Byla e2-32589-608/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Marijai Stefanovičienei ir Anai Usačiovai, dalyvaujant atsakovui uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ direktoriui Olegui Ustinovui, atsakovės atstovei advokato padėjėjai Aušrai Ragelienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Supplementum“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Amitrans“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Supplementum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ 3139,95 EUR skolą, 13,42 EUR palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 95,00 EUR bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė paslaugų pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai: ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei sunkiasvorio transporto paslaughas, pervežant gruntą, o atsakovė įsipareigojo šias paslaugas priimti iš ieškovės ir tinkamai bei laiku atsiskaityti pagal jo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą. Darbų užsakymas ir tolimesnė jų eiga buvo derinami su uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ technikos direktoriumi ir projektų vadovu A. R.. Kadangi atsakovės vadovas Olegas Ustinovas kategoriškai neigė minėtų darbų užsakymą, ieškovė pateikė sąskaitą apmokėti A. R. įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Amira“, tačiau pastaroji nurodė, jog paslaugos objekte, esančiame ( - ), buvo teiktos užsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Amitrans“. Ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti, tačiau atsakovė už ieškovės suteiktas paslaugas nesumokėjo.

4Atsakovė ieškinio nepripažino. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė bepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog tarp šalių buvo susiklostę atlygintinių paslaugų pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai. Atsakovė laiko, jog A. R. rankraštinis įrašas ir parašas ieškovės pateiktuose kelionės lapuose eilutėje „Atsakingo asmens pavardė ir parašas“ nepatvirtina to, kad uždaroji akcinė bendrovė „Supplementum“ paslaugas suteikė atsakovės užsakymu. Atsakovė pateikė uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ pranešimus VSDFV 12-SD, kuriuose nurodyta, jog uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ darbuotojas A. R. 2018 m. balandžio 3 d. – 2018 m. balandžio 20 d., 2018 m. balandžio 22 d. – 2018 m. balandžio 30 d. ir 2018 m. gegužės 1 d. – 2018 m. gegužės 31 d. atsakovės bendrovėje nedirbo ir buvo fiksuojamos pravaikštos. Atsakovė nurodo, kad adresu ( - ), ji vykdė tik katlavano kasimo ir senų pamatų demontavimo darbus, tačiau grunto išvežimo ir realizavimo darbų neatliko. Juos atiko A. R., bet ne kaip atsakovės darbuotojas, o savarankiškai, nes tuo laikotarpiu atsakovės įmonėje jam buvo fiksuojamos pravaikštos. A. R. uždarajai akcinei bendrovei „Amira“ priklausančiu savivarčiu automobiliu MAN, valstybinis Nr. ( - ) ir dar kartu su juo atvažiavusiais dviem automobiliais, kurių paslaugų uždaroji akcinė bendrovė „Amitrans“ neužsakė, išvežė iš objekto ( - ). Uždaroji akcinė bendrovė „Amitrans“ nežino, kur buvo realizuotas gruntas, taip pat negavo pajamų už šį gruntą, todėl nėra ir negali būti atsakinga už ieškovės suteiktas sunkiasvorio transporto paslaugas, pervežant gruntą.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai, atsakovo paaiškinimai, duoti teismo posėdžio metu patvirtina, kad tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Supplementum“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ susiklostė atlygintinių paslaugų teikimo teisiniai santykiai: ieškovė pagal atsakovės užsakymą suteikė atsakovei sunkiasvorio transporto paslaugas, išvežant gruntą iš objekto, esančio ( - ). Paslaugų suteikimą ir jų apimtį patvirtina ieškovės pateikti kelionės lapai, iš kurių matyti, kad minėtos paslaugos buvo teikiamos adresu ( - ), 2018 m. balandžio 27 d. – 30 d., 2018 m. gegužės 2 d. – 4 d. (e.b.l. 9-11). Užsakovo vardu paslaugas priėmė A. R. pasirašytinai minėtuose kelionės lapuose. Ieškovė pateikė atsakovei apmokėti 2018 m. liepos 24 d. PVM sąskaitą – faktūrą serija SPP Nr. 0000117, išrašytą už suteiktas paslaugas 3139,95 EUR sumai (e.b.l. 13), tačiau atsakovė atsisakė apmokėti minėtą PVM sąskaitą – faktūrą. Atsakovė ginčija užsakymo pateikimą ieškovei dėl grunto išvežimo paslaugų ir laiko, jog ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytus sutartinius santykius tarp šalių. Atsakovė taip pat nurodo, jog ieškovės vienašališkai išrašyta PVM sąskaita – faktūra nėra pagrindas civiliniams teisiniam santykiams atsirasti.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008, yra išaiškinta, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita–faktūra savaime nėra sutartis, tačiau gali būti vertintina kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas. Pagrindinė PVM sąskaitos - faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė, be to, PVM sąskaitomis - faktūromis remiasi komercinės veiklos subjektas, apskaičiuodamas į valstybės biudžetą mokėtinus mokesčius. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 2 straipsnio 30 dalyje PVM sąskaita - faktūra apibrėžiama kaip dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus PVMĮ tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus. Sistemiškai ir lingvistiškai nagrinėjant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 1 ir 2 dalis, darytina išvada, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita–faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes. Taigi PVM sąskaitos–faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių tiekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009). Taigi, kai šalys nėra sudariusios rašytinės sutarties dėl prekių ar paslaugų tiekimo, konkrečių prekių PVM sąskaitos - faktūros išrašymas ir pateikimas kitam asmeniui leidžia daryti prielaidą, kad PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytos konkrečios prekės jam buvo perduotos ar paslaugos suteiktos.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 str. 1 d. numato, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.192 str. 3 d. numato, kad sutartis gali būti sudaroma, priimant vykdyti užsakymą. Nagrinėjamu atveju sutartinius teisinius santykius dėl atlygintinų paslaugų teikimo tarp šalių patvirtina ne tik ieškovės išrašyta PVM sąskaita – faktūra, bet ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai – kelionės lapai, atsakovės direktoriaus paaiškinimai, duoti prisiekus teismo posėdžio metu.

9A. R. yra atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ darbuotojas, ką patvirtina VSDFV duomenys (e.b.l. 63-65). Tai, jog A. R. buvo įrašytos pravaikštos ieškovės paslaugų teikimo laikotarpiu, nepaneigia fakto, jog A. R. atsakovės vardu užsakė iš ieškovo transporto paslaugas. Pravaikšta gali būti pagrindu taikyti darbuotojui drausminę atsakomybę, tačiau nėra darbo teisinių santykių pasibaigimo pagrindas.

10Nagrinėjamu atveju atsakovės direktorius, davęs priesaiką, teismo posėdžio metu patvirtino, jog būtent atsakovė, o ne A. R. ar uždaroji akcinė bendrovė „Amira“, su užsakovu buvo sudariusi sutartį dėl grunto kasimo ir išvežimo objekte adresu ( - ). Atsakovė nepateikė sutarties, kurios pagrindu ji vykdė grunto kasimo darbus objekte adresu ( - ), nors teismo posėdžio metu tą padaryti atsakovei buvo pasiūlyta. Tačiau atsakovės direktorius, duodamas paaiškinimus teismo posėdžio metu, prisiekęs, pripažino, jog atsakovė pagal sutartį su užsakovu objekte adresu ( - ), įsipareigojo vykdyti ne tik grunto kasimo, bet ir jo išvežimo iš objekto darbus. Atsakovė neturėjo reikalingos įrangos atlikti grunto išvežimą. Minėtus darbus buvo pavesta atlikti A. R., tačiau atsakovės direktorius patvirtino, jog jokių rašytinių sutarčių dėl grunto išvežimo bei realizavimo paslaugų nei su A. R., kaip fiziniu asmeniu, nei su jo vadovaujama įmone uždarąja akcine bendrove „Amira“ nebuvo sudaryta, taip pat minėtos ūkinės operacijos nebuvo įformintos buhalterinės apskaitos dokumentais. Taigi, atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovės sutartinius santykius su A. R., uždarąja akcine bendrove „Amira“ ar kitu asmeniu dėl grunto išvežimo darbų, taip pat atsiskaitymą už minėtus darbus. Atsakovės direktorius teismo posėdžio metu pripažino, jog užsakovas uždarajai akcinei bendrovei „Amitrans“ yra sumokėjęs tiek už grunto kasimo, tiek už jo išvežimo darbus. Todėl teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, t. y. jog atsakovė pagal sutartį su užsakovu objekte adresu ( - ), įsipareigojo vykdyti ne tik grunto kasimo, bet ir jo išvežimo darbus bei gavo už juos sutartyje numatytą atlyginimą, laiko, jog A. R., užsakydamas grunto išvežimo paslaugas iš ieškovės, veikė kaip atsakovės darbuotojas atsakovės nurodymu. Ieškovė suteikė atlygintines paslaugas atsakovei pagal pastarosios įgalioto asmens užsakymą.

11Atsakovės direktorius Olegas Ustinovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis nurodė A. R., jog kaip atlyginimas už grunto išvežimą bus piniginės lėšos, gautos realizavus gruntą; minėtas lėšas A. R. turėjo pasidalinti su atsakovu, tačiau nepasidalino, grunto realizavimo aplinkybės ir kam atiteko už gruntą gautos lėšos, nežinomos, tačiau pagal išvežtą grunto kiekį, už jį gautos lėšos galėjo sudaryti nuo 6000,00 EUR iki 12000,00 EUR pagal viešai skelbiamus pardavimo skelbimus.

12Tokios aplinkybės neįtakoja ieškovės teisės į atlyginimą už suteiktas paslaugas, nes byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių grunto perdavimą ieškovės nuosavybėn kaip atlyginimą už suteiktas paslaugas. Tuo atveju, jeigu A. R. neteisėtai pasisavino atsakovei priklausantį gruntą, tai sudaro pagrindą kelti A. R. civilinės atsakomybės klausimą, tačiau neatleidžia atsakovės nuo pareigos sumokėti už ieškovės suteiktas paslaugas.

13Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnis, 12 straipsnio 1 dalis numato, kad visos ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Nagrinėjamu atveju byloje nepateikta atsakovės ūkinę operaciją, atsiskaitant gruntu už suteiktas grunto išvežimo paslaugas, patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų.

14Aukščiau paminėti įrodymai ir faktinės aplinkybės patvirtina, jog grunto kasimo ir išvežimo darbus objekte adresu ( - ), vykdė atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Amitrans“ pagal jos su užsakovu sudarytą sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo atlikti ne tik grunto kasimą, bet ir jo išvežimą. Minėti darbai buvo atlikti ir atsakovės su užsakovu sudarytoje sutartyje numatytas atlyginimas už juos buvo sumokėtas atsakovei. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog minėtus darbus atsakovė būtų atlikusi savo jėgomis ar dėl grunto išvežimo darbų atlikimo susitarusi su kitu asmeniu. Iš ieškovės pateiktų kelionės lapų matyti, jog grunto išvežimo paslaugas iš objekto ( - ), suteikė ieškovė. A. R. yra atsakovės darbuotojas, užsakydamas ir priimdamas grunto išvežimo paslaugas iš ieškovės jis veikė atsakovės pavedimu ir jos interesais. Ieškovės suteiktų paslaugų užsakovu ir gavėju yra atsakovė, todėl prievolė sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas tenka atsakovei.

15Atsakovė neginčija ieškovės suteiktų paslaugų masto ir kainos, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteisiama skola už ieškovės suteiktas paslaugas, sudaranti 3139,95 EUR.

16Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už prievolės įvykdymo termino praleidimą laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 29 d. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d., iš viso už 26 dienas, taip pat už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi.

17Ieškovei iš atsakovės priteistinos 95,00 EUR bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

18Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos iš atsakovės valstybės naudai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str. 1 d.).

19Po bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovė pateikė prašymą iškviesti liudytoju A. R.. Kadangi minėtas prašymas pateiktas po bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, jis grąžinamas jį padavusiam asmeniui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 75 str. 1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 75 str. 1 d., 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

21Ieškinį patenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Supplementum“ 3139,95 EUR skolą ir 13,42 EUR palūkanų, iš viso 3153,37 EUR (tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt tris eurus, trisdešimt septynis euro centus).

23Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Supplementum“ 6 (šešis) proc. metinių palūkanų už priteistą 3153,37 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. rugpjūčio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Supplementum“ 95,00 EUR (devyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“ valstybei 3,65 EUR (tris eurus, šešiasdešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

26Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Supplementum“ prašymą dėl liudytojo šaukimo.

27Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Supplementum“ kreipėsi į teismą... 3. Ieškovė nurodo, kad tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė paslaugų... 4. Atsakovė ieškinio nepripažino. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 5. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 6. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai, atsakovo paaiškinimai, duoti teismo... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartyje, priimtoje... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 str. 1 d. numato, kad paslaugų... 9. A. R. yra atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“... 10. Nagrinėjamu atveju atsakovės direktorius, davęs priesaiką, teismo... 11. Atsakovės direktorius Olegas Ustinovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 12. Tokios aplinkybės neįtakoja ieškovės teisės į atlyginimą už suteiktas... 13. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnis, 12... 14. Aukščiau paminėti įrodymai ir faktinės aplinkybės patvirtina, jog grunto... 15. Atsakovė neginčija ieškovės suteiktų paslaugų masto ir kainos, todėl iš... 16. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 17. Ieškovei iš atsakovės priteistinos 95,00 EUR bylinėjimosi išlaidos, kurias... 18. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos iš atsakovės... 19. Po bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovė pateikė prašymą... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 75 str. 1 d., 259... 21. Ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“... 23. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“... 24. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“... 25. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Amitrans“... 26. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Supplementum“ prašymą... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...