Byla e2-20730-717/2020
Dėl avanso grąžinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. P. ieškinį atsakovei J. U. dėl avanso grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė J. P. (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės J. U. (toliau – atsakovė) 6 500 Eur skolą, 1 826 Eur palūkanų iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad šalys 2016 m. spalio 9 d. sudarė preliminarią sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pirkti, o atsakovė parduoti nekilnojamąjį turtą 11,14 a. žemės sklypą ir 1 aukšto 166,12 kv. m. su stogine dviem automobiliams namą, esančius ( - ), už 105 000 Eur iki 2017 m. Ieškovė atsakovei pagal minėtą sutartį sumokėjo 10 000 Eur avansą sutarties pasirašymo metu. Iki nurodyto termino namas pardavimui nebuvo paruoštas, terminai geranoriškai buvo vis pratęsiami, nors raštiško susitarimo dėl preliminarios sutarties pratęsimo nebuvo sudaryta. Per 2018 m. atsakovė faktiškai jokių namo statybos darbų neatliko, tik 2018 m. pabaigoje buvo pradėtos mūryti namo sienos, todėl atsakovė buvo paraginta savo įsipareigojimus vykdyti intensyviau. Iki pat 2020 m. pradžios statybos darbai sklype ( - ), nevyko, iš pradžių prašydama terminus pratęsti, vėliau atsakovė pradėjo visiškai ignoruoti ieškovę, jos vyrą ir raginimus greičiau įvykdyti savo įsipareigojimus. Galiausiai atsakovė pranešė, kad įvykdyti sutarties nuostatų ir pastatyti namo negalėsianti neapibrėžtą terminą, todėl ieškovė buvo priversta galutinai nutraukti šalių sudarytą raštišką susitarimą ir pareikalauti sumokėtos 10 000 Eur avansinės sumos grąžinimo. Po daugkartinių raginimų, atsakovės sutuoktinis ieškovės sutuoktiniui 2020 m. birželio 15 d. perdavė 3 500 Eur, tačiau 6 500 Eur ieškovei iki šiol nėra grąžinta. Į raginimus grąžinti likusią avanso sumą atsakovė nereagavo, todėl ieškovė išsiuntė raštišką pretenziją, kuria pareikalavo grąžinti avansinę įmoką ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. Atsakovė el. paštu atsakydama į pretenziją nurodė, kad skola ir toliau bus mokama dalimis, tačiau ieškovė pažymi, kad tarp šalių susitarimo dėl avansinės sumos mokėjimo dalimis nėra. Kadangi atsakovė savo įsipareigojimų iki šiol neįvykdė, ieškovė kreipėsi į teismą, o iki kreipimosi į teismą dienos paskaičiavo 1 826 Eur palūkanų.

6Atsakovei procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais, teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2020 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – pasirašytinai (e. b. kopijos b. l. 12). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

7Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas.

10Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, jog pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2016 m. spalio 9 d. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis dėl būsimo nekilnojamojo turto pirkimo ir jos priedai Nr. 1 ir Nr. 2, 2020 m. liepos 31 d. pretenzija, atsakymas į pretenziją ir kiti dokumentai (ieškinio dok. reg. Nr. CBP-16692 priedai).

12Teismas, atlikęs formalų byloje esančių įrodymų vertinimą nustatė, kad šalys 2016 m. spalio 9 d. sudarė preliminarią sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pirkti, o atsakovė parduoti nekilnojamąjį turtą 11,14 a. žemės sklypą ir 1 aukšto 166,12 kv. m. su stogine dviem automobiliams namą, esančius ( - ), už 105 000 Eur iki 2017 m. ir sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį. Ieškovė atsakovei pagal minėtą sutartį sumokėjo 10 000 Eur avansą sutarties pasirašymo metu (sutarties 1, 2, 3 punktai). Šalių sutartu terminu pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovės nurodymu dėl atsakovės kaltės, kadangi iki šiol statomo namo statybos darbai, kurie numatyti pagal preliminarią sutartį, nėra užbaigti. 2020 m. birželio 15 d. atsakovė perdavė ieškovei 3 500 Eur, tačiau 6 500 Eur ieškovei iki šiol nėra grąžinta. 2020 m. liepos 31 d. ieškovė išsiuntė raštišką pretenziją, kuria pareikalavo grąžinti avansinę įmoką ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. Ieškovės nustatytu terminu likusi 6 500 Eur suma ieškovei nebuvo grąžinta. Atsakovė el. paštu atsakydama į pretenziją nurodė, kad skola ir toliau bus mokama dalimis, tačiau byloje nėra šalių susitarimo dėl likusios avansinės sumos mokėjimo dalimis. Taip pat byloje nėra įrodymų, jog sprendimo priėmimo dienai atsakovė būtų sumokėjusi atsakovei prašom ą priteisti sumą.

13Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, įrodančių jos prievolių ieškovei įvykdymą pagal sutartį ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad atsakovė atsiliepimo nepateikė, bylos eiga nesidomėjo, buvo pasyvi, nesinaudojo rungimosi teise.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Kvalifikavus ginčo sumą kaip avansą, nesudarius pagrindinės sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo disponuoti šiais pinigais ir jie turi būti grąžinami arba priteisiami ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2008; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2011; kt.). Atsakovė neįvykdė preliminarioje sutartyje nustatytų savo įsipareigojimų – iki 2017 m. sausio 1 d. nepardavė nekilnojamojo turto – 11,14 a. žemės sklypo ir 1 aukšto 166,12 kv. m. su stogine dviem automobiliams namo, esančių ( - ), už 105 000 Eur – dėl ko tarp šalių nebuvo sudaryta pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteisiama 6 500 Eur negrąžinto avanso, kadangi 3 500 Eur sumokėto avanso ieškovei yra grąžinta 2020 m. birželio 15 d.

15Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteisiamos 1 826 Eur palūkanos nuo 2017 m. sausio 1 d. (prievolės termino pažeidimo dienos) iki ieškinio teismui padavimo dienos: 1 770 Eur už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 15 d., skaičiuojant 5 procentų palūkanas nuo 10 000 Eur sumos ir 56 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2020 m. birželio 15 d. iki ieškinio teismui pateikimo dienos, skaičiuojant 5 procentų palūkanas nuo 6 500 Eur sumos, bei 5 procentų procesinės metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių – ieškinį patenkinti ir iš atsakovės ieškovei priteisti 6 500 Eur avansą, 1 826 Eur palūkanas ir 5 procentų procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. rugpjūčio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 285 straipsnis).

17Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteisiama 627 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 187 Eur žyminis mokestis ir 440 Eur išlaidų už advokato padėjėjo teisinę pagalbą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Išlaidos advokato padėjėjo pagalbai adekvačios bylos sudėtingumui, atitinka įstatymo reikalavimus, todėl nemažintinos.

18Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis (1,86 Eur) mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 23 d., TAR, 2020, 2020-00970, CPK 96 straipsnio 6 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį patenkinti.

21Priteisti iš atsakovės J. U., asmens kodas ( - ) ieškovei J. P., asmens kodas ( - ) 6 500 Eur (šešių tūkstančių penkių šimtų eurų 00 ct) avansą, 1 826 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt šešių eurų 00 ct) palūkanas, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (8 326 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. rugpjūčio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 627 Eur (šešių šimtų dvidešimt septynių eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

22Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams, Laisvės al. 103, Kaunas) per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė J. P. (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo priteisti iš... 5. Ieškinyje nurodo, kad šalys 2016 m. spalio 9 d. sudarė preliminarią... 6. Atsakovei procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais, teismo pranešimas per... 7. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių,... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkinamas.... 10. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 11. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2016 m. spalio 9 d. Nekilnojamojo... 12. Teismas, atlikęs formalų byloje esančių įrodymų vertinimą nustatė, kad... 13. Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, įrodančių jos prievolių ieškovei... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1... 15. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos... 16. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas... 17. Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteisiama 627 Eur... 18. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 20. ieškinį patenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovės J. U., asmens kodas ( - ) ieškovei J. P., asmens... 22. Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio... 23. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo...