Byla 2S-71-275/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Jono statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo, civilinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Tumis“ ir UAB „Jono statyba“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjai UAB „Tumis“ ir UAB „Jono statyba“ kreipėsi į teismą su prašymu ir prašė patvirtinti jų 2016-12-27 sudarytą taikos sutartį, užkertant kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjų prašymą patenkino ir patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, kuria :
 1. Šalys sudarydamos ir pasirašydamos Taikos sutartį, susitaria įsiskolinimo situaciją išspręsti taikiai tokiomis sąlygomis:
 2. Kreditorius sutinka, kad skolininkas skolą sumokėtų žemiau nurodytais terminais ir dalimis:
  1. Iki 2017 m. vasario 28 d. – 1 000,00 Eur;
  2. Iki 2017 m. kovo 31 d. – 1 000,00 Eur;
  1. Iki 2017 m. balandžio 30 d. – 1 500,00 Eur;
  2. Iki 2017 m. gegužės 31 d. – 2 000,00 Eur;
  3. Iki 2017 m. birželio 30 d. – 1791,82 Eur.
 1. Kreditorius pareiškia, kad jis sutinka, jog skolininko įsiskolinimas būtų dengiamas aukščiau nurodyta tvarka.
 2. Tuo atveju, jeigu skolininkas daugiau nei 7 (septynias) darbo dienas vėluoja atlikti mokėjimą suderintą taikos sutarties 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. punktuose, kreditorius įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo visai likusiai neapmokėtos skolos sumai.
 3. Visi mokėjimai pagal taikos sutartį atliekami mokėjimo pavedimais į kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą: gavėjas – UAB „Tumis“, A/S Nr. ( - ), SEB bankas, banko kodas 70440 arba grynais pinigais į kreditoriaus kasą.

36. 2017 m. gegužės 2 d. teisme gautas kreditoriaus UAB „Tumis“ prašymas išduoti vykdomąjį raštą visai likusiai neapmokėtai 7 291,82 Eur sumai. Nurodė, kad skolininkas neįvykdė nei vieno mokėjimo pagal taikos sutarties 2.1 ir 2.2 punktą į kreditoriaus UAB „Tumis“ atsiskaitomąją sąskaitą bei kasą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

57. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 30 d. nutartimi patenkino kreditoriaus UAB „Tumis“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo: išdavė kreditoriui UAB „Tumis“ vykdomąjį raštą dėl 7 291,82 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Jono statyba“. Teismas nustatė, jog vadovaujantis taikos sutarties 1,2,4 punktais, kuriuose nurodyta, kad jeigu skolininkas daugiau nei 7 darbo dienas vėluoja atlikti mokėjimą suderintą taikos sutarties 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ar 2.5 punktuose, kreditorius įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo visai likusiai neapmokėtos skolos sumai. Nurodė, kad patvirtinta taikos sutartis pagal CPK 584 str. 1 d. 4 p. yra vykdytinas dokumentas, o esant nustatytoms aplinkybėms, kad taikos sutartis nebuvo tinkamai vykdoma ir iki šiol nėra visiškai įvykdyta, o skolininkui nepateikus jokių įrodymų apie realias taikos sutarties vykdymo galimybes, yra pagrindas išduoti vykdomąjį raštą dėl nevykdomos taikos sutarties.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

78. Apeliantas UAB „Jono statyba“ pateikė atskirąjį skundą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad vykdomasis raštas buvo išduotas teismui neįvertinus faktinių aplinkybių. Skolininkas po taikos sutarties sudarymo netikėtai patyrė nenumatytų nuostolių, todėl nebuvo pajėgus tinkamai vykdyti taikos sutartyje numatytų įsipareigojimų ir apie susidariusią situaciją informavo kreditorių. Nepaisant to, kad kreditorius buvo informuotas žodžiu apie susidariusią situaciją ir sutiko palaukti, kol atsakovas įgyvendins verslo projektą, iš kurio gaus lėšų bei bus pajėgus po truputį atsiskaityti su ieškovu, savo susitarimo neįvykdė. Atsakovui nesumokėjus taikos sutartyje sutartų sumų joje numatytais terminais, veikdamas išimtinai formaliu pagrindu, neatsižvelgdamas į susitarimą bei atsakovo finansinę padėtį, kuri šiuo metu yra labai sudėtinga, pasinaudodamas galimybe reikalauti iš atsakovo iš karto visos prievolės įvykdymo ir ja pasinaudodamas kaip ekonominio spaudimo priemone, žinodamas, kad atsakovas iš karto nėra pajėgus sumokėti 7 291,82 Eur sumos, paprašė išduoti vykdomąjį raštą. Taigi, ieškovas, veikdamas išimtinai tik formaliais pagrindais, nepaisydamas po taikos sutarties patvirtinimo sudaryto susitarimo, vis vien pateikė prašymą teismui dėl vykdomojo rašto išdavimo, tokiu būdu atsakovą pastatydamas į itin nepalankią finansinę situaciją, kurios pasekme gali tapti ne tik negalėjimas atsiskaityti su ieškovu, tačiau negalėjimas atsiskaityti ir su kitais kreditoriais.

89. Kreditorius UAB „Tumis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skolininkas neįvardino nei vienos galimos faktinės aplinkybės, į kurią teismas neva turėjo atsižvelgti. Kreditorių stebina skolininko elgesys atrandant laiko bei finansinių šaltinių advokato paslaugoms ruošiant ir teikiant teismui atskirąjį skundą ir nerodant jokios iniciatyvos bei neieškant jokių būdų komunikacijai su kreditoriumi, sprendžiant ženklios skolos likvidavimo klausimą. Kreditorius šiuos veiksmus vienareikšmiškai vertina kaip sąmoningai piktybinius, vilkinant laiką geranoriškam situacijos sprendimui. Kreditorius taip pat pažymi, jog nei karto nėra sulaukęs iš skolininko telefoninio skambučio ar elektroninės žinutės prašant pratęsti mokėjimų atidėjimą, o pačiam kreditoriui jau kuris laikas nepavyksta susisiekti su atsakovu žinomais telefonais. Be to, skolininko nenumatyti nuostoliai atsirado ne po taikos sutarties pasirašymo su kreditoriumi. Kreditoriui yra žinoma apie skolininko atsakingų asmenų iš anksto numatytas schemas ir sistemingus veiksmus, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams, todėl skolininko neva bloga finansinė situacija jau tęsiasi eilę metų. Todėl darytina išvada, kad tokiu atveju skolininkas nesiekia skolos klausimą išspręsti taikiu keliu, o sąmoningai vilkina atsiskaitymą su kreditoriumi.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas

1110. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

1211. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas kreditoriaus prašymas išduoti vykdomąjį raštą, apeliantui nevykdant taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

1312. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad skolininkas UAB „Jono statyba“ nevykdo taikos sutarties sąlygų, išdavė kreditoriui UAB „Tumis“ vykdomąjį dokumentą. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais, atskirąjį skundą grindžia tuo, jog jis negalėjo vykdyti taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl susiklosčiusių aplinkybių, turėjusių įtakos jo finansinei padėčiai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyti apelianto argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

1413. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio Teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 1 dalis, CPK 584 straipsnio 4 p.). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti (CPK 646 straipsnio 3dalis). Taikos sutarties, kurios sudarymas, patvirtinimas ir vykdymas nustatytas materialiosios ir proceso teisės normų, ypatumas yra tas, kad, Taikos sutarties šaliai nevykdant sutartimi nustatytos prievolės, suinteresuotos šalies (kreditoriaus) prašymu pagal teismo nutarties, kuria patvirtinta Taikos sutartis, rezoliucinę dalį išduodamas vykdomasis raštas ir jis vykdomas CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2010).Taigi vykdomojo rašto išdavimas dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies siejamas su fakto nustatymu, kad viena iš sutarties šalių pažeidė (neįvykdė) joje nustatytas prievoles (CPK 646 straipsnio 3 dalis).

1514. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys sutarė, kad įsiskolinimas bus grąžintas kreditoriui sumokant 5 (penkias) įmokas, skolininkui kas mėnesį atliekant mokėjimus (taikos sutarties 2.1- 2.5 punktai). Taikos sutarties 4 punkte numatyta, kad skolininkui vėluojant daugiau kaip septynias darbo dienas vykdyti taikos sutarties 2 punkte numatytus mokėjimus, kreditorius UAB „Tumis“ įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo visai likusiai neapmokėtos skolos sumai. Be to, sutartimi šalys patvirtino, kad joms yra žinomos ir suprantamos šios taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisme teisinės pasekmės. Įsigaliojus šią taikos sutartį patvirtinančiai teismo nutarčiai, ši taikos sutartis šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir taps priverstinai vykdytinu dokumentu.

1615. Nagrinėjimu atveju apeliantas pripažįsta, kad jis pažeidė taikos sutarties sąlygas, tai yra nemokėjo taikos sutartyje nustatytų įmokų, tačiau jo nurodomos aplinkybės dėl negalėjimo laiku sumokėti taikos sutartyje numatytų įmokų nepagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais, t.y. apeliantas teigdamas, jog po taikos sutarties patvirtinimo jo finansinė būklė pablogėjo, nepateikė jokių duomenų, kuriais remiantis teismas galėtų spręsti, jog šios aplinkybės atitinka tikrovę. Byloje taip pat nepateikta duomenų ir apie tai, kad apeliantas kreipėsi į ieškovą nurodydamas objektyvias priežastis dėl susidariusios atsakovo finansinės padėties ir jo negalėjimo laikinai vykdyti taikos sutarties sąlygų. Kartu pažymėtina, kad šalys bendru sutarimu, abipusių nuolaidų būdu pasirašydamos ir pateikdamos teismui patvirtinti taikos sutartį, išsprendė tarp jų kilusį ginčą dėl įsiskolinimo. Teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, šalys neskundė. Tai reiškia, kad nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo yra įsiteisėjusi ir taikos sutartis jos šalims įgavo galutinio Teismo sprendimo (res judicata) galią bei tapo priverstinai vykdytinu dokumentu (CK 6.985 straipsnio 1, 2 dalys), kurio pagrindu teismas, esant taikos sutartyje nustatytoms sąlygoms, turėjo teisę spręsti dėl vykdomojo rašto išdavimo, o nustatęs, kad skolininkas yra praleidęs taikos sutartyje numatytus mokėjimo terminus, pagrįstai išdavė vykdomąjį raštą.

1716. Nors apeliantas ir nurodo, kad negali taikos sutarties vykdyti dėl blogos finansinės padėties, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas dar prieš pasirašydamas taikos sutartį turėjo įvertinti savo galimybes ateityje vykdyti taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

1817. Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl nėra jokio pagrindo, remiantis atskirojo skundo argumentais, panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje... 2.
 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjai UAB... 3. 6. 2017 m. gegužės 2 d. teisme gautas kreditoriaus UAB „Tumis“ prašymas... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 30 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. 8. Apeliantas UAB „Jono statyba“ pateikė atskirąjį skundą ir prašo... 8. 9. Kreditorius UAB „Tumis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas atmestinas... 11. 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 12. 11. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 13. 12. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad skolininkas UAB „Jono... 14. 13. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio Teismo... 15. 14. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys sutarė,... 16. 15. Nagrinėjimu atveju apeliantas pripažįsta, kad jis pažeidė taikos... 17. 16. Nors apeliantas ir nurodo, kad negali taikos sutarties vykdyti dėl blogos... 18. 17. Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos... 19. Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 30 d. nutartį palikti...