Byla e2A-777-381/2019
Dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų teisėtumo ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ir atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų teisėtumo ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (toliau – ir perkančioji organizacija) vykdomo atviro konkurso ,,Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas su analizatoriaus panauda“ (toliau – Pirkimas) sąlygas neteisėtomis ir pirkimą nutraukti.

52.

6Ieškovė teigė, kad Pirkimo sąlygos prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatoms nepagrįstai ribodamos tiekėjų konkurenciją, kadangi yra sudarytos tokiu būdu, kad laimėtoju Pirkime būtų pripažintas iš anksto žinomas tiekėjas, nepagrįstai diskriminuojant kitus pasaulyje pripažintus ir ne prastesnio funkcionalumo laboratorinius įrangos gamintojus, t. y. Pirkimo sąlygos yra pritaikytos iš anksto žinomam konkrečiam tiekėjui – gamintojo „Abbott“ atstovui Lietuvoje UAB „Diagnostinės sistemos“, kuris siūlo įrangos modelį „Architect ci 8200“ ir kuris šiuo metu naudojamas perkančiosios organizacijos laboratorijoje. Šias aplinkybes ieškovė grindžia tokiais argumentais:

72.1.

8Nuo 2015 m. (galimai ir anksčiau) visus perkančiosios organizacijos vykdomus panašaus pobūdžio laboratorinės įrangos pirkimus laimėjo būtent UAB „Diagnostinės sistemos“, siūlydamos būtent minėtą įrangos modelį „Architect ci 8200“.

92.2.

10Panašaus pobūdžio perkančiosios organizacijos pirkimus jau yra tyrusi Viešųjų pirkimų tarnyba ir nustačiusi reikšmingus pažeidimus.

112.3.

12Perkančioji organizacija net neneigia, kad organizuojant Pirkimą yra sudaromos palankesnės sąlygos tiekėjui;

132.4.

14Ieškovės specialistų atliktas sistemos „Architect ci 8200“ techninių parametrų ir Pirkimo sąlygų reikalavimų palyginimas iliustruoja, kad vieno tiekėjo protegavimas nėra atsitiktinis – Pirkimo sąlygos parengtos būtent pagal šio nurodyto analizatoriaus charakteristiką, kai kuriuos parametrus tiesiog pažodžiui perrašant arba pritaikant tokiu būdu, kad būtent šis gamintojas turėtų pranašumą vertinant Pirkime gautus pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus.

152.5.

16Perkančioji organizacija nepagrįstai apriboja konkurenciją Pirkime iki 1 potencialaus tiekėjo įtraukdama tyrimus (Techninės specifikacijos 1 priedo 73 ir 74 punktai), kurie sudaro 0,2 proc. bendro tyrimų skaičiaus. Tai reiškia, kad visi kiti tiekėjai, net galėdami atlikti 98,8 proc. visų perkančiajai organizacijai reikalingų tyrimų, negali dalyvauti Pirkime. EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM analičių, kurias rinkoje gali pasiūlyti vienintelis aptariamas tiekėjas, įtraukimas į privalomų analičių sąrašą, riboja konkurenciją, jo įtraukimas yra neproporcingas pirkimo tikslams ir dėl to nėra pagrįstas panašių pirkimų praktikoje.

172.6.

18Pasiūlymų vertinimo kokybiniai kriterijai dėl CRB matavimo intervalo ribų (Pirkimo sąlygų 5 priedo 4.1 punktas), susidarančių atliekų rūšių skaičiaus (Pirkimo sąlygų 5 priedo 1.3 punktas), įrangos integracijos į laboratorijos informacinę sistemą (Pirkimo sąlygų 5 priedo 3.1 punktas) suteikia nepagrįstą pranašumą gamintojui „Abbott“. Tuo tarpu kokybiniai kriterijai, susiję su tyrimams naudojamais reagentais (Pirkimo sąlygų 5 priedo 2.1–2.4 punktai), formuluojami išimtinai pagal gamintojo „Abbott“ įrangos technines charakteristikas. Kita vertus, Pirkimo sąlygose nustatytos kokybinio reikalavimo troponino tyrimo rezultato išdavimo laikui ribos (Pirkimo sąlygų 5 priedo 4.8 punktas) sudaro galimybes vienodu balų skaičiumi vertinti tiek „Abbott“ gamintojo, tiek ir kitų gamintojų įrangą, nepaisant to, kad su pastarųjų gamintojų įranga šiuos tyrimus galima atlikti kelis kartus greičiau.

192.7.

20Perkančioji organizacija nustatė griežtus reikalavimus arba žemas ribas reikalavimams, kurie savo esme ir praktiniu požiūriu yra mažai reikšmingi atliekant tyrimus (pavyzdžiui, CRB matavimo ribos), tačiau labai plačias ribas nustatė pavyzdžiui, troponino tyrimo rezultato išdavimo laikui, kuris yra iš tiesų svarbus. Dėl to ieškovė atsakovės prašė nustatyti pagrįstus vertinamuosius kriterijus, kuomet pažangesnę įrangą siūlantys tiekėjai būtų vertinami didesniu balų skaičiumi, nei mažiau pažangią įrangą siūlantys tiekėjai, kaip pavyzdžiui „Abbott“ įrangos tiekėjai.

212.8.

22Pirkimo sąlygų 3.4.4 punkto kvalifikacinis reikalavimas dėl tiekėjų patirties vykdant kitus pirkimus yra neproporcingas, perteklinis, ribojantis konkurenciją ir objektyviai nebūtinas, be to, neįprastas panašių pirkimų atvejais.

232.

24Atsakovė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

253.

26Atsakovė nurodė, kad ieškovės teiginiai, jog Pirkimo sąlygos pritaikytos vienintelio gamintojo siūlomai įrangai, neatitinka tikrovės, nes atsakovės duomenimis, rinkoje egzistuoja mažiausiai 3 skirtingų gamintojų analizatorių sistemos, kurios atitinka visus Pirkimo sąlygų techninius reikalavimus, t. y. „Abbott Architect“ sistema, „Snibe Diagnostic“ sistema „Biolumi 8000“ ir „Siemens Immulite“ (triplike – „Atellica“) sistema. Visi ieškovės ginčijami tiek kvalifikaciniai, tiek techninės specifikacijos reikalavimai yra teisėti, atitinkantys galiojančių teisės aktų reikalavimus, perkančiosios organizacijos darbo specifiką bei jos poreikius ir niekaip neužkerta kelio sąžiningai konkurencijai:

274.1.

28Techninėje specifikacijoje EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM analitės pagrįstai įtrauktos į privalomų analičių sąrašą, nes šį techninės specifikacijos reikalavimą atitinka mažiausiai 3 skirtingų gamintojų produktai, tyrimai yra objektyviai reikalingi perkančiajai organizacijai, todėl, egzistuojant galimybei įsigyti visą atsakovės atliekamiems tyrimams reikalingą įrangą bei medžiagas kartu, nėra jokio pagrindo skaidyti pirkimo objekto į atskirus pirkimus.

294.2.

30Pirkimo sąlygose nurodytos CRB matavimo intervalo ribos (nuo 0,2 iki 350 mg/l) yra objektyviai pagrįstos. Visgi tiekėjai gali siūlyti CRB tyrimus, kurių matavimo intervalo ribos yra kitokios, tačiau, tik už įrangą, gebančią išmatuoti CRB matavimo intervale nuo 0,2 iki 350 mg/l, bus suteikiamas maksimalus ekonominio naudingumo balų skaičius. Tai, kad Pirkimo sąlygose numatyta ta pati žemutinė CRB matavimo riba, kokią savo produktų specifikacijose deklaruoja ir vienas iš gamintojų, jokiu būdu nereiškia, kad ši sąlyga ar tuo labiau visos Pirkimo sąlygos yra specialiai pritaikytos šiam gamintojui.

314.3.

32Perkamos sistemos vertinimas pagrįstai susietas su jos veikimo metu susidarančių atliekų skaičiumi dėl atsakovės siekiamybės patirti kuo mažesnes išlaidas atliekų utilizavimui bei laikytis aplinkosauginių reikalavimų. Be to, Pirkimo sąlygose susidarančios kietos atliekos yra išskirtos ne tik pagal jų rūšį, bet ir pagal tai, kur (kurio proceso metu) jos susidaro – imunocheminių ar biocheminių tyrimų procese, t. y. taip, kaip jas savo pretenzijoje siūlė išskirti pati ieškovė.

334.4.

34Pirkimo sąlygose pagrįstai nustatytas pasiūlymų vertinimo kriterijus, susietas su siūlomos įrangos integracija į laboratorijos informacinę sistemą, tokiu būdu sudarant galimybę skirti papildomus ekonominio naudingumo balus, atsižvelgiant į perkamos įrangos įdiegimo bei paruošimo darbui sąnaudas bei dėl to patiriamus pačios perkančiosios organizacijos kaštus.

354.5.

36Pasiūlymų vertinimo kriterijus dėl siūlomų tyrimams reikalingų reagentų paruošimo lygio yra pagrįstas, nes yra konkretus, aiškus, nedviprasmiškas ir pateisinantis perkančiosios organizacijos poreikius bei pirkimo objekto numatomo naudojimo pobūdį.

374.6.

38Reikalavimai dėl 20 min troponino tyrimo rezultato išdavimo laiko yra pagrįsti ir nėra jokio pagrindo, ieškovės pageidavimu, šiuo atveju griežtinti reikalavimą tiekėjų siūlomai įrangai, nes toks perkamos įrangos funkcionalumas perkančiajai organizacijai tiesiog nėra būtinas ir nesuteiktų jokios realios vertės. Juolab, kad teisės aktai skubiu troponino nustatymu pripažįsta 1 valandos rezultato išdavimo laiką. Be to, reikalavimo sugriežtinimas ne padidintų, o kaip tik sumažintų tiekėjų konkurenciją.

394.7.

40Tiekėjų patirties vykdant kitus pirkimus kvalifikacinis reikalavimas yra adekvatus ir atitinkantis galiojančias viešųjų pirkimų teisės aktų normas bei būtinas siekiant Pirkime užsitikrinti, kad tiekėjai turėtų reikiamą patirtį ir gebėjimus įvykdyti tokias sutartis, kokią siekia sudaryti atsakovė. Priešingu atveju, jei Pirkimą laimėjęs tiekėjas nebegalėtų įvykdyti savo sutartinių pareigų, atsakovė nebegalėtų atlikti praktiškai jokių tyrimų, dėl ko jos darbas taptų nebeįmanomas, o visi Alytaus regiono gyventojai atitinkamai netektų galimybės gauti sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugas.

414.8.

42Ieškovė byloje kelia neproporcingą reikalavimą, prašydama teismo visa apimtimi pripažinti Pirkimo sąlygas neteisėtomis ir Pirkimą nutraukti, nors ginčija tik vieną tiekėjų kvalifikacinį reikalavimą, du techninės specifikacijos punktus ir keturis pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo balų skyrimo kriterijus, t. y. ginčija tik nedidelę Pirkimo sąlygų dalį. Todėl, net jei teismas laikytų, kad kuris nors Pirkimo sąlygų punktas yra naikintinas, dėl to nebūtų pagrindo naikinti visų Pirkimo sąlygų, o tik atitinkamą jų punktą.

431.

44Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) savo išvadoje nurodė, kad atsakovė procesiniuose dokumentuose nepaneigė ieškovės pozicijos, jog techninė specifikacija pagal nustatytų techninių reikalavimų visumą pritaikyta konkrečiam analizatoriui. Anot Tarnybos, tiekėjo pajėgumui įvykdyti sutartį neturi įtakos, ar perkamas prekių kiekis buvo pristatytas pagal vieną didesnės vertės sutartį, ar pagal daugiau mažesnės vertės sutarčių. Todėl perkančiosios organizacijos reikalavimai dėl tiekėjų patirties vykdant kitus pirkimus (nustatant konkretų sutarčių skaičių) riboja tiekėjų konkurenciją. Be to, konkurenciją riboja bei yra neproporcingas siekiamam tikslui reikalavimas, kad ankstesnės tiekėjų sutartys būtų pasirašytos su respublikinio ir/ar universitetinio ir/ar regioninio lygio ligoninėmis, nes neaišku, kodėl šiuo atveju tiekėjas būtų laikomas mažiau pajėgiu įvykdyti būsimą sutartį, jei turėtų sutarčių, pasirašytų su rajoninio lygio ligoninėmis.

452.

46Ekspertai V. B. ir I. Š. 2019 m. sausio 30 d. ekspertizės akte pateikė tokias išvadas:

476.1.

48Privalomų analičių sąrašas bendrai neatitinka objektyvaus perkančiosios organizacijos poreikio, užtikrinant kokybišką asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pagal teisės aktų keliamus reikalavimus tokio lygmens gydymo įstaigai.

496.2.

50Atsakovė iš privalomų analičių sąrašo pašalinusi EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM analites galėtų užtikrinti tokio paties lygio paslaugas, kadangi numatomas tyrimų skaičius tik 600 (1200) per metus (apie 1,6 (3,2) tyrimus per dieną – 7 dienų savaitėje, arba 2,3 (4,6) tyrimo – 5 darbo dienų savaitėje), o atsižvelgiant į tyrimo klinikinę svarbą, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje gydomiems pacientams, yra galimybė siųsti tokius mėginius EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM tyrimams atlikti į atitinkamas laboratorijas (Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Vilniaus universiteto Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos), ligoninei sudarius sutartis su VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centru. Neigiamų klinikinių ir diagnostinių pasekmių kilti neturėtų, nes perkančioji organizacija neteikia sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms minėti tyrimai yra reikalingi.

516.3.

52Šiuo metu rinkoje siūlomos šios automatinės biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistemos, kurios galėtų atitikti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vykdomo viešojo pirkimo Nr. 384597 „Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas su analizatoriaus nuoma“ pateiktas technines specifikacijas ir privalomus reikalavimus, jeigu iš privalomų analičių sąrašo būtų pašalintos EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM analitės, be „Abbott Architect“, būtų „Siemens Atellica“, „Mindray SAL-6000“, „Rochecobas 6000“, „Ortho Clinicaldiagnostics Vitros 5600“, „UniCel (DxCir Dxl) Integrated Work Station Beckman Coulter“.

536.4.

54Perkančioji organizacija turi galimybę išskirti EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM analites į atskirą pirkimą. Toks išskyrimas žymesnių neigiamų padarinių atsakovei neturėtų sukelti, kadangi rinkoje yra siūlomi atrankiniai heterofilinių antikūnių (Biokit, jautrumas 94 proc., specifiškumas 93 proc.), imunochromotografmiai (VirapidMono M&G), plokšteliniai (ELISA, BioRad) ir kiti tyrimai yra pigesni, bei šių tyrimų atlikimo greitis (tą pačią dieną, galimas mėginių rinkimas ir tyrimų atlikimas kartą – kelis kartus per savaitę) II lygio ligoninės pacientams nėra toks svarbus, kaip III-io lygio, ypatingai, kada yra atliekamos svarbių organų (pvz., kepenų) transplantacijos. Be to, kadangi numatomas tyrimų skaičius tik 600 (1200) per metus (apie 1,6 (3,2) tyrimus per dieną – 7 dienų savaitėje, arba 2,3 (4,6) tyrimo – 5 darbo dienų savaitėje), bei atsižvelgiant į tyrimo klinikinę svarbą, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje gydomiems pacientams, yra galimybė siųsti tokius mėginius EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM tyrimams atlikti į atitinkamas laboratorijas (Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Vilniaus universiteto Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos), ligoninei sudarius sutartis su VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centru.

556.5.

56Šiuo metu rinkoje siūlomos šios automatinės biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistemos, kurios galėtų atitikti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vykdomo viešojo pirkimo Nr. 384597 „Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas su analizatoriaus nuoma“ pateiktas technines specifikacijas ir privalomus reikalavimus (apart gamintojo „Abbott“), „Siemens Atellica“, „Mindray SAL-6000“, „Rochecobas 6000“, „Ortho Clinicaldiagnostics Vitros 5600“, „UniCel (DxCir Dxl) Integrated Work Station Beckman Coulter“. Nė viena iš šių sistemų nebūtų įvertintos aukščiausiu balu pagal Pirkimo sąlygų vertinimo kriterijų 1.3, 2.2, 2.4, 3.1, 4.1 punktuose numatytus kriterijus, išskyrus 2.1, 2.3 ir 4.8 punktus, kur dauguma analizatorių gali būti vertinami aukščiausiu balu pagal numatytus kriterijus.

576.6.

58Jeigu iš Pirkimo sąlygų vertinimo kriterijų pašalinus arba pakeitus ieškovės siūlomu būdu ir ekspertų įvertintu bei papildytu (kaip nurodoma ieškinio 9–13 psl., 2–6 punktuose) 1.3, 2.1–2.4, 3.1,4.1, 4.8 punktuose numatytus kriterijus, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė galėtų užtikrinti tokio paties lygio paslaugas. Dėl tokių pakeitimų negalėtų kilti jokių neigiamų klinikinių ir diagnostinių pasekmių. Be to, įtraukus į vertinimo kriterijų vietoje troponino tyrimo, didelio jautrumo troponino tyrimą, kurio atlikimo laikas ir rezultato pateikimas klinicistams yra greitesnis, o pats tyrimas yra jautresnis miokardo infarkto žymuo, nei numatyta pateiktų vertinimo kriterijų, tai VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės klinikinio darbo rezultatai būtų žymiai efektyvesni, bei atitiktų Europos kardiologų draugijos reikalavimus dėl miokardo infarkto nustatymo ir sumažintų ligonių su galimu ūmiu miokardo infarkto neigiamos išeities riziką.

591.

60Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino – pripažino atsakovės 2018 m. birželio 6 d. paskelbto viešojo atviro konkurso „Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas su analizatoriaus panauda“, Nr. 384597, pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 3.4.4 punkte, 1 priedo 73 ir 74 punktuose, 5 priedo 1.3 punkte, 2.1–2.4 punktuose, 3.1 punkte, 4.1 punkte, 4.8 punkte nustatytus reikalavimus neteisėtais, nutraukė atsakovės vykdyto Pirkimo procedūras ir priteisė iš atsakovės ieškovei 6 709,66 Eur bylinėjimosi išlaidų.

612.

62Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 27 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovės ieškovei 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovės patirtų dėl ekspertizės atlikimo byloje.

633.

64Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2019 m. kovo 13 d. apeliaciniame skunde prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2019 m. balandžio 10 d. apeliaciniame skunde atsakovė prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 27 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės prašymą dėl 3 000 Eur išlaidų už ekspertizės atlikimą byloje priteisimo atmesti.

654.

66Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė palikti Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė atsiliepimo į atsakovės apeliacinį skundą dėl teismo papildomo sprendimo panaikinimo nepateikė.

675.

682019 m. balandžio 23 d. ieškovės atstovas advokatas T. P. pateikė teismui bylos šalių taikos sutartį ir prašė teismo ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti, prašymą nagrinėti raštu šalims nedalyvaujant. Šalys patvirtino, kad joms yra žinomos ir suprantamos CPK 293-294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės.

696.

70CPK 140 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta šalių teisė bet kurioje proceso stadijoje baigti bylą taikos sutartimi. Dispozityvumo principas (CPK 13 straipsnis) galioja ir apeliaciniame procese: apeliacinis procesas ne tik pradedamas dalyvaujančio byloje asmens (apelianto) iniciatyva, bet ir gali baigtis jo ir kitos šalies iniciatyva, kai šie įgyvendina procesinę teisę baigti bylą taikos sutartimi. Kita vertus, dispozityvumo principas, tiek viena iš jo išraiškos formų – šalių teisė baigti bylą taikos sutartimi, nėra absoliutūs. Šalių prašymas baigti bylą taikos sutartimi teismui nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą. Teismas turi teisę netvirtinti šalių taikos sutarties, kai yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje nustatyti pagrindai, t. y. jeigu konstatuojama, kad tai prieštarautų imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2012).

717.

72Šalių pateiktoje taikos sutartyje numatyta, kad atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė pripažįsta, kad viešojo pirkimo ,,Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas su analizatoriaus panauda“ sąlygos turi trūkumų, kurie gali būti kliūtimi užtikrinti pakankamą konkurenciją viešajame pirkime ir gyvendinti VPĮ 17 straipsnyje nurodytus principus. Atsakovė įsipareigojo nutraukti Pirkimo procedūras ir organizuoti naują viešąjį pirkimą dėl viešojo pirkimo objektu buvusių reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo su analizatorių panauda (Taikos sutarties 1 punktas). Taip pat atsakovė įsipareigojo, organizuodama naują viešąjį pirkimą, laikytis VPĮ bei kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti sąžiningą potencialių tiekėjų konkurenciją, taip pat į naujojo pirkimo sąlygas neįtraukti konkurenciją ribojančių ir (arba) perteklinių techninės specifikacijos reikalavimų, taip pat reikalavimų, kuriuos Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-841-601/2019 pripažino neteisėtais, arba šiuos reikalavimus pakoreguoti pagal byloje 2019 m. sausio 30 d. atliktos Ekspertizės akte pateiktas išvadas, pašalinant iš viešojo pirkimo dokumentų visas nuostatas, kurias ekspertai įvertino kaip perteklines ir ribojančias tiekėjų galimybę pateikti pasiūlymus viešajame pirkime, išskyrus šios sutarties 3 punkte nurodytą sąlygą, dėl kurios pripažinimo neteisėta ieškovė savo ieškinio reikalavimų atsisako (Taikos sutarties 2 punktas). Ieškovė atsisako savo ieškinio reikalavimų dalies, kuria buvo prašoma pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo sąlygų 5 priedo (vertinimo kriterijai) 4.8 punktą (Troponino tyrimo rezultato išdavimo laikas (parametras P 4.8)). Atsakovė įsipareigojo naują viešąjį pirkimą organizuoti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos bei kompensuoti 10 706,66 Eur ieškovės byloje patirtų išlaidų (Taikos sutarties 4-5 punktai).

738.

74Iš šalių sudaryto taikaus susitarimo matyti, kad šalys iš esmės susitarė dėl ieškovės UAB „Roche Lietuva“ ieškinyje pareikštų pagrindinių reikalavimų išsprendimo abiem šalims priimtinu būdu. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių pateiktos taikos sutarties tekstą ir sąlygas, sprendžia, kad šalių pareiškimas baigti bylą taikos sutartimi pareikštas įstatymo nustatyta tvarka, neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms ir viešajam interesui, ja nesukuriama tokia tvarka, kad viešojo konkurso procedūros toliau būtų vykdomos neteisėtai ar pažeidžiant trečiųjų asmenų interesus. Sudaryta taikos sutartis nepažeidžia kitų viešajame konkurse dalyvavusių tiekėjų, neginčijusių konkursą vykdančios VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo, teisių ir teisėtų interesų.

759.

76Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina, skundžiami pirmosios instancijos teismo sprendimai naikintini ir civilinė byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

7710.

78Žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, grąžinimo klausimas spręstinas pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad jeigu byla taikos sutartimi užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, šalims sudarius taikos sutartį apeliacinės instancijos teisme iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, ir ją teismui patvirtinus, apeliantei grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

7911.

80Taikos sutartyje šalys susitarė, kad visas kitas, kurios neaptartos taikos sutartyje, su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas šalys padengia savo lėšomis ir jų nereikalauja viena iš kitos (Taikos sutarties 8 punktas), išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų siuntimo ir kt.), jei tokias teismas patyrė, atlygina atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė (Taikos sutarties 8 punktas). Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, procesinių dokumentų įteikimo išlaidų nepatirta.

81Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 96 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

82Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 27 d. papildomą sprendimą, priimtus civilinėje byloje Nr. e2-841-601/2019, panaikinti.

83Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

841.

85„Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė pripažįsta, kad viešojo pirkimo sąlygos turi trūkumų, kurie gali būti kliūtimi užtikrinti pakankamą konkurenciją viešajame pirkime ir įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nurodytus principus. Dėl šios priežasties atsakovė įsipareigoja nutraukti viešojo pirkimo procedūras ir organizuoti naują viešąjį pirkimą dėl viešojo pirkimo objektu buvusių reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo su analizatorių panauda.

862.

87Organizuodama naują viešąjį pirkimą atsakovė įsipareigoja laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti sąžiningą potencialių tiekėjų konkurenciją, taip pat į naujojo pirkimo sąlygas neįtraukti konkurenciją ribojančių ir (arba) perteklinių techninės specifikacijos reikalavimų. Be kita ko, atsakovė įsipareigoja viešojo pirkimo sąlygose neįtraukti reikalavimų, kuriuos Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-841-601/2019 pripažino neteisėtais, arba šiuos reikalavimus pakoreguoti pagal byloje 2019 m. sausio 30 d. atliktos Ekspertizės akte pateiktas išvadas, pašalinant iš viešojo pirkimo dokumentų visas nuostatas, kurias ekspertai įvertino kaip perteklines ir ribojančias tiekėjų galimybes pateikti pasiūlymus viešajame pirkime, išskyrus šios sutarties 3 punkte nurodytą sąlygą dėl kurios pripažinimo neteisėta ieškovė savo ieškinio reikalavimų atsisako.

883.

89Ieškovė atsisako savo ieškinio reikalavimų dalies, kuria buvo prašoma pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo sąlygų 5 priedo (Vertinimo kriterijai) 4.8 punktą (Troponino tyrimo rezultato išdavimo laikas (parametras P 4.8)).

904.

91Naują viešąjį pirkimą atsakovė organizuoja ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

925.

93Atsakovė įsipareigoja kompensuoti ieškovei bendrą 10 706,66 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą:

945.1.

95Teismo sprendimu ieškovei priteistą 6 709,66 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą;

965.2.

97Papildomu teismo sprendimu ieškovei priteistą 3 000 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą;

985.3.

991 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovės patirtų rengiant atsiliepimus į atsakovės apeliacinius skundus dėl teismo sprendimo ir papildomo sprendimo, dalį.

1002.

101Šios sutarties 5 punkte nurodytą sumą atsakovė įsipareigoja pervesti į ieškovės sąskaitą: IBAN: ( - ) (gavėjas: Roche Pharmaholding B.V.; DEUTSCHE BANK AG, BIC (SWIFT): DEUTDEFFVAC) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Jeigu atsakovė vėluoja atlikti mokėjimą per sutartą terminą, ji privalo papildomai mokėti ieškovei 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

1023.

103Atsakovė įsipareigoja atlyginti teismo ir visų trečiųjų asmenų patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų siuntimo ir kt), jei teismas tokias išlaidas patyrė.

1044.

105Šalys susitaria, kad visos kitos, šioje taikos sutartyje atskirai neaptartos, kiekvienos iš šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos yra padengiamos kiekvienos šias išlaidas patyrusios šalies.

1065.

107Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šia taikos sutartimi yra išsprendžiami visi šalių ginčai ir reikalavimai, susiję su ieškovės ieškiniu, pareikštu civilinėje byloje Nr. e2-841-601/2019“.

108Civilinę bylą nutraukti.

109Grąžinti atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei (juridinio asmens kodas 190272175) 2 250 Eur (du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt eurų) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Roche Lietuva“... 5. 2.... 6. Ieškovė teigė, kad Pirkimo sąlygos prieštarauja Lietuvos Respublikos... 7. 2.1.... 8. Nuo 2015 m. (galimai ir anksčiau) visus perkančiosios organizacijos vykdomus... 9. 2.2.... 10. Panašaus pobūdžio perkančiosios organizacijos pirkimus jau yra tyrusi... 11. 2.3.... 12. Perkančioji organizacija net neneigia, kad organizuojant Pirkimą yra... 13. 2.4.... 14. Ieškovės specialistų atliktas sistemos „Architect ci 8200“ techninių... 15. 2.5.... 16. Perkančioji organizacija nepagrįstai apriboja konkurenciją Pirkime iki 1... 17. 2.6.... 18. Pasiūlymų vertinimo kokybiniai kriterijai dėl CRB matavimo intervalo ribų... 19. 2.7.... 20. Perkančioji organizacija nustatė griežtus reikalavimus arba žemas ribas... 21. 2.8.... 22. Pirkimo sąlygų 3.4.4 punkto kvalifikacinis reikalavimas dėl tiekėjų... 23. 2.... 24. Atsakovė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė ieškinį prašė atmesti... 25. 3.... 26. Atsakovė nurodė, kad ieškovės teiginiai, jog Pirkimo sąlygos pritaikytos... 27. 4.1.... 28. Techninėje specifikacijoje EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM analitės pagrįstai... 29. 4.2.... 30. Pirkimo sąlygose nurodytos CRB matavimo intervalo ribos (nuo 0,2 iki 350 mg/l)... 31. 4.3.... 32. Perkamos sistemos vertinimas pagrįstai susietas su jos veikimo metu... 33. 4.4.... 34. Pirkimo sąlygose pagrįstai nustatytas pasiūlymų vertinimo kriterijus,... 35. 4.5.... 36. Pasiūlymų vertinimo kriterijus dėl siūlomų tyrimams reikalingų reagentų... 37. 4.6.... 38. Reikalavimai dėl 20 min troponino tyrimo rezultato išdavimo laiko yra... 39. 4.7.... 40. Tiekėjų patirties vykdant kitus pirkimus kvalifikacinis reikalavimas yra... 41. 4.8.... 42. Ieškovė byloje kelia neproporcingą reikalavimą, prašydama teismo visa... 43. 1.... 44. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) savo išvadoje nurodė, kad... 45. 2.... 46. Ekspertai V. B. ir I. Š. 2019 m. sausio 30 d. ekspertizės akte pateikė... 47. 6.1.... 48. Privalomų analičių sąrašas bendrai neatitinka objektyvaus perkančiosios... 49. 6.2.... 50. Atsakovė iš privalomų analičių sąrašo pašalinusi EBV VCA IgG ir EBV VCA... 51. 6.3.... 52. Šiuo metu rinkoje siūlomos šios automatinės biocheminių ir imunocheminių... 53. 6.4.... 54. Perkančioji organizacija turi galimybę išskirti EBV VCA IgG ir EBV VCA IgM... 55. 6.5.... 56. Šiuo metu rinkoje siūlomos šios automatinės biocheminių ir imunocheminių... 57. 6.6.... 58. Jeigu iš Pirkimo sąlygų vertinimo kriterijų pašalinus arba pakeitus... 59. 1.... 60. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 61. 2.... 62. Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 27 d. papildomu sprendimu priteisė iš... 63. 3.... 64. Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2019 m. kovo 13 d.... 65. 4.... 66. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 67. 5.... 68. 2019 m. balandžio 23 d. ieškovės atstovas advokatas T. P. pateikė teismui... 69. 6.... 70. CPK 140 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta šalių teisė bet kurioje proceso... 71. 7.... 72. Šalių pateiktoje taikos sutartyje numatyta, kad atsakovė VšĮ Alytaus... 73. 8.... 74. Iš šalių sudaryto taikaus susitarimo matyti, kad šalys iš esmės susitarė... 75. 9.... 76. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 77. 10.... 78. Žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, grąžinimo klausimas... 79. 11.... 80. Taikos sutartyje šalys susitarė, kad visas kitas, kurios neaptartos taikos... 81. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 82. Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 25 d. sprendimą ir Kauno apygardos... 83. Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:... 84. 1.... 85. „Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė pripažįsta, kad... 86. 2.... 87. Organizuodama naują viešąjį pirkimą atsakovė įsipareigoja laikytis... 88. 3.... 89. Ieškovė atsisako savo ieškinio reikalavimų dalies, kuria buvo prašoma... 90. 4.... 91. Naują viešąjį pirkimą atsakovė organizuoja ne vėliau kaip per 20... 92. 5.... 93. Atsakovė įsipareigoja kompensuoti ieškovei bendrą 10 706,66 Eur... 94. 5.1.... 95. Teismo sprendimu ieškovei priteistą 6 709,66 Eur bylinėjimosi išlaidų... 96. 5.2.... 97. Papildomu teismo sprendimu ieškovei priteistą 3 000 Eur bylinėjimosi... 98. 5.3.... 99. 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovės patirtų rengiant atsiliepimus į... 100. 2.... 101. Šios sutarties 5 punkte nurodytą sumą atsakovė įsipareigoja pervesti į... 102. 3.... 103. Atsakovė įsipareigoja atlyginti teismo ir visų trečiųjų asmenų patirtas... 104. 4.... 105. Šalys susitaria, kad visos kitos, šioje taikos sutartyje atskirai neaptartos,... 106. 5.... 107. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šia taikos sutartimi yra... 108. Civilinę bylą nutraukti.... 109. Grąžinti atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos...