Byla 2-951-122/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Noble Group” atstovei Indrei Pociūtei, atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės atstovui savininkui Romualdui Paukštaičiui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ieškinį atsakovei R. Paukštaičio individualiai įmonei dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2011-11-04 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka iš atsakovės priteisti 14060,16 Lt įsiskolinimą, 3040,20 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas, nustatęs, jog ieškovės reikalavimai yra pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės prašymą patenkino - byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso 424 str. 1 d.). Tokiu būdu teismas 2011-11-15 priėmė preliminarų sprendimą (b. l. 40-41) ir atsakovės turtui ieškinio ribose taikė laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 28-29). Tačiau atsakovė 2011-12-05 pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, jog nesutinka su ieškovės reikalavimais. Teigė, kad ieškovė teismui nenurodė to fakto, kad dalis sąskaitos BIG Nr. 0004288 už 5380,80 Lt buvo apmokėta ir neapmokėta šios sąskaitos suma sudaro 2544,72 Lt. Nurodė, jog ieškovė nepateikė teismui delspinigių skaičiuotės ir pažymėjo, kad ieškovė neteisingai juos paskaičiavo, neatsižvelgusi į dalinį sąskaitos BIG Nr. 0004288 apmokėjimą. Paaiškino, kad bandė su ieškove tartis taikiai dėl įsiskolinimų padengimo, siūlė mokėti po 500,00 Lt kas mėnesį, tačiau ieškovė nesutiko, tad ieškovės nurodytos aplinkybės, jog atsakovė į raginimus atsiskaityti nereagavo, yra neteisingos. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi skolos suma yra susidariusi iš seniau ir atsakovė neturi pareigos mokėti palūkanas, kai ieškovė yra paskaičiavusi delspinigius. Atsakovės paskaičiavimais, jos skola ieškovei sudaro 12360,96 Lt, o delspinigiai – 2226,60 Lt. Be to, paaiškino, kad ieškovė neteisėtai skaičiavo nuomos mokestį, skaičiuodama po 36,00 Lt už kv. m plius PVM, kadangi šalys buvo susitarusios dėl 34,00 Lt už kv. m plius PVM kainos ir atsakovė už didesnę sumą patalpų būtų nebenuomojusi.

3Ieškovė nurodė, jog jai nesuprantama, kaip atsakovė skaičiuoja skolos sumą, ir pateikė skolos paskaičiavimo lentelę, pagal kurią atsakovės skola sudaro 14060,16 Lt, į skolos skaičiavimą įtraukiant dalinį sąskaitos BIG Nr. 0004288 apmokėjimą. Ieškovė taip pat pateikė delspinigių apskaičiavimą, kuriuo vadovaujantis delspinigiai sudaro 2529,00 Lt. Taigi ieškovė patikslino savo reikalavimus ir dėl pradiniame ieškinyje įsivėlusios aritmetinės klaidos sumažino prašomų priteisti delspinigių sumą iki 2529,00 Lt (b. l. 58). Paaiškino, jog atsakovė, teigdama, kad šalių sutarties nuostata dėl apmokėjimo buvo keičiama, nepateikė jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų, todėl atsakovės išdėstyti argumentai yra nepagrįsti. Prašė galutiniu sprendimu priteisti iš atsakovės 14060,16 Lt skolos, 2529,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas, ištyręs ir įvertinęs visus rašytinius įrodymus, 2011-11-15 priėmė preliminarų sprendimą dėl visiško ieškovės reikalavimų patenkinimo (b. l. 40-41). Įstatymų nustatyta tvarka teismas, gavęs atsakovės prieštaravimus ir ieškovės atsiliepimą į prieštaravimus, paskyrė teismo posėdį preliminaraus sprendimo peržiūrėjimui.

5Bylos medžiaga pagrindžia, kad šalių ginčas kilo dėl apmokėjimo už išnuomotas patalpas pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2004-06-14 tarp uždarosios akcinės bendrovės „BPT Optima Retail“ ir atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuria uždaroji akcinė bendrovė „BPT Optima Retail“ perdavė už mokestį atsakovei negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), drabužių ir batų prekybai (b. l. 6-13). Sutartyje buvo nustatytas nuomos mokestis, kurį atsakovė įsipareigojo mokėti kas mėnesį pagal iš anksto pateiktas PVM sąskaitas-faktūras (b. l. 10). Sutartyje buvo numatyta, jog atsakovė, pažeidusi sutartyje nurodytus mokėjimo terminus, privalo mokėti įmonei 0,1 procento dydžio delspinigius nuo nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 11). 2006-01-15 uždaroji akcinė bendrovė “BPT Optima Retail” ir atsakovė pasirašė papildomą susitarimą prie patalpų nuomos sutarties, nustatantį, jog nuomininkas įsipareigoja nuo 2006-01-01 mokėti nuomotojui papildomą marketingo mokestį (b. l. 18). 2006-02-01 įmonės pasirašė susitarimą dėl 2004-06-14 sutarties pakeitimo, numatydamos, jog nuo 2006-02-01 nuomininkas įsipareigoja iki 2006-07-31 mokėti 39,00 Lt už 1 kv. m plius PVM nuomos mokestį (b. l. 19). 2007-04-23 uždaroji akcinė bendrovė “BPT Optima Retail” ir atsakovė pasirašė susitarimą dėl 2004-06-14 sutarties nutraukimo nuo 2007-04-30, pažymint, jog atsakovė iki 2007-04-01 privalo mokėti nuomos mokestį pagal sutarties nuostatas, nepriklausomai nuo to, ar patalpomis naudosis (b. l. 20). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad uždaroji akcinė bendrovė “BPT Optima Retail” 2007-04-04 išrašė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą serija BIG Nr. 0004288 5380,80 Lt sumai (abi šalys pripažįsta, jog dalis šios sąskaitos atsakovės buvo apmokėta ir pagal šią sąskaitą atsakovė liko skolinga ieškovei 2544,72 Lt (Civilinio proceso kodekso 187 str.) (b. l. 21); 2007-04-06 atsakovei buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra serija BIG Nr. 0004361 1636,53 Lt sumai (b. l. 22); 2007-05-04 atsakovei buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra serija BIG Nr. 0004558 1382,91 Lt sumai (b. l. 23); 2007-05-31 atsakovei buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra serija BIG Nr. 0004903 5664,00 Lt sumai (b. l. 24); 2007-05-31 atsakovei išrašyta PVM sąskaita-faktūra serija BIG Nr. 0004904 2832,00 Lt sumai (b. l. 25);

6Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad tarp uždarosios akcinės bendrovės „BPT Optima Retail“ ir atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės buvo susiklostę sutartiniai prievoliniai nuomos teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.1 - 6.4 str., 6.477 str., 6.487 str.). Bylos duomenys pagrindžia, kad 2011-07-25 uždaroji akcinė bendrovė „BPT Optima Retail“ ir ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Noble Group“ sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. NOBLE/BPT/11/07/25, pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „BPT Optima Retail“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės atžvilgiu (b. l. 35-39). Darytina išvada, kad tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Noble Group“ ir atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės įstatymo pagrindu susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.109 str.).

7Ieškovės pateikta skolos paskaičiavimo lentelė detaliai ir tiksliai nurodo, jog atsakovė PVM sąskaitų-faktūrų Nr. 0004904, Nr. 0004903, Nr. 0004558 ir Nr. 0004361 nėra apmokėjusi, o PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0004288 apmokėjo iš dalies ir pagal ją liko skolinga 2544,72 Lt (b. l. 57). Atsakovė jokių priešpriešinių įrodymų, patvirtinančių, jog minėtas sąskaitas yra pilnai apmokėjusi, nepateikė; priešingai, atsakovė sutinka, jog yra ieškovei skolinga, tik nesutinka su skolos suma (Civilinio proceso kodekso 178 str., 187 str., b. l. 47-48). Atsakovė aiškina, jog ieškovės išrašytos PVM sąskaitos-faktūros serija BIG Nr. 0004903 ir Nr. 0004904 yra neteisingos, kadangi jose nuomos mokestis yra skaičiuojamas po 36,00 Lt už kv. m plius PVM, o šalys tarėsi dėl 34,00 Lt už kv. m plius PVM mokėjimo. Tačiau konstatuotina, jog atsakovė, dėstydama savo atsikirtimus, jų nepagrindė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis – atsakovė nepateikė teismui rašytinių įrodymų, pagrindžiančių, jog šalys buvo sudariusios paskutinį sutarties pakeitimą dėl nuomos mokesčio skaičiavimo (Civilinio proceso kodekso 178 str.). Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą bei išdėstytas aplinkybes, atsakovės nurodyti atsikirtimai apie šio sutarties pakeitimo sunaikinimą atmestini kaip nepagrįsti (Civilinio proceso kodekso 178 str.).

8Pažymėtina, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Civilinio kodekso 6.63 str.). Iš byloje esančių įrodymų visumos matyti, kad atsakovė R. Paukštaičio individuali įmonė netinkamai vykdė su uždarąja akcine bendrove „BPT Optima Retail“ sudarytą sutartį, kurios pagrindu tarp įmonių buvo susiklostę prievoliniai sutartiniai nuomos teisiniai santykiai, t. y. netinkamai vykdė savo sutartines prievoles, dėl ko susidarė įsiskolinimas. Atsižvelgiant į tai, kad uždaroji akcinė bendrovė „BPT Optima Retail“ perleido reikalavimo teisę ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Noble Group“, ieškovės reikalavimas iš atsakovės priteisti 14060,16 Lt skolos, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (Civilinio kodekso 6.1 - 6.4 str., 6.477 str., 6.487 str.). Vadovaujantis ieškovės pateiktu detaliu skolos apskaičiavimu ir byloje esančia medžiaga, darytina išvada, jog ieškovė teisingai apskaičiavo skolos dydį; atsakovė jokių svarių priešpriešinių įrodymų, pagrindžiančių neteisingą skolos paskaičiavimą, nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 str.).

9Svarbu pažymėti, jog, sudarydamos sutartį, šalys laisva valia nusistato tarpusavio teises ir pareigas, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Civilinio kodekso 6.156 str. 1 d., 6.189 str. 1 d.). Sutarties laisvės principas valstybės yra pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, teisinių santykių stabilumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda principas reiškia, jog sutartinių prievolinių teisinių santykių šalys privalo vykdyti abipusius įsipareigojimus) ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis Nr. 3K-3-262/2010).

10Uždarosios akcinės bendrovės “BPT Optima Retail” ir atsakovės sudarytoje sutartyje buvo numatyta, jog atsakovė, pažeidusi sutartimi nustatytus mokėjimo terminus, privalo mokėti nuomotojai 0,1 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kievieną uždelstą dieną (b. l. 11). Preliminariu sprendimu ieškovei iš atsakovės buvo priteista 3040,20 Lt delspinigių (b. l. 41). Tačiau atsakovė, pateikdama atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, patikslino savo reikalavimus ir sumažino prašomų priteisti iš atsakovės delspinigių dydį (b. l. 57-58). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2529,00 Lt delspinigių.

11Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė sumažino iš atsakovės prašomų priteisti delspinigių dydį, darytina išvada, jog ieškovė ieškinio reikalavimų dalyje dėl 511,20 Lt delspinigių priteisimo atsisako, atsisakymas priimtinas, todėl civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (Civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

12Ieškovė, vadovaudamasi sutarties nuostata dėl netesybų, detaliai bei išsamiai apskaičiavo atsakovei 2529,00 Lt dydžio delspinigius (b. l. 58). Atsakovė nesutinka su delspinigių dydžiu – prieštaravimuose nurodo, jog delspinigių suma sudaro 2226,60 Lt, o teismo posėdžio metu pareiškė, jog delspinigių iš viso neturi mokėti (b. l. 48, 75).

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsno 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, įvertinus uždarosios akcinės bendrovės “BPT Optima Retail” ir atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės sutartinių santykių pobūdį, tai, jog sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sudarė juridiniai asmenys, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, tai, kad atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, konstatuotina, kad delspinigių suma nėra neprotingai didelė, todėl, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, ją mažinti nėra jokio pagrindo (Civilinio kodekso 1.5 str., 6.258 str.).

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad, sudarydamos sutartį, šalys laisva valia nusistatė tarpusavio teises bei pareigas ir atsakovė neprieštaravo sutarties 8 straipsnio 1 punkto nuostatoms dėl netesybų mokėjimo, sutikimą su sutarties sąlygomis patvirtino parašu, iš atsakovės, laiku neįvydžiusios prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį, ieškovei priteistina 2529,00 Lt delspinigių (Civilinio kodekso 6.258 str., sutarties 8 str. 1 p.).

15Pažymėtina, jog skolininko pareiga mokėti kreditoriui ir pastarojo teisė reikalauti, kad iš skolininko būtų priteistos įstatymo nustatyto dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje. Šios palūkanos teismų praktikoje dar vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų dydis yra nustatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, ir kurios yra pakankamos kompensuoti kreditoriaus patiriamus minimalius nuostolius dėl laiku negrąžinamos skolos. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl tenkintinas (Civilinio kodekso 6.37 str., 6.210 str.). Vadovaujantis išdėstytu, atsakovės teiginiai, kad toks ieškovės reikalavimai yra neteisėti, atmestini kaip nepagrįsti.

16Išanalizavus objektyviai, išsamiai ir visapusiškai visas bylos aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, ieškovės atstovo paaiškinimus, atsakovės prieštaravimus, darytina išvada, kad atsakovė prieštaravimu ir pateiktais įrodymais nenurungė ieškovės teiginių (Civilinio proceso kodekso 430 str.). Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė, pateikdama atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, patikslino savo ieškinio reikalavimus ir sumažino prašomų priteisti iš atsakovės delspinigių dydį, preliminarus sprendimas keistinas: iš atsakovės ieškovei yra priteistina 14060,16 Lt skolos, 2529,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 430 str. 6 d. 3 p.).

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 str.). Ieškovei iš atsakovės preliminariu sprendimu buvo priteista 257,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 41). Ieškovė, teikdama atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, pateikė įrodymus apie 427,00 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų, susijusių su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės turtui vykdymu (b. l. 59-61), todėl šios išlaidos taip pat priteistinos ieškovei iš atsakovės (Civilinio proceso kodekso 93 str., 88 str. 1 d. 8 p.). Nesumokėta žyminio mokesčio dalis išieškotina iš atsakovės į valstybės biudžetą (498,00 – 263,00 Lt = 235,00 Lt) (Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 430 str. 7 d.).

182011-11-05 nutartimi teismas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Noble group” reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės turtui pareikšto reikalavimo ribose – už 17357,36 Lt (b. l. 28-29). Atsižvelgiant į tai, kad preliminarus sprendimas yra keistinas ir iš atsakovės ieškovei priteistina 25060,16 Lt skolos bei 2529,00 Lt delspinigių, laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų atsakovės turtui 2011-11-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-951-122/2012 (senasis bylos Nr. 2-16560-122/2011), mastas mažintinas iki 16589,16 Lt ir laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio proceso kodekso 150 str.).

19Pažymėtina, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (Civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d.). Atsakovė nurodė, jog tarėsi su ieškove dėl 500,00 Lt dydžio išmokų mokėjimo ieškovei kas mėnesį, tačiau ieškovė nesutiko (b. l. 47). Atsakovė aiškino, jog įmonės materialinė padėtis yra labai sudėtinga ir jiems nėra galimybės iš karto sumokėti visą įsiskolinimą. Tačiau atsakovė, aiškindama apie įmonės sunkią finansinę padėtį, nepateikė jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų (Civilinio proceso kodekso 178 str.). Vadovaujantis tuo, jog atsakovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė, kad įmonė turi didelių finansinių sunkumų, teismui nėra jokio teisinio pagrindo spręsti klausimą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo ar jo vykdymo atidėjimo (Civilinio proceso kodekso 178 str., 284 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 17, 42, 93, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

21preliminarų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-15 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-951-122/2012 (senasis bylos Nr. 2-16560-122/2011) pakeisti:

22priteisti iš atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės 14060,16 Lt skolos, 2529,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 16589,16 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2011-11-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 684,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarąjai akcinei bendrovei „Noble Group“.

23Civilinę bylą dalyje dėl 511,20 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės nutraukti.

24Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-951-122/2012 (ankstesnis bylos Nr. 2-16560-122/2011) taikytų laikinųjų apsaugos priemonių (atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės turto arešto) mastą sumažinti iki 16589,16 Lt ir palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti iš atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės 235,00 Lt žyminio mokesčio valstybei. Įsiteisėjus šiam sprendimui, priteistas bylinėjimosi išlaidas valstybei atsakovė privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB, nurodant mokėjimo paskirtį „žyminis mokestis“, „bylinėjimosi išlaidos“ ir įmokos kodą 5660.

26Sprendimas, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė,... 2. ieškovė 2011-11-04 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą,... 3. Ieškovė nurodė, jog jai nesuprantama, kaip atsakovė skaičiuoja skolos... 4. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos miesto... 5. Bylos medžiaga pagrindžia, kad šalių ginčas kilo dėl apmokėjimo už... 6. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad tarp... 7. Ieškovės pateikta skolos paskaičiavimo lentelė detaliai ir tiksliai nurodo,... 8. Pažymėtina, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 9. Svarbu pažymėti, jog, sudarydamos sutartį, šalys laisva valia nusistato... 10. Uždarosios akcinės bendrovės “BPT Optima Retail” ir atsakovės... 11. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė sumažino iš atsakovės prašomų... 12. Ieškovė, vadovaudamasi sutarties nuostata dėl netesybų, detaliai bei... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnį įstatymai ar... 14. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad, sudarydamos... 15. Pažymėtina, jog skolininko pareiga mokėti kreditoriui ir pastarojo teisė... 16. Išanalizavus objektyviai, išsamiai ir visapusiškai visas bylos aplinkybes ir... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 18. 2011-11-05 nutartimi teismas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 19. Pažymėtina, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 17, 42, 93, 430... 21. preliminarų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-15 sprendimą... 22. priteisti iš atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės 14060,16 Lt... 23. Civilinę bylą dalyje dėl 511,20 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės R.... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-05 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 25. Priteisti iš atsakovės R. Paukštaičio individualios įmonės 235,00 Lt... 26. Sprendimas, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, gali būti...