Byla 1S-158

1Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Aloyzas Kruopys, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorei Rimai Kriščiūnaitei, gynėjui advokatui Jonui Vilgelmui Pliugžmai, teismo posėdyje išnagrinėjo suimto kaltinamojo V. M. skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria V. M., kaltinamam padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 1 dalyje ir 140 straipsnio 1 dalyje, pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo terminas trims mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo 2005 m. rugpjūčio 15 d.

2Teisėjas, susipažinęs su baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjęs kaltinamojo V. M. skundą,

Nustatė

3V. M. kaltinamas tuo, kad 2005 m. vasario 12 d., apie 19 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas kartu su M. R., asmeninio konflikto metu, prie namo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniuje, suduodami nukentėjusiajam ne mažiau kaip 5 smūgius į veidą ir galvos sritį, padarė jam nežymų sveikatos sutrikdymą.

4Jis taip pat kaltinamas tuo, kad 2005 m. vasario 12 d., apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas kartu su I. M. ir M. R., asmeninio konflikto metu, prie namo, esančio (duomenys neskelbtini), nenustatytu daiktu sudavė A. K. ne mažiau kaip 3 smūgius į galvą, nuo ko 2005 m. vasario 13 d., apie 0 val. 30 min., nukentėjusysis ligoninėje mirė, t.y. tyčia nužudė A. K.

5Vilniaus m. 3-o apylinkės teismo 2005 m. vasario 15 d. nutartimi V. M. paskirta kardomoji priemonė-suėmimas trims mėnesiams. Vėlesnėmis teismo nutartimis V. M. suėmimo terminas buvo pratęsiamas. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi kaltinamajam V. M. kardomosios priemonės-suėmimo terminą pratęsė trims mėnesiams, skaičiuojant nuo 2005 m. rugpjūčio 15 d. nutartyje nurodyta, kad V. M. kardomosios priemonės - suėmimo terminas pratęstinas siekiant užkirsti kelią naujų nusikaltimų padarymui, užtikrinti jo dalyvavimą procese bei netrukdomą bylos nagrinėjimą.

6Kaltinamasis V. M. skunde prašo panaikinti apygardos teismo nutartį, kuria jam pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo terminas. Skunde nurodo, kad byla yra nesudėtinga ir nedidelės apimties. Mano, kad pažeisti Lietuvos Respublikos BPK 2 straipsnio ir 44 straipsnio 5 dalies reikalavimai. Tyrimo metu nepagrįstai neatsižvelgta į jo parodymus ir vienašališkai vadovautasi suinteresuotų asmenų bei 7 metų amžiaus liudytojo parodymais. Nurodo, kad įvykio metu jis gynė savo ir savo šeimos būsto neliečiamybę. Be to, įvykio metu nukentėjusysis A. K. turėjo peilį ir beisbolo lazdą, kuria bandė jam, V. M., suduoti per galvą bei sudavė smūgį peiliu į veidą, todėl jis buvo priverstas gintis nuo užpuolimo. Skunde nurodo, kad neturi tikslų ir galimybių kaip nors paveikti liudytojus ar nukentėjusiuosius, nes jie yra apklausti. Be to, nukentėjusieji pakeitė gyvenamąją vietą, kuri jam nežinoma. Jis neturi pagrindo, galimybių ir neketina trukdyti procesui ar slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo. Nurodo, kad turi nuolatinę gyvenamąją vietą, šeimą bei galimybę dirbti statybose. Teismo išvada, kad jis linkęs nusikalsti, yra nepagrįsta, nes už praeityje padarytus nusikaltimus jau atliko bausmę. Teigia, kad būdamas laisvėje turės galimybę padėti nukentėjusiesiems bei savo motinai. Pažada netrukdyti tyrimui ir laikytis visų jam nurodytų taisyklių. Jis nenorėjo nužudyti nukentėjusiojo, jam sudavė smūgius tik norėdamas apsiginti nuo nukentėjusiojo suduoto smūgio peiliu. Po suduotų smūgių jis nukentėjusįjį nunešė į jo namus, žinodamas, kad iš ten bus iškviesti medikai. Teigia, kad būtent nukentėjusysis išprovokavo jo veiksmus, kas yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kuri turi būti jo atžvilgiu pritaikyta. Jis serga kepenų ciroze, dėl ko reikalingas tinkamas gydymas bei priežiūra. Mano, kad jo atžvilgiu netinkamai pritaikytos Baudžiamojo kodekso nuostatos, griežtinančios jo atsakomybę.

7Apeliacinės instancijos teismo posėdyje dalyvavęs kaltinamojo gynėjas prašė jo ginamojo skundą patenkinti, prokurorė – atmesti.

8Skundas netenkintinas.

9Byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad V. M. padarė jam inkriminuojamą veiką. Tokie duomenys yra nukentėjusiosios O. K., liudytojo A. K. parodymai, teisės medicinos specialisto išvada ir kiti duomenys. Ar kaltinamasis iš tikrųjų padarė jam inkriminuotas veikas, nei sprendžiant kardomosios priemonės pratęsimo klausimą, nei nagrinėjant skundą dėl suėmimo termino pratęsimo, nesprendžiama. Lietuvos Respublikos BPK 121 straipsnio 2 dalis numato, kad kardomosios priemonės taikymui reikalingas buvimas pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad įtariamasis (šiuo atveju kaltinamasis) padarė nusikalstamą veiką.

10Pratęsdamas V. M. suėmimo terminą dar 3 mėnesiams, teismas nutartyje nurodė tokio sprendimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 (bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo), 2 (trukdys procesui) ir 3 punktuose (darys šio straipsnio 4 dalyje nurodytus naujus nusikaltimus). Nutartyje nurodomos teismo išvados iš dalies pagrįstos. Veikos, kurių padarymu kaltinamas V. M., padarytos jam turint neišnykusius teistumus už tyčinius nusikaltimus. Viena iš veikų, kurios padarymu jis kaltinamas, numatyta Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 4 dalyje kaip labai sunkus nusikaltimas. Dėl šių duomenų Vilniaus apygardos teismo išvada apie tai, kad būdamas laisvėje V. M. gali daryti naujus nusikaltimus, pripažįstama pagrįsta. V. M. kaltinamas dviejų, tarp jų ir labai sunkaus nusikaltimo padarymu. Pasitvirtinus kaltei, jam gresia ilgalaikė laisvės atėmimo bausmė. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje nutartyje, savo šeimos, darbo ar kitų tvirtų socialinių ryšių V. M. neturi. Nors V. M. skunde nurodo turįs šeimą, iš jo asmens anketinių duomenų matyti, kad jis yra nevedęs (b. l. 128, t. 21). Todėl pripažįstama pagrįsta ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad būdamas laisvėje jis bėgs (slėpsis) nuo teismo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 50 "Dėl teismų praktikos skiriant suėmimą ir namų areštą arba pratęsiant suėmimo terminą" 9 punkte nurodyta, kad BPK 122 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu skirdami suėmimą arba pratęsdami jo terminą, teisėjai privalo vadovautis BPK 122 straipsnio 3 dalies 1 ar 2 punkte nurodytomis aplinkybėmis, kurios turi būti pagrįstos bylos duomenimis. Duomenų, kurie pagrįstų skundžiamos nutarties teiginį, kad suimtasis gali bandyti paveikti apklaustinus asmenis, skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta. Todėl trečiasis skundžiamoje nutartyje nurodytas suėmimo pratęsimo pagrindas – manymas, kad kaltinamasis trukdys procesui, siekdamas paveikti apklaustinus asmenis, nepripažįstamas pagrįstu. Tačiau jau minėtų kitų dviejų suėmimo taikymo pagrindų buvimas leidžia daryti išvadą, kad švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis Lietuvos Respublikos BPK 119 straipsnyje numatyti tikslai nebūtų pasiekti.

11Kita būtina suėmimo termino pratęsimo sąlyga buvo (už nusikaltimą, kurio padarymu kaltinamas V. M., numatyta griežtesnė negu 1 metų laisvės atėmimo bausmė). Skundo teiginiai apie tai, kad byla nėra ypatingai sudėtinga ar didelės apimties, nepadaro skundžiamos nutarties neteisėta, kadangi paminėtos bylos ypatybės reikšmingos pratęsiant suėmimą virš 6 mėnesių ikiteisminio tyrimo, o ne teisminio nagrinėjimo metu. Priimant skundžiamą nutartį, byla jau buvo perduota teismui. Pripažinti, kad 6 mėnesius trukęs baudžiamasis procesas dėl savo trukmės pažeidė Lietuvos Respublikos BPK 2 straipsnio ir 44 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nėra pagrindo, kadangi 6 mėnesių terminas tiriant labai sunkų nusikaltimą, kurio padarymu įtarti du asmenys, nelaikytinas aiškiai per ilgu. Duomenų, kad dėl sveikatos būklės V. M. negali būti laikomas suimtas, nėra, todėl toks jo skundo argumentas nepripažįstamas pagrįstu.

12Dėl šių motyvų skundžiama nutartis laikoma pagrįsta ir teisėta, todėl nenaikinama.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 130 straipsniu,

Nutarė

14kaltinamojo V. M. skundą atmesti.

15Nutartis neskundžiama.

Ryšiai