauti žalą pagrindžiančius duomenis iš atsakovų. Iš tikrųjų, ieškinys negali būti atmetamas dėl to, kad, esant pagrindui konstatuoti žalos faktą ir kitas civilinės atsakomybės sąlygas, asmuo (ieškovas) negali įrodyti tikslaus žalos dydžio. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, esminis klausimas visų pirma yra tai, ar yra pagrindas pripažinti žalos ieškovams atsiradimo faktą. Tuo atveju, jei yra pagrindas išvadai, kad žala ieškovams dėl atsakovų neteisėtų veiksmų neatsirado ir negalėjo atsirasti, netenka teisinės prasmės šalių argumentai ir jų vertinimas dėl žalos dydžio įrodinėjimo ir nustatinėjimo. Kolegijos nuomone, šioje byloje yra pagrindas būtent tokiai išvadai.

94Kaip minėta, sprendžiant, ar ieškovai patyrė nuostolių negautų pajamų forma, turi būti įvertinti, be kita ko, pirmiau minėti kriterijai dėl realiai tikėtinos galimybės, esant normaliai ieškovų veiklai, gauti pajamų, kurios negautos būtent dėl neteisėtų atsakovų veiksmų. Pirmiau jau minėta, kad ALĮ 10 straipsnio 1 dalis draudė organizuoti lošimus, nenumatytus šiame įstatyme arba pažeidžiant jame nustatytą tvarką. Taigi, ieškovai negalėjo teisėtai gauti ar tikėtis gauti pajamų iš lažybų internetu, todėl jiems žala (tikėtinos teisėtai gauti pajamos) inter alia dėl neteisėtų atsakovų veiksmų neatsirado ir negalėjo atsirasti (nepaisant to, kad iš bylos duomenų matyti, jog Valstybinės lošimų priežiūros komisijos priimtų aktų pagrindu jie patys vykdė tokią veiklą). Todėl galima būtų svarstyti tik tai, kiek neteisėti atsakovų veiksmai galėjo turėti įtakos ieškovų pajamų sumažėjimui kitame – ALĮ nuostatų leistiname antžeminiame – ieškovų teisėtos tipinės veiklos segmente, kitaip tariant, kokia dalis asmenų, pasinaudojusi atsakovų paslaugomis, būtų, nesant atsakovų veiklos, dalyvavusi ieškovų organizuojamose lažybose (potencialūs nauji klientai) ir kokia ieškovų turėtų klientų dalis prarasta (prarasti buvę klientai) dėl atsakovų vykdytos veiklos internetinėje erdvėje. Vertinant žalos atsiradimo fakto galimybę, pažymėtina, kad patys ieškovai savo apeliaciniame skunde įrodinėja, jog Lietuvos teisės aktais nustatyti apsunkinimai labiau riboja asmenis, kurie naudojasi teisėtai veikiančių bendrovių organizuojamomis lažybomis (reikalavimai atvykti į lažybų punktą, susimokėti mokesčius ir pan.). Todėl šių aplinkybių kontekste, teisėjų kolegijos nuomone, menkai tikėtina galimybė, kad atsakovų paslaugomis internete naudojęsi asmenys taptų naujais ieškovų klientais antžeminiame segmente, ir vien tik ieškovų deklaratyvus teiginys, kad, nesant atsakovų, asmenys, kurie naudojosi jų (atsakovų) paslaugomis, būtų priversti pirkti (ir pirktų) paslaugas iš ieškovų, teisėjų kolegijos neįtikina. Kita vertus, neatmestina, kad dalis naujai į lošimus besiorientuojančių asmenų ar dalis jau buvusių ieškovų klientų dėl paminėtų ieškovų nurodomų aplinkybių (lengvesnio atsakovų paslaugų prieinamumo) galėjo pradėti naudotis atsakovų paslaugomis. Tačiau, visų pirma, tokių įrodymų į bylą nėra pateikta, o ir ieškovų prašymo (anot ieškovų, teismo nepagrįstai netenkinto) išreikalauti duomenis iš atsakovų apie šių gautas iš Lietuvos rezidentų pajamas tenkinimas net ir tuo atveju, jei atsakovai tokias galimybes turi ir tokių gautų pajamų apimtis pateiktų, savaime iš esmės nepagrįstų „perbėgimo“ būtent pas atsakovus fakto ar fakto, kad anksčiau nedalyvavę lošimuose asmenys, nesant atsakovų, būtų tapę būtent ieškovų klientais. Antra, negalima neįvertinti ir tos aplinkybės, kad tiek „perbėgusių“, tiek naujai įsijungiančių į lošimus asmenų mastas ribotas dėl jų galimybių bei sugebėjimų naudotis internetinėmis paslaugomis. Šiuo atveju iš ieškovų procesinių dokumentų turinio nėra aišku, kuo remiantis ieškovai grindžia (o ne tik deklaruoja) tikėtiną būtent 20 procentų pelningumą, jei būtent atsakovai nebūtų atlikę neteisėtų veiksmų. Nors ieškovai pateikė duomenis apie 2007-2009 metais gautą tipinės veiklos pelną, tačiau nepagrindė, kokią įtaką jų pateikti skaičiai turi tikėtinai (planuojamai) gautinoms pajamoms, kokiais kriterijai remiantis negautos pajamos skaičiuotos, imant 20 procentų dydžio negautas pajamas dėl būtent atsakovų (o ne kitų vidaus ir išorės šios srities inter alia antžeminės rinkos dalyvių) veiklos. Juo labiau, kad iš ieškovų teikiamų duomenų tendencijų vertinimo apskritai negalima daryti jokios konkretesnės išvados – pagal ieškinyje jų pačių nurodomus duomenis UAB „TopSport“ tipinės veiklos pelnas 2008 m. buvo beveik šešis kartus didesnis nei 2007 m., tačiau sumažėjo 2009 m., tuo tarpu UAB „Orakulas“ atvirkščiai – 2008 m. sumažėjo lyginant su 2007 m., bet padidėjo 2009 m. Taigi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui, nors ne kartą buvo siūlyta, nebuvo pateikta jokių, t.y. nei bent kuo nors, pavyzdžiui, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas - rinkos tyrimais, grindžiamų tikėtinų, nei apytikrių duomenų apie patirtų nuostolių faktą dėl atsakovų veiklos (o juo labiau - jų dydį). Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo iš esmės nesutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada dėl žalos atlyginimo reikalavimo netenkinimo (CPK 12, 178 str.).

95Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą

96Atsakovas „Unibet (International) Ltd“ pateikė prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar ALĮ 8 straipsnis ta apimtimi, kiek jame numatyta, kad „Lošimus turi teisę organizuoti akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, veikiančios Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka <...>“ , atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, Konstitucijos 46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui. Prašymas iš esmės grindžiamas minėtos normos, anot atsakovo, nepagrįstu, neproporcingu teisių ne nacionaliniams subjektams laisvai pasirinkti verslą, laisvai sudarinėti sutartis ribojimu, pažeidžiant sąžiningos konkurencijos laisvės, ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumo principus ir prieštaravimu ES teisės aktams. Prašymas netenkinamas.

97Šioje byloje nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismai nesirėmė ir nesiremia ALĮ 8 straipsnio nuostatomis. Ginčas bylos dalyje dėl nustatytų draudimų organizuoti bei vykdyti ALĮ nenumatytus lošimus sprendžiamas taikant ALĮ 10 straipsnio 1 dalies nuostatas. Dalyje dėl reklamos uždraudimo pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė ieškinio tenkinimo teisiniu pagrindu ALĮ 10 straipsnio 9 dalį. Todėl kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl ALĮ 8 straipsnio nuostatų, t.y. teisės normos, kuri nėra esmingai reikšminga ginčo išsprendimui, konstitucingumo teisėjų kolegija tikslingumo neįžvelgia.

98Apibendrinant teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, taip pat tinkamai taikė aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

99Atmetus abiejų šalių apeliacinius skundus, jų turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

100Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

101Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai prašė uždrausti neteisėtus atsakovų veiksmus, susijusius su... 5. Nurodė, kad atsakovai interneto svetainėse www.bwin.com; www.unibet.com;... 6. 2011 m. lapkričio 21 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovai atsisakė... 7. 2011 m. lapkričio 21 d. vykusio teismo posėdžio metu teismui pateikta... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu: 1) patvirtino... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. papildomu sprendimu priteisė... 11. Teismas pripažino, kad ieškovai turi teisę į teisminę gynybą, nes... 12. Dėl lažybų organizavimo paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje. Teismas... 13. Dėl azartinių lošimų reklamos. Teismas konstatavo, kad atsakovų veiklos... 14. Dėl atsakovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Teismas... 15. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 16. Ieškovai UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“ apeliaciniame skunde prašo... 17. 1. Teismas padarė esminį proceso pažeidimą, nes ieškovams pateikus... 18. 2. Teismas nepagrįstai 2011 m. rugsėjo 29 d. protokoline nutartimi atmetė... 19. Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 20. 1. Teismas nepagrįstai tenkino ieškovų reikalavimus, nesusijusius su jų... 21. 2. Teismas išėjo už pareikšto ieškinio ribų, nes savo nuožiūra... 22. 3. Nenustačius byloje žalos kilimo grėsmės fakto, teismas neturėjo... 23. 4. Teismas nepagrįstai konstatavo atsakovų neteisėtus veiksmus ir savo... 24. 5. Nacionalinių lažybų organizatorių veiklos reglamentuose... 25. 6. Teismas sprendime neįvertino ETT privalomos praktikos dalies, kurioje yra... 26. 7. Neįrodyta, kad nei prekių ženklo triobet.com savininkas ir/ar teisėtas... 27. Atsakovas „Unibet (International) Ltd“ apeliaciniame skunde prašo... 28. 1. Atsakovo nuomone, jo paslaugų suteikimo ir veiklos vykdymo vieta nėra... 29. 2. Ieškovai nepagrįstai prisiima viešojo intereso gynimo funkciją,... 30. 3. Atsakovų veiksmų (pagrįstai tikėtina) žala byloje įrodinėjama nebuvo,... 31. 4. Atsakovo manymu, interneto portaluose paskelbtos interaktyvios nuorodos į... 32. 5. Preziumuojama turėtų būti asmens, kuris, vadovaujantis byloje esančių... 33. Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd atsiliepime prašo atsakovo „Unibet... 34. „Hillside (New Media) Ltd“ prašo dėl paduotų apeliacinių skundų... 35. Atsakovas „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ atsiliepime prašo... 36. 1. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad Lietuvoje nėra diskriminacijos... 37. 2. Lietuvos ribojimai neatitinka Europos Sąjungos teisės. Lietuvoje... 38. 3. Teismo cituojamose administracinėse bylose nėra konstatuota, kad patys... 39. Ieškovai atsiliepime prašo atsakovų „Unibet (International) Ltd“ ir... 40. 1. Teismas, grįsdamas atsakovo „Unibet (International) Ltd“ veiklos... 41. 2. Atsakovas „Unibet (International) Ltd“ savo procesiniuose dokumentuose... 42. 3. Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd nenurodė jokių paaiškinimų dėl naujų... 43. 4. Atsakovas klaidinančiai nurodo, kad nacionaliniams subjektams leidžiama... 44. 5. ETT 2009 m. rugsėjo 8 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr.... 45. 6. Atsakovas nėra asmuo, turintis teisę organizuoti lažybas Lietuvos... 46. 7. Ieškovai prašo nustatyti, kad tik teismui teikiami duomenys iš... 47. Valstybinė lošimų priežiūros tarnyba atsiliepime į apeliacinius skundus... 48. Atsakovas „Unibet (International) Ltd“ atsiliepime prašo ieškovų... 49. 1. Ieškovų argumentai dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama neturi... 50. 2. Byloje nebuvo nustatytos būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos.... 51. 3. Byloje nėra įrodyti jokie sąryšiai tarp atsakovo veiksmų ir kiekvieno... 52. 4. Ieškovų teiginiai apie žalą nepagrįsti jokiais argumentais nei... 53. 5. Vartotojų patikimas identifikavimas nėra įmanomas, todėl atsakovai... 54. Atsakovai „bwin.party services (Gibraltar) Limited“ ir Nordic Gaming Group... 55. 1. Teismas neturi pagrindo išvadai, kad ieškinys buvo pareikštas ne tam... 56. 2. Ieškovai neįrodė ne tik žalos dydžio, tačiau ir kitų civilinei... 57. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 58. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 59. Byloje, įvertinus ieškinio patikslinimus, taikos sutartimi šalių... 60. Ieškovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį dėl... 61. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo metu (nuo 2016 m. sausio 1 d.) galioja... 62. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 63. Dėl atsakovų apeliacinių skundų... 64. Dėl ieškinio reikalavimų ydingumo... 65. Atsakovų nuomone, ieškovai, reikalaudami uždrausti atsakovams teikti... 66. Teisę kreiptis į teismą numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 67. Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd visiškai nepagrįstai teigia, kad teismas... 68. Dėl prevencinio ieškinio... 69. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo Nordic Gaming Group Ltd argumentais,... 70. Dėl prekių ženklo triobet.com ir domeno www.triobet.com savininkų ... 71. Atsakovas Nordic Gaming Group Ltd apeliaciniame skunde tvirtina, kad nėra... 72. Visų pirma teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teisme šis... 73. Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato 2008 m. birželio 4 d.... 74. Dėl ALĮ nuostatų vertinimo ... 75. Šiuo aspektu argumentus apeliaciniame skunde teikia atsakovas Nordic Gaming... 76. ALĮ 10 straipsnio 1 dalis nurodo, kad draudžiama organizuoti lošimus,... 77. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ETT praktika, nurodė, kad ta... 78. Dėl atsakovų veiklos vietos nustatymo... 79. Atsakovo Unibet (International) Ltd nuomone, jo paslaugų suteikimo ir veiklos... 80. Visų pirma pažymėtina, kad savo sprendime dėl atsakovų veiklos vykdymo... 81. Dėl neteisėtų veiksmų, susijusių su reklamos organizavimu... 82. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovų veiklos reklama... 83. Atsakovai nesutinka dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikoje azartinių... 84. Sprendžiant dėl neteisėtos reklamos skelbimo, kaip pagrįstai nurodė... 85. Dėl ieškovų apeliacinio skundo... 86. Dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama... 87. Ieškovų teigimu, teismas nepagrįstai 2011 m. rugsėjo 29 d. ir 2011 m.... 88. Netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo... 89. Nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio pirmųjų dviejų reikalavimų... 90. Dėl žalos, pasireiškusios negautomis pajamomis, atlyginimo ... 91. Ieškovai savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindė CK 6.249 straipsnio... 92. Kaip minėta, ieškovai reikalauja netiesioginių - negautų pajamų forma -... 93. Pirmąsias tris civilinės atsakomybės sąlygas - neteisėtus veiksmus,... 94. Kaip minėta, sprendžiant, ar ieškovai patyrė nuostolių negautų pajamų... 95. Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą... 96. Atsakovas „Unibet (International) Ltd“ pateikė prašymą kreiptis į... 97. Šioje byloje nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismai... 98. Apibendrinant teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 99. Atmetus abiejų šalių apeliacinius skundus, jų turėtos bylinėjimosi... 100. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 101. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti...