Byla e2A-1581-345/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Braždienės, Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Virginijaus Kairevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės restruktūrizuojamos AB „Progresas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Progresas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aldeva“ dėl skolos priteisimo ir delspinigių sumažinimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Aldeva“ priešieškinį ieškovei restruktūrizuojamai akcinei bendrovei „Progresas“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė RAB „Progresas“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiu atsakovės atliktą 2016 m. lapkričio 28 d. įskaitymą, sumažinti ieškovei taikytiną baudos dydį iki 487,91 Eur, priteisti ieškovei iš atsakovės 35 214,19 Eur skolos, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Nurodė, kad su atsakove sudarė rangos sutartį Nr. 2016/08/12 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagaminti metalo konstrukcijas pagal atsakovės pateiktus brėžinius ir metalo konstrukcijų gamybai reikalingas medžiagas. 2016 m. rugpjūčio 23 d. atsakovo atstovė elektroniniu paštu informavo ieškovą, jog sutartis turi būti pasirašyta su joje nustatyta sąlyga, kad bus taikoma 300 Eur dydžio bauda už kiekvieną pavėluotą dieną bei patikino, kad atsiųs brėžinius, reikalingus metalo konstrukcijos gamybai „dwg“ formatu. Ieškovės teigimu, ji 2016 m. rugpjūčio 25 d. elektroniniu paštu nurodė atsakovės atstovei pakeisti sutarties 4.2 punkto sąlygą, nurodant kad ieškovei sutarties priede Nr. 2 nustatytais terminais nepagaminus produkcijos ilgiau kaip 7 darbo dienas, atsakovė turi teisę iš ieškovės reikalauti 0,03 proc. dydžio delspinigių, kurie skaičiuojami nuo nepagamintos produkcijos kainos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną, tačiau delspinigių ir tiesioginės žalos suma negali viršyti 5 proc. bendros sutarties sumos. Anot ieškovės, atsakovės atstovė nurodė, kad sutartys su galutiniais užsakovais jau yra pasirašytos, todėl sutarties nuostatų keisti nebegalima, ir patikino ieškovę, kad sąlyga dėl baudos yra standartinė, bet praktikoje netaikoma. Atsakovės atstovei patvirtinus, kad toks baudos dydis nėra taikomas, ieškovė manydama, jog sandoris vyks sklandžiai ir nebus taikomos nepagrįstai didelės baudos, sutartį pasirašė. Pažymėjo, kad atsakovė vėlavo pateikti metalo konstrukcijų brėžinius „dwg“ formatu ir juos pateikė tik 2016 m. rugsėjo 12 d., nors pagal sutarties 2.1.1 punktą turėjo juos pateikti 2016 m. rugpjūčio 22 d. Be brėžinių failo „dwg“ formatu ieškovė negalėjo pradėti metalo konstrukcijos gamybos, nes kitokio failo formato neskaito ieškovės įrenginiai, o atsakovės pateikti brėžiniai „pdf“ formatu neatskleidžia visos reikiamos informacijos metalo konstrukcijų gamybai, kadangi šis failo formatas skirtas skaitymui, dokumentavimui, o ne įrenginių techninių parametrų pateikimui. Atsakovei pavėlavus pateikti metalo konstrukcijų brėžinius „dwg“ formatu, ieškovė pagamintas metalo konstrukcijas pristatė vėliau nei buvo sutarta. Už pagal sutartį atliktus darbus ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitas – faktūras už 41 702,10 Eur (įskaitant PVM), tačiau 2016 m. rugpjūčio 25 d. atsakovė sumokėjo tik 6000 Eur. Vėliau jokių mokėjimų atsakovė neatliko, bet pateikė pranešimą apie delspinigių skaičiavimą. Pranešime atsakovė nurodė, kad ieškovė metalo konstrukcijas turėjo pateikti 2016 m. rugsėjo 15 d., tačiau jas pateikė vėluodama 38 dienas, dėl to susidarė 11 400 Eur delspinigių. Taip pat ieškovė vėlavo pateikti metalo konstrukcijas 2016 m. spalio 1 d. Jas pateikė vėluodama 43 dienas, todėl susidarė 12 900 Eur delspinigių. Iš viso atsakovė ieškovei apskaičiavo 24 300 Eur baudą už vėlavimą pateikti gaminius ir vienašališkai atliko įskaitymą. Ieškovė su atsakovės atliktu įskaitymu, delspinigių taikymu ir skaičiavimu nesutinka, nustatyta bauda yra neproporcinga, kadangi atsakovei nevykdant savo prievolių jai taikytini 0,03 proc. dydžio delspinigiai per dieną, o ieškovei – 300 Eur bauda per dieną. Atsakovė, be kita ko, nėra pateikusi jokių įrodymų apie nuostolius, patirtus dėl tariamos ieškovės kaltės pateikti metalo konstrukcijas vėlavimo, dėl ko bauda turi būti mažinama. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. pristatymo dienai 38 uždelstų dienų skaičius mažintinas iki 17 dienų, o 2016 m. spalio 1 d. pristatymo dienai 43 uždelstų dienų skaičius mažintinas iki 22 dienų. Taip pat, anot ieškovės, atsižvelgiant į bendrą sutarties šalių valią, teismų praktiką, proporcingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, jai taikytina bauda mažintina iki 0,03 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą pristatymo dieną.

82.

9Atsakovė UAB „Aldeva“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 12 d. su atsakove buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 2016/08/12; analogiška sutartis su analogiškomis nuostatomis ir terminais 2016 m. rugpjūčio 18 d. buvo pasirašyta tarp atsakovės ir pagrindinės užsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“, kuriai ir buvo gaminami bei pristatomi metalo gaminiai. Užsakovas atsakovei prieš pasirašant sutartį perdavė 2 kompaktinius diskus su „pdf“ brėžiniais ir „3D dwg“ pilnu brėžiniu. Visą gautą informaciją 2016 m. rugpjūčio 22 d. atsakovė persiuntė ieškovei, o pastaroji įvertinusi brėžinius, apskaičiavo sutarties kainą, įvertino savo galimybes laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus bei pasirašė sutartį. Anot atsakovės, joks ieškovės darbuotojas sutarties vykdymo metu niekada neužsiminė ir nenurodė atsakovei, kad jos pateikti brėžiniai yra nesuprantami, neįskaitomi, netinkamo formato, kad ieškovė negali pradėti gamybos dėl to, kad nėra pateikti brėžiniai būtent „dwg“ formatu. atsakovė paaiškino, kad ji verčiasi iš esmės tokia pačia veikla kaip ir ieškovė, tačiau brėžinių formatas („dwg“, „pdf“ ir pan.) atsakovei niekada nesudarė jokių kliūčių laiku pagaminti užsakytus gaminius. Anot atsakovės, pagal nusistovėjusią praktiką konstrukcijų gamybos versle, gaminiai yra dažniausiai gaminami turint brėžinius tik „pdf“ formatu, tačiau net esant reikalingam brėžinių „dwg“ formatui, naudojantis licencijuota kompiuterine programa galimas brėžinių konvertavimas iš „pdf“ formato į „dwg“ formatą. Atsakovės teigimu, pati ieškovė privalėjo transformuoti prie sutarties kartu pateiktus brėžinius iš „pdf“ formato į jos įrenginių skaitomus formatus, tačiau atsakovės darbuotoja G. Š., jau po Sutarties pasirašymo, gavusi ieškovės prašymą, siekdama pagelbėti ieškovei, kad kuo greičiau vyktų metalinių konstrukcijų gamyba ir kad pagrindinis užsakovas nepradėtų taikyti sankcijų, pati savo jėgomis per 2 dienas konvertavo brėžinius į „dwg“ formatą bei nusiuntė juos ieškovei. Atsakovė pažymėjo, kad pagal sutartį brėžinių pateikimas „dwg“ formatu niekada nebuvo esminė ar kokia kitokia šalių pasirašytos sutarties sąlyga. Ieškovė sutarties sąlygose niekur nenurodė konkretaus failo formato, be kurio ji negalėjo pradėti metalo konstrukcijų gamybos. Anot atsakovės, jokio įsipareigojimo pateikti brėžinius „dwg“ formatu sutartyje nustatyta nebuvo, šalys dėl jų pateikimo irgi nesitarė prieš sudarant sutartį, ieškovė tokių sąlygų neišreiškė ir derybų dėl sutarties sąlygų metu. Tai, kad G. Š. nurodė ieškovei, jog „dwg bus“ buvo elementari pagalba ieškovei ir jokiu būdu negali būti traktuojamas kaip atsakovės neva prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Atsakovės atstovės G. Š. elektroniniu paštu siųstas laiškas, kuriame nurodyta, kad visa reikalinga informacija gaminių gamybai yra pateikta brėžiniuose, išsiųstuose elektroniniu paštu 2016 m. rugpjūčio 22 d. ir jokių kitų papildomų brėžinių nebus pateikta, anot atsakovės, įrodo, kad šalys dėl papildomų jokių brėžinių niekada nesitarė. Atsakovės atstovams 2016 m. rugsėjo 13 d. nuvykus į ieškovės gamybinę bazę paaiškėjo, kad gamyba nėra pradėta, nors terminas pirmajam gaminių pristatymui į objektą baigėsi 2016 m. rugsėjo 15 d. Dėl ieškovei taikyto baudos dydžio atsakovė nurodė, kad sutartas delspinigių dydis buvo nustatytas toks dėl to, kad atsakovė taip pat prisiėmė itin griežtus įsipareigojimus, sudarydama sutartį su uždarąja akcine bendrove „Conresta“. Atsakovės teigimu, darbų atlikimo terminai šiuo atveju buvo itin svarbūs užsakovei uždarajai akcinei bendrovei “Conresta” ir tai buvo esminė sutarties sąlyga, todėl dėl ieškovės neveikimo, akivaizdžiai netinkamo veikimo ir vėlavimo sustojo darbai visame uždarosios akcinės bendrovės “Conresta“ statomame objekte. Atsakovė nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė „Conresta“ pradėjo reikšti pretenzijas ir taikyti sankcijas – delspinigių skaičiavimą už vėlavimą ir atsakovei, tačiau derybų ir abipusių nuolaidų būdu, 2016 m. lapkričio 30 d. šalys pasirašė susitarimą dėl nuostolių atlyginimo, kuriuo atsakovė uždarajai akcinei bendrovei „Conresta“ iki 2017 m. lapkričio 25 d. (imtinai) lygiomis dalimis turi sumokėti 19 800 Eur baudą arba pritaikyti 10 proc. nuolaidą būsimiems užsakymams, taip pat įsipareigojo per 30 kalendorinių dienų apmokėti PVM sąskaitą faktūrą už įrenginių prastovą 4870,25 Eur. Atsakovė pažymėjo, kad ši sutartis yra realiai vykdoma, todėl ji iki šiol patyria nuostolių būtent dėl ieškovės kaltės. Be kita ko, atsakovė nurodė, kad ieškovė visą sutarties vykdymo laikotarpį darbus atlikinėjo netinkamai, dėl to taip pat buvo susidaręs vėlavimas. Atsakovė ne kartą elektroniniu paštu siuntė ieškovei darbų, konstrukcijų gamybos eiliškumą, tačiau ieškovė metalines konstrukcijas gamino, neatsižvelgdama į atsakovės nurodymus.

103.

11Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės 8398,61 Eur nuostolių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovė nurodė, kad 2016 m. spalio mėnesį, apžiūrėjus dalį ieškovės atliktų darbų, paaiškėjo, kad metalo konstrukcijų spalva neatitinka sutartos RAL 9002 spalvos. Apie tai ieškovė pirmą kartą buvo informuota atsakovės atstovės G. Š. 2016 m. spalio 20 d. elektroniniu laišku. Atsakovė nurodė, kad 2016 m. spalio 25 d. ieškovei buvo pateikta pretenzija Nr. 16-01, kurioje nurodyta, kad dalies metalo konstrukcijų spalva ir dažų storiai neatitinka projekto, ir buvo pareikalauta per 3 darbo dienas savo lėšomis ištaisyti broką ir neatitikimus. Tačiau ieškovė jokių veiksmų ištaisyti atsiradusius defektus nesiėmė ir jų per 3 darbo dienas neištaisė. Atsakovė paaiškino, kad ieškovė atsakovei 2016 m. gruodžio 7 d. pateikė garantinį raštą dėl perdažymo, kuriame nurodė, garantuojanti, jog atsakovei pareikalavus per 5 darbo dienas atliks perdažymo darbus metalo konstrukcijoms. Neatlikus darbų per nurodytą terminą, ieškovė sutiko apmokėti dėl to atsiradusias išlaidas, bet ne daugiau nei 3000 Eur. Ieškovei atsisakius organizuoti konstrukcijų perdažymą, atsakovė pasamdė uždarąją akcinę bendrovę „AP LT“, kuri, atlikusi perdažymo darbus 2017 m. balandžio 13 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. APLT00000396 8398,61 Eur sumai. Kadangi ši suma buvo atsakovės apmokėta, ji ieškovei 2017 m. gegužės 8 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą SVS Nr. 003339 analogiškai 8398,61 Eur sumai, kurią pateikė ieškovei 2017 m. gegužės 9 d. bei 2017 m. gegužės 25 d. elektroniniais laiškais. Dėl to, kad ieškovė tinkamai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, nesiekė racionalaus ir efektyvaus bendradarbiavimo, visais įmanomais būdais vilkino atliktų darbų defektų taisymą, atsakovė turėjo visus metalo konstrukcijų perdažymo darbus atlikti samdydama kitus subrangovus, todėl, atsakovės teigimu, patirti nuostoliai išieškotini iš ieškovės.

124.

13Atsiliepime į atsakovės priešieškinį ieškovė nurodė su priešieškiniu nesutinkanti. Prašė taikyti priešieškinio senatį, o nepritaikius senaties, priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė nurodė nesutinkanti su atsakovės teiginiu, kad už metalo konstrukcijų spalvų neatitikimą yra atsakinga ieškovė, nes ji tiekė ieškovei gruntą. Ieškovė taip pat paaiškino, kad atsakovei pateiktos metalo konstrukcijos ir jų spalva gali per tam tikrą laiką pakisti priklausomai nuo šių metalo konstrukcijų laikymo sąlygų, todėl dėl galutinio metalo konstrukcijų rezultatas priklausomas ne tik nuo paties atsakovės parinkto grunto, bet ir pateiktų metalo konstrukcijų laikymo sąlygų. Ieškovė taip pat nurodė, kad grunto storio sluoksnio matavimo procese nedalyvavo, todėl neaišku, ar jis matuotas tinkamai, ir ar matuotos būtent ieškovės padarytos konstrukcijos. Ieškovė nurodė, kad jos žiniomis atsakovė su uždarąja akcine bendrove „AP LT“ sutarė, kad darbai bus atliekami už 1800 Eur, tačiau dėl nežinomų priežasčių atsakovė priešieškinyje nurodo gerokai didesnę sąskaitą.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės ieškovei 12 394,67 Eur skolos, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 3 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo ir 646,45 Eur bylinėjimosi išlaidų; priešieškinį tenkino – priteisė iš ieškovės atsakovei 8 398,61 Eur nuostolių atlyginimo, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4 221,99 Eur bylinėjimosi išlaidų.

186.

19Teismas nustatė, kad tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu užsakovas (atsakovė) turėjo atsiųsti gamybos brėžinius, bet konkretus brėžinių formatas nebuvo aptartas. Teismas, nustatęs, kad po brėžinių išsiuntimo atsakovė apie jų netinkamumą nebuvo informuota ir kad reikalavimas į Sutartį įrašyti nuostatą dėl terminų skaičiavimo nuo „dwg“ formato brėžinių atsiuntimo nebuvo suformuluotas, taip pat tai, jog pati ieškovės darbuotoja brėžinius perdarė į minėtą formatą, sprendė, kad ieškovė brėžinių netinkamumo gamybos pradžiai neįrodė. Patogesnio formato ieškovei priimtinumas, teismo vertinimu, savaime nesukuria atsakovės pareigos tokiu formatu juos ir pateikti. Teismas pažymėjo, kad jeigu brėžinių formatas ieškovei buvo esminė sutarties sudarymo sąlyga, prieš sudarydama sutartį tokią informaciją ji ir turėjo pateikti. Ieškovės vėlavimas nebuvo nulemtas atsakovės netinkamo pareigų vykdymo. Teismas tarp šalių susiklosčiusios praktikos užsakymams pateikti būtent „dwg“ formato brėžinius nenustatė. Teismas atmetė ieškovės reikalavimą trumpinti netesybų skaičiavimo terminus 21 diena nuo 38 d. iki 17 d. ir nuo 43 d. iki 22 d. ir sprendė, kad ieškovė gaminius pavėlavo pateikti 38 ir 43 dienas.

207.

21Skundžiamame sprendime pasisakydamas dėl priteistinų netesybų dydžio teismas pažymėjo, kad Sutarties sąlyga dėl baudos ieškovei nebuvo siurprizinė, kadangi dėl baudos sumažinimo iki 0,03 proc. ji tarėsi su ieškove, o atsakovė, nesutikdama su baudos mažinimu, tai aiškiai nurodė. Teismo vertinimu, ieškovės direktoriui buvo žinoma, kad pasirašoma sutartis, kurioje nustatyta 300 Eur už dieną bauda bei kad atsakovės darbuotoja G. Š. neturi įgaliojimų spręsti dėl sutarties nuostatų, reglamentuojančių baudos už vėlavimą dydį. Teismas nenustatė byloje esant įrodymų apie aukščiau nurodyto baudos dydžio nepagrįstumą. Ginčo dėl UAB „Conresta“ atsakovei apskaičiuotų netesybų nebuvo, todėl teismas sprendė, kad atsakovė įrodė patyrusi 24 670,25 Eur nuostolių. Kadangi atsakovės ieškovei apskaičiuotų netesybų suma (24 300 Eur) yra mažesnė už patirtus nuostolius, teismas minėtos sumos nurodė mažinti negalintis pagal CK 6.73 straipsnio nuostatas.

228.

23Teismas, vertindamas likusią atsakovės ieškovei nesumokėtą sumą, pažymėjo, kad atsižvelgiant į Sutarties 1.4 punktą, nustatantį bendrą Sutarties kainą (42 698,67 Eur), atsakovės ieškovei sumokėtą 6000 Eur avansą, atsakovės reikalavimo iš ieškovės priteisti 24 300 Eur netesybas pagrįstumą, likusią 12 398,67 Eur sumą atsakovė ieškovei privalėjo sumokėti. Dėl to ieškinio reikalavimą ieškovei priteisti 12 398,67 Eur teismas laikė pagrįstu, atitinkamai tenkino ieškovės reikalavimą dėl 8 procentų metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

249.

25Teismas, spręsdamas atsakovės priešieškinio pagrįstumo klausimą, pažymėjo, kad ieškinio senaties terminas nagrinėjamu atveju nebuvo praleistas, kadangi ginčo dėl darbų rezultato priėmimo 2016 m. lapkričio 14 d. nebuvo, priešieškinys pateiktas 2017 m. spalio 26 d., o CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl atliktų rangos darbų trūkumų.

2610.

27Teismas pagal byloje esančius duomenis nustatė, kad už dažymo darbus buvo atsakinga atsakovė, juos užsakė ir apmokėjo, o dažus parinko ieškovė. Nors ieškovė suprato poreikį perdažyti konstrukcijas dėl nesusivienodinusios spalvos bei buvo įsipareigojusi atsakovei pareikalavus per 5 darbo dienas atlikti metalo konstrukcijų perdažymo darbus, ji to neįvykdė. Dėl minėtų darbų atlikimo atsakovė sudarė sutartį su UAB „AP LT“, už ieškovės atliktų darbų trūkumų šalinimą minėta bendrovė atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą 8398,31 Eur sumai. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes bei tai, kad ieškovė iki civilinės bylos iškėlimo atsakovei pretenzijų dėl perdažymo darbų kainos nereiškė, savo paskaičiavimų nepateikė bei ekspertizės skirti neprašė, sprendė, kad minėtos atsakovės išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos.

2811.

29Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą pirmosios instancijos teismas nustatė, kad buvo patenkinta 35 proc. ieškinio reikalavimų. Bendra ieškovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma už ieškinio parengimą sudaro 646,45 Eur, atsakovei už atsiliepimo į ieškinį parengimą – 1177,80 Eur. Patenkinus priešieškinį nuspręsta iš ieškovės atsakovei priteisti 1 387,58 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi už advokato atstovavimą atsakovei teismo posėdžiuose ji patyrė 2394,78 Eur išlaidų ir buvo atmesta 65 proc. ieškinio reikalavimų, atsakovei priteistina 1 556,61 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato atstovavimu teismo posėdžiuose.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

3212.

33Ieškovė RAB „Progresas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti, sumažinti atsakovei priteistus nuostolius iki jos faktiškai patirtų nuostolių dydžio, t. .y 333,05 Eur; atsakovei priteistas bylinėjimosi išlaidas sumažinti iki protingo 2297,40 Eur dydžio, iš atsakovės priteisti 8 procentų metines procesines palūkanas ir priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

3412.1. Ieškovė visus įsipareigojimas pagal rangos sutartį Nr. Nr. 2016/08/12, kurios vertė 42 698,67 Eur, realiai įvykdė už mažiau nei 6 000 Eur. Teismas, spręsdamas dėl nustatyto baudos dydžio, rėmėsi deklaratyviais atsakovės direktoriaus teiginiais. Ieškovės vertinimu, dviejų iš esmės skirtingų sutarčių nuostatose įtvirtintos delspinigių normos sulyginimas nėra galimas. Sprendimas sąlygoja esminę šalių nelygybę, kadangi ieškovė nors ir pavėluotai, bet sutartinius įsipareigojimus įvykdė ir metalines konstrukcijas pagamino bei pristatė, gavo 7 kartus mažesnį nei sutarta atlyginimą, nepadengiantį jokių sąnaudų. Atsakovė savo ruožtu praturtėjo, iš valstybės susigrąžino visą pridėtinės vertės mokestį 7 410 Eur.

3512.2. Byloje nebuvo pateikta duomenų apie tai, kad tarp atsakovės ir UAB „Conresta“ 2016 m. lapkričio 30 d. pasirašyto Susitarimo dėl nuostolių atlyginimo pagal sutartį 2016/08/12-03M pagrindu buvo pritaikyta nuolaida UAB „Conresta“ būsimiems užsakymams ar kad atsakovė perdavė UAB „Conresta“ 19 800 Eur. Apeliantės teigimu, atsakovės pateiktos sąskaitos su 10 procentų nuolaida fakto, kad jos buvo išrašytos vykdant 2016/08/12-03M sutartį, nepagrindžia. Nuolaidų atsakovė suteikė už 2 190,47 Eur, tačiau ši suma devynis kartus mažesnė už Susitarime nurodytus 19 800 Eur nuostolius ir tai patvirtina, kad suteiktos nuolaidos su susitarimu nesusijusios.

3612.3. Atsakovės darbuotojos G. Š. teiginiai, kad praktikoje sutarties nuostata dėl 300 Eur delspinigių už dieną nėra taikoma, patvirtina deklaratyvų atsakovės ir UAB „Conresta“ susitarimo pobūdį. Atsakovės teiginiai dėl 19 800 Eur nuostolių nepagrįsti. Atsakovės naudai priteista 24 300 Eur bauda prieštarauja teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo bei šalių lygybės principams. Atsakovė patirtų nuostolių dydžio neįrodė, teismo priteista 24 300 Eur suma negali būti vertinama kaip minimalūs jos nuostoliai. Apeliantės teigimu, atsakovei priteisti nuostoliai turėtų būti sumažinti iki įstatyme nustatytos 0,02 procentų delspinigių normos laikant, kad atsakovė patyrė 333,05 Eur nuostolių.

3712.4. Apeliantės vertinimu, teismas atsakovei 4 221,99 Eur bylinėjimosi išlaidas priteisė nepagrįstai, kadangi jos neatitinka Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatų. Civilinėje byloje Nr. e2-36401-1064/2017 vykusių teismo posėdžių bendra trukmė yra 12,2 valandų. Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą maksimali atsakovei priteistina suma už dalyvavimą teismo posėdžiuose 1037,98 Eur (12,2 x 0,1 x 850,8). Atsižvelgiant į Rekomendacijų nuostatas bei tai, kad ginčas nepasižymi sudėtingumu, teisinio pagrindo priteisti dvigubai didesnį bylinėjimosi išlaidų atlyginimą už atstovavimą teismo posėdžiuose nėra. Už priešieškinio parengimą atsakovės prašyta priteisti 1135,58 Eur taip pat laikytina nepagrįsta.

3813.

39Atsakovė UAB „Aldeva“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, iš apeliantės priteisti atsakovės apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

4013.1. Teismas sprendimą priėmė visapusiškai įvertinęs šalių paaiškinimus, bylos įrodymus ir teismo sprendimas vertintinas kaip teisėtas ir pagrįstas. Apeliantės teiginiai dėl atsakovės realiai nepatirtų nuostolių bei tariamo susitarimo su UAB „Conresta“ dėl nuolaidos taikymo yra deklaratyvūs, paremti prielaidomis, bet ne objektyviais įrodymais. Apeliantės direktorius žinojo Sutarties sąlygas, nustatančias delspinigių dydį, dėl jų derėjosi ir Sutartį su atsakove pasirašė nepaisant to, jog sąlygų pakeisti nepavyko.

4113.2. Atsakovė pažymėjo, kad apeliantė, neginčydama teismo atmesto jos reikalavimo trumpinti netesybų skaičiavimo terminus, netesybas skaičiuoja už 39 dienas, o ne už realiai buvusią 81 vėlavimo dieną. Be to, apeliantė neginčydama 4 870,25 Eur dydžio nuostolių už įrenginių prastovą teismo prašo panaikinti ir priimti naują sprendimą, sumažinti atsakovei priteistus nuostolius iki 333,05 Eur, nors ieškinyje buvo keliamas reikalavimas dėl nuostolių dydžio sumažinimo iki 487,91 Eur.

4213.3. Atsakovė nesutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl jai priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio nepagrįstumo. Pažymėjo, kad nei apeliantės, nei teismo apskaičiavimai apeliantės nurodyto 2297,40 Eur bylinėjimosi išlaidų dydžio nepagrindžia. Be to, teėsimas nemažino nė vienos iš šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų, kas suponuoja išvadą apie bylos sudėtingumą. Tai, jog apeliantė patyrė išlaidų advokato pagalbai apmokėti tik už ieškinio parengimą, o kitų išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė, nereiškia atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų nepagrįstumo.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4414. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4515. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad šalis siejo rangos teisiniai santykiai ir sudarytos Sutarties Nr. 2016/08/12 pagrindu užsakovas (atsakovė) rangovui (ieškovei) įsipareigojo po Sutarties pasirašymo pateikti metalo konstrukcijų darbo projektą ir gamybos brėžinius (Sutarties 1.2 punktas). Sutarties 2.1.1. punkte nurodyta, kad metalo konstrukcijų gamybos pradžia – 2016 m. rugpjūčio 22 d., užsakovui pateikus metalo konstrukcijų gamybos brėžinius 2016 m. rugpjūčio 22 d. Sutarties 2.1.2 punkte nustatyta, jog pirmųjų metalo konstrukcijų (55 t.) pristatymo į objektą data yra 2016 m. rugsėjo 15 d., o visos likusios konstrukcijos turi būti pristatytos iki 2016 m. spalio 1 d. Dėl pirmosios instancijos teismo nustatytų vėlavimo vykdyti įsipareigojimus dienų skaičiaus (38 ir 43 dienų) pagrįstumo apeliaciniame skunde nepasisakoma, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčo dėl šių aplinkybių nėra. Atitinkamai, toliau vertinamos apeliantės ginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsakovės nuostolių fakto konstatavimo bei priteistų netesybų dydžio pagrįstumo.

4616. Apeliantės teigimu, jos ir atsakovės sudarytos sutarties bei tarp atsakovės ir UAB „Conresta“ sudarytos sutarties nuostatų, įtvirtinančių mokėtinų delspinigių dydį, sulyginimas nėra galimas dėl skirtingų šių sutarčių verčių. Teismo sprendimas, apeliantės vertinimu, sąlygoja esminę šalių nelygybę. Teisėjų kolegija šiuos apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

4717. CK 6.156 straipsnyje įtvirtinta teisė laisvai sudaryti sutartis, savarankiškai spręsti dėl tarpusavio teisių ir pareigų. Šiame straipsnyje nustatytas sutarties laisvės principas apima ir šalių teisę pasirinkti ir sudaryti tokios rūšies sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus. Sutarties šalių valia ir ja prisiimtų įsipareigojimų apimtis nustatytinos pagal sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 straipsnis). Sutartis aiškinama tada, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl sutarties galiojimo, jos rūšies, pobūdžio, sąlygų turinio, šalių teisių bei pareigų apimties, sutarties pakeitimo, pasibaigimo ir pan. Sutarties turinio ir sąlygų, dėl kurių tarp jos šalių kyla ginčas, išaiškinimas pagal sutarčių aiškinimo taisykles, taip identifikuojant tikrąjį šalių susitarimą, pasiektą joms disponuojant laisve savanoriškai nustatyti sutarties turinį ir suderinus jų valią, koreliuoja su sutarties laisvės principu ir nereiškia šio principo pažeidimo. Tikrieji sutarties šalių ketinimai turi būti bendri abiem šalims ir jeigu šalių pozicijos skiriasi dėl sutarties teksto ar atskirų jos nuostatų prasmės, turi būti vadovaujamasi ta sutarties prasme, kurią sutarčiai būtų teikę analogiškoje situacijoje protingi asmenys. Nustatant tikruosius šalių ketinimus, kai šalių pozicijos skiriasi, būtina atsižvelgti ne tik į tam tikrų sąvokų įprastinę sampratą, bet kartu įvertinti sutarties tikslus bei pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-378/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-340-248/2018). Kilus ginčui dėl sutarties turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2015 m. balandžio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-173-969/2015; kt.).

4818. Byloje pateikti ir pirmosios instancijos teismo ištirti duomenys leidžia daryti išvadą, kad ieškovės direktoriui buvo žinoma Sutarties nuostata, įtvirtinanti 300 Eur baudos už vieną vėlavimo dieną dydį. Minėtas aplinkybes patvirtina ir ieškovės veiksmai derantis dėl tarp šalių sudaromos Sutarties sąlygų, pačios Sutarties pasirašymas nepaisant fakto, kad sulygti dėl kitų sąlygų nepavyko. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju pagrindo konstatuoti esminę šalių nelygybę ar kitas aplinkybes, sąlygojusias ieškovės valios sudarant Sutartį neišreiškimą, nėra. Ieškovė, atsakovės raginama darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, terminų darbų atlikimui pratęsti neprašė. Darytina išvada, kad ieškovės tinkamas sutartinių įsipareigojimų po valios išreiškimo sudaryti Sutartį bei jos pasirašymo nevykdymas šiuo atveju negali būti priežastis keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo atsakovės naudai priteistinų delspinigių dydis apskaičiuotas pagal jį reglamentuojančias Sutarties nuostatas. Remiantis šalių valios nustatymo bei sutarčių aiškinimo taisyklėmis, reglamentuotomis CK bei plėtojamomis teismų praktikoje, tokios pačios išvados taikytinos ir apeliantės nurodytiems argumentams apie atsakovės ir UAB „Conresta“ sudarytą Susitarimą.

4919. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino atsakovės ir UAB „Conresta“ sudaryto Susitarimo nuostatas, susijusias su atsakovei kaip generalinei rangovei apskaičiuotų netesybų už ieškovės (subrangovės) vėlavimą, reikšme ginčo šalių santykiams. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ginčo dėl minėtos įmonės apskaičiuotų netesybų nebuvo. Teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad atsakovės patirtų nuostolių realumo nepaneigia tai, jog jos iki šios dienos UAB „Conresta“ padarytų nuolaidų suma dar nepadengė visos 2016 m. lapkričio 30 d. susitarime dėl nuostolių atlyginimo nurodytos sumos – aplinkybės apie tolesnį tokio susitarimo vykdymą jo esmės nekeičia ir jo buvimo fakto nepaneigia. Dėl to atmestini kaip nepagrįsti apeliantės teiginiai dėl atsakovės realių nuostolių santykiuose su UAB „Conresta“ nepatyrimo bei šio susitarimo esmės – taikytinų nuolaidų - nebuvimo. Apeliantė objektyviais įrodymais teiginių dėl atsakovės ir UAB „Conresta“ susitarimo deklaratyvumo nepagrindė.

5020. Teisėjų kolegija, vertindama apeliacinio skundo argumentus dėl iš ieškovės priteistų nuostolių dydžio pagrįstumo, visų pirma, pažymi, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). <...> Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.). Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Minėta, nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013, 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018, kt.).

5121. Apeliantė argumentus dėl netesybų sumažinimo grindžia tuo, kad reikalaujama delspinigių suma, atsakovei neįrodžius patirtų nuostolių dydžio, laikytina neprotinga, nesąžininga, neteisinga ir pažeidžianti šalių lygybės principus.

5222. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti, kad paminėti argumentai sudaro pagrindą mažinti sutartyje nustatytą bei prašomą priteisti netesybų dydį. Kaip konstatuota skundžiamame teismo sprendime, 2016 m. lapkričio 30 d. susitarime nustatyta, kad už vėlavimą pristatyti metalo konstrukcijas į uždarosios akcinės bendrovės „Lietpak“ statomą gamybinės paskirties pastatą Zujūnų sen., Vilniaus raj., atsakovei taikomos 24 670,25 Eur netesybos (19 800 Eur delspinigių ir 4870,25 Eur už įrenginių prastovą). Sutarties 4.3 punkte nustatyta, kad gamintojui (ieškovei) nepristačius gaminių į objektą, užsakovas (atsakovė) turi teisę reikalauti iš gamintojo padengti visus su vėlavimu susijusius nuostolius. Kadangi sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais, teismas pagrįstai sprendė negalintis jų sumažinti dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatų. Apeliantės teiginiai įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui neturi ir šiuo aspektu taip pat atmestini kaip nepagrįsti.

5323. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamame sprendime teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad sutarties šalys yra verslininkai. Ieškovė, sudarydama sutartį, turėjo (galėjo) įvertinti visas sutarties nuostatas (įskaitant dėl netesybų dydžio) bei galimas sutarties neįvykdymo teisines pasekmes.

5424. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas atsakovei nepagrįstai priteisė 4221,99 Eur bylinėjimosi išlaidas, kadangi pagal apeliantės apskaičiavimą bendra teismo posėdžių pirmosios instancijos teisme trukmė buvo 12,2 val. ir remiantis Rekomendacijų 8.19 punktu turėjo būti priteista 1037,98 Eur. Teismas šiuos apeliacinio skundo argumentus atmeta.

5525. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Žyminio mokesčio ir kitos bylinėjimosi išlaidos, kurios susijusios su visais byloje pareikštais reikalavimais, priteisiamos šalims proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Remiantis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.19 punktu, vienos teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandos, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandos ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandos maksimalus dydis yra 0,1 vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje. Nors pagal viešai prieinamus duomenis apeliantė teisingai pažymėjo, kad minėtas dydis 2017 m. III ketvirtyje buvo 850,80 Eur, pažymėtina, kad pagal atsakovės pirmosios instancijos teismui pateiktus jos patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus šias išlaidas sudarė ne tik atsakovės atstovo dalyvavimas teismo posėdžiuose, bet ir pasirengimas jiems. Be to, atsakovės atstovo valandinis įkainis (125,00 Eur) nelaikytinas neprotingu ar dėl kitų priežasčių nepagrįstai dideliu, apeliantė tokių duomenų nepateikė. Apeliaciniame skunde pateikti bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimai pirmosios instancijos teismo išsamiai patikrinto atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrįstumo nepaneigia. Išlaidos, kurias atsakovė patyrė už priešieškinio parengimą, atitinka Rekomendacijų nuostatas ir jų neviršija. Teisėjų kolegija apeliacinio skundo argumentus dėl atsakovės naudai priteisto bylinėjimosi išlaidų dydžio atmeta kaip nepagrįstus.

5626. Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas ieškovės apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas dėl kitų ieškovės apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų plačiau nepasisako, kadangi jie nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi.

5727. .

58Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, teisingai įvertino bylos įrodymus, nepažeidė įrodinėjimą reglamentuojančių procesinių teisės normų ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti ieškovės apeliacinio skundo argumentais teisinio pagrindo nėra (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5928.

60Atsakovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, t. y. 680,63 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė tai įrodančius dokumentus. Kadangi šios išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) priteistino maksimalaus dydžio, ieškovės apeliacinį skundą atmetus, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos jai priteisiamos iš apeliantės.

61Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

62Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

63Priteisti atsakovei UAB „Aldeva“, j. a. k. 300663870, iš ieškovės RAB „Progresas“, j. a. k. 161248075, 680,63 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų 63 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė RAB „Progresas“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Aldeva“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė,... 10. 3.... 11. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės... 12. 4.... 13. Atsiliepime į atsakovės priešieškinį ieškovė nurodė su priešieškiniu... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinį... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu užsakovas... 20. 7.... 21. Skundžiamame sprendime pasisakydamas dėl priteistinų netesybų dydžio... 22. 8.... 23. Teismas, vertindamas likusią atsakovės ieškovei nesumokėtą sumą,... 24. 9.... 25. Teismas, spręsdamas atsakovės priešieškinio pagrįstumo klausimą,... 26. 10.... 27. Teismas pagal byloje esančius duomenis nustatė, kad už dažymo darbus buvo... 28. 11.... 29. Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą pirmosios instancijos... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 32. 12.... 33. Ieškovė RAB „Progresas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2017 m.... 34. 12.1. Ieškovė visus įsipareigojimas pagal rangos sutartį Nr. Nr.... 35. 12.2. Byloje nebuvo pateikta duomenų apie tai, kad tarp atsakovės ir UAB... 36. 12.3. Atsakovės darbuotojos G. Š. teiginiai, kad praktikoje sutarties... 37. 12.4. Apeliantės vertinimu, teismas atsakovei 4 221,99 Eur bylinėjimosi... 38. 13.... 39. Atsakovė UAB „Aldeva“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo... 40. 13.1. Teismas sprendimą priėmė visapusiškai įvertinęs šalių... 41. 13.2. Atsakovė pažymėjo, kad apeliantė, neginčydama teismo atmesto jos... 42. 13.3. Atsakovė nesutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl jai priteistų... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 14. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje... 45. 15. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad šalis siejo rangos... 46. 16. Apeliantės teigimu, jos ir atsakovės sudarytos sutarties bei tarp... 47. 17. CK 6.156 straipsnyje įtvirtinta teisė laisvai sudaryti sutartis,... 48. 18. Byloje pateikti ir pirmosios instancijos teismo ištirti duomenys leidžia... 49. 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios... 50. 20. Teisėjų kolegija, vertindama apeliacinio skundo argumentus dėl iš... 51. 21. Apeliantė argumentus dėl netesybų sumažinimo grindžia tuo, kad... 52. 22. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti, kad paminėti... 53. 23. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamame sprendime teismas... 54. 24. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas atsakovei nepagrįstai... 55. 25. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 56. 26. Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga... 57. 27. .... 58. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 59. 28.... 60. Atsakovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 61. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies... 62. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti... 63. Priteisti atsakovei UAB „Aldeva“, j. a. k. 300663870, iš ieškovės RAB...