Byla 2-16560-122/2011

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Elena Pauliukiene, dokumentinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves uždarosios akcines bendroves „Noble Group“ ieškini atsakovei R. P. individualiai imonei del skolos priteisimo, n u s t a t e :

2ieškove kreipesi i teisma, prašydama priteisti iš atsakoves 14060,16 Lt skolos, 3040,20 Lt delspinigiu, 5 procentu dydžio metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. Praše taikyti laikinasias apsaugos priemones, taip pat byla nagrineti dokumentinio proceso tvarka.

32011-11-05 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemones – areštuotas atsakoves R. P. individualios imones turtas už 17357,36 Lt.

4Ieškinys tenkintinas visiškai (Civilinio kodekso 6.37, 6.59, 6.189, 6.200, 6.210, 6.256, 6.477, 6.487 str.).

5Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu nustatyta, kad 2004-06-14 tarp uždarosios akcines bendroves „BPT Optima Retail“ ir atsakoves R. P. individualios imones buvo sudaryta negyvenamuju patalpu nuomos sutartis, kuria uždaroji akcine bendrove „BPT Optima Retail“ perdave atsakovei negyvenamasias patalpas drabužiu ir batu prekybai bei išraše PVM saskaitas fakturas už patalpu nuoma, taciau atsakove pateiktu saskaitu fakturu imonei neapmokejo ir liko skolinga 14060,16 Lt. Atsižvelgiant i byloje esancius duomenis, konstatuotina, kad tarp uždarosios akcines bendroves „BPT Optima Retail“ ir atsakoves R. P. individualios imones buvo susikloste sutartiniai prievoliniai nuomos teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.1 - 6.4 str., 6.477 str., 6.487 str.).

62011-07-25 uždaroji akcine bendrove „BPT Optima Retail“ ir ieškove uždaroji akcine bendrove ,,Noble Group“ sudare reikalavimo teisiu perleidimo sutarti Nr. NOBLE/BPT/11/07/25, pagal kuria uždaroji akcine bendrove „BPT Optima Retail“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakoves R. P. individualios imones atžvilgiu. Darytina išvada, kad tarp ieškoves uždarosios akcines bendroves ,,Noble Group“ ir atsakoves istatymo pagrindu susidare prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.109 str.).

7Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievole, išskyrus istatymu ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievole, kai neivykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos salygos arba kai skolininkas praleidžia prievoles ivykdymo termina (Civilinio kodekso 6.63 str.). Iš byloje esanciu irodymu visumos matyti, kad atsakove R. P. individuali imone netinkamai vykde su uždaraja akcine bendrove „BPT Optima Retail“ sudaryta sutarti, t. y. netinkamai vykde savo sutartines prievoles, del ko susidare isiskolinimas. Atsižvelgiant i tai, kad uždaroji akcine bendrove „BPT Optima Retail“ perleido reikalavimo teise ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Noble Group“, ieškoves reikalavimas iš atsakoves priteisti 14060,16 Lt skolos, 3040,20 Lt delspinigiu yra teisetas ir pagristas, todel tenkintinas (Civilinio kodekso 6.487 str., 6.258 str.).

8Ieškoves reikalavimas priteisti iš atsakoves 5 procentu dydžio metines palukanas yra tenkintinas, nes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

9Bylinejimosi išlaidos, t. y. 257,00 Lt žyminio mokescio, ieškovei priteistinos iš atsakoves (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

10Atsižvelgiant i tai, kad ieškinys yra visiškai tenkintinas, taikyta laikinoji apsaugos priemone paliktina galioti iki teismo sprendimo ivykdymo (Civilinio proceso kodekso 150 str. 5 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškini visiškai patenkinti.

13Priteisti iš atsakoves R. P. individualios imones 14060,16 Lt skolos, 3040,20 Lt delspinigiu, 5 procentu dydžio metiniu palukanu už priteista 17100,36 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme dienos, 2011-11-04, iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 257,00 Lt žyminio mokescio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Noble Group“.

142011-11-05 nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo ivykdymo.

15Atsakove per dvidešimt dienu nuo šio sprendimo iteikimo dienos privalo ivykdyti sprendima arba sprendima priemusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Jeigu per dvidešimt dienu nuo sprendimo iteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas isiteises ir jo pagrindu ieškovei gales buti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai