Byla 2-1746-466/2016
Dėl garbės ir orumo gynimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant vertėjui Audriui Krušnai, ieškovei T. B., ieškovės atstovei advokatei Daliai Romaškevičienei, atsakovei J. G., atsakovės atstovui advokatui Ramūnui Mikulskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės T. B. ieškinį atsakovei J. G. dėl garbės ir orumo gynimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę raštu paneigti žeminančius ieškovės garbę ir orumą teiginius pateikiant teismui arba išsiunčiant ieškovės gyvenamosios vietos adresu tokio turinio raštą „Aš, J. G., 2015-06-08 teigdama tikrovės neatitinkančius teiginius, kad T. B. Vilniaus rajono teismo civilinėje byloje Nr. 2-203-647/2015 melavo apie esantį tik vieną kelią prie 5 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bei pavadindama ją kiaule, pasielgiau netinkamai ir neetiškai, kadangi tokie teiginiai neatitinka tikrovės, žemina T. B. garbę bei orumą. Dėl tokio savo netinkamo elgesio (teiginių) T. B. atsiprašau“. Prašė priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė siekia kitų tikslų, nei savo garbės ir orumo gynimo. Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-203-647/2015 pagal T. B. ieškinį ir A. Š. priešieškinį dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, todėl patenkinus šį ieškovės ieškinį, A. Š. būtų palengvinta įrodinėjimo našta civilinėje byloje Nr. 2‑203‑647/2015. Atsakovė neigė, jog po 2015-06-08 teismo posėdžio Vilniaus rajono apylinkės teisme kaltino ir išvadino ieškovę necenzūriniais žodžiais rusų kalba, nes atsakovė tuomet kalbėjo tik lenkų kalba. Atsakovės teigimu, ieškovės nurodyti liudytojai A. Š. ir jos sutuoktinis G. Š. negali duoti objektyvių parodymų, nes jie yra tiesiogiai suinteresuoti rezultatu civilinėje byloje Nr. 2‑203‑647/2015, su kuriais nagrinėjamas atsakovės ginčas. Atsakovės nuomone, tokio pobūdžio ginčuose negali būti reiškiamas reikalavimas įpareigoti atsakovą atsiprašyti.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovė, reikšdama ieškinio reikalavimus, rėmėsi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 2.24 straipsniu, reglamentuojančiu asmens garbės ir orumo gynimą. Ieškovė, kaip ieškinio pagrindą nurodė atsakovės įvykdytą ieškovės įžeidimą Vilniaus rajono apylinkės teismo patalpose, kas įvyko po 2015-06-08 teismo posėdžio civilinėje byloje Nr. 2-203-647/2015. Ieškovės teigimu, atsakovė apkaltino ieškovę melagingai liudijus minėtoje civilinėje byloje bei pavadino ieškovę kiaule.

6CK 2.24 str. 1 d. numato, kad asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Preziumuojama, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai. Garbė ir orumas pagal CK 2.24 straipsnį ginami nustačius faktų visumą – 1) žinių paskleidimo faktą; 2) faktą, kad žinios yra apie ieškovą; 3) faktą, jog žinios žemina asmens garbę ir orumą ir 4) faktą, kad paskleistos žinios neatitinka tikrovės. Tačiau CK 2.24 str. 9 d. numato, jog šio straipsnio taisyklės netaikomos teismo proceso dalyviams, kurie už teismo posėdžio metu pasakytas kalbas bei teismo posėdžio dokumentuose paskelbtus duomenis neatsako.

7Vilniaus rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-203-647/2015 pagal ieškovės J. G. ieškinį atsakovei A. Š. dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir atsakovės A. Š. priešieškinį ieškovei J. G. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir naudojimosi tvarkos bendrąja daline nuosavybe nustatymo. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-10-29 sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies, sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka. Iš duomenų Liteko sistemoje (posėdžio garso įrašo) nustatyta, kad 2015-06-08 teismo posėdyje kaip liudytoja buvo apklausta T. B. apie aplinkybes, kiek kelių ar privažiavimų yra prie 5 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ( - ). T. B. teigė, jog jai yra žinomas vienas kelias prie minėto žemės sklypo.

8Šioje byloje liudytojais buvo apklausti atsakovės sesuo A. Š. (atsakovė civilinėje byloje Nr. 2-203-647/2015), jos sutuoktinis G. Š. ir S. G. (atsakovės J. G. sūnus). Įvertinus šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus yra pagrindas teigti, jog 2015-06-08 teismo posėdyje Vilniaus rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinės byloje Nr. 2-203-647/2015 dalyvavo J. G., S. G., A. Š., G. Š., T. B. bei šalių atstovai advokatai Dalia Romaškevičienė ir Ramūnas Mikulskas. Minėti asmenys kurį laiko buvo teismo posėdžių salėje pasibaigus 2015-06-08 teismo posėdžiui. Atsakovė neigė, kad po 2015-06-08 teismo posėdžio išsakė pretenzijas T. B. ar kaip nors nepagarbiai ją išvadino. Liudytojai A. Š. ir G. Š. teigė, jog J. G. rusiškai pareiškė, jog T. B. davė byloje melagingus parodymus bei pavadino T. B. kiaule. Apklaustas liudytoju S. G. teigė, jog negirdėjo po pasibaigusio teismo posėdžio mamos išsakytų T. B. atžvilgiu kokių nors nepagarbių teiginių.

9Šiuo atveju teismas turi vadovautis aplinkybių pripažinimo ar nepripažinimo tikėtinumo taisykle. Pagal aplinkybių visumą pripažintina, kad labiau tikėtina, jog J. G. galėjo po teismo posėdžio išsakyti T. B. pretenzijas dėl liudijimo, kuris, J. G. nuomone, buvo melagingas. Tačiau darytina išvada, kad J. G. tokiu būdu išreiškė savo nuomonę, t.y. jai atrodė, jog T. B. liudydama civilinėje byloje Nr. 2-203-647/2015 nepagrįstai teigė, kad prie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). yra tik vienas kelias. Jei pripažinti faktą, kad J. G. išreiškė pretenzijas T. B. dėl galimo neteisingo liudijimo, tai J. G. nuomonės neįmanoma paneigti. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-10-29 sprendime nesirėmė T. B. parodymais. Šioje byloje atsakovė pateikė žemės sklypo atsidalijimo tvarkos tarp bendraturčių nustatymo planą (pasiūlymą), kuriame prie žemės sklypo ( - ), be esančio prie sklypo A kelio, prie sklypo R yra numatytas servitutinis kelias ir atsakovė yra įsitikinusi, jog prie ginčo su seserimi A. Š. sklypo yra du keliai. Vilniaus rajono apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-203-647/2015 J. G. ir A. Š. interesai yra priešingi ir ieškovė T. B., šioje byloje duodama paaiškinimą patvirtino, jog yra geros draugės su A. Š.. Todėl J. G. galėjo susidaryti įspūdis, kad T. B. liudija atsakovės sesers A. Š. naudai. Tai, kad J. G. savo nuomonę dėl T. B. liudijimo išsakė po teismo posėdžio civilinėje byloje, atsakovės sesers (kuri toje byloje yra priešinga šalis), jos sutuoktinio G. Š. bei atstovės advokatės akivaizdoje, nepripažintina melagingų žinių apie ieškovę paskleidimu.

10Pagal ieškovės, liudytojų A. Š. ir G. Š. paaiškinimus labai tikėtina, jog atsakovė jau nurodytomis aplinkybėmis ieškovę pavadino kiaule. Atsakovės atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė argumentą, kad atsakovės pasakytas po teismo posėdžio metu sakinys galėjo būti adresuotas seseriai A. Š. Daryti tokią išvadą nėra pagrindo, nes T. B. civilinėje byloje Nr. 2‑203‑647/2015 A. Š. iniciatyva buvo pakviesta liudytoja ir pagal visas aplinkybes liudijimo turinys suerzino atsakovę J. G., dėl ko pretenzijas atsakovė išsakė būtent ieškovei T. B. Nėra abejonės, kad asmens sulyginimas su naminiu gyvūnu yra įžeidžiantis, neigiamai apibūdinantis asmenį. Todėl, nors tą atsakovė išsakė kartu su nepasitenkinimu dėl ieškovės T. B. liudijimo, nelaikytina elgesiu, suderinamu su etikos normomis. Atsakovė pavadino ieškovę T. B. kiaule atsakovės J. G. artimų asmenų akivaizdoje, tačiau ieškovei jos sulyginimas su gyvūnu dalyvaujant kitiems asmenims neabejotinai turėjo sukelti neigiamas emocijas ir pergyvenimus. Todėl pripažintina, kad ieškovės, kuri nereiškė atsakovei reikalavimo neturtinei žalai atlyginti, teisė gintina, pripažįstant, kad tokiu savo veiksmu atsakovė įžeidžiančiai pavadino ieškovę bei tuo ieškovę pažemino atsakovės sesers, jos sutuoktinio akivaizdoje. Atsakovės, jos atstovo argumentas, kad atsakovė J. G. yra kalbanti tik lenkiškai nepaneigia to, kad ieškovės nurodytą frazę atsakovė ieškovės atžvilgiu galėjo pasakyti rusiškai, nes atsakovės aplinkoje daug rusiškai kalbančių asmenų ir ji pati neteigė, jog nemoka rusų kalbos. Tenkinant ieškinį iš dalies, atsakovė įpareigotina registruota siunta išsiusti ieškovei raštą, nurodant, jog pavadindama ieškovę T. B. kiaule atsakovė pasielgė netinkamai ir neetiškai. Normos, reglamentuojančios asmens garbės ir orumo gynimą nenumato tokios asmens teisių gynimo formos, kaip atsiprašymas, todėl toks įpareigojimas atsakovei nenustatomas.

11Ieškinį tenkinant iš dalies, šalims lygiomis dalimis paskirstomos bylinėjimosi išlaidos, t.y. ieškovės naudai priteistina pusė jos sumokėto žyminio mokesčio (41:2) ir šalių (ieškovės 650:2 bei atsakovės 450 :2) priteistina po pusę patirtų atstovavimo išlaidų (CPK 93 str. 2d., 98 str. 1d.). Pašto išlaidos šioje byloje sudaro 3,78 Eur, todėl jos lygiomis dalimis priteistinos iš šalių valstybės naudai (CPK 92, 96 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 269, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Įpareigoti atsakovę J. G., a.k. ( - ) per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti ieškovės gyvenamosios vietos adresu registruotą pašto siuntą su tokio turinio raštu „Aš, J. G., 2015-06-08 po Vilniaus rajono teismo posėdžio civilinėje byloje Nr. 2‑203-647/2015 pavadinusi T. B. kiaule, pasielgiau netinkamai ir neetiškai“.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Priteisti iš atsakovės J. G., a. k. ( - ) 345,50 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės T. B., a. k. ( - ) naudai.

17Priteisti iš ieškovės T. B., a.k. ( - ) 270 Eur atstovavimo išlaidas atsakovės J. G., a.k. ( - ) naudai.

18Priteisti iš ieškovės T. B., a.k. ( - ) ir atsakovės J. G., a.k. ( - ) lygiomis dalimis valstybės naudai 3,78 Eur (po 1,89 Eur iš kiekvienos šalies) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu (įmokos kodas – 5660, sąskaitos Nr LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai