Byla e2A-725-614/2020
Dėl iškeldinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų iš Andrutės Kalinauskienės, Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų A. S. ir D. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6893-647/2019 pagal ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – RUAB) „Toleita“ ieškinį atsakovams A. S. ir D. S. dėl iškeldinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – RUAB) „Toleita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo teismo iškeldinti atsakovus A. S. ir D. S., nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos, su visu jiems priklausančiu turtu, iš ieškovei RUAB „Toleita“ nuosavybės teise priklausančių patalpų – sodo pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esančių adresu (duomenys neskelbiami), bei įpareigoti atsakovus perduoti ieškovei raktus nuo minėtų patalpų, taip pat priteisti iš atsakovų visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 18 d. turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. 0128/15/01090, sudarytu tarp antstolio Rimanto Vižainiškio ir RUAB „Toleita“, antstolis Rimantas Vižainiškis perdavė išieškotojui RUAB „Toleita“ atsakovams priklausiusį žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), sodo pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), šiltnamį, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), ir kiemo statinius, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esančius adresu (duomenys neskelbiami). Ieškovė VĮ Registrų centras įregistravo nuosavybės teises į minėtą nekilnojamąjį turtą savo vardu. Pažymėjo, kad iki šiol ieškovei nėra perduotas sodo pastatas ir atsakovai net neketina iš jo išsikraustyti. Ieškovė jau daugiau kaip tris metus faktiškai negali naudotis nuosavybės teise priklausančiu sodo pastatu su priklausiniais ir žemės sklypu. Atsakovai buvo ne kartą tiek žodžiu, tiek raštu raginti išsikelti iš ieškovei priklausančių patalpų, tačiau šiuos raginimus ignoruoja. Tarp šalių nėra susiklostę jokie nuomos santykiai, šalių nesieja ir neatlygintiniai panaudos santykiai. Ieškovė nenori ir neketina nuomoti šios patalpos atsakovams, su kuriais santykiai nėra geri. Dar 2016 m. sausio 13 d. ieškovė išsiuntė atsakovams prašymą dėl patalpų atlaisvinimo arba nuomos sutarties sudarymo, tačiau atsakovai nesureagavo į šį prašymą. 2019 m. balandžio 9 d. ieškovė išsiuntė pretenziją dėl patalpų atlaisvinimo, kurioje nurodė, kad atsakovai turi atlaisvinti patalpas geranoriškai iki 2019 m. balandžio 30 d., tačiau atsakovai eilinį kartą nesureagavo į ieškovės raginimus. Jau ilgą laiką atsakovai naudojasi nekilnojamuoju daiktu neteisėtai, be ieškovės sutikimo ir leidimo, todėl turi būti iškeldinti. Atsakovų iškeldinimas yra proporcinga priemonė, siekiant apginti ieškovės kaip savininko interesus netrukdomai ir nevaržomai naudotis jam teisėtai priklausančiu turtu, kurį buvo ketinama išnuomoti, o vėliau vykdant restruktūrizavimo procese patvirtintus metmenis - parduoti ir taip padengti dalį įsipareigojimų ieškovės kreditoriams restruktūrizavimo procese.

62.

7Atsakovai A. S. ir D. S. su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė nutyli apie tarp tų pačių šalių Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-815-1098/2019, kurioje jie yra ieškovai ir atitinkamai RUAB „Toleita“ minėtoje byloje yra atsakovė. Šiuo atveju RUAB „Toleita“ ir antstolis Rimantas Vizainiškis, būdami proceso dalyviais, ir puikiai žinodami, kad teisme nuo 2015 m. lapkričio 11 d. yra nagrinėjamas ieškinys dėl vykdomojo įrašo teisėtumo pagal turto perdavimo aktą 2015 m. gruodžio 18 d. perdavė išieškotojai RUAB „Toleita“ atsakovų vienintelį gyvenamąjį būstą, t. y. turtą, kurį atsakovai buvo įkeitę pagal 2004 m. vasario 26 d. kreditinės linijos sutartį, kurios vykdomąjį įrašą atsakovai ginčija Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje. Todėl tokie ieškovės bei antstolio veiksmai vertintini kaip akivaizdžiai apgalvotai nesąžiningi.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 14 d. sprendimu ieškovės ieškinį patenkino ir iškeldino atsakovus A. S. ir D. S., nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos, su visu jiems priklausančiu turtu, iš ieškovei RUAB „Toleita“ nuosavybės teise priklausančio sodo pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esančio adresu (duomenys neskelbiami); įpareigojo atsakovus A. S. ir D. S. perduoti ieškovei RUAB „Toleita“ raktus nuo sodo pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esančio adresu (duomenys neskelbiami); priteisė iš atsakovų A. S. ir D. S. valstybei po 37,50 Eur (iš kiekvieno atsakovo) žyminio mokesčio, jį sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

114.

12Teismas nustatė, kad 2015 m. gruodžio 18 d. Turto perdavimo išieškotojui akto Nr. 0128/15/01090 pagrindu ieškovei UAB „Toleita“ nuosavybės teise priklauso sodo pastatas, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), su priklausiniais (šiltnamiu, kiemo statiniais), esantys (duomenys neskelbiami).

135.

14Nurodė, kad pagal kasacinio teismo praktiką iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų, priklausomai nuo šalis siejančių materialinių teisių santykių turinio, gali būti tiek pažeistų daiktinių teisių gynimo būdas, tiek prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-790/2003, 2008 m. balandžio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-260/2008). Jei ginčo šalis sieja prievoliniai santykiai, reikalavimas dėl iškeldinimo sprendžiamas pagal specialiai šiuos materialinius teisinius santykius reglamentuojančias civilinio kodekso normas. Jeigu šalių nesieja prievoliniai teisiniai santykiai, ginčo dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų nagrinėjimo turinį ir ribas lemia CK ketvirtosios knygos normos dėl savininko teisių apsaugos. Tuo atveju, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos ne vindikaciniu (CK 4.95 str.), o negatoriniu ieškiniu (CK 4.98 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011). Asmuo, pareikšdamas negatorinį ieškinį, turi įrodyti dvi aplinkybes: 1) tai, kad jis yra turto savininkas, 2) kad jo teisės yra pažeistos. Savininkas neturi įrodinėti, kad jo teises pažeidžiantis asmuo elgiasi neteisėtai. Priešingai, atsakovas turi įrodyti, kad jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011, 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2008).

156.

16Nurodė, kad įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovai su ieškove būtų sudarę nuomos, panaudos ar kitą sutartį, kuri leistų jiems teisėtai gyventi aptartame ieškovei priklausančiame sodo pastate, byloje atsakovai nepateikė (CPK 12 str., 178 str.). Ieškovė UAB „Toleita“ dar 2016 m. sausio 13 d. prašymu pareikalavo atsakovus išsikraustyti iš ieškovei priklausančio turto arba atvykti su ieškove sudaryti nuomos sutartį. Taip pat ieškovė pakartotinai 2019 m. balandžio 9 d. rašytine pretenzija pareikalavo atsakovus išsikraustyti iš ieškovei priklausančio turto. Nors turėjo pakankamai laiko, daugiau nei trejus metus, atsakovai geranoriškai iš ieškovei priklausančio sodo pastato neišsikrausto iki šiol. Byloje atsakovai neįrodinėjo, kad teisėtai naudojasi ieškovei priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Vienintelis atsakovų nesutikimo su ieškiniu argumentas buvo tas, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal ieškovų A. S. ir D. S. ieškinį atsakovei UAB „Toleita“, kuriuo prašoma: 1) pripažinti prievolę atsakovui UAB „Toleita“ pagal 2004 m. vasario 26 d. kreditinės linijos sutartį pilnai įvykdyta; 2) taikyti atsakovo sutartinėms palūkanoms senatį, sumažinti palūkanas iki 3 684,00 Eur; 3) pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento Vilniaus m. 6-ojo notarų biuro notarės D. Š. 2015 m. birželio 1 d. vykdomąjį įrašą Nr. 4312 dėl 34 754,40 Eur skolos ir 78 579,70 Eur palūkanų išieškojimo; 4) pripažinti negaliojančiu 2015 m. gruodžio 18 d. turto perdavimo aktą, pagal kurį antstolis Rimantas Vižainiškis perdavė išieškotojai UAB „Toleita“ sodo pastatą (unikalus Nr. (duomenys neskelbiami)) ir 0,1020 ha sodo sklypą (unikalus Nr. (duomenys neskelbiami)), esančius (duomenys neskelbiami). Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-815-1098/2019 ieškinį tenkino tik dalyje dėl palūkanų sumažinimo ir jas sumažino iki 30 234,00 Eur, o visus kitus A. S. ir D. S. reikalavimus atmetė. Byloje yra paduotas apeliacinis skundas, kuris dar neišnagrinėtas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi toje pačioje byloje Nr. 2-815-1098/2019 nusprendė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartimi (teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi ištaisyti rašymo apsirikimai, padaryti teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartyje) taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei RUAB „Toleita“ perleisti tretiesiems asmenims sodo pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esantį (duomenys neskelbiami), ir ten pat esantį 0,1120 ha sodo sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami) (dabartinis adresas – (duomenys neskelbiami)) iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje. Taigi, ginčo sodo pastatui nėra pritaikytų jokių apribojimų ir šio turto savininkas turi įstatymu ginamą teisę savo turtu disponuoti pagal savo nuožiūrą, tačiau atsakovai be teisėto pagrindo gyvena pastate ir trukdo ieškovei šia teise naudotis.

177.

18Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai neturėdami teisinio pagrindo užima ieškovei nuosavybės teise priklausantį turtą ir ieškovė, kaip daikto savininkė, negali visa apimtimi įgyvendinti savo nuosavybės teisių ir turimu turtu naudotis, teismas padarė išvadą, jog egzistuoja aukščiau nurodytos actio negatoria sąlygos, todėl ieškinį tenkino.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

208.

21Atsakovai A. S. ir D. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

228.1.

23Teismas nors ir žinodamas aplinkybes, kad tarp mūsų ir RUAB „Toleita“ dėl šio sodo pastato vyksta civilinis ginčas, kuris pagal mūsų apeliacinį skundą dar tik bus nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme, padarė neteisingą išvadą, kad ši aplinkybė visumoje iš vis nėra svarbi.

248.2.

25Teismas savo sprendime plačiai pasisako apie kreditorės RUAB „Toleita“ , kaip šio turto savininkės nuosavybės teises, tačiau ignoruoja faktą, kad teisminis ginčas dėl šio turto dar nėra pabaigtas.

268.3.

27Nurodė, kad RUAB „Toleita“ sodo pastatą ir 0,1120 ha sodo sklypą, esančius (duomenys neskelbiami), įgijo teismui pamiršus pritaikyti A. S. ir D. S. prašytas laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos teismui yra pateikę naują prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti disponuoti RUAB „Tolieta“ ginčo turtu pagal savo nuožiūrą.

289.

29Ieškovė RUAB „Toleita“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

309.1.

31Ieškovė jau daugiau kaip tris metus faktiškai negali naudotis nuosavybės teise priklausančiu sodo pastatu su priklausiniais ir žemės sklypu. Tarp šalių nėra susiklostę jokie nuomos santykiai, šalių nesieja ir neatlygintiniai panaudos santykiai. Be to, atsakovai, savavališkai gyvendami jiems nepriklausančiame sodo pastate, jo neprižiūri ir juo nesirūpina, dėl ko turto vertė sumažėjo nuo 70 000 Eur iki 55 000 Eur (2019m. gegužės mėnesio vertinimas).

329.2.

33Pažymėjo, kad ieškovė ne kartą siūlė atsakovams išsipirkti perimtą turtą rinkos kainomis, neišsikeldinant iš jo, t. y. ieškovė gera valia siūlė atsakovams naudotis ieškovei priklausančiu nekilnojamuoju turtu, mokant minimalų 300 Eur nuomos mokestį. Tuo tarpu atsakovų gaunama nauda iš inicijuoto teisminio ginčo yra akivaizdi - atsakovai neatlygintinai naudojasi ieškovės nekilnojamuoju turtu žinodami, kad esant civiliniam ginčui ir pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, ieškovė negalėjo disponuoti perimtu turtu (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartis).

349.3.

352019 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-815-1098/2019 laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos. Taigi, ginčo sodo pastatui nėra pritaikytų jokių apribojimų ir šio turto savininkas turi įstatymu ginamą teisę savo turtu disponuoti pagal savo nuožiūrą, tačiau atsakovai be teisėto pagrindo gyvena pastate ir trukdo ieškovei šia teise naudotis. Ieškovės nuomone, atsakovų veiksmai ir šis apeliacinis skundas yra pateiktas piktnaudžiaujant teise bei siekiant vilkinti laiką.

369.4.

37Pažymėjo, kad ieškovė yra restruktūrizuojama įmonė, dėl neperleidžiamo turto, žalą patiria įmonės kreditoriai, pažeidžiami jų interesai. Ieškovė nors ir yra restruktūrizuojama įmonė, yra priversta ne vienus metus mokėti nekilnojamojo turto mokestį (viso nuo 2016 m. sumokėta 2 088 Eur) ir dar apie metus vyksiantis teismo procesas šioje byloje preliminariai atneš 826 Eur nuostolių (nekilnojamojo turto mokestis už 2019 metus), nors realiai turtu negali naudotis ir disponuoti. Perdavimo aktu perimtą turtą buvo ketinama išnuomoti, o vėliau vykdant restruktūrizavimo procese patvirtintus metmenis - parduoti ir taip padengti dalį įsipareigojimų ieškovės kreditoriams restruktūrizavimo procese.

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3910.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

4111.

42Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

4312.

44Ieškovė RUAB „Toleita“ 2019 m. lapkričio 20 d. kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė papildomus dokumentus, tačiau nei atsiliepime į apeliacinį skundą, nei papildomu pareiškimu nesuformulavo prašymo pateiktus dokumentus prie bylos prijungti ir nenurodė kodėl jie yra svarbūs nagrinėjant atsakovų apeliacinį skundą.

4513.

46CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Kadangi pateikdama papildomus dokumentus ieškovė nepaaiškino kokiu tikslu šie dokumentai teikiami ir kokią įrodomąją reikšmę jie turės nagrinėjant atsakovų apeliacinį skundą, apeliacinio teismo teisėjų kolegija šiuos dokumentus atsisako prie bylos prijungti.

4714.

48Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl fizinių asmenų iškeldinimo iš ieškovei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų.

4915.

50Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnio 1 dalį nuosavybės teisė tai yra teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Turto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisių į turtą pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 straipsnis). Valdymas gali būti pažeistas, paimant ar bandant paimti daiktą ar jo dalį, taip pat teises į jį, arba trukdant valdyti daiktą kitu būdu (CK 4.35 straipsnio 1 dalis).

5116.

52Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos negatoriniu ieškiniu (CK 4.98 straipsnis). Asmuo, pareikšdamas negatorinį ieškinį, turi įrodyti dvi aplinkybes: tai, jog jis yra turto savininkas ir tai, kad jo teisės yra pažeistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011).

5317.

54Savininkas, reikšdamas reikalavimą iškeldinti asmenį iš jam priklausančių gyvenamųjų patalpų, privalo įrodyti, kad iškeldintinas asmuo neturi teisinio pagrindo naudotis šiomis patalpomis, o pastarasis, nesutikdamas su savininko reikalavimu, pateikti įrodymus, jog jis ginčo patalpomis naudojasi teisėtai.

5518.

56Byloje nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 18 d. turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. (duomenys neskelbiami), sudarytu tarp antstolio Rimanto Vižainiškio ir UAB „Toleita“, antstolis Rimantas Vižainiškis perdavė išieškotojai RUAB „Toleita“ atsakovams priklausiusį žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), sodo pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), šiltnamį, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), ir kiemo statinius, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esančius adresu (duomenys neskelbiami) (toliau – ginčo turtas). Atsakovai buvo ne kartą tiek žodžiu, tiek raštu raginti išsikelti iš ieškovei priklausančių patalpų, tačiau šiuos raginimus ignoravo, todėl ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama atsakovus iš jai priklausančio turto iškeldinti.

5719.

58Atsakovai apeliaciniame skunde nurodo, jog priimdamas ginčijamą sprendimą pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų A. S. ir D. S. ieškinį atsakovei RUAB „Toleita“, kurioje ginčijamas 2015 m. gruodžio 18 d. turto perdavimo aktas, pagal kurį teismo antstolis Rimantas Vižainiškis perdavė išieškotojai RUAB „Toleita“ ginčo turtą. Ši byla dar nėra baigta, nes dar nėra išnagrinėtas A. S. ir D. S. apeliacinis skundas. Vilniaus apygardos teismui patenkinus ieškovų apeliacinį skundą, atsakovė RUAB „Toleita“ prarastų nuosavybės teisę į ginčo turtą. Taip pat nurodė, kad apeliacinį skundą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui yra pateikę naują prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriuo prašo uždrausti RUAB „Tolieta“ disponuoti ginčo turtu.

5920.

60Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovai A. S. ir D. S. 2019 m. balandžio 11 d. patikslintu ieškiniu atsakovei RUAB „Toleita“ prašė: 1) pripažinti prievolę atsakovei pagal 2004 m. vasario 26 d. kreditinės linijos sutartį pilnai įvykdyta; 2) taikyti atsakovės sutartinėms palūkanoms ieškininę senatį, sumažinti sutartines palūkanas iki 3 684,00 Eur; 3) pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento Vilniaus miesto 6 –ojo notarų biuro notarės D. Š. 2015 m. birželio 1 d. vykdomąjį įrašą Nr. 4312 dėl 34 754,40 Eur skolos ir 78 579,70 Eur palūkanų; 4) pripažinti negaliojančiu 2015 m. gruodžio 18 d. turto perdavimo aktą, pagal kurį antstolis Rimantas Vižainiškis perdavė išieškotojai UAB „TOLEITA“ sodo pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esantį (duomenys neskelbiami), ir ten pat esantį 0,1120 ha sodo sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami) (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-2897-734/2016).

6121.

62Šioje byloje tenkindamas ieškovų A. S. ir D. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 15 d. nutartimi uždraudė atsakovei UAB „Toleita“, perleisti sodo pastatą esantį adresu, (duomenys neskelbiami), unikalus numeris (duomenys neskelbiami), ir ten pat esantį 0,1120 ha sodo sklypą, unikalus numeris (duomenys neskelbiami), tretiesiems asmenims iki teismo sprendimo, civilinėje byloje (civilinė byla Nr. 2-2897-734/2016) pagal ieškovų A. S. ir D. S. ieškinį atsakovams UAB „Toleita“ ir Vilniaus miesto 6-ojo notarų biuro notarei D. Š. dėl notaro vykdomojo įrašo Nr. 4312 pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – antstolis R. Vižainiškis, UAB „Mokslinė techninė firma Tremeks“, įsiteisėjimo dienos.

6322.

64Bylos nagrinėjimo metu atsakovė RUAB „Toleita“ pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovus įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 15 000 Eur sumą galimiems atsakovės nuostoliams, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, užtikrinti, o ieškovams nesumokėjus nurodytos sumos, panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6523.

662019 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovės prašymas patenkintas iš dalies – ieškovai įpareigoti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. sumokėti 5 000 Eur atsakovės RUAB „Toleita“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui arba pateikti 5 000 Eur banko garantiją atsakovės RUAB „Toleita“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui.

6724.

68Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-815-1098/2019 ieškinį tenkino tik dalyje dėl palūkanų sumažinimo ir jas sumažino iki 30 234,00 Eur, o visus kitus A. S. ir D. S. reikalavimus atmetė. Nesutikdami su priimtu sprendimu, ieškovai pateikė apeliacinį skundą, kuris nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme (civilinė byla Nr. 2A-537-275/2020).

6925.

70Kadangi ieškovai teismo įpareigojimų dėl nuostolių užtikrinimo neįvykdė, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartimi (teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi ištaisyti rašymo apsirikimai, padaryti teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartyje) taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

7126.

72Ieškovai apeliacinį skundą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui 2019 m. lapkričio 14 d. pateikė kartotinį prašymą taikyti turto areštą sodo pastatui esančiam adresu, (duomenys neskelbiami), unikalus numeris (duomenys neskelbiami), ir ten pat esančiam 0,1120 ha sodo sklypui, unikalus numeris (duomenys neskelbiami). Nurodė, jog ginčas vyksta dėl didelės vertės turto, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui perleidus nuosavybės teises į ginčo turtą, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų. Tačiau Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 19 d. nutartimi A. S. ir D. S. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

7327.

74Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantų argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo yra formalūs ir nepagrįsti. Šiai dienai ginčo turtui nėra pritaikytų jokių apribojimų ir šio turto savininkė RUAB „Toleita“ turi įstatymu ginamą teisę savo turtu disponuoti pagal savo nuožiūrą, o vien aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas dar nėra išnagrinėjęs A. S. ir D. S. apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-815-1098/2019, nesudaro pagrindo panaikinti šioje byloje ginčijamą Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimą.

7528.

76Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių visumą, į tai, kad apeliantai jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad jie turi teisinį pagrindą gyventi ginčo patalpose, nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui, daro išvadą, jog atsakovai, gyvendami ir naudodamasi ieškovei nuosavybės teise priklausančiu turtu, pažeidžia ieškovės teisę naudotis jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, jį valdyti bei disponuoti. Apeliantai įrodymais pagrįstų argumentų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo ir pagrįstumo nepateikė, apeliacinį skundą grįsdami formaliais pagrindais, nesudarančiais pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar perduoti bylą nagrinėti iš naujo, todėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CK 4.35 straipsnis, 4.37 straipsnis, 4.95 straipsnis, 4.98 straipsnis, CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7729.

78Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

79Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – RUAB)... 6. 2.... 7. Atsakovai A. S. ir D. S. su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 14 d. sprendimu ieškovės... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, kad 2015 m. gruodžio 18 d. Turto perdavimo išieškotojui... 13. 5.... 14. Nurodė, kad pagal kasacinio teismo praktiką iškeldinimas iš gyvenamųjų... 15. 6.... 16. Nurodė, kad įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovai su ieškove būtų... 17. 7.... 18. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai neturėdami teisinio pagrindo užima... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. 8.... 21. Atsakovai A. S. ir D. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono... 22. 8.1.... 23. Teismas nors ir žinodamas aplinkybes, kad tarp mūsų ir RUAB „Toleita“... 24. 8.2.... 25. Teismas savo sprendime plačiai pasisako apie kreditorės RUAB „Toleita“ ,... 26. 8.3.... 27. Nurodė, kad RUAB „Toleita“ sodo pastatą ir 0,1120 ha sodo sklypą,... 28. 9.... 29. Ieškovė RUAB „Toleita“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 30. 9.1.... 31. Ieškovė jau daugiau kaip tris metus faktiškai negali naudotis nuosavybės... 32. 9.2.... 33. Pažymėjo, kad ieškovė ne kartą siūlė atsakovams išsipirkti perimtą... 34. 9.3.... 35. 2019 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje... 36. 9.4.... 37. Pažymėjo, kad ieškovė yra restruktūrizuojama įmonė, dėl neperleidžiamo... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 10.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 41. 11.... 42. Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių... 43. 12.... 44. Ieškovė RUAB „Toleita“ 2019 m. lapkričio 20 d. kartu su atsiliepimu į... 45. 13.... 46. CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos... 47. 14.... 48. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl fizinių asmenų... 49. 15.... 50. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnio 1... 51. 16.... 52. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo... 53. 17.... 54. Savininkas, reikšdamas reikalavimą iškeldinti asmenį iš jam... 55. 18.... 56. Byloje nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 18 d. turto perdavimo išieškotojui... 57. 19.... 58. Atsakovai apeliaciniame skunde nurodo, jog priimdamas ginčijamą sprendimą... 59. 20.... 60. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 61. 21.... 62. Šioje byloje tenkindamas ieškovų A. S. ir D. S. prašymą dėl laikinųjų... 63. 22.... 64. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė RUAB „Toleita“ pateikė teismui prašymą... 65. 23.... 66. 2019 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovės prašymas patenkintas iš dalies... 67. 24.... 68. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu... 69. 25.... 70. Kadangi ieškovai teismo įpareigojimų dėl nuostolių užtikrinimo... 71. 26.... 72. Ieškovai apeliacinį skundą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui 2019... 73. 27.... 74. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 75. 28.... 76. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų... 77. 29.... 78. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl... 79. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 80. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimą palikti...