Byla 1A-1148-309-2012
Dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžio, kuriuo V. B. pripažintas kaltu:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Kavaliausko, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Ievai Rimdeikienei, dalyvaujant prokurorui Sauliui Kulikauskui, nuteistajam V. B., jo gynėjai advokatei Danutei Činčiuvienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. B. apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžio, kuriuo V. B. pripažintas kaltu:

3pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 2 dalį ir nuteistas laisvės atėmimu trejiems metams;

4pagal BK 178 straipsnio 4 dalį ir nuteistas areštu devyniasdešimčiai parų.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutine bausme V. B. paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams. Bausmę skirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos 2012-09-21.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7V. B. nuteistas už tai, kad 2012 m. rugsėjo mėn. 11 d., apie 14 val., ( - ) rajone, ( - ) mieste, ( - ) g. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, per nerakintas ir praviras buto duris įsibrovė į E. L. priklausantį butą, kur akivaizdžiai demonstruodamas to paties buto virtuvėje rastą ir pasiimtą peilį bei grasindamas juo tuoj pat panaudoti fizinį smurtą E. L. atžvilgiu, plėšimo būdu pagrobė E. L. priklausančius 115 litų, padarydamas nukentėjusiajai tokio dydžio turtinę žalą.

8Be to V. B. nuteistas už tai, kad 2012 m. rugsėjo mėn. 11 d., apie 14 val., ( - ) rajone, ( - ) mieste, ( - ) g. ( - ), būdamas E. L. priklausančiame bute, slapta pagrobė E. L. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ su SIM kortele, bendros 150 litų vertės, padarydamas nukentėjusiajai tokio dydžio turtinę žalą.

9Apeliaciniu skundu nuteistasis V. B. prašo iš dalies pakeisti 2012 m. rugsėjo 21 d. Raseinių rajono apylinkės teismo nuosprendį ir jo veiką perkvalifikuoti iš BK 180 straipsnio 2 dalies į BK 178 straipsnio 4 dalį, ir paskirti jam bausmę, nesusijusią su terminuotu laisvės atėmimu – areštą.

10Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai pripažino jį kaltu pagal BK 180 straipsnio 2 dalį, nes jis tokios veikos nepadarė. Teismas jo padarytą veiką neteisingai kvalifikavo pagal BK 180 straipsnio 2 dalį ir dėl to paskyrė neteisingą, per griežtą, bausmę.

11Pasak apelianto, jis prisipažino, kad pagrobė E. L. pinigus, kurių galėjo būti 115 litų, ir jos mobilaus ryšio telefoną „Samsung“. Bet nesutinka su tuo, kad teismas jo veiką dėl pinigų pagrobimo kvalifikavo, kaip plėšimą, grasinant virtuvėje pasiimtu peiliu panaudoti fizinį smurtą nukentėjusiajai E. L.. Mano, kad teismas nepagrįstai jo veiką kvalifikavo, kaip plėšimą, įsibraunant į patalpą ir grasinant peiliu panaudoti fizinį smurtą, nes jis į E. L. butą neįsibrovė, o pateko su jos leidimu. Su E. L., būdamas namo laiptinėje, kalbėjosi, norėdamas sužinoti, kur yra jos kaimynas V. K.. E. L. jam pasakė, kad reikia stipriau belsti, nes jis viduje. Po šio pokalbio jis užėjo į jos butą. E. L. buvo savo bute, kurio lauko duris laikė atidarytas. Jis įėjo į butą, prieš tai atsiklausęs jo šeimininkės, kodėl ji laiko praviras duris. Taigi apelianto teigimu, jokio įsibrovimo į patalpą nebuvo.

12Apeliantas teigia, kad pagrindas kvalifikuoti veiką pagal BK 180 straipsnio normą, kaip plėšimą, įsibraunant į patalpą, yra tyčia pagrobti svetimą turtą, t. y. prieš užeidamas pas nukentėjusiąją jis turėjo turėti išankstinę tyčią ją apvogti. Bet tokios tyčios neturėjo, nes pas nukentėjusiąją užėjo visai kitu reikalu, dėl jos kaimyno V. K.. Kurio nerado ir nežinojo, ką toliau daryti, todėl užėjo pas jo kaimynę pasikalbėti. Tokiu būdu jo veika visiškai nepagrįstai kvalifikuota, kaip plėšimas, įsibraunantį patalpą.

13Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai jo veiką kvalifikavo kaip plėšimą, panaudojant peilį, t. y. neva jis virtuvėje rastu ir pasiimtu peiliu grasino nukentėjusiajai ir taip pagrobė jos 115 litų. Būdamas pas nukentėjusiąją E. L. virtuvėje, paėmė obuolį, kadangi jis vietomis buvo supuvęs, su peiliu jį išpjaustė. Negrasino juo E. L.. Pati nukentėjusioji tai pripažino, duodama parodymus. Nukentėjusioji, būdama garbingo amžiaus, matyt visai ne taip suprato jo elgesį, palaikydama tai grėsme sau. Jis nieko grasinamo jai nepadarė ir nepasakė. Priešingai, jis paprašė jos pinigų paskolinti. Bet nukentėjusioji jam pasakė, kad ji dar negavo pensijos. Bet vėliau jis pamatė, kaip ji po rūbais paslėpė kažkiek pinigų. Kuriuos jis ir pavogė. Iš buto pavogė ir mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“. E. L. negrasino, nei žodžiais, nei veiksmais. Tai, kad jis valgė jos bute obuolį, peiliu pjaustydamas jį, nėra pagrindas jo veiksmų vertinti kaip grasinimą fiziniu smurtu, panaudojant peilį.

14Taip pat nurodo, kad iš nukentėjusiosios buto pavogė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“. Teismas šią veiką kvalifikavo, kaip vagystę pagal BK 178 straipsnio 4 dalį. Su tuo jis sutinka. Mano, kad teismas nepagrįstai atskyrė jo veikas, įvykdytas vienu metu ir toje pačioje vietoje, nes jis pavogė ir pinigus ir mobilųjį telefoną, tuo pačiu metu ir iš tos pačios vietos. Todėl teismas turėjo jo veiką dėl pinigų vagystės kvalifikuoti ne pagal BK 180 straipsnio 2 dalį, bet taip pat, kaip ir dėl mobilaus ryšio telefono vagystės, t. y. kaip vagystę, pagrobiant nedidelės vertės svetimą turtą, pagal BK 178 straipsnio 4 dalį.

15Apeliantas nurodo, kad teismas neteisingai jam paskyrė ir bausmę, kuri yra per griežta. Jis prašo jo veiką dėl 115 litų vagystės perkvalifikuoti iš BK 180 straipsnio 2 dalies į BK 178 straipsnio 4 dalį ir paskirti jam bausmę nesusijusią su laisvės atėmimu, t. y. areštą.

16Nes jis prisipažįsta pavogęs nukentėjusiosios E. L. turtą, 115 litų ir mobilaus ryšio telefoną „Samsung“, dėl įvykdytos veikos labai gailisi. Taip pasielgė neapgalvotai. Teismas jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė, tačiau jis prašo pripažinti jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis tai, kad jis kaltu prisipažino ir gailisi dėl įvykdytos veikos, atlygino nukentėjusiajai E. L. padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 punktas). Nukentėjusiosios E. L. atsiprašė, ji jam atleido ir teismo taip pat prašė neskirti jam griežtos bausmės. Nors anksčiau buvo teistas, tačiau realios laisvės atėmimo bausmės niekada neatliko. Niekada neįvykdė jokio plėšimo, todėl nesutinka su teismo nuosprendžiu dėl jo pripažinimo kaltu, įvykdžius plėšimą.

17Apeliacinio proceso metu nuteistasis ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

19Nuteistasis savo apeliaciniame skunde kaltės dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 4 dalyje, padarymo neginčija, tačiau kelia kaltės klausimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 180 straipsnio 2 dalyje, padarymo, mano kad ši veika kvalifikuota netinkamai, taip pat teismas nepagrįstai nepripažino jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis, kad jis prisipažino ir gailisi dėl padarytos veikos, bei atlygino padarytą žalą ir dėl to jam skirta neteisinga ir per griežta bausmė, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniu skundu, neviršydamas apeliacinio skundo reikalavimų.

20Dėl V. B. veikos kvalifikavimo pagal BK 180 straipsnio 2 dalį

21Nors BK 178 ir 180 straipsniuose numatytos vagystės ir plėšimo nusikaltimų sudėtys turi daug bendrų požymių (šias nusikalstamas veikas sieja tai, kad darant jas svetimas turtas yra pagrobiamas, t. y. neteisėtai ir neatlygintinai užvaldomas), tačiau esminis jų atribojimo kriterijus yra nusikaltimo padarymo būdas. Kaip vagystė kvalifikuojamas slaptas ar atviras, tačiau tik nesmurtinis svetimo turto pagrobimas, t. y. kaltininkas savo nusikalstamam sumanymui įgyvendinti nenaudoja nei fizinio, nei psichinio smurto, nei atėmimo galimybės priešintis. Plėšimui būdinga tai, kad svetimas turtas pagrobiamas panaudojant smurtą arba grasinant jį tuoj pat panaudoti, arba kitaip atimant galimybę nukentėjusiajam priešintis, t. y. šiuo nusikaltimu kėsinamasi ne tik į konkrečią nuosavybę, kaip į pagrindinį objektą, bet ir į asmens sveikatą, jo veiksmų laisvę, kaip į papildomus objektus (kasacinė byla Nr. 2K-488/2011).

22Pagal BK 180 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs ginklą, peilį ar kitą specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą. Šioje dalyje nurodyti alternatyvieji plėšimą kvalifikuojantys požymiai. Kvalifikuojant veiką pagal BK 180 straipsnio 2 dalį būtina įrodyti bent vieną veiką kvalifikuojančių požymių t. y. įsibrovimą į patalpą arba ginklo, peilio ar kito specialiai žmogui sužaloti pritaikyto daikto panaudojimą.

23Dėl V. B. atsakomybę lengvinančių aplinkybių

24BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Taigi, norint pripažinti šią kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę, teismui reikia nustatyti tiek kaltininko prisipažinimą, tiek nuoširdų gailėjimąsi. Pažymėtina, kad pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai asmuo savanoriškai prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, t. y. veiką, kurią jis tiesiogiai padarė, o jei nusikalstama veika padaryta kartu su bendrininkais – kai atskleidžia ir bendrininkų padarytas veikas. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius (teikia nukentėjusiajam neatidėliotiną pagalbą, jo atsiprašo ir pan.). Nuoširdus gailėjimasis nėra nustatomas vien pagal bendrus pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą (duotus parodymus, teisėsaugos institucijoms suteiktą pagalbą ir pan.). Pažymėtina ir tai, kad kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos gali būti teismo pripažįstamas aplinkybe, lengvinančia baudžiamąją atsakomybę, kai kaltininkas ikiteisminio tyrimo metu ar bylą nagrinėjant teisme iki nuosprendžio priėmimo prisipažįsta ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, tačiau tai padaro ne verčiamas objektyvių aplinkybių, o savo noru (kasacinė byla Nr. 2K-160/2012).

25Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad nuteistasis V. B. tik iš dalies prisipažino dėl nusikalstamų veikų padarymo, neigia kaltę padarius BK 180 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą, jo nurodytos aplinkybės nepadėjo išaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, nuteistasis nuoširdžiai nesigaili, todėl nėra pagrindo jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinti tai, kad jis prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi dėl nusikalstamos veikos padarymo (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

26Apeliaciniame skunde nuteistasis V. B. nurodė, kad nukentėjusiajai atlygino nusikaltimu padarytą žalą, šią aplinkybę pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino nukentėjusioji E. L. (77 b. l.). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismai, vadovaudamiesi BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustato atsakomybę lengvinančią aplinkybę tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (kasacinės bylos Nr. 2K-38/2009, 2K-174/2009, 2K-7-287/2009).

27Kolegija, remdamasi šiomis aplinkybėmis, V. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįsta tai, kad jis savo noru atlygino nusikaltimu padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas), nukentėjusiajai E. L..

28Dėl nuteistajam paskirtos bausmės

29BK 54 straipsnyje numatyti bendrieji bausmės skyrimo pagrindai reikalauja, kad teismas bausmę skirtų įstatymo straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijos ribose, atsižvelgtų į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

30Atsižvelgiant į tai, kad yra nustatyta viena nuteistojo V. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, jog jis savo noru atlygino nusikaltimu padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas), jam švelnintina paskirta bausmė.

31Apeliacinės instancijos teismas, skirdamas bausmę nuteistajam V. B. atsižvelgia į tai, kad yra nustatyta viena jo atsakomybę lengvinanti ir viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis V. B. yra teistas tris kartus, nusikaltimus padarė neišnykus teistumui, todėl pagal BK 27 straipsnio 1 dalį, jis yra laikomas recidyvistu. Pagal BK 56 straipsnio 1 dalį teismas recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę. Tai reiškia, kad laisvės atėmimas yra tipinė bausmė recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą, leidžianti įgyvendinti BK 41 straipsnyje įtvirtintą bausmės paskirtį, o ne laisvės atėmimo bausmė, skiriama išskirtiniais atvejais, kuriuos teismas privalo motyvuoti. Atsižvelgiant į tai, kad BK 180 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta tik laisvės atėmimo bausmė ir byloje nėra nustatyta BK 54 straipsnio 3 dalyje ir 62 straipsnyje nurodytų sąlygų, kuriomis remiantis būtų galima skirti švelnesnę nei sankcijoje numatytą bausmę, todėl nuteistajam V. B. skirtina laisvės atėmimo bausmė. Teismas skirdamas bausmę taip pat įvertina tai, kad V. B. turi 2 galiojančias administracines nuobaudas, padarė vieną tyčinį sunkų nusikaltimą ir vieną baudžiamąjį nusižengimą, kas rodo, kad V. B. yra linkęs daryti nusikaltimus ir nesilaikyti visuomenėje nustatytų taisyklių ir jo nusikaltimai sunkėja. Taip pat pažymima, kad asmenims nuteistiems už sunkius nusikaltimus bausmės vykdymas negali būti atidėtas (BK 75 straipsnio 1 dalis).

32Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą ir remdamasi tuo kas išdėstyta konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė bylos aplinkybes, surinktus įrodymus įvertino nepažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio nuostatų, pagrįstai V. B. pripažino kaltu pagal jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, tačiau neatsižvelgė į tai, kad nuteistasis atlygino nusikaltimu padarytą žalą, šios aplinkybės nepagrįstai nepripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 straipsnio 1, 2 punktai).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 320 straipsniu, 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1, 2 punktais, 331 straipsniu,

Nutarė

34pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nuosprendį:

35pripažinti V. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis savo noru atlygino nusikaltimu padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

36V. B. pripažintą kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 10 (dešimčiai) mėnesių.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesnei bausmei apimant švelnesnę bausmę, ir V. B. galutinę subendrintą bausmę paskirti – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 10 (dešimčiai) mėnesių.

38Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio... 4. pagal BK 178 straipsnio 4 dalį ir nuteistas areštu devyniasdešimčiai parų.... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis paskirtos bausmės subendrintos... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. V. B. nuteistas už tai, kad 2012 m. rugsėjo mėn. 11 d., apie 14 val., ( - )... 8. Be to V. B. nuteistas už tai, kad 2012 m. rugsėjo mėn. 11 d., apie 14 val.,... 9. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. B. prašo iš dalies pakeisti 2012 m.... 10. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai pripažino jį kaltu... 11. Pasak apelianto, jis prisipažino, kad pagrobė E. L. pinigus, kurių galėjo... 12. Apeliantas teigia, kad pagrindas kvalifikuoti veiką pagal BK 180 straipsnio... 13. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai jo veiką kvalifikavo kaip plėšimą,... 14. Taip pat nurodo, kad iš nukentėjusiosios buto pavogė mobiliojo ryšio... 15. Apeliantas nurodo, kad teismas neteisingai jam paskyrė ir bausmę, kuri yra... 16. Nes jis prisipažįsta pavogęs nukentėjusiosios E. L. turtą, 115 litų ir... 17. Apeliacinio proceso metu nuteistasis ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Nuteistasis savo apeliaciniame skunde kaltės dėl nusikalstamos veikos,... 20. Dėl V. B. veikos kvalifikavimo pagal BK 180 straipsnio 2 dalį... 21. Nors BK 178 ir 180 straipsniuose numatytos vagystės ir plėšimo nusikaltimų... 22. Pagal BK 180 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas... 23. Dėl V. B. atsakomybę lengvinančių aplinkybių ... 24. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė,... 25. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro... 26. Apeliaciniame skunde nuteistasis V. B. nurodė, kad nukentėjusiajai atlygino... 27. Kolegija, remdamasi šiomis aplinkybėmis, V. B. atsakomybę lengvinančia... 28. Dėl nuteistajam paskirtos bausmės ... 29. BK 54 straipsnyje numatyti bendrieji bausmės skyrimo pagrindai reikalauja, kad... 30. Atsižvelgiant į tai, kad yra nustatyta viena nuteistojo V. B. atsakomybę... 31. Apeliacinės instancijos teismas, skirdamas bausmę nuteistajam V. B.... 32. Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą ir remdamasi tuo kas... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos... 34. pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nuosprendį:... 35. pripažinti V. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis savo noru... 36. V. B. pripažintą kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 38. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....