Byla 2-997-734/2013
Dėl atsakovo įpareigojimo pašalinti grunto krūvą nuo žemės sklypo ir gyvenamojo namo pamatų bei servintuto nustatymo, tretysis asmuo S/b „Vaivorykštė“, teismas, priimdamas sprendimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,

3dalyvaujant ieškovei G. B.,

4ieškovės atstovui advokatui Valdui Bliujui,

5atsakovui K. Z.,

6atsakovo atstovui advokatui Jurijui Kovalenko

7trečiojo asmens atstovui pirmininkui Algiui Tuminui,

8Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. B. ieškinį atsakovui K. Z. dėl atsakovo įpareigojimo pašalinti grunto krūvą nuo žemės sklypo ir gyvenamojo namo pamatų bei servintuto nustatymo, tretysis asmuo S/b „Vaivorykštė“, teismas, priimdamas sprendimą

Nustatė

9Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus (b.l. 46-47, 67) ir prašė įpareigoti atsakovą per septynias kalendorines dienas pašalinti supiltą gruntą nuo namo, esančio ( - ), Vilnius, sienos, pamatų ir žemės sklypo. Atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, leisti atlikti šiuos veiksmus ieškovei atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Ieškovė taip pat prašė nustatyti servitutą, nurodant servituto turėtoja ją, suteikiant ieškovei teisę naudotis atsakovo žemės sklypo ( - ), Vilnius, dalimi, esančia du metrai nuo ieškovės žemės sklypo ribos, pažymėtos taškais Nr. 6 ir Nr. 7 inžineriniame topografiniame sklypo plane, o servituto nustatymo tikslas - tinkamas namo statybos užbaigimas, tinkama namo prežiūra ar remontas ateityje.

10Ieškovė nurodė, kad atsakovas 2012 metų vasaros pradžioje supylė grunto krūvą ant jos žemės sklypo, namo pamatų ir sienos. Be to, atsakovas prikalė lentas ir polieteleninę plėvelę, tuo gadindamas jos statomą namą. Atsakovui buvo pateikta pretenzija, į kurią nebuvo reaguojama. Ieškovas teigė, kad atsakovas yra griežtai uždraudęs įžengti į jam priklausantį žemės sklypą, dėl jo ieškovė negali užbaigti namo statybos. Ieškovė teigė, kad neužbaigus namo statybos nebus galimas namo pridavimas, dėl ko nebus galima tinkamai naudotis namu, todėl reikalingas servituto nustatymas.

11Ieškovės atstovas papildomai paaiškino, jog ieškovė neprašo priteisti dalies atsakovo žemės sklypo, tik prašo nustačius servitutą suteikti jai galimybę užbaigti namo ststybą ir ateityje prižiūrėti namą. Ieškovė sutinka sumokėti vienkartinę 1000 Lt išmoką ieškovui.

12Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus (b.l. 19-22) ir nurodė, jog 2006-12-29 notarų biure pasirašė sutikimą, kad ieškovė statytų pastatus, statinius nesilaikant įstatymų nustatyto atstumo nuo jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribos. Kadangi atsakovo žemės skypas yra 1,5 m aukščiau nei sodo bendrijos pravažiavimo keliukas, atsakovas su ieškove ir jos vyru išlygino žemės sklypą žvyru, taip ir atsirado grunto krūva. Atsakovas teigė, kad ieškovės namas, bendru šalių susitarimu, stovi ant sklypų ribos ir atsakovui nežinomos priežastys, dėl kurių ieškovė, pritarusi sklypo lyginimui žvyro ir smėlio mišiniu, dabar tai įvardija kaip grunto krūvą, trukdančią tęsti statybos darbus. Atsakovas nurodė, kad ieškovės namo statybos tęsiasi jau apie dešimt metų. Ieškovė pati priėmė sprendimą statyti namą ant sklypus skiriančios tvoros ribos, ji gali naudotis visu namu be jokių objektyvių sunkumų, išskyrus vienos namo sienos išorinę dalį, tad servituto nustatymas būtų akivaizdžiai neteisėtas ir nepagrįstas atsakovo teisių suvaržymas. Be to, atsakovas teigė, kad ieškovė yra 0,28 m užėmusi jam nuosavybės teise priklausantį sklypą.

13Atsakovo atstovas nurodė, jog pastatas yra neįteisintas, taigi nėra pagrindo spręsti servituto nustatymo klausimą.

14Trečiojo asmens atstovas nurodė, kad ginčo esmė yra tarp dviejų fizinių asmenų nuosavybės teise priklausančių sklypų ribos, neliečia SB „Vaivorykštė“ bendros dalinės nuosavybės teise priklausančių sklypų ribų, todėl prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra (b.l. 28).

15Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. P. parodė, kad jis yra UAB „Geodeziniai ir topografiniai darbai“ matininkas. Atsakovas prašė atlikti jam priklausančio žemės sklypo ( - ), Vilnius, matavimus. Riboženklio tarp ieškovės ir atsakovo žemės sklypo nebuvo. Į matavimus ieškovė neatvyko. Taip pat liudytojas patvirtino, jog fiziškai sudėtinga prižiūrėti ieškovės namo sieną, besiribojančią su atsakovo žemės sklypu, esant tokiam mažam atstumui.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovei priklauso žemės sklypas ( - ), Vilnius (b.l. 48-49), o atsakovui - žemės sklypas ( - ), Vilnius (b.l. 63). Ieškovei ir atsakovui priklausantys žemės sklypai ribojasi, kaip nurodyta inžineriniame topografininiame plane per taškus Nr. 5 ir Nr. 7 (b.l. 6). Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2009-02-03 išdavė ieškovei statybos leidimą Nr. ( - )naujo vienbučio gyvenamojo namo statybai pagal UAB „Achturis“ parengtą ir Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje apsvarstytą projektą (b.l. 51-52). 2006-12-29 atsakovas davė sutikimą, kad ieškovė statytų pastatus, statinius nesilaikant įstatymų nustatyto atstumo nuo jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribos (b.l. 5). Iš byloje esančio inžinerinio topografinio plano matyti, kad ieškovei priklausantis gyvenamasis namas pastatytas atstumu atitinkamai 0,28 m ir 0,32 m iki žemės sklypo ribos su atsakovo žemės sklypu (plane taškai Nr. 6 ir Nr. 7, b.l. 6). Ieškovė nurodė, kad namo statybos negali užbaigti dėl to, kad atsakovas uždraudė jai vaikščioti jo sklype, todėl prašė nustatyti servitutą, nurodant servituto turėtoja ją, suteikiant teisę naudotis atsakovo žemės sklypo ( - ), Vilnius, dalimi, esančia du metrai nuo ieškovės žemės sklypo ribos, pažymėtos per taškus Nr. 6 ir Nr. 7 inžineriniame topografiniame sklypo plane, o servituto nustatymo tikslas - tinkamas namo statybos užbaigimas, tinkama namo prežiūra ar remontas ateityje.

18CK 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Pagal CK 4.126 straipsnį teismo tvarka galima nustatyti servitutą tik tais atvejais, kai savininkai tarpusavyje nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šios kategorijos bylose nurodyta, jog servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik įrodžius, kad jis yra objektyviai būtinas. Jeigu asmuo, reikalaujantis nustatyti servitutą, daiktu gali naudotis ir be servituto nustatymo, tai servituto negalima nustatyti, nes jo nustatymas tokiu atveju reikštų nepagrįstą kito savininko nuosavybės teisės ribojimą. Ta aplinkybė, kad asmuo, prašantis nustatyti servitutą, patiria tam tikrų sunkumų ar nepatogumų įgyvendindamas savo nuosavybės teisę, taip pat nėra pakankamas pagrindas varžyti kito asmens nuosavybės teisę. Dėl to servitutas gali būti nustatytas tik tada, kai jo nenustačius kitas asmuo objektyviai negali naudotis daiktu arba kliūčių naudotis daiktu pašalinimas būtų susijęs su neprotingomis ir nepateisinamomis išlaidomis ir servituto nustatymas yra vienintelis būdas pašalinti objektyvias kliūtis naudotis daiktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. V. G., bylos Nr. 3K-3-1524/2002; 2005 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. Z. V., bylos Nr. 3K-3-196/2005; 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta S. P. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-246/2005, Teismų praktika 24, p. 63-67; 2006 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Š. v. A. T., bylos Nr. 3K-3-691/2006; 2007 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. R. v. A. C., bylos Nr. 3K-3-234/2007, Teismų praktika 28, p. 71-77). Pažymėtina, jog statybos leidime (b.l. 51-52) nurodyta, jog ieškovės namo sienos yra rąstinės. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole – fotonuotraukose, matyti, kad namo siena, kuri ribojasi su atsakovo žemės sklypu, yra užbaigta (b.l. 41), todėl ieškovė visiškai nepagrindė priežasties, jog servitutą būtina nustatyti namo statybos užbaigimui. Taip pat ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog servitutą būtina nustatyti namo priežiūrai ir remontui ateityje (CPK 178 str.). Nors ieškovė keletą kartų tikslino ieškinio reikalavimus, tačiau reikalavimas dėl servituto nustatymo yra netikslus, nepagrįstas, kodėl reikia suteikti teisę naudotis atsakovo žemės sklypo dalimi, esančia du metrai nuo ieškovės žemės sklypo ribos, nepateikė plano, iš kurio matytųsi, kokiai konkrečiai atsakovui priklausančio žemės sklypo daliai reiktų nustatyti servitutą. Taip pat pažymėtina, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2013-02-07 rašte nurodė, jog ieškovės namo ( - ), Vilniuje, statyba yra neužbaigta, yra statinio neatitikimai projektui (b.l. 78-79), todėl teismas daro išvadą, jog nesant šio statinio teisinei registracijai, negalimas servituto nustatymas, remiantis šiais argumentas, ieškovės reikalavimas dėl servituto nustatymo atmestinas. Atsakovo nurodyti argumentai, jog ieškovė yra apie 0,28 m užėmusi jam nuosavybės teise priklausantį sklypą, nenagrinėtini, nes atsakovas nepareiškė priešieškinio dėl sklypų ribų nustatymo.

19Dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovą per septynias kalendorines dienas pašalinti nuo ieškovei priklausančio žemės sklypo supiltą gruntą:

20antstolis Gintas Badikonis 2012-08-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, jog atsakovui priklausančiame žemės sklype yra supilta grunto (smėlio-žvyro) krūva. Grunto krūva užpilta ir ant ieškovei priklausančio gyvenamojo namo pamatų, juos apkalus polietileno plėvele, gruntas dalinai dengia namo rąstinę sieną (b.l. 38-42). 2012-08-02 pretenzija ieškovė pareikalavo, kad atsakovas pašalintų grunto krūvą nuo jos žemės sklypo ir gyvenamojo namo (b.l. 13-14). Šis ieškovės reikalavimas tenkintinas.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Atsakovas, supylęs gruntą ant ieškovei priklausančio žemės sklypo ir gyvenamojo namo pamatų, esančių ( - ), Vilniuje, neturint jokio teisėto pagrindo, pažeidžia ieškovės kaip savininkės teises. Įstatymas suteikia teisę savininkei reikalauti pašalinti bet kokius jo teisės pažeidimus, nesusijusius su valdymu (CK 4.93 str., 4.98 str.). CPK 422 str. nustato, kad valdymo pažeidimo atveju, pažeidimas turi būti pašalinamas nesiaiškinant nei atsakovo teisės į daiktą, nei jo geros valios. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių, trečiojo asmens atstovo, liudytojo paaiškinimų nustatyta, kad ieškovės šios teisės yra pažeistos, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas, atsakovas K. Z. įpareigotinas per septynias kalendorines dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti nuo ieškovei G. B. priklausančio žemės sklypo ribos, inžineriniame topografiniame plane pažymėtų taškais Nr. 7 ir Nr. 6, ir namo sienos bei pamatų, ( - ), Vilnius, supiltą gruntą. Nustatytu terminu teismo reikalavimo atsakovui neįvykdžius, supiltas gruntas pašalintinas ieškovės lėšomis, pastarąsias išieškant iš atsakovo.

22CPK 93 str. 2 d. numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovė patyrė 1946,75 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 204,75 Lt žyminis mokestis, 242 Lt už faktinių aplinkybių konstatavimą, 1500 Lt už teisinę pagalbą, atsakovas įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė (CPK 98 str. 1 d.). Vadovaujantis šia įstatymine nuostata, iš atsakovo priteistina ieškovei 973,38 Lt bylinėjimosi išlaidų, tai yra proporcingai pusei patenkintų reikalimų daliai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 98 str).

23Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

24ieškinį patenkinti iš dalies.

25Įpareigoti atsakovą K. Z., a.k. ( - ) per septynias kalendorines dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti nuo ieškovei G. B., a.k. ( - ) priklausančio žemės sklypo ribos, inžineriniame topografiniame plane pažymėtų taškais Nr. 7 ir Nr. 6, bei namo sienos ir pamatų, ( - ), Vilniuje, supiltą gruntą.

26Nustatytu terminu teismo reikalavimo atsakovui neįvykdžius, supiltas gruntas pašalinamas ieškovės lėšomis, pastarąsias išieškant iš atsakovo.

27Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš atsakovo K. Z., a.k. ( - ) 973,38 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei G. B. a.k. ( - )

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,... 3. dalyvaujant ieškovei G. B.,... 4. ieškovės atstovui advokatui Valdui Bliujui,... 5. atsakovui K. Z.,... 6. atsakovo atstovui advokatui Jurijui Kovalenko... 7. trečiojo asmens atstovui pirmininkui Algiui Tuminui,... 8. Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. B. ieškinį... 9. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus... 10. Ieškovė nurodė, kad atsakovas 2012 metų vasaros pradžioje supylė grunto... 11. Ieškovės atstovas papildomai paaiškino, jog ieškovė neprašo priteisti... 12. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus... 13. Atsakovo atstovas nurodė, jog pastatas yra neįteisintas, taigi nėra pagrindo... 14. Trečiojo asmens atstovas nurodė, kad ginčo esmė yra tarp dviejų fizinių... 15. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. P. parodė, kad jis yra UAB... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovei priklauso... 18. CK 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į... 19. Dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovą per septynias kalendorines... 20. antstolis Gintas Badikonis 2012-08-01 faktinių aplinkybių konstatavimo... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 22. CPK 93 str. 2 d. numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies,... 23. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,... 24. ieškinį patenkinti iš dalies.... 25. Įpareigoti atsakovą K. Z., a.k. ( - ) per septynias kalendorines dienas po... 26. Nustatytu terminu teismo reikalavimo atsakovui neįvykdžius, supiltas gruntas... 27. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovo K. Z., a.k. ( - ) 973,38 Lt bylinėjimosi išlaidų... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...