Byla e2S-912-577/2020
Dėl teismo sprendimo išdėstymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. K., A. K., R. K., G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų V. K., A. K., R. K., G. K. ieškinį atsakovei UAB „Verslo stilius“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys BTA Baltic Insurance AAS bei UAB „Trumtransa“, nagrinėjant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo stilius“ prašymą dėl teismo sprendimo išdėstymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Panevėžio apygardos teismas 2020 m. vasario 4 d. sprendimu panaikinęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. sprendimą, priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškovų ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės ieškovei V. K. 15 000 Eur, ieškovams R. K., G. K. kiekvienam po 1 000 Eur, o A. K. - 500 Eur neturtinės žalos atlyginimą, taip pat 1 218,36 Eur turtinės žalos atlyginimą ieškovams R. K. ir G. K..

62.

7Atsakovė pateikė prašymą teismo sprendimu ieškovams priteistas sumas išdėstyti dalimis dvejiems metams. Prašyme nurodė, jog ji verčiasi apgyvendinimo paslaugų teikimu Palangos mieste, gaunamos pajamos priklauso nuo sezoniškumo. Atsakovė neturi jokio nekilnojamojo turto, veiklą vykdo nuomojamosiose patalpose. Atsakovės veikla yra pelninga, tačiau pelnas nėra didelis, todėl priteista suma atsakovei yra didelė, o vienkartinis jos išmokėjimas būtų nepakeliama našta, atsakovė taptų nemokia.

83.

9Ieškovai su atsakovės prašymu nesutiko, atsiliepime nurodė, jog atsakovė yra juridinis asmuo, teikiantis apgyvendinimo paslaugas pajūryje, jos veikla yra pelninga, todėl priteista suma atsakovei nėra didelė. Prašymo motyvai yra deklaratyvūs; paneigia prašomo taikyti instituto išimtinumo pobūdį. Atsakovė turėjo 32 mėnesių terminą sukaupti pakankamą sumą žalos atlyginimui. Ieškovai neturi tapti atsakovės verslo kredituotojais; atsakovė nepateikė įrodymų, kad jai nesuteikiamas kreditas tokiai mažai sumai, lyginant su metinėmis pajamomis.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 8 d. nutartimi tenkino atsakovės UAB „Verslo stilius“ prašymą, išdėstė atsakovei UAB „Verslo stilius“ Panevėžio apygardos teismo 2020 m. vasario 4 d. sprendimu ieškovams priteistų piniginių sumų (18 718,36 Eur) išmokėjimą dvejiems metams, kas mėnesį mokant po 779,93 Eur.

135.

14Teismas iš atsakovės pateiktų įrodymų (didžiosios knygos – pajamų-sąnaudų apyvartos suvestinės, 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos, AB „Swedbank“ sąskaitos išrašo už laikotarpį 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. sausio 31 d., VĮ „Registrų centras“ pažymos ir kt.), nustatė, kad atsakovei šiuo metu būtų sunku sumokėti visą minėtų teismo sprendimu ieškovams priteistą sumą, tai sutrikdytų atsakovės veiklą, kas apsunkintų ir tolimesnį skolos išieškojimą ieškovų naudai. Pažymėjo, jog atsakovė neturi jokio nekilnojamojo turto, kurį pardavus būtų galima sumokėti ieškovams priteistas sumas. Teismas padarė išvadą, kad sprendimo vykdymo išdėstymas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 284 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principus, todėl atsakovės prašymą tenkino.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

166.

17Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 8 d. nutartį ir atsakovės prašymą dėl priteistų sumų mokėjimo išdėstymo dalimis atmesti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

186.1.

19Teismas nepriėmė procesinio sprendimo nagrinėti prašymą rašytinio, o ne žodinio proceso tvarka, nepaskyrė 2020 m. balandžio 8 d. posėdžio, nepranešė byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio formą, vietą, datą ir laiką, o tą pačią dieną (t. y. balandžio 8 d.) lydraščiu informavo byloje dalyvaujančius asmenis apie priimtą 2020 m. balandžio 1 d. nutartį atidėti bylos nagrinėjimą be datos, nors jau nagrinėjo ar buvo išnagrinėjęs prašymą rašytinio proceso tvarka. Nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl karantino nei Teisėjo Tarybos rašto 1.1 punkte nėra nurodyta, kad žodine tvarka paskirti ir nagrinėtini teismo posėdžiai būtų išnagrinėti rašytinio proceso tvarka. Teismas pažeidė CPK normas ir dėl to galėjo būti neteisingai išspręstas klausimas dėl prašymo pagrįstumo, tad toks procesinis teismo sprendimas yra naikintinas kaip neteisėtas (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Pasak apeliantų, šiuo atveju įžvelgtinas ir CPK 329 straipsnio 3 dalyje nurodytas absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą). Ieškovų teisės procese buvo pažeistos, nes jie prarado galimybę į bylą iki teismo posėdžio teikti naujus įrodymus - aktualiausius viešai prieinamus duomenis apie atsakovės padėtį, pareikšti nušalinimą, užduoti klausimus dalyvaujantiems byloje asmenims, duoti teismui paaiškinimus ir kt. Papildomi duomenys rodo, kad nepaisant šalyje paskelbto karantino, atsakovės turtinė padėtis neprastėja, kas paneigia atsakovo prašyme pateiktus teiginius apie menamai sunkią padėtį. Teismas neišsiaiškino ieškovų turtinės padėties, kitų svarbių aplinkybių (CPK 284 straipsnio 1 dalis).

206.2.

21Teismas skundžiamoje nutartyje ieškovų poziciją dėl prašymo išdėstė itin lakoniškai, ieškovų atsiliepimo argumentais nesivadovavo ir jų nevertino. Teigia, kad nutartis yra be motyvų, kas sudaro pagrindą ją naikinti absoliučiais negaliojimo pagrindais (CPK 239 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Nutartyje išimtinai dėstomi tik atsakovės prašymo motyvai, kas leidžia pagrįstai teigti apie lygiateisiškumo principų pažeidimą.

226.3.

23Mano, kad teismo sprendimo vykdymo išdėstymo institutas neturėtų būti taikomas juridinių asmenų atžvilgiu. Teismas paneigė šio instituto išimtinumo pobūdį. Prašymo motyvai yra visiškai deklaratyvūs, susiję tik su atsakovės padėties palengvinimu.

246.4.

25Apeliacinės instancijos teismas 2020 m. vasario 4 d. sprendime, spręsdamas dėl žalos dydžio atsižvelgė ir į tai, kad atsakovė yra verslininkė, teikianti apgyvendinimo paslaugas pajūryje, jos veikla pelninga, kas paneigia atsakovės teiginius apie menamai prastą finansinę būklę, deklaratyvias frazes apie nemokumą ir priverstinį bankrotą bei skundžiamoje nutartyje padarytas išvadas.

266.5.

27Atsakovė nuo 2016 m. birželio 5 d. (įvykio data) žinojo ar privalėjo žinoti, kad nukentėjusiųjų patirta žala privalės būti atlyginta, turėjo 32 mėnesių terminą sukaupti pakankamą sumą žalos atlyginimui, tačiau dėl neatsakingumo ir nerūpestingumo to tinkamai nedarė.

286.6.

29Atsakovė iš esmės prašo priversti ieškovus kredituoti jos verslą. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo 24 mėnesiams ieškovai neteks beveik 6 procentų sumos vien dėl piniginių lėšų nuvertėjimo, atsakovės nauda padidės šia suma.

306.7.

31Klausimą dėl prašymo pagrįstumo turėjo nagrinėti kitos sudėties teismas, kadangi šios sudėties teismas jau išsakė savo nuomonę apie ieškovų menamą kaltę dėl žalos atsiradimo, kas neabejotinai turėjo įtakos priimant ieškovų argumentus dėl prašymo nepagrįstumo; tai atsispindėjo ir skundžiamojoje nutartyje - teismas ieškovų argumentų į bylą nepriėmė.

326.8.

33Atsakovė nepateikė įrodymų, kad jai nesuteikiamas kreditas itin mažai, vertinant su atsakovės metinėmis pajamomis, sumai.

346.9.

35Teismas, nurodydamas jog atsakovei nuosavybės teise nepriklauso joks nekilnojamasis turtas, nesiaiškino atsakovės turimo kito turto ar turtinių teisių, kas būtų daroma sprendimą perduodant vykdyti antstoliui. Teismas sukūrė teisinę situaciją, kai ieškovų teisės gauti žalos atlyginimą gali būti paneigtos, nes atsiradus atsakovės finansiniams sunkumams, ieškovai galėtų reikalauti iš atsakovės tik po 779,93 Eur į mėnesį.

366.10.

37Atsakovės prašymas pažeidžia mažamečio turtinius interesus gauti žalos atlyginimą; teismas ad hoc privalėjo prioritetą teikti vaikui, o ne verslo subjektui.

387.

39Atsakovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti teismo nutartį, kuria tenkintas prašymas dėl priteistų sumų išmokėjimo išdėstymo. Atsiliepime nurodė, kad skunde nepagrįstai teigiama, jog atsakovė vengė bendradarbiauti ir nesikreipė į ieškovus dėl priteistų sumų mokėjimo išdėstymo. Būtent ieškovai kategoriškai nesutiko su atsakovės prašymu ir iš karto kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Atsakovė po teismo sprendimo įsiteisėjimo kreipėsi į Draudimo bendrovę; draudimo išmoka sumokėta tiesiogiai ieškovei (visa turtinė žala). Atsakovė taip pat sumokėjo dalį priteistos sumos (779,93 Eur). Pažymėjo, kad atsakovės sunki turtinė padėtis, kuri sąlygojo kreipimąsi į teismą dėl priteistų piniginių sumų išdėstymo, paskelbus Lietuvos Respublikoje karantiną, tik dar labiau pablogėjo, nes įmonės pajamos krito praktiškai iki nulio, o didžioji dalis darbuotojų yra priverstinėje prastovoje. Bendrovė negali teikti apgyvendinimo paslaugų, dėl ko susiformavo įsiskolinimas VSDFV ir VMI. Pasak atsakovės, siekiant išsaugoti atsakovės veiklos tęstinumą ir užtikrinti ieškovų teisę į realų teismo priteistų piniginių sumų gavimą, būtina išdėstyti dalimis priteistų piniginių sumų išmokėjimą.

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

418.

42Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Dėl papildomų įrodymų priėmimo

439.

44Ieškovai kartu su atskiruoju skundu pateikė papildomus dokumentus – EPP paskyros 2020 m. balandžio 8 d. ir 2020 m. balandžio 9 d. ekranvaizdį, viešai prieinamą informaciją apie UAB „Verslo stilius“, BTA 2020 m. kovo 17 d. raštą. Atsakovė prie atsiliepimo į atskirąjį skundą taip pat pridėjo naujus įrodymus – 2020 m. balandžio 29 d. pažymą apie įmonėje susidariusią situaciją dėl Covid-19, teisės aktus dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo sustabdymo, Pretenziją draudimo bendrovei, Dalinio mokėjimo ieškovui pavedimą ir kt.

4510.

46Viena ribotos apeliacijos civiliniame procese išraiškos formų – draudimas priimti apeliacinės instancijos teisme naujus įrodymus. Kita vertus, pirmiau nurodytas draudimas turi išlygas – apeliacinės instancijos teismas turi teisę priimti naujus įrodymus, jeigu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti arba tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314, 338 straipsniai).

4711.

48Apeliacinės instancijos teismas priima šalių su atskiruoju skundu bei atsiliepimu pateiktus papildomus įrodymus, kadangi jie gali būti svarbūs sprendžiant klausimą dėl atsakovės turtinės padėties ir jos prašymo išdėstyti teismo sprendimu priteistų sumų pagrįstumo.

4912.

502020 m. birželio 18 d. teisme gauti ieškovų rašytiniai paaiškinimai dėl atsakovės atsiliepimo į atskirąjį skundą su papildomais dokumentais (atsakovei skirto laiško kopija, 2020 m. balandžio 29 d. visuomenės informavimo priemonės publikacija, informacija apie UAB „Verslo stilius“ darbuotojų skaičių.

5113.

52Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad naujai pateikiami dokumentai iš esmės susiję su aplinkybėmis, kurios neegzistavo skundžiamos nutarties priėmimo metu, taip pat į paaiškinimų bei įrodymų pateikimo laiką (pateikti atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dieną), atsisako priimti papildomus įrodymus ir jų nevertina. Dėl atskirojo skundo esmės

5314.

54Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino atsakovės prašymą išdėstyti teismo sprendimu ieškovams priteistų sumų mokėjimą dvejiems metams.

5515.

56Apeliantai teigia, kad teismas prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo išnagrinėjęs rašytinio proceso tvarka, pažeidė procesines teisės normas ir tuo pačiu jos interesus.

5716.

58CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti, išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu, jie išnagrinėjami teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims. Šių asmenų neatvykimas nekliudo išspręsti teismui iškeltą klausimą (CPK 284 straipsnio 2 dalis).

5917.

60Šių teisės normų analizė suponuoja išvadą, kad prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo turi būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka.

6118.

62Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 16 d. nutartimi paskyrė teismo posėdį 2020 m. balandžio 6 d. 13.30 val., tačiau 2020 m. balandžio 1 d. teismo pirmininko pavaduotojos nutartimi teismo posėdis buvo atidėtas be datos. Atsižvelgęs į nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvestą karantiną ir į Teisėjų Tarybos 2020 m. kovo 16 d. rašto Nr. 36P-48-(7.1.10) „Dėl teismų funkcijų vykdymo karantino laikotarpiu“ 1.1. punktą, teismas atsakovės prašymą nutarė nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir 2020 m. balandžio 8 d. priėmė skundžiamą nutartį.

6319.

64Apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantų pastebėjimui, kad skundžiamoje nutartyje nurodytuose teisės aktuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime ar Teisėjų Tarybos rašto 1.1 punkte) nėra numatyta teisė žodine tvarka paskirtus teismo posėdžius nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Duomenų apie šalių pareikštus sutikimus dėl rašytinio proceso byloje nėra. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje dalyvaujantiems asmenims buvo sudaryta galimybė pateikti atsikirtimus į pateiktą prašymą, į tai, kad nors ieškovai nurodo, jog buvo pažeista jų teisė reikšti nušalinimus, atskirajame skunde argumentų, susijusių su teisėjos galimu šališkumu, nereiškia, teise teikti papildomus įrodymus bei argumentus ieškovai pasinaudojo teikdami atskirąjį skundą, vadovaudamasis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais, sprendžia, jog grąžinti prašymą nagrinėti iš naujo nėra pagrindo. Pažymėtina, kad atskirąjį skundą grįsdami argumentais dėl netinkamai parinktos bylos nagrinėjimo formos, prašymo grąžinti šį klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui taip pat neprašo. Akivaizdu, kad toks sprendimas būtų formalus ir neekonomiškas.

6520.

66Apeliacinės instancijos teismas atmeta ieškovų argumentus, kad egzistuoja absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas, t. y., kad nutartis yra be motyvų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką net ir nepakankamas teismo sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Šis pagrindas taikytinas tik tuo atveju, kai sprendimas (nutartis) yra visiškai be motyvų. Jei teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu tik tada, jeigu sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (CPK 329 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2013).

6721.

68Nagrinėjamu atveju, teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kokiais įrodymais vadovavosi darydamas išvadas, kokias teisės normas taikė, o tai, kad ieškovų atsiliepimo argumentai nutartyje detaliai neaptarti, nesudaro pagrindo pripažinti, kad nutartis yra be motyvų.

6922.

70Įstatymas neriboja CPK 284 straipsnio nuostatų taikymo juridinio asmens atžvilgiu, todėl atskirojo skundo teiginiai, kad teismo sprendimo vykdymo išdėstymo institutas neturėtų būti taikomas juridiniam asmeniui, taip pat atmestini, kaip nepagrįsti.

7123.

72Apeliantai teigia, kad teismas nesiaiškino, ar atsakovė turi kitokio turto (skundžiamoje nutartyje nurodyta, jog atsakovė nekilnojamojo turto neturi), kas būtų daroma sprendimą perduodant vykdyti antstoliui. Tačiau iš teismo sprendimo išdėstymą reglamentuojančių įstatymo nuostatų akivaizdu, jog teismas jas gali taikyti net sprendimo priėmimo metu, t. y. priteistų sumų išdėstymui kreipimasis į antstolį nėra privalomas. Dėl tų pačių argumentų atmestinas kaip nepagrįstas atskirojo skundo motyvas, kad prašymą turėjo nagrinėti kitos sudėties, nei sprendimą priėmęs, teismas.

7324.

74Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Teismo sprendimo privalomumas, pasireiškiantis tuo, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis), lemia, jog sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis, pažeisti bendrieji teisės principai – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-660-178/2017). Taigi, šios nuostatos suponuoja, kad vien turtinė atsakovų padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo privalomo išdėstymo ar atidėjimo. Sprendžiant šį klausimą, taip pat vertintina aplinkybė, ar, patenkinus prašymą atsakovo nurodytu būdu, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti ieškovo teisėti lūkesčiai.

7525.

76Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, šalių argumentais bei pateiktais įrodymais, neturi pagrindo pritarti skundžiamoje nutartyje padarytai teismo išvadai, kad šiuo atveju sprendimo vykdymo išdėstymas net dvejiems metams atitinka CPK 284 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principus.

7726.

78Šiuo atveju žala priteista iš juridinio asmens, kuris neneigia veikiantis pelningai (iš atsakovės pateiktos 2019 m. gruodžio 31 d. Pelno (Nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2018 metais įmonės grynasis pelnas siekė 25 364 Eur, 2019 metais – 1 454 Eur). Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad įvykis, kurio metu ieškovai patyrė teismo sprendimu priteistą žalą, įvyko dar 2016 metais. Sutiktina su ieškovų pozicija, kad per ketverius metus, ar bent per pusantrų metų (ieškinys nagrinėjamoje byloje pateiktas 2017 m. gruodžio 12 d.) įmonė turėjo galimybę sukaupti ženklią lėšų sumą, reikalingą teismo sprendimo vykdymui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pati atsakovė, prašydama išdėstyti dalimis priteistą sumą dvejiems metams, prašyme paminėjo apie išdėstymo variantą ir vieneriems metams, kas rodo galimybę įvykdyti teismo sprendimą per šį laikotarpį. Pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė, o konstatavęs, kad atsakovei šiuo metu būtų sunku sumokėti visą minėtų teismo sprendimu ieškovams priteistą sumą, nepagrindė sprendimo išdėstyti mokėjimus tokiam ilgam laikotarpiui. Teismo sprendimu priteistos sumos išdėstymas, atsižvelgiant vien į skolininko interesus, neatitiktų šalių teisėtų interesų pusiausvyros, suteiktų pirmenybę kitiems atsakovės kreditoriams prieš ieškovus.

7925.

80Tačiau apeliacinės instancijos teismo nuomone, sprendžiant atsakovės prašymą būtina įvertinti ir šiuo momentu susiklosčiusią situaciją, t. y. objektyvias aplinkybes, susijusias su Covid-19, atitinkamą laikotarpį ribojusias galimybę vykdyti atsakovės vykdomą veiklą. Atsakovė pateikė įrodymus, iš kurių matyti, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-401 uždrausta karantino metu fiziniams ir juridiniams asmenims teikti apgyvendinimo paslaugas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. Nors apeliantai teigia, kad jų pateikti duomenys rodo, jog nepaisant šalyje paskelbto karantino, atsakovės turtinė padėtis neprastėja, skolų biudžetui nėra, o darbuotojų skaičius nemažėja, pažymėtina, kad viešai pateikiamoje informacijoje nurodyta, kad dėl karantino informacija apie skolas SoDrai nuo 04-16 laikinai neskelbiama, o atsakovės pateiktoje 2020 m. balandžio 29 d. pažymoje nurodyta, kad įmonė negali vykdyti mokestinių įsipareigojimų VMI ir Sodrai, kadangi pajamos sumažėjo 95 procentais; skola Sodrai siekia 3 959,04 Eur, o VMI – 6 355 Eur; 90 proc. darbuotojų yra prastovose; įmonė gauna subsidijas jų darbo užmokesčiui kompensuoti. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į paminėtas aplinkybes, įvertinęs šalių pateiktus dokumentus apie atsakovės turtinę padėtį bei jų argumentus, sprendžia, kad yra pagrindas ieškovų atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, pakeičiant skundžiamą nutartį, ir išdėstant teismo sprendimu ieškovams priteistą sumą šešių mėnesių terminui, mokant po 3 119,73 Eur per mėnesį.

8126.

82Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovai, cituodami apeliacinės instancijos teismo sprendimo fragmentus, klaidingai interpretuoja atsakovės teiginius apie turtinę padėtį bei galimą nemokumą. Atsakovė prašyme neneigia įmonės veiklos pelningumo, o galimus sunkumus (nemokumą) sieja su priverstinio teismo sprendimo vykdymo galimybe.

8327.

84Kiti ieškovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

8528.

86Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, išdėstant teismo sprendimu priteistos sumos mokėjimą aštuoniems mėnesiams (CPK 320, 338 straipsniai).

87Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

88Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 8 d. nutartį pakeisti, atsakovės UAB „Verslo stilius“ prašymą tenkinant iš dalies ir išdėstant atsakovei UAB „Verslo stilius“ Panevėžio apygardos teismo 2020 m. vasario 4 d. sprendimu ieškovams priteistų piniginių sumų (18 718,36 Eur) išmokėjimą šešiems mėnesiams, kas mėnesį mokant po 3 119,73 Eur.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. vasario 4 d. sprendimu panaikinęs... 6. 2.... 7. Atsakovė pateikė prašymą teismo sprendimu ieškovams priteistas sumas... 8. 3.... 9. Ieškovai su atsakovės prašymu nesutiko, atsiliepime nurodė, jog atsakovė... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 8 d. nutartimi tenkino... 13. 5.... 14. Teismas iš atsakovės pateiktų įrodymų (didžiosios knygos –... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. 6.... 17. Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 18. 6.1.... 19. Teismas nepriėmė procesinio sprendimo nagrinėti prašymą rašytinio, o ne... 20. 6.2.... 21. Teismas skundžiamoje nutartyje ieškovų poziciją dėl prašymo išdėstė... 22. 6.3.... 23. Mano, kad teismo sprendimo vykdymo išdėstymo institutas neturėtų būti... 24. 6.4.... 25. Apeliacinės instancijos teismas 2020 m. vasario 4 d. sprendime, spręsdamas... 26. 6.5.... 27. Atsakovė nuo 2016 m. birželio 5 d. (įvykio data) žinojo ar privalėjo... 28. 6.6.... 29. Atsakovė iš esmės prašo priversti ieškovus kredituoti jos verslą. Dėl... 30. 6.7.... 31. Klausimą dėl prašymo pagrįstumo turėjo nagrinėti kitos sudėties teismas,... 32. 6.8.... 33. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad jai nesuteikiamas kreditas itin mažai,... 34. 6.9.... 35. Teismas, nurodydamas jog atsakovei nuosavybės teise nepriklauso joks... 36. 6.10.... 37. Atsakovės prašymas pažeidžia mažamečio turtinius interesus gauti žalos... 38. 7.... 39. Atsakovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti teismo... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 8.... 42. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 43. 9.... 44. Ieškovai kartu su atskiruoju skundu pateikė papildomus dokumentus – EPP... 45. 10.... 46. Viena ribotos apeliacijos civiliniame procese išraiškos formų – draudimas... 47. 11.... 48. Apeliacinės instancijos teismas priima šalių su atskiruoju skundu bei... 49. 12.... 50. 2020 m. birželio 18 d. teisme gauti ieškovų rašytiniai paaiškinimai dėl... 51. 13.... 52. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad naujai pateikiami... 53. 14.... 54. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 55. 15.... 56. Apeliantai teigia, kad teismas prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo... 57. 16.... 58. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių... 59. 17.... 60. Šių teisės normų analizė suponuoja išvadą, kad prašymas dėl teismo... 61. 18.... 62. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m.... 63. 19.... 64. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantų pastebėjimui, kad... 65. 20.... 66. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ieškovų argumentus, kad egzistuoja... 67. 21.... 68. Nagrinėjamu atveju, teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kokiais... 69. 22.... 70. Įstatymas neriboja CPK 284 straipsnio nuostatų taikymo juridinio asmens... 71. 23.... 72. Apeliantai teigia, kad teismas nesiaiškino, ar atsakovė turi kitokio turto... 73. 24.... 74. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad sprendžiant teismo sprendimo... 75. 25.... 76. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, šalių... 77. 26.... 78. Šiuo atveju žala priteista iš juridinio asmens, kuris neneigia veikiantis... 79. 25.... 80. Tačiau apeliacinės instancijos teismo nuomone, sprendžiant atsakovės... 81. 26.... 82. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovai, cituodami apeliacinės... 83. 27.... 84. Kiti ieškovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nėra teisiškai... 85. 28.... 86. Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas... 87. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 88. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 8 d. nutartį pakeisti,...