Byla e2A-880-653/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Jovirta“ ieškinį atsakovams AB „Energijos skirstymo operatorius“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ramunės Mikonienės, Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „Jovirta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Jovirta“ ieškinį atsakovams AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir

2BUAB „Kurorto viešbučiai“, tretieji asmenys: „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB ,,Baltijos turizmo akademija“, dėl teisės pripažinimo bei įpareigojimo sudaryti sutartį.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas pareikštu ieškiniu prašė pripažinti jam teisę į 400 kWt galios elektros energijos tiekimą į nuosavybės teise valdomą pastatą – viešbutį, esantį T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, bei įpareigoti atsakovą AB „LESTO“ sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį (galia- 400 kWt), ieškovo lėšomis įrengiant pastate - viešbutyje, esančiame T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, elektros apskaitos priemones, skirtas ieškovo sunaudojamai elektros energijai fiksuoti. Ieškinyje nurodė, kad 2013-06-14 ieškovas, atsakovas BUAB „Kurorto viešbučiai“ (tuometinis pavadinimas – restruktūrizuojama UAB „Liturimex viešbučiai“) bei trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB sudarė sutartį dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį Nr. LT090190 perleidimo, kuria ieškovas perėmė visas atsakovo teises ir pareigas pagal lizingo sutartį. Pastatas, kurį įsigijo ieškovas, yra veikiantis viešbutis, esantis T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose. 2011-11-25 tuometinis pastato naudotojas UAB „Jotėja“ ir UAB „Energijos tiekimas“ sudarė tiesioginę elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kuria nustatyta leistina naudoti galia – 400 kWt. Ieškovas kreipėsi į AB „LESTO“ dėl elektros energijos tiekimo sutarties sudarymo. Atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pirmtakas AB „LESTO“ informavo, jog pastatui elektros energija tiekiama per kitam juridiniam asmeniui – BUAB „Kurorto viešbučiai“ priklausantį abonentinį tinklą. Norėdamas prisijungti prie perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų, ieškovas privalo tiesti naują įvadą arba tartis su abonentinio tinklo savininku. Tačiau ieškovui nepavyko susitarti su atsakovais. Ieškovui perduotas visiškai užbaigtas statyti viešbutis, t. y. visiškai elektrifikuotas, iki jo nutiestos komunikacijos, pastatas prijungtas prie skirstomųjų tinklų. Ieškovas nėra atsakovo BUAB „Kurorto viešbučiai“ subabonentas, tokia sutartis nėra sudaryta. Statinys buvo prijungtas prie operatoriaus elektros tinklų, o ne prie kitam asmeniui priklausančių lokaliųjų tinklų. Lokalieji elektros tinklai - elektros tinklai ir kiti įrenginiai, esantys pastato viduje bei žemės sklype, kuriais elektros energija tiekiama, nuosavybės teise priklauso ieškovui. Atsakovų argumentai, jog visi žemės sklype esantys lokalieji tinklai priklauso atsakovui BUAB „Kurorto viešbučiai“, nepagrįsti.
 2. Atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pirmtakas AB „LESTO“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog atsakovui BUAB „Kurorto viešbučiai“ nuosavybės teise priklausė pastatai, esantys T. Kosciuškos g. 3 ir T. Kosciuškos g. 7, Druskininkuose. Minėti pastatai prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ pirmtako AB „LESTO“ elektros tinklo prijungti kaip vienas kompleksas, įrengiant vieną elektros įvadą. Nebuvo išspręstas klausimas dėl galimybės pertvarkyti vidaus elektros tinklą ir įrengti atskirą elektros įvadą. Ieškovui buvo nurodyta, jog norint sudaryti atskirą sutartį dėl elektros energijos tiekimo tik į pastatą, esantį T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, būtina įrengti atskirą elektros įvadą. Taip pat nurodo, jog minėtų pastatų savininkų ginčo sureguliavimas išspręstų ieškovo problemas, todėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neturėtų būti atsakovu šioje byloje.
 3. Atsakovas BUAB ,,Kurorto viešbučiai“, trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB ir trečiasis asmuo UAB „Baltijos turizmo akademija“ nepateikė atsiliepimų į ieškinį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, jog ieškovas iš atsakovo BUAB ,,Kurorto viešbučiai“ (tuomet vadinosi restruktūrizuojama UAB „Liturimex“ viešbučiai), sudaręs 2013-06-14 sutartį Nr. LT090190/TTP perėmė buvusio lizingo gavėjo UAB ,,Liturimex“ viešbučių teises ir pareigas, susijusias su nekilnojamuoju daiktu-viešbučiu T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, kurios buvo numatytos „Swedbank lizingas“, UAB ir RUAB „Liturimex“ viešbučių 2011-12-07 lizingo sutartyje Nr. LT090190. Ieškovas siekia sudaryti su atsakovu AB „LESTO“ tiesioginę elektros energijos tiekimo į pastatą T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose sutartį.
 2. Ieškovo valdomas nekilnojamasis daiktas prie AB LESTO elektros tinklo prijungtas kaip viena iš tarpusavyje sujungtų į tinklą objektų komplekso dalių. Elektros įvado į šį kompleksą savininkas – UAB ,,Baltijos turizmo akademija“. 2015-02-01 elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis sudaryta iki ieškinio pareiškimo, sutartis nenuginčyta. Iki 2015-02-01 sutarties paminėtą tinklą valdė RUAB „Liturimex“ viešbučiai. Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, jog į vietinį tinklą sujungti du elektros energiją vartojantys objektai, iš kurių vienas yra ieškovo valdomas viešbutis. Konstatuota, jog 2015-02-01 UAB ,,Baltijos turizmo akademija“ ir AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis yra pakankamas rašytinis įrodymas, patvirtinantis, jog UAB ,,Baltijos turizmo akademija“ teisėtai valdo elektros vidaus tinklą, prie kurio prijungtas ieškovo valdomas nekilnojamasis daiktas – viešbutis T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose.
 3. Ieškovo sudarytoje 2013-06-14 sutartyje Nr. LT090190/TTP nenurodyta, kad ieškovas kartu su viešbučiu T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose įsigijo ir elektros įvadą bei visą elektros tinklą, nurodytą 2015-02-01 UAB ,,Baltijos turizmo akademija“ ir AB „LESTO“ elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje su priedais. Ieškovui norint sudaryti atskirą sutartį dėl elektros energijos tiekimo tik į pastatą T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, būtina įrengti atskirą elektros įvadą.
 4. Ieškovas 2014-12-02 pateikė AB LESTO paraišką dėl pastato T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų. Ieškovas pageidavo įrengti trifazį įvadą ir naudotis 400 kW galios antros patikimumo kategorijos elektros energija. Pagal pateiktą paraišką ieškovui 2014-12-08 buvo parengtos prijungimo sąlygos Nr. TS14-28657, pagal kurias klientas turi parengti elektros įrenginių prijungimo projektą, pateikti šį projektą AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį. Ieškovas nepateikė parengto projekto dėl savo elektros įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų, tačiau pareiškęs nagrinėjamą ieškinį, siekia atskiro pastato T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų, apeidamas teisės aktų numatytos tvarkos nuostatas. Toks ieškovo siekis neteisėtas, kadangi pažeidžia bendro elektros įvado savininko UAB ,,Baltijos turizmo akademija“ teises ir prieštarauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo nuostatoms.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9

 1. Apeliaciniu skundu ieškovo UAB „Jovirta“ atstovė prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, jog teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neteisingai išaiškino byloje pateiktas sutartis, neteisingai pritaikė materialiąsias teisės normas, netinkamai aiškino įrodymus, padarė procesinių teises normų pažeidimų.
 2. Teismas netinkamai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias pagrindinio daikto ir jo priklausinių teisinį statusą bei niekinio sandorio teisines pasekmes.
 3. Nebuvo vertinama įrodymų visuma, vieninteliu įrodymu pasirenkant sutartis, sudarytas iki ieškovas pateikė ieškinį teisme, nors apie tokių sutarčių sudarymą ieškovui iki teismo proceso nebuvo žinoma.
 4. Esminis šio teisinio ginčo elementas yra tas, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį, kuriuo ieškovas siekė pripažinti sandorį (2015-02-01 sutartį tarp AB „ESO“ ir UAB „Turizmo akademija“) niekiniu, savo iniciatyva sandorio niekiniu nepripažino ir skundžiamame sprendime nenuginčytą sandorį laikė pagrindiniu įrodymu.
 5. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2013-12-04 įsakymu Nr. 1-231, 48 punktu.
 6. Teismas sprendime nepasisakė dėl teisės aktų, susijusių su pastato-viešbučio rekonstrukcija.
 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą teismo sprendimą. Nurodo, jog Elektros tinklų nuosavybės ribų aktuose Nr. 36/09/0311 ir Nr. 46420-14-0141, kuriais remiasi apeliantas, yra apibrėžta elektros tinklų nuosavybės riba ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ gali tik konstatuoti, kokie konkrečiai elektros įrenginiai priklauso jam, tačiau negali nustatyti, kam priklauso transformatorinė – Kosciuškos g. 3 pastato savininkui ar Kosciuškos g. 7 pastato savininkui. Per minėtą transformatorinę elektros energija tiekiama ne tik pastatui, esančiam Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, bet ir kitam pastatui, esančiam Kosciuškos g. 7, Druskininkuose. Taigi ši transformatorinė bendra ūkine paskirtimi susijusi su abiem šiais statiniais ir pirmiausia turėtų būtų išspręstas klausimas, kurio gi pastato (Kosciuškos g. 3 ar Kosciuškos g. 7) priklausiniu yra transformatorinė, per kuria tiekiama elektros energija šiems dviem pastatams.
 8. Apelianto nurodomas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 48 punktas reglamentuoja atvejus kai pagal vieną sutartį elektros energija tiekiama į vieną objektą. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju pagal vieną sutartį elektros energija tiekiama dviem pastatams, o tokia situacija nėra reglamentuota Taisyklių.
 9. Tai, kad apelianto naudojamam žemės sklypui, Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, yra nustatyta elektros linijų apsaugos zona, nesusiję su tuo, kad su apeliantu turėtų būti sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis.
 10. Teismo atsisakymas priimti patikslintą ieškinį nekliudė apeliantui pareikšti naujų reikalavimų bendra tvarka.
 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiojo asmens UAB „Baltijos turizmo akademija“ atstovė prašo apeliacinio skundo netenkinti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog apeliacinio skundo argumentai, jog 400 kW galios elektros skirstymo įrenginys - transformatorinė MT-73-10-1,3 laikytina pastato, esančio adresu Kosciuškos g. 3, Druskininkai, priklausiniu, yra nepagrįsti, kadangi ji yra sukurta BUAB „Kurorto viešbučiai“ lėšomis ir perleista UAB „Baltijos turizmo akademija“ pirkimo-pardavimo sutartimi, bei registruota nekilnojamojo turto registre kaip atskiras statinys, nuosavybės teise priklausantis UAB „Baltijos turizmo akademija“. Įrenginys skirtas aptarnauti visiems šiems esamiems ir būsimiems statiniams, tame tarpe ir Ieškovės įsigyto viešbučio „Regina“ pastatui, esančiam adresu Kosciuškos g. 3, Druskininkai.
 12. Įsigydama minėtą pastatą, Ieškovė nekėlė klausimo dėl dalies elektros galios ir lokaliųjų elektros tinklų, bendrai aptarnaujančių tris minėtus pastatus ir du būsimus pastatus, atskyrimo ir naujos sutarties su AB „ESO“ sudarymo, todėl dabartinės jos pretenzijos atsakovui ir tretiesiems asmenims neturi teisinio pagrindo.
 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovo BUAB „Kurorto viešbučiai“ bankroto administratorius prašo apeliacinį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacinis skundas atmestinas.
 2. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo atveju sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti ieškovo UAB „Jovirta“ ieškinį atsakovams AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir BUAB „Kurorto viešbučiai“, tretieji asmenys: „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB ,,Baltijos turizmo akademija“ dėl teisės pripažinimo bei įpareigojimo sudaryti sutartį.
 4. Iš pateikto apeliacinio skundo matyti, jog pagrindinis apelianto nesutikimas su skundžiamu sprendimu yra pagrįstas tuo, jog jo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį, kuriuo ieškovas siekė pripažinti sandorį (2015-02-01 sutartį tarp AB „ESO“ ir UAB „Turizmo akademija“) niekiniu, savo iniciatyva sandorio niekiniu nepripažino ir skundžiamame sprendime nenuginčytą sandorį laikė pagrindiniu įrodymu. Apeliantas, cituodamas Lietuvos apeliacinio teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-582/2009, teigia, kad teismas, nustatęs, jog nagrinėjamoje byloje yra pareikštas naujas ieškinys, turi perduoti jį teismo pirmininkui, kuris teisės aktų nustatyta tvarka paskiria teisėją, spręsiantį ieškinio priėmimo klausimą; siekiant proceso koncentruotumo, naujai pareikštas ieškinys, jeigu jis susijęs su anksčiau nagrinėjamoje byloje pareikštais reikalavimais, turėtų būti perduotas nagrinėti tam pačiam teisėjui, nagrinėjančiam anksčiau pareikštą ir priimtą ieškinį. Nagrinėjamu atveju ieškovas naujus reikalavimus reiškė patikslintame ieškinyje, taigi ši situacija neatitinka Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtos situacijos cituojamoje nutartyje, todėl vadovautis minėta nutartimi šiuo atveju nėra pagrindo. Be to, apelianto nurodoma kita Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-334/2009 niekaip nėra susijusi su ieškinio/patikslinto ieškinio priėmimo klausimais.
 5. Apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo išvados, kad patikslintame ieškinyje jis keitė ir ieškinio dalyką, ir pagrindą, todėl teigti, kad patikslintą ieškinį buvo atsisakyta priimti nepagrįstai, nėra pagrindo. Kita vertus, kaip teisingai pažymėta atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į apeliacinį skundą, teismo atsisakymas priimti patikslintą ieškinį nekliudė apeliantui pareikšti naują ieškinį bendra tvarka.
 6. Teisėjų kolegija pažymi, jog bylos nagrinėjimo teisme ribos nustatomos pagal ieškinio dalyką ir pagrindą – ieškinio pareiškime ieškovas suformuluoja materialinį teisinį reikalavimą atsakovui ir nurodo aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą atsakovui, pateikia šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, o atsakovas atsiliepime suformuluoja savo atsikirtimus, pateikia šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus arba priešieškiniu ginčija tam tikras byloje nustatinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2008). Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė pripažinti jam teisę į 400 kWt galios elektros energijos tiekimą į nuosavybės teise valdomą pastatą - viešbutį, bei įpareigoti atsakovą AB „LESTO“ sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį (galia - 400 kWt), ieškovo lėšomis įrengiant pastate – viešbutyje. Ieškovas (apeliantas) pirmosios instancijos teismui reikalavimo dėl minėtos 2015-02-01 sutarties tarp AB „ESO“ ir UAB „Turizmo akademija“ pripažinimo negaliojančia nepareiškė. Tai, kad apie šią sutartį tarp AB „ESO“ ir UAB „Turizmo akademija“ apeliantas sužinojo tik bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nesudaro pagrindo teigti, jog teismas šia sutartimi negalėjo remtis kaip vienu iš įrodymų.
 7. CK 1.78 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 1.78 straipsnio 5 dalis, įtvirtinanti nuostatą, kad niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva), reiškia, kad teismas turi teisę konstatuoti niekinio sandorio negaliojimo faktą ir taikyti padarinius net ir tada, kai dėl to nepareikštas savarankiškas reikalavimas ieškinyje, prašymas šalių procesiniuose dokumentuose ar pareikštas žodžiu. Tačiau ex officio (savo iniciatyva), nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio ar akto teisinius padarinius tik tada, kai, nagrinėjant bylą, pagrindas pripažinti sandorį ar aktą niekiniu tampa akivaizdus. Tuo atveju, kai sandoris ar aktas nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį ar aktą negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma. Jeigu teismas, nesant šalies ieškinio reikalavimo pripažinti sandorį ar aktą negaliojančiu, imtųsi savo iniciatyva nagrinėti ir spręsti sandorio ar akto, kuris nėra akivaizdžiai niekinis, negaliojimo klausimą, tirti su tuo susijusius įrodymus, būtų pažeidžiami civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2011; 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009). Nagrinėjamu atveju nenustatyta akivaizdžių pagrindų, dėl kurių 2015-02-01 sutartis galėtų būti pripažintina niekine. Tokią išvadą patvirtina ir apelianto pozicija apeliaciniame skunde, jog iš esmės jis siekė ne nuginčyti sandorį, o perkelti jam 2015-02-01 tarp AB LESTO ir UAB Baltijos turizmo akademijos sudarytos elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties pirkėjo teises ir pareigas. Taigi, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti dėl sutarties negaliojimo ex officio.
 8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2013-12-04 įsakymu Nr. 1-231, 48 punkte numatyta, jog savininkas, perleidęs objektą, kuriame vartojama elektros energija, kito asmens nuosavybėn per 5 kalendorines dienas nuo objekto nuosavybės teisės perleidimo privalo nutraukti sudarytą sutartį ir iki sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir visiškai atsiskaityti su operatoriumi ir (ar) tiekėju už elektros energiją, jos persiuntimo, kitas su tuo susijusias paslaugas ir reaktyviąją elektros energiją ir informuoti apie sutarties nutraukimą naująjį objekto savininką. Naujasis objekto savininkas privalo per 5 kalendorines dienas nuo buvusio savininko pranešimo gavimo, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo objekto nuosavybės teisės įgijimo, kreiptis į tiekėją ir (ar) operatorių dėl naujų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo sutarčių sudarymo. Atsižvelgiant į apeliacinio skundo argumentą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo minėta teisės norma, pažymėtina, jog nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovo valdomas pastatas, adresu T. Kosciuškos g. 3, Druskininkai, prie AB „ESO“ elektros tinklo prijungtas kaip viena iš tarpusavyje sujungtų į tinklą objektų komplekso dalių, o UAB „Baltijos turizmo akademija“ teisėtai valdo elektros vidaus tinklą, prie kurio prijungtas ieškovo valdomas nekilnojamasis daiktas. Kadangi pagal vieną sutartį elektros energija tiekiama dviem pastatams, konstatuotina, jog šiuo atveju minėta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių norma nėra aktuali. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, jog ieškovui, norint sudaryti atskirą sutartį dėl elektros energijos tiekimo tik į pastatą T. Kosciuškos g. 3, Druskininkuose, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu, t.y. ne tik operatoriui pateikti paraišką dėl prijungimo sąlygų gavimo, bet ir laikytis operatoriaus parengtų įrenginių prijungimo prie tinklų sąlygų.
 9. Apeliacinio skundo argumentas, jog teismas netinkamai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias pagrindinio daikto ir jo priklausinių teisinį statusą, yra nepagrįstas, kadangi teismas minėtomis normomis skundžiamame sprendime nesivadovavo. Byloje nėra akivaizdžių duomenų, kam priklauso transformatorinė, per kurią tiekiama elektros energija ieškovui ir trečiajam asmeniui priklausantiems pastatams, kuri bendra funkcine paskirtimi susijusi su abiems pastatais ir kuri nėra įregistruota nekilnojamojo turto registre. Kaip matyti iš ieškovo ir trečiojo asmens

  12UAB „Baltijos turizmo akademija“ procesinių dokumentų, tarp pastatų savininkų yra ginčas dėl šio daikto priklausomybės. Tik išsprendus daiktinių teisių į bendra ūkine paskirtimi su abiem ginčo pastatais susijusios transformatorinės klausimą, asmuo, kuriam priklausytų šis objektas, atitinkamai galėtų reikalauti tam tikros galios elektros energijos paslaugų tiekimo, nepažeidžiant Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo nuostatų. Tačiau daiktinių teisių į ginčo transformatorinę klausimas nėra šios bylos, susijusios su prievoline teise, nagrinėjimo dalykas, šioje byloje nėra nuginčytas trečiojo asmens UAB „Baltijos turizmo akademija“ tinklų valdymo teisėtumas, šioje byloje UAB „Baltijos turizmo akademija“ nėra pareikšti jokie su daiktinėmis teisėmis susiję reikalavimai. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo ginti ieškovo teisių dėl elektros energijos tiekimo sutarties su

  13AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarymo.

 10. Tai, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nepasisakė dėl teisės aktų, reglamentuojančių pastato-viešbučio rekonstrukciją, taip pat neturi reikšmės nagrinėjamo ginčo sprendimui, kadangi ieškovo reikalavimas byloje nesusijęs su pastatų rekonstrukcija.
 11. Apibendrinus išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos skundžiamame sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui nėra teisiškai reikšmingi ir įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui nedaro, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako ir sprendžia apeliacinį skundą atmesti bei palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

1432. Trečiojo asmens UAB „Baltijos turizmo akademija“ atstovė teigia, jog už susipažinimą su apeliaciniu skundu ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą trečiasis asmuo patyrė 400 Eur išlaidų, kurias prašo priteisti iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.), tačiau įrodymų, patvirtinančių, kad šios bylinėjimosi išlaidos buvo realiai patirtos, nepateikė, todėl prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas atmestinas.

15Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 26 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai