Byla e2S-1599-603/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų rūšiavimo centras” atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Klaipėda“ ieškinį atsakovei „Atliekų rūšiavimo centras” dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Fortum Klaipėda“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama iš atsakovės priteisti 38 901,70 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Teismas 2020 m. rugsėjo 2 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

62.

7Ieškovė ieškinio reikalavimams užtikrinti taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant 38 901,70 Eur sumos atsakovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – ir atsakovės pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą ar vertės sumažinimą. Nurodė, kad pareikšto reikalavimo suma yra objektyviai didelė, o atsakovės tiksli turtinė padėtis nėra žinoma. Ieškovės teigimu, atsakovė taip pat yra iš esmės pažeidusi atsiskaitymo su ieškove terminus, įsipareigojimo padengti skolą per 2-3 mėnesius nesilaikė, po papildomų raginimų skolos nepadengė. Kadangi atsakovė nėra pareiškusi jokių pretenzijų ieškovei dėl paslaugų kokybės, apimties ir paslaugų kainos, akivaizdu, jog atsakovė neatsiskaito arba dėl nesąžiningumo, arba dėl prastos turtinės padėties. Nurodė, jog Aplinkos apsaugos departamentas dėl nuolat daromų ir nepašalintų pažeidimų nutarė sustabdyti atsakovės, kaip atliekų tvarkytojo, veiklą, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kyla akivaizdi grėsmė ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo sėkmingam įvykdymui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino, areštavo atsakovei UAB „Atliekų rūšiavimo centras” 38 901,70 Eur sumos priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, uždrausdamas disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštavo pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą (-as), uždraudė disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškove, darbuotojais, mokėti mokesčius į valstybės ir savivaldybės biudžetą.

114.

12Teismas nustatė egzistuojant pirmąją laikinųjų apsaugos priemonių sąlygą - tikėtiną ieškinio pagrįstumą, kadangi teismas, po ieškinio trūkumų šalinimo priėmė preliminarų sprendimą, patenkindamas ieškovo ieškinį.

135.

14Teismas nustatė ir antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą - grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Konstatuodamas egzistuojančią antrąją sąlygą vertino atsakovės 2019 metų balansą. Nurodė, jog atsakovės turtas sudarė 576 217 Eur, iš jų 358 607 Eur nematerialus turtas, 180 655 Eur per vienerius metus gautinos sumos, o per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė 183 756 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 345 532 Eur. Palyginęs su 2018 m. nustatė, jog po vienerių metų mokėtinos sumos išaugo nuo 37 868 Eur iki 345 532 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos nuo 146 788 Eur išaugo iki 183 756 Eur. Pažymėjo, kad nors pagal įmonės pateiktą pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė veikė pelningai (43 622 Eur), tačiau įmonės turimas turtas ir jo sudėtis (tai, jog nematerialusis turtas sudaro didžiąją įmonės turto dalį), jos per vienerius ir po vienerių metų mokėtinos sumos, įsipareigojimai, nesudaro pagrindo laikyti, jog atsakovės finansinė padėtis yra gera, o pareikštas turtinis reikalavimas jai nėra didelis. Taip pat pažymėjo, kad teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, 2020 metais atsakovei buvo pareikšta turtinių reikalavimų.

156.

16Teismas pažymėjo, kad nors vien ieškovės reiškiamo reikalavimo suma pati savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau atsakovės balanso duomenys sudaro pagrindą spręsti apie atsakovės nesąžiningą elgesį kreditorių atžvilgiu. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad atsakovė nesilaikė įsipareigojimo skolą grąžinti dalimis.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

187.

19Apeliantė (atsakovė) UAB „Atliekų rūšiavimo centras” pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. nutarties, prašydama skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su atskirojo skundo pateikimu. Atskirajame skunde nurodo tokius pagrindinius argumentus:

207.1.

21Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog egzistuoja grėsmės teismo sprendimo įvykdymui sąlyga, todėl pritaikė laikinąsias apsaugos priemones be teisinio pagrindo.

227.2.

23Teismų praktikoje dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos aiškinimo ir taikymo laikomasi, jog ieškinio sumos dydis konkrečiam atsakovui ir jo turtinė padėtis nesudaro absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui; laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis ir tikslas yra išsaugoti antrosios ginčo šalies turtą, kai yra bent tikėtinų duomenų apie atsakovo galimą nesąžiningumą.

247.3.

25Aplinkybė, jog atsakovė neatsiskaito su ieškove dėl karantino ir prastovų įtakos patirto pajamų kritimo per se (pati savaime) nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovės nesąžiningumo ir spręsti, jog atsakovė turi ketinimų savo turtą paslėpti ar kitaip išvengti pareigos vykdyti būsimą teismo sprendimą. Be to, ieškovė galimai pati elgiasi nesąžiningai ir klaidina teismą, teigdama, jog atsakovė vengia padengti likusią skolos dalį, kadangi per 2-3 mėnesius nepadengė skolos likučio. Nors ieškovė 2020 m. liepos 8 d. sutiko palaukti likusios skolos apmokėjimo, tačiau nepraėjus net dviejų mėnesių terminui (2020 m. rugpjūčio 27 d.) pateikė ieškinį bei prašymą atsakovės turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kas pagrindžia ieškovės nenorą laikytis susitarimo, vengimą bendradarbiauti, ir siekį kilusį ginčą spręsti piktuoju.

267.4.

27Ieškovės nurodoma Aplinkos apsaugos departamento paskleista informacija nesudaro pagrindo abejoti atsakovės sąžiningumu. Dėl elektroninėje erdvėje Aplinkos apsaugos departamento direktorės paskleistų tikrovės neatitinkančių ir dalykinę reputaciją žeminančių žinių atsakovė su ieškiniu kreipėsi į teismą, reikalaudama įpareigoti atsakingą instituciją paneigti dalykinę reputaciją žeminančią informaciją ir atlyginti UAB „Atliekų rūšiavimas“ neturtinę žalą.

287.5.

29Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvavo didele reikalaujama priteisti suma, tačiau iš viso nevertino atsakovės elgesio nesąžiningumo aspektu.

307.6.

31Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas proceso normose įtvirtintą nešališkumo, rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus, savo iniciatyva surinko duomenis apie atsakovės turtinę padėtį ir remdamasis 2019 metų finansinės atskaitomybės dokumentais priėmė skundžiamą nutartį. Rinkdamas už ieškovę įrodymus apie atsakovės turtinę padėtį bei vertindamas savo iniciatyva surinktus įrodymus teismas peržengė ieškovės prašymo ribas.

327.7.

33Vertindamas atsakovės turtinę padėtį pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškinio reikalavimo suma atsakovei yra didelė. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti apie komplikuotą atsakovės finansinę padėtį. Iš viešai prieinamų duomenų (www.rekvizitai.lt) matyti, kad po karantino atšaukimo įmonėje padidėjo samdomų darbuotojų skaičius, atsakovė nuo 2019-02-20 iki 2020-04-15 neturėjo socialinio draudimo įsiskolinimų, atsakovės kreditavimo rizika vertinama kaip vidutinė, pagal 2019 m. balansą matyti, jog atsakovė dirba pelningai, pardavimo pajamos auga, grynasis pelnas siekia 43 622 Eur.

348.

35Ieškovė UAB „Fortum Klaipėda“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Remiasi tokiais pagrindiniais nesutikimo su atskiruoju skundu argumentais:

368.1.

37Teikdama atskirąjį skundą atsakovė nepagrindė, kad pareikšto ieškinio suma jai nėra didelė. Nors atskirajame skunde nurodoma, kad didelė reikalavimo suma nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau tai yra vienas iš pagrindų, pagal kurį sprendžiama, ar dėl kilusio turtinio ginčo sumos teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pareiga įrodyti gerą turtinę padėtį ir paneigti prezumpciją, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tenka atsakovui.

388.2.

39Skundžiamoje nutartyje taikant laikinąsias apsaugos priemones remtasi ne tik didele reikalavimo suma, bet ir atsakovės turtine padėtimi, duomenimis apie atsakovei pareikštus turtinius reikalavimus bei susitarimo su ieškove dėl skolos padengimo dalimis nevykdymu.

408.3.

41Ieškovė teikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat pateikė daugiau nei tikėtinus duomenis apie atsakovės nesąžiningumą. Visų pirma, atsakovė nevykdė įsipareigojimo padengti ieškovei skolą per 2-3 mėnesių laikotarpį, tačiau praėjus beveik visam atsakovės nurodytam laikotarpiui atsakovė nepadengė visiškai jokios dalies skolos, o toks elgesys pripažintinas nesąžiningu ieškovės naudai. Antra, atsakovė neinformavo ieškovės apie kitus turimus įsipareigojimus, nors turėdama tokią informaciją ieškovė galimai būtų kitaip vertinusi susitarimo dėl skolos mokėjimo dalimis sudarymo galimybes.

428.4.

43Atsakovės skola ieškovei susidarė dar prieš ekstremalios situacijos bei karantino paskelbimą, kadangi atsakovė neapmokėjo 2019-11-30, 2019-12-31 ir 2020-01-31 sąskaitų už suteiktas paslaugas. Nors karantino režimas buvo atšauktas dar 2020 metų birželio mėnesį, tačiau iki šiol atsakovė ne tik nepadengė skolos, tačiau net ir nepradėjo vykdyti jos pačios duoto įsipareigojimo dengti skolą dalimis.

448.5.

45Pirmosios instancijos teismas, surinkdamas viešai prieinamus duomenis apie atsakovės pateiktas finansines ataskaitas bei remdamasis tokiais duomenimis, vertinant atsakovės turtinę padėtį, nepažeidė šalių lygiateisiškumo, teismo nešališkumo bei proceso dispozityvumo principų. Toks vertinimas atitinka atsakovės turtinės padėties patikrinimą, bet ne aplinkybių, kurias turėtų įrodyti ieškovė, įrodinėjimą.

46IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

479.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4910.

50Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5111.

52Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria taikytos atsakovės turtui laikinosios apsaugos priemonės, teisėta ir pagrįsta.

5312.

54CPK 144 straipsnyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu reglamentavimu įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

5513.

56Kadangi dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos ginčo nekyla, apeliacinės instancijos teismas dėl jos nepasisako ir iš karto vertina antrąją laikinųjų apsaugos priemonių sąlygą – grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

5714.

58Pažymėtina, jog aktualioje ir šiuo metu vyraujančioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą yra pasisakyta, jog, sprendžiant dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, didelei ieškinio sumai, kurios nurodymas visuomet priklauso tik nuo ieškovo, nesuteikiama absoliučios ir savaime lemiančios turto arešto taikymą aplinkybės reikšmė. Ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl kilsiančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas išvadai dėl tokios grėsmės padaryti. Šio išimtinio procesinio instituto taikymas galimas tik tuomet, kai jo taikymo prašantis ieškovas pateikia konkrečių duomenų ar įrodymų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turėdamas tikslą išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017, 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2019 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-422-464/2019; 2020 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-98-464/2020).

5915.

60Taigi CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Egzistuojančią realią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik individualiai įvertinus kiekvienos situacijos faktines aplinkybes. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga tiek ieškinio suma, tiek atsakovo turtinė padėtis, tiek jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, tiek ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į paminėtų aplinkybių visumą, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms, pavyzdžiui, ieškinio sumos, kurios nurodymas visada priklauso nuo paties ieškovo, dydžiui.

6116.

62Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas grėsmę teismo sprendimo įvykdymui grindė didele ieškinio suma, atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentais, konstatuodamas, jog atsakovės finansinė padėtis nėra gera, o ieškinio suma jai yra didelė, kas sudaro pagrindą spręsti apie atsakovės nesąžiningą elgesį kitų kreditorių atžvilgiu. Apeliantė įrodinėja, jog skundžiama nutartimi jos nesąžiningumas nebuvo vertintas.

6317.

64Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog viešųjų registrų duomenys apie atsakovę sudaro pagrindą spręsti apie grėsmę sprendimo įvykdymui. Nors iš tiesų, tiek per vienerius metus mokėtinos sumos, tiek po vienerių metų mokėtinos sumos dydžiai 2019 metais, lyginant su 2018 metais, pakito, tačiau vistik, įmonė gavo grynojo pelno. Atsakovė teikdama apeliacinį skundą nurodė, jog sudėtingos finansinės padėties bei grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nepagrindžia ir viešai prieinami duomenys (www.rekvizitai.lt). Iš tiesų, iš viešai prieinamų duomenų matyti, jog atsakovės įmonė nors ir nėra didelė, tačiau darbuotojų skaičius didėja, kas pagrindžia aplinkybę, jog įmonė vykdo veiklą. Taigi nėra pagrindo balanse esančiais duomenimis konstatuoti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

6518.

66Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, nėra preziumuojamas, todėl jį įrodyti pareiga tenka tam asmeniui, kuris prašo tokių priemonių imtis prieš kitą asmenį – šiuo atveju ieškovei (CPK 12 ir 178 straipsniai). Tai reiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudoti asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Priešingu atveju, šis išimtinis ir atsakovo interesus itin varžantis procesinis institutas netaikytinas.

6719.

68Ieškovė nesąžiningumą grindžia tuo, jog atsakovė neatsiskaito su ieškove, nesilaiko savo pasiūlymo atsiskaityti per 2-3 mėnesius bei tuo, jog atsakovė turi ir kitų kreditorių. Pažymėtina, kad tokia aplinkybė kaip neatsiskaitymas su ieškove, suponuoja jos teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, tačiau ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir nesudaro pagrindo tokių aplinkybių vertinti kaip atsakovės nesąžiningumo. Nesąžiningumo aplinkybės taip pat nepatvirtina ir kitų kreditorių turėjimas, juolab kad, kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO, ginčai yra administracinio pobūdžio. Ieškovė nei pirmosios instancijos teisme teikdama laikinųjų apsaugos priemonių prašymą, nei atsiliepime į atskirąjį skundą nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima bent tikėtinai spręsti apie atsakovės nesąžiningumą, jos ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (CPK 178 straipsnis). Todėl laikytina, kad nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė atsakovės siekio pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo pagal būsimą teismo sprendimą, todėl ir nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

6920.

70Šalys civiliniame procese yra lygios, todėl vien ieškinio pateikimas ir deklaratyvių teiginių dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo nurodymas, nepateikus jokių įrodymų ar duomenų, kad atsakovė vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka ar atliks ateityje veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo varžyti atsakovės teises taikant laikinąsias apsaugos priemones.

7121.

72Pripažinus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet kokios teorinės galimybės, jog jų nesiėmus galėtų kilti pavojus tinkamam teismo sprendimo įvykdymui, ko iš esmės šiuo atveju ir siekia ieškovė, būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinės procesinės priemonės, esmė, pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai, nes tokių priemonių galėtų būti imamasi iš esmės kiekvienoje byloje.

7322.

74Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju nepagrįstai būtų ribojamas atsakovės ūkinės veiklos vykdymas, o tai galėtų sukelti neigiamų finansinių pasekmių atsakovei, kas atitinkamai sąlygotų ir grėsmę ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Taigi, priešingai nei nurodo ieškovė, nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės faktiškai neatliktų savo funkcijos, t. y. byloje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo.

7523.

76Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto būtinųjų sąlygų (grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui) konstatuoti nėra pagrindo, todėl ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju nėra galimas.

7724.

78Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

79Dėl bylos procesinės baigties

8025.

81Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, bei nukrypo nuo pirmiau nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos, todėl atsakovės atskirasis skundas tenkinamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

82Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

83tenkinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų rūšiavimo centras“ atskirąįį skundą.

84Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Klaipėda“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

85Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Fortum Klaipėda“... 6. 2.... 7. Ieškovė ieškinio reikalavimams užtikrinti taip pat prašė taikyti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovės... 11. 4.... 12. Teismas nustatė egzistuojant pirmąją laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 5.... 14. Teismas nustatė ir antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad nors vien ieškovės reiškiamo reikalavimo suma pati... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. 7.... 19. Apeliantė (atsakovė) UAB „Atliekų rūšiavimo centras” pateikė... 20. 7.1.... 21. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog egzistuoja grėsmės... 22. 7.2.... 23. Teismų praktikoje dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos... 24. 7.3.... 25. Aplinkybė, jog atsakovė neatsiskaito su ieškove dėl karantino ir prastovų... 26. 7.4.... 27. Ieškovės nurodoma Aplinkos apsaugos departamento paskleista informacija... 28. 7.5.... 29. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį pritaikyti laikinąsias... 30. 7.6.... 31. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas proceso normose įtvirtintą... 32. 7.7.... 33. Vertindamas atsakovės turtinę padėtį pirmosios instancijos teismas padarė... 34. 8.... 35. Ieškovė UAB „Fortum Klaipėda“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 36. 8.1.... 37. Teikdama atskirąjį skundą atsakovė nepagrindė, kad pareikšto ieškinio... 38. 8.2.... 39. Skundžiamoje nutartyje taikant laikinąsias apsaugos priemones remtasi ne tik... 40. 8.3.... 41. Ieškovė teikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat... 42. 8.4.... 43. Atsakovės skola ieškovei susidarė dar prieš ekstremalios situacijos bei... 44. 8.5.... 45. Pirmosios instancijos teismas, surinkdamas viešai prieinamus duomenis apie... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. 9.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 49. 10.... 50. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 51. 11.... 52. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 53. 12.... 54. CPK 144 straipsnyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 55. 13.... 56. Kadangi dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos ginčo... 57. 14.... 58. Pažymėtina, jog aktualioje ir šiuo metu vyraujančioje Lietuvos apeliacinio... 59. 15.... 60. Taigi CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo,... 61. 16.... 62. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas grėsmę teismo sprendimo... 63. 17.... 64. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios... 65. 18.... 66. Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 67. 19.... 68. Ieškovė nesąžiningumą grindžia tuo, jog atsakovė neatsiskaito su... 69. 20.... 70. Šalys civiliniame procese yra lygios, todėl vien ieškinio pateikimas ir... 71. 21.... 72. Pripažinus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet... 73. 22.... 74. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad... 75. 23.... 76. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad vienos iš... 77. 24.... 78. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai neturi įtakos... 79. Dėl bylos procesinės baigties... 80. 25.... 81. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 82. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 83. tenkinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų rūšiavimo... 84. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. nutartį ir... 85. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....